Globalisten hebben waarschijnlijk nog een schokkende gebeurtenis op stapel staan

🕒 Leestijd: 8 minuten

Vergeleken met 2024 zal het jaar 2023 een makkie lijken, maar we kunnen de storm doorstaan als we vasthouden aan onze menselijkheid en ons geloof in God. We worden geconfronteerd met een samenloop van meerdere vuurrode alarmsignalen, die alle wijzen op een of andere ingrijpende “gebeurtenis” die de komende weken of maanden zal gaan plaatsvinden.

Wat die gebeurtenis ook moge inhouden, deze nieuwe ramp zal de ineenstorting van het oude wereldsysteem versnellen, de ineenstorting van economieën en politieke structuren is al gaande, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de Grote Reset of, zoals sommigen het noemen, de Nieuwe Wereldorde. Ikzelf noem het het systeem van het beest.

Het is onmogelijk om te voorspellen wanneer zo’n gebeurtenis zal plaatsvinden, maar ik geloof wel dat we binnen de komende drie tot hooguit negen maanden met een grote schok te maken zullen krijgen.

De reden is eenvoudig. De oligarchische miljardair-globalististen wensen een situatie tot stand te brengen die digitalisering (van geld en mensen), ontmenselijking (vervanging van mensen door transhumane hybriden), vernietiging (van alle culturele normen, man/vrouw-geslachten, het vermogen om zich zonder technologie voort te planten, enz.) en ontvolking (van diegenen die als “nutteloze eters” worden beschouwd) met zich meebrengt. Dit zijn de vier elementen die nodig zijn om de volledige controle die de globalistische technocraten nastreven te laten uitstrekken over al het menselijk gedrag binnen een geherstructureerde wereld, die door kunstmatige intelligentie wordt aangestuurd en die gebaseerd is op de uitbanning van alle gebruik van fossiele brandstoffen door de gewone man (niet-oliegarch). Als uitsluitend de oliegarchen toegang hebben tot fossiele brandstoffen en als uitsluitend de oligarchen zich mogen voortplanten en hun meningen vrijelijk mogen verkondigen, dan ontstaat er uiteindelijk een wereldwijde slavenmaatschappij. En dat is precies wat ze voor ogen hebben.

Dus deze vier elelementen worden gebruikt om tot het vijfde en laatste elelment te geraken, namelijk het scheppen van een dystopie. Voor de globalistische roofzuchtige klasse zal het lijken alsof ze zich in de richting van hun utopia bewegen, maar de rest staat een doffe ellende te wachten, een dystopie.

Deze globalistische oligarchen konden met Covid slechts een deel van de oude wereldorde te vernietigen en hebben nòg een grote crisis nodig om hun dystopische doelen te bereiken die werden opgenomen in de Agenda 2030 Doelen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s). Ze speelden taalspelletjes, die sterk lijken op Orwelliaanse newspeak, om ons te laten denken dat de SDG’s een utopie tot stand zullen brengen. In werkelijkheid zullen de massa’s de nachtmerrie van een dystopie in gedirigeerd worden.

Als de globalisten druk blijven uitoefenen op hun trawanten in nationale hoofdsteden, alsook in hoofdsteden van de Amerikaanse staten, om hun groene nieuwe akkoorden en “netto nul”-campagnes uit te voeren, zullen de grote massa’s uiteindelijk wakker worden en achter deze globalisten aangaan. Omdat die massa’s zo langzamerhand wakker worden, bestaat de noodzaak om zo snel mogelijk een scenario van een totale Derde Wereldoorlog te escaleren, die gepaard gaat met hongersnoden en tekorten.

Commentaar: En als het geen totale wereldoorlog is, dan een andere grootschalige ramp die, volgens hen, zal helpen om hun doelen te bereiken.

Het venster van de door koning Charles geïnitieerde “Grote Reset” is bijna gesloten en dus is het tijd om extra in te zetten op vernietiging en ontvolking. Als ze dat niet doen, zullen ze nooit tot volledige digitalisering en ontmenselijking komen, het einde van de menselijke geschiedenis, zoals Yuval Harari uitlegt in de video hieronder.

Commentaar: Klik hier en scroll naar beneden om de video te bekijken.

Rusland belemmert hun plannen voor de totstandkoming van een werkelijk één-wereldsysteem. Niet omdat Poetin een soort held is, maar vanwege het Russische volk en hun wil om onder een zuiver Russische leider te overleven. Ze zullen geen marionet van het Wereld Economisch Forum accepteren om over hen te heersen, zoals de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa hebben gedaan. Ze vinden een autoritaire sterke man geen probleem, maar de leider moet een echte Rus zijn.

Rusland en Poetin mogen dan misschien akkoord gaan met digitalisering, maar niet met de andere drie elementen – ontmenselijking, vernietiging van alle culturele normen en ontvolking, hetgeen grotendeels te danken is aan de sterke invloed van de Russische Orthodoxe Kerk, die haar opvattingen veel traditioneler handhaaft dan de Rooms-Katholieke Kerk.

Als ik gelijk heb en de globalistische oligarchen nog een schokkende gebeurtenis op stapel hebben staan voor de komende drie tot negen maanden, betekent dit dat de periode waarbinnen we ons kunnen voorbereiden ook bijna voorbij is.

Degenen die verrast worden door wat komen gaat, zullen voor wat hun overleving betreft volledig afhankelijk zijn van precies de verkeerde mensen. Ze zullen zich overgeleverd zien aan de genade van het globalistische kartel. Aangezien dit een predatieve klasse van
psychopaten is, wil je voor geen goud van hen afhankelijk zijn.

Als we dit geïsoleerd zouden bekijken, zouden de krantenkoppen van vandaag geen rode waarschuwingsvlaggen afgeven. Maar in zijn totaliteit bezien, wordt het duidelijk dat er iets groots gaande is dat de machtsverhoudingen in de wereld voor altijd zal veranderen, waarbij onze vooruitzichten grondig anders zullen worden.

Waar het op neerkomt, is dat dit niet het juiste moment is om de diepmenselijke neiging om dreigend gevaar te negeren te laten prevaleren.

We bevinden ons al in het beginstadium van de Derde Wereldoorlog met Rusland in Oost-Europa, in Syrië, terwijl Afrika en Azië ook op het punt staan te exploderen.

Ik denk dat het onvermijdelijk is dat de Derde Wereldoorlog verder escaleert in een rechtstreekse dagelijkse oorlog tussen de twee grootste nucleaire machten van de wereld, ruwweg verdeeld door Oost en West, waarbij de VS/NAVO/Australië/Japan/Zuid-Korea zich aan de ene kant bevinden en Rusland/China/Iran/Noord-Korea aan de andere kant.

De VS en Groot-Brittannië, samen met de rest van hun NAVO-vazalstaten, bewerkstelligden deze oorlog met Rusland door de voortdurende oostwaartse uitbreiding van de NAVO-militaire alliantie tot in de achtertuin van Rusland. NAVO-politici en commandanten hebben het al minstens 20 jaar over hun “open deur-beleid,” hetgeen gelijk staat aan het strooien van zout in een open wond met betrekking tot Rusland en haar voorgeschiedenis van invasies vanuit het westen. In 2008 nodigde de NAVO Oekraïne uit om lid te worden van de alliantie op voorwaarde dat het zou voldoen aan bepaalde criteria, maar dat was echt de druppel die de emmer deed overlopen. Sinds dat voorstel was het slechts een kwestie van tijd voordat Rusland zijn troepen naar Oekraïne zou sturen. Het is niet anders dan wanneer Israël periodiek zijn troepen naar de Palestijnse gebieden stuurt om die gebieden te “zuiveren” van raketten, wapens en munitieopslagplaatsen. Het is verbazingwekkend hoeveel conservatieven de behoefte van Israël om tussen haar Palestijnse neven en nichten te leven zonder dat die neven en nichten tot de tanden bewapend zijn, begrijpen, terwijl zij niet begrijpen dat hetzelfde concept van toepassing is op Rusland en Oekraïne.

Commentaar: Het bovenstaande getuigt van een gebrekkige analogie gezien Israëls lange voorgeschiedenis met betrekking tot het inpikken van grote delen historisch erkend Palestijns grondgebied en, uiteindelijk, het toewerken naar een etnische zuivering van het Palestijnse volk!

