Een interessant artikel van het American Institute for Economic Research (AIER) krijgt steeds meer aandacht nu vragen over de asymptomatische verspreiding van Covid-19, de uitgangssituatie voor alle Covid-verspreiding, in overeenstemming worden gebracht met de meest recente traceergegevens.

Voordat we verder gaan met het artikel frissen we u geheugen even op over het verschil tussen asymptomatisch en presymptomatisch. Asymptomatisch betekent: geen symptomen. U hoest of niest niet, u heeft dus geen klachten. Presymptomatisch, het woord zegt eigenlijk al wat hier aan de hand is. Pre = voor, symptomatisch = dat er klachten zijn.

In wezen is de grote vraag die wordt gesteld: kunnen mensen zonder Coronavirus-symptomen het Covid-19 virus verspreiden? Deze vraag staat centraal in alle huidige maatregelen ter voorkoming van Covid-19 verspreiding. Als er geen asymptomatische verspreiding is, waar gaat deze nonsens van het dragen van mondkapjes en lockdownmandaten dan over?

In een onderzoeksverslag dat op 20 november werd gepubliceerd, wordt een casestudy van bijna 10 miljoen mensen in China belicht. Wat de studie vond was dat er 300 gevallen van het Coronavirus in de bevolking werden gedragen zonder enige symptomen. De wetenschappers hebben de asymptomatische dragers dus opgespoord. De contactopsporing van 1.174 “nauwe contacten” met de asymptomatische dragers toonde NUL transmissie aan. Niet een paar, niet één, maar nul – geen enkele overdracht van het Coronavirus van een persoon zonder symptomen.

De conclusie is niet dat asymptomatische verspreiding zeldzaam is of dat de wetenschap onzeker is. Het onderzoek heeft iets aan het licht gebracht dat in dit soort studies bijna nooit doen. Er was niet één geval. Vergeet de eerdere suggesties van de staats-epidemiologen dat asymptomatische transmissie bestaat. Vervang dat door: niet. Tenminste niet in deze studie onder 10.000.000 mensen.

De studie:

Strenge Covid-19 controlemaatregelen werden opgelegd in Wuhan tussen 23 januari en 8 april 2020. Schattingen van de verspreiding van de infectie na het afkondigen van de beperkingen zouden kunnen leiden tot informatie voor het beheer van een pandemie na de lockdown. Hier beschrijven we een stadsbreed SARS-CoV-2 nucleïnezuur screeningsprogramma tussen 14 mei en 1 juni 2020 in Wuhan. Alle stadsbewoners van zes jaar of ouder kwamen in aanmerking en 9.899.828 (92,9%) deden mee.

Er werden geen nieuwe presymptomatische gevallen en 300 asymptomatische gevallen (detectiegraad 0,303/10,000, 95% CI 0,270-0,339/10,000) geïdentificeerd. Er waren geen positieve testen onder 1.174 nauwe contacten van de asymptomatische gevallen. 107 van de 34.424 eerder herstelde Covid-19 patiënten testten opnieuw positief (re-positief percentage 0,31%, 95% CI 0,423-0,574%). De prevalentie van SARS-CoV-2-infectie in Wuhan was daarom zeer laag vijf tot acht weken na het einde van de lockdown.

Zowel de asymptomatische patiënten als hun contacten werden voor een periode van niet minder dan twee weken in isolatie geplaatst en de resultaten bleven hetzelfde.

Geen van de ontdekte positieve gevallen of hun nauwe contacten werden symptomatisch of nieuw bevestigd met Covid-19 tijdens de isolatieperiode.

Wat deze studie onder 10 miljoen mensen in wezen bevestigd, is wat veel mensen, artsen, wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie al vermoedden.

Net als de gewone verkoudheid en griep wanneer een persoon besmet is met het virus, besmetten ze alleen anderen wanneer ze symptomen hebben: verkoudheid, loopneus, hoesten, pijn, niezen, koorts, enz. Wanneer een persoon echter geen uitwendige symptomen van het virus heeft, net als bij verkoudheid en griep, lopen ze geen risico om het virus op anderen over te dragen.

Dit is een belangrijke kwestie met enorme vertakkingen, omdat alle huidige Covid-19 anti-verspreiding restricties gebaseerd zijn op het principe dat mensen het virus kunnen dragen en verspreiden terwijl ze geen idee hebben dat ze het hebben en geen symptomen.

Als er geen asymptomatische overdracht plaatsvindt, en het blijkt met wetenschappelijke zekerheid dat dit niet het geval is, dan zijn alle huidige lockdown-maatregelen, mondkapje-draagvoorschriften en sociale afstandsregels / decreten gebaseerd op een complete misvatting van valse aannames.

Men zou kunnen veronderstellen dat dit groot nieuws zou zijn. Het zou ons in staat stellen om alles onmiddellijk te openen. Met het afbrokkelen van de hele basis voor lockdowns, zouden we weer een normaal leven kunnen gaan leiden. De angst zou kunnen verdampen. We zouden troost kunnen vinden in onze normale intuïtie dat gezonde mensen zonder risico voor anderen naar buiten kunnen komen. We zouden onze mondkapjes af kunnen doen. We zouden naar films en sportevenementen kunnen gaan.

We blijven horen hoe we naar hun wetenschap moeten luisteren. Hun beweringen zijn we inmiddels moe. We weten wat er echt aan de hand is. De lockdownlobby negeert alles wat in tegenspraak is met hun narratief, en geeft de voorkeur aan ongecontroleerde anekdotes boven een echte wetenschappelijke studie van 10 miljoen inwoners in wat ’s werelds eerste grote hotspot was voor de ziekte die we proberen te beheersen. Men zou verwachten dat deze studie massaal internationaal nieuws zou zijn. Voor zover ik kan zien, wordt het genegeerd.

De asymptomatische casestudy die in november is gepubliceerd, bevestigt de eerdere rapportage van de Wereldgezondheidsorganisatie dat Covid-19 alleen bekend is bij mensen die symptomen van het virus vertonen. In juni 2020 zei Maria Van Kerkhove, een Amerikaanse epidemioloog van infectieziekten, met achtergrond in risicovolle pathogenen, en hoofd van WHO’s emerging diseases and zoonosis eenheid, dat de overdracht van het Coronavirus door mensen die geen symptomen vertonen “zeer zeldzaam” is.

Zoals u kunt zien in de video kon mevrouw Kerkhove in juni 2020 geen enkele studie of casus identificeren die kan worden herleid tot een asymptomatische verspreiding; maar wetenschappers dachten nog steeds dat het mogelijk was, dus bleef ze – en andere – de “zeer zeldzaam” terminologie gebruiken.

Echter, met de laatste informatie en een veel langere tijdlijn om deze ziekte te bestuderen, tonen de cumulatieve gegevens voor 2020 aan dat “zeer zeldzaam” eigenlijk “nooit” betekent, asymptomatische verspreiding komt gewoonweg niet voor – NOOIT.