Britse overheid verwacht grote hoeveelheid ernstige bijwerkingen bij vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus

De Britse overheidsdienst Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)  heeft een zgn. ’tender’ (een overheidsopdracht) uitgeschreven voor een  softwareapplicatie die alle bijwerkingen van een Covid-vaccin moet registreren en  daarbij gebruik dient te maken van AI (artificiële intelligentie). Het gaat om een  aanbesteding voor een bedrag van £1.500.000.  

Wanneer overheden binnen Europa bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen  bij ondernemingen, dan moeten zij de regelgeving op de overheidsopdrachten naleven.  Ondernemingen kunnen op hun beurt hun dienstverlening aanbieden aan overheden,  maar deze kunnen enkel overeenkomsten sluiten volgens specifieke regels en procedures,  waarbij zij samen met andere ondernemingen meedingen naar een opdracht. De  opdracht van het MHRA vermeldt o.a.:  

»The MHRA urgently seeks an Artificial Intelligence (AI) software tool to process  the expected high volume of Covid-19 vaccine Adverse Drug Reaction (ADRs) and  ensure that no details from the ADRs’ reaction text are missed.« 

De tender kan hier worden gedownload van de site van SIMAP, de officiële website voor  Informatie over Europese overheidsopdrachten, onder de rubriek Ted, tenders  electronically daily. Deze website heeft overigens ook nog een aparte pagina  gewijd aan  “Covid-related” overheidsopdrachten. Het is een lange lijst. Opvallend is dat sommige  opdrachten een deadline hebben tot 2025. Kennelijk gaat men ervan uit dat de pandemie  tot die tijd kan duren.  

In de beschrijving valt nog op dat de verwachte bijwerkingen niet enkel talrijk maar ook  zeer ernstig kunnen zijn en dat de huidige opvolgingssystemen van de MRHA niet  voldoen om het aantal negatieve bijwerkingen veroorzaakt door een Covid-19-vaccin te  verwerken. De tekst gaat verder met de mededeling “dat potentiële bijwerkingen op dit  moment niet adequaat kunnen worden geregistreerd door de MHRA wat een directe  bedreiging vormt voor patiënten en de volksgezondheid”:  

»For reasons of extreme urgency under Regulation 32(2)(c) related to the release of a  Covid-19 vaccine MHRA have accelerated the sourcing and implementation of a  vaccine specific AI tool. Strictly necessary — it is not possible to retrofit the MHRA’s  legacy systems to handle the volume of ADRs that will be generated by a Covid-19  vaccine. Therefore, if the MHRA does not implement the AI tool, it will be unable to  process these ADRs effectively. This will hinder its ability to rapidly identify any  potential safety issues with the Covid-19 vaccine and represents a direct threat to  patient life and public health.«  

In Engeland is men al geruime tijd bezig met de logistieke planning om alle mensen te  kunnen vaccineren. 

De bezorgdheid van de Britse overheid over het aantal en de ernst van de bijwerkingen  van een vaccin staat haaks op de euforische houding van viroloog Marc Van Ranst en  veearts Steven Van Gucht. Volgens hen zullen er nauwelijks bijwerkingen zijn.  

De Belgische overheid en in het bijzonder minister Frank Vandenbroucke van  Volksgezondheid en Sociale Zaken (sp.a) volgt echter blindelings de adviezen van deze  ‘experten’.  

Vandaag heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist dat België via  Europa ook vaccins van Pfizer gaat aankopen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn  Wouter Beke (CD&V) zopas aangekondigd in het Vlaams Parlement.  

Tot nog toe had ons land enkel een deal gesloten met de groep AstraZeneca-Oxford en  Johnson & Johnson. Nu komt daar dus ook Pfizer bij, dat zich sterk maakt om tegen eind  dit jaar al een vaccin te kunnen aanbieden.  

Pfizer is het grootste farmaceutische bedrijf ter wereld en werd in de VS ook veroordeeld  tot het betalen van de grootste boete aller tijden ($2,3 miljard) voor de promotie van  bepaalde geneesmiddelen en het betalen van steekpenningen aan de artsen die deze  voorschreven. Daarnaast wordt Pfizer ook genoemd in grootschalige strafrechtelijke  fiscale dossiers. Onze overheid ziet daar geen graten in.

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)