Terwijl de landen zich opmaken om de strijd aan te gaan met betrekking tot de Derde Wereldoorlog, fungeert India als de jokerkaart. Niet het oude India. India is de snelst groeiende natie, heeft veel technische expertise en kan een enorm leger op de been brengen. India zou weleens een doorslaggevende rol kunnen spelen bij het resultaat van de Derde Wereldoorlog, afhankelijk van de zijde die het besluit te kiezen.

Als de Derde Wereldoorlog eenmaal losbarst, kunnen we een landelijke dienstplicht in de VS tegemoet zien met de presidentsverkiezingen in het verschiet, hetgeen mogelijk in een uitbraak van een burgeroorlog zou kunnen resulteren terwijl men betrokken is bij een wereldoorlog.

Vervolgens kunnen we te maken krijgen met cyberaanvallen, mogelijke aanvallen onder valse vlag, een nieuwe en meer angstaanjagende pandemie, een ongekende hongersnood en verstoringen in de aanvoerketens, die alle verergerd worden door oorlog, of een combinatie van het bovenstaande, allemaal veroorzaakt door een intensivering van de Derde Wereldoorlog.

Dit zal geen tijd zijn voor zwakke christenen of zwakzinnige westerlingen die gewend zijn aan hun vermaak en comfort.

Commentaar: En ook niet voor niet-christenen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, voorzie ik een combinatie van ten minste drie of vier van de bovenstaande scenario’s die tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Denk eens aan de impact die zoiets zou hebben op het alledaagse leven.

Hieronder volgen enkele datapunten die wijzen in de richting van een catastrofale gebeurtenis die de wereld voorgoed zal veranderen. (NB: Deze werden onderzocht en onlangs besproken door mijzelf en Brannon Howse in zijn show, Brannon Howse Live).

 • CNN: Nucleaire activiteit op hoogste punt sinds jaren op locaties in China, Rusland en VS.
 • Rookwolken waargenomen boven nationaal lab in Idaho waar geavanceerde nucleaire wapens worden getest.
 • Paus Franciscus zegt dat de wereld een stap verwijderd is van een kernoorlog, ergste situatie sinds 1962.
 • Vanuit het hele land komen steeds meer meldingen binnen van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen die oefeningen boven het grondgebied uitvoeren.
 • FEMA organiseert op 4 oktober een landelijke noodalarmtest.
 • De VS bestelt voor 290 miljoen dollar aan tabletten tegen stralingsziekte.
 • New York City zendt advertenties uit over hoe men een kernaanval kan overleven.
 • De Russische minister van Defensie verklaarde afgelopen weekend dat er aanvallen plaatsvinden op Russisch grondgebied buiten de speciale operatiezone. Rusland beschouwt de VS en Groot-Brittannië nu als partijen bij de huidige oorlog en staat zichzelf toe besluitvormingscentra in Oekraïne aan te vallen. Daaronder valt vermoedelijk ook de Oekraïense president Zelensky. Stel je voor dat Rusland hem zou uitschakelen en hoe het westen daar een propagandafestival van zou maken.
 • Koning Charles had afgelopen woensdag tot en met vrijdag in Parijs een ontmoeting met de Franse president Macron. Macron sloeg de V.N.-bijeenkomst in New York over om om de koning te kunnen ontmoeten. (Charles is de grondlegger van de wereldwijde duurzame ontwikkelingsbeweging en een groot voorstander van eugenetica en ontvolking. Ik schreef hier vorige week over op mijn Substack).
 • Deagel Corp., die banden heeft met de CIA, voorspelde in 2014 dat de VS tegen het einde van 2025 68,5 procent van haar bevolking zou verliezen; Groot-Brittannië zou meer dan 75 procent verliezen en de meeste West-Europese landen zouden eveneens 30 tot 50 procent van hun bevolking verliezen.
 • Vrijheid van meningsuiting en het vrijelijk kunnen uiten van politieke tegengeluiden liggen onder vuur in voorheen vrije landen. Dit zijn de landen waarvan we ooit dachten dat het de goeierikken waren – de VS, Canada, de EU, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland. Allemaal pakken ze op zeer zichtbare en hardhandige manieren de vrijheid van meningsuiting aan. Geestelijken en journalisten (zoals dominee Artur Powlawski in Canada en de journalisten Owen Shroyer en Stephen Horn in de VS) worden gevangen gezet voor het uiten van ideeën die tegen de narratieven van de overheid en de reguliere media indruisen. Jacinda Ardern, de voormalig premier van Nieuw-Zeeland, is het nieuwe gezicht geworden van wereldwijde censuur en ze krijgt de grootste platforms om haar autoritaristische ideeën te spuien; vorige week sprak ze voor de Algemene Vergadering van de V.N. over de noodzaak om hard op te treden tegen “desinformatie,” wat natuurlijk alle uitspraken omvat waar de globalisten het niet mee eens zijn, zoals klimaatverandering, oorlog in Oekraïne, Covid en vaccins, etc. Ze werd beloond voor haar kwaadaardige ideeën met niet één maar twee fellowships aan Harvard University.
 • Polen wordt het eerste NAVO-lid, buiten Hongarije, dat vraagtekens zet bij de openlijke financiering van Oekraïnes corrupte regering in haar grensconflict met Rusland. Polen wil Oekraïne ‘afkoelen.’ Als de VS en Groot-Brittannië merken dat de coalitie van de bereidwilligen uit elkaar begint te vallen, zullen ze de aanvallen op Russisch grondgebied versnellen in een poging om “toe te slaan zolang het ijzer heet is.”
 • Vicepresident Kamala Harris wordt Bidens “Wapentsaar” terwijl de Oorlog tegen het Tweede Amendement opgevoerd wordt naar de hoogste versnelling. De regering Biden kondigde donderdag aan dat Harris de leiding krijgt over het allereerste Bureau van het Witte Huis voor Preventie van Wapengeweld. Harris zal verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de huidige wetten en samenwerken met staats- en lokale ambtenaren om anti-wapenmaatregelen op elk niveau door te drukken.
 • Verschillende grote banken, waaronder Wells Fargo en Bank of America, kondigden plannen aan om dit jaar 38 bankfilialen in en rond New York City te sluiten.

