Welk type MBTI ben jij? Doe de test met uitleg

🕒 Leestijd: 17 minuten

MBTI test: in dit artikel wordt de MBTI test, ook bekend als de 16 persoonlijkheidstