Wat in te zetten in eerste lijn bij coronaklachten?

🕒 Leestijd: 5 minuten

Beste collega’s,

De coronacrisis heeft onze praktijken grondig veranderd. We worden bedolven in een wisserepidemie bij gezonde mensen met containers, telefoons, triage en administratie. Vaak komen mensen niet op consult wegens angst voor besmetting, vele consulten worden uitgesteld. Huisbezoeken in RVT’s zijn teruggeschroefd. Op dit moment zijn de richtlijnen van Sciensano over de rol van de huisarts bij symptomatische patiënten uiterst beknopt: paracetamol en hoestsiropen voorschrijven, wissers afnemen en ergere gevallen doorsturen naar het ziekenhuis. Als beroepsgroep hebben wij steeds het allermeeste ervaring gehad met acute bovenste luchtwegeninfecties. Wij zijn de eersten die patiënten aanspreken bij klachten. Er is goed onderbouwde informatie beschikbaar over wat een huisarts kan inzetten in eerste lijn bij coronaklachten.

Voor de gezonden:

Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker – , stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten. Versterking van de immuniteit: Vit D 12, Vit C 34 en zink 52 – dit zijn de basisbouwstenen voor een goede immuniteit. Quasi alle Belgen hebben sowieso in de donkere periode van het jaar een Vit D tekort!

Voor de zieken:

Hydroxychloroquine

Over Hydrochloroquine dienen er een aantal misverstanden opgehelderd te worden. Hydroxychloroquine (Plaquenil) is een medicijn dat al meer dan 50 jaar gebruikt wordt, erg goedkoop is en bewezen efficiënt in SARS epidemieën. 6 7 8 9

Professor Didier Raoult (wereldberoemd infectioloog), directeur van het IHU-Méditerranée in Marseille (https://www.mediterranee-infection.com/) heeft in maart en april 2020 uitstekende resultaten behaald met de combinatie HCQ en azithromycine bij duizend corona patiënten. Het einde van de pandemie was in zicht! 10
Toen hij een grote klinische proef wilde opzetten om deze resultaten te bevestigen met een studie, blokkeerde het Franse ministerie van Volksgezondheid de levering van HCQ.
Een medicijn met bewezen effectiviteit en vrijwel geen bijwerkingen! Er werden verschillende juridische klachten ingediend.

Dr. Zelenko, New Yorkse arts, genas met de combinatie hydroxychloroquine, zink en azithromycine een 1000-tal Covid gevallen, meestal in enkele dagen, met een success rate van bijna 100 % , quasi zonder bijwerkingen. 11

Rob Elens is een Nederlandse huisarts die het Zelenko-protocol volgde. De Nederlandse Overheid verbood hem deze werkzame therapie toe te passen wegens niet onderbouwd. 12

Tekst van Rob Elens:

Als huisarts heb ik dit kunnen constateren bij 10 patiënten die binnen drie dagen als genezen konden worden verklaard. Dit nadat een half dozijn eerdere patiënten die ik naar het ziekenhuis had gestuurd aan de behandeling daar waren overleden. Het bijzondere van dit medicijn, een combinatie van hydroxychloroquine, azithromycine en zink, is de kolossale propaganda en censuurcampagne die is ontstaan om het gebruik ervan te blokkeren. Als middel tegen malaria zowel als vormen van reuma is HCQ zo’n zestig jaar in gebruik geweest, en in sommige landen waaronder Frankrijk over de toonbank zonder recept te verkrijgen. Maar als onderdeel van de campagne ertegen werd mij verboden om deze medicatie toe te dienen, waardoor ik moest toezien dat een volgende patiënt aan deze griep kwam te overlijden…
Specialisten in Frankrijk, de V.S. en China hebben met de bovengenoemde combinatie een overgrote meerderheid van de patiënten kunnen genezen.

Het ligt voor de hand dat met een effectief medicijn er geen reden blijft bestaan om nog over een noodtoestand of een crisis te spreken.

HCQ werd besmeurd in een artikel van The Lancet 13, dat achteraf diende teruggetrokken te worden wegens belangenverstrengeling en fraude, maar tevoren overal geciteerd werd en dus twijfel heeft gezaaid. Ook in de berichtgeving van onze overheid wordt HCQ met “niet preventief en onvoldoende werking bij ernstig zieken” weggeveegd en staat niet in de aanbevelingen.

Inderdaad, we lezen in BCFI:

HCQ in preventie – toegediend aan zorgpersoneel kon dit geen preventieve werking voor ontwikkeling van ziektesymptomen aantonen (alhoewel de studie mogelijk te kort was)
HCQ in ernstige hospitaalsetting blijkt HCQ niet effectief.

Dit is onvolledige informatie – het betreft hier studies rond preventie en in een eindstadium. Er wordt niets gezegd over de toepassing bij klachten zelf.

Het lijkt alsof onze overheidsinstanties een komend vaccin als enige oplossing willen promoten. Vrijwel meteen werd een haastige ontwikkeling van een Covid-vaccin aangekondigd. Daarmee werden er regels geschonden. Zo’n fast-track procedure is alleen toegestaan als de ziekte heel gevaarlijk is en er geen behandeling is met een geneesmiddel.

De normale ontwikkeling van een vaccin kan 5-10 jaar duren. Dat betekent dat voor een in allerijl ontwikkeld vaccin veiligheidstestprocedures moeten worden overgeslagen of ingekort. De farmaceutische industrie heeft een juridische onschendbaarheid bedongen – ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gezondheidsrisico’s die onze patiënten lopen.

Het komende vaccin heeft mogelijks ernstige veiligheidsrisico’s en totaal ongekende effecten op lange termijn. En dat terwijl er een goedwerkend en goedkoop medicijn beschikbaar is én het merendeel van de mensen (meer dan 95 %) corona doormaken zonder of slechts met milde klachten.

Beste collega’s,
onze overheid lijkt momenteel vooral Big Pharma te promoten, de richtlijnen lijken vooral een financieel / economische agenda te volgen.

Als klap op de vuurpijl komt er nu een advies van de Nationale raad van de Orde der Geneesheren:

“Centraal staat dat tijdens de duur van de huidige uitzonderlijke periode de therapeutische vrijheid en de professionele autonomie tijdelijk en voor zover als nodig moet wijken voor de ontstane noodsituatie.”

Nationale raad van de Orde der Geneesheren

Dit lijkt niets meer met de vertegenwoordiging van onze belangen en het bewaken van de eer en waardigheid van ons beroep te maken te hebben. Hier worden we gereduceerd tot ja-knikkende ambtenaren.

Welke uitzonderlijke noodsituatie? Corona is niet het killervirus waarvan oorspronkelijk sprake – de IFR (infection fatality rate) recent vrijgegeven door de WHO is 0,23 % 14, een sterftepercentage vergelijkbaar met een kwaad griepjaar. Nooit werden er maatregelen als mondmaskerplicht en quarantaine voor gezonden ingesteld in vorige epidemieën. De risicogroep is goed bekend. Het verloop is bij 95 % van de bevolking mild of met zeer geringe klachten. Mét een goedwerkende, goedkope therapie beschikbaar.

Als artsen zijn wij de enigen die wettelijk kunnen oordelen over diagnose en therapie. Administratieve voorschriften kunnen enkel dienen als richtlijn, maar kunnen nooit bindend zijn. Enkel artsen zijn hiervoor bevoegd.

Laten we terug onze gerechtigde plaats innemen als eerste lijn:

Het Zelenko protocol

Met het Zelenko protocol (combinatie hydroxychloroquine, zink en azithromycine) werden een 1000-tal Covid gevallen genezen, meestal in enkele dagen, met een success rate van bijna 100 % , quasi zonder bijwerkingen.

Hydroxychloroquine werkt als een zinkionofoor (evenals bv Quercetine 2) en zorgt ervoor dat zink in de cellen komt en zijn beschermende werking kan uitoefenen.

Toediening samen met zink is dus aan te raden.

Ideaal wordt dit toegepast bij mensen in het begin van een zwaarder ziekteverloop; deze behandeling voorkomt hospitalisatie. Bij de aangegeven doseringen zijn er quasi nooit bijwerkingen.

In latere, ernstigere stadia van het ziekteverloop is deze behandeling minder efficiënt, dan zijn bloedverdunners en dexamethasone (of budesonide vernevelingen) noodzakelijk.

HCQ is dus vooral een medicijn van de eerste lijn!

Het Zelenko Covid-19 Early Treatment Protocol

Ivermectine

Een excellent alternatief is Ivermectine, dat ook in de eerste lijn kan worden ingezet. 15 16 Maar in België niet beschikbaar als per os preparaat.

  • Pro: de resultaten lijken zelfs nog beter dan van HCQ, kan ook preventief ingezet worden.
  • Contra: de kostprijs is 250 euro, niet terugbetaald.

Referenties

Met vriendelijke collegiale groet,

Het Docs4opendebate team
www.docs4opendebate.be

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)