Conclusie: Er komt oorlog aan, inclusief alle nare dingen die daarmee gepaard gaan. Dit omvat toenemende inflatie en dedollarisatie, voedseltekorten, tekorten aan brandstof en basismedicijnen, en een steeds grotere druk op alle vormen van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van beweging, vergadering, het recht op wapenbezit [Tweede Amendement], enz. We moeten ons verzetten tegen deze aanval op onze vrijheden, in de wetenschap dat geen mens of organisatie van mensen ons komt redden. We dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze families. Iedereen die nog steeds enige verwachting koestert van een snelle oplossing door het stemhokje let niet goed op de signalen en tekenen aan de wand. Vóór 24 november zal er een grote gebeurtenis plaatsvinden, veroorzaakt door de globalisten en hun trawanten die de Luciferiaanse haat tegen Gods bekroning van zijn werk – menselijk leven geschapen naar Zijn evenbeeld – delen. We moeten krachtig opkomen voor onze overtuigingen, zowel politiek als religieus, en weigeren te buigen voor het systeem van het beest, in de wetenschap dat onze Vader in de hemel de ultieme troef in handen heeft en dit netwerk van het kwaad wanneer Hij dat wenst en op Zijn manier ten val zal brengen.

LeoHohmann.com bestaat uitsluitend dankzij donaties van Leo’s trouwe lezers en is niet gebonden aan overheidssubsidies, bedrijfsadvertenties of sponsoring. Hierdoor kan hij zijn onderzoek en analyse volledig onafhankelijk presenteren, vrij van invloeden van buitenaf van zowel overheid als bedrijfsleven. U kunt een donatie van elke omvang doen en deze sturen aan Leo Hohmann, P.O. Box 291, Newnan, GA 30264, of via onderstaande creditcard.

Zie: https://leohohmann.com/2023/09/25/globalists-have-another-shock-event-planned-in-pursuit-of-the-four-ds-digitization-dehumanization-destruction-and-depopulation/#more-15956

Sott.net

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “<a href="https://nl.sott.net/article/5957-Globalisten-hebben-waarschijnlijk-nog-een-schokkende-gebeurtenis-op-stapel-staan#">Globalisten hebben waarschijnlijk nog een schokkende gebeurtenis op stapel staan</a>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier − 3 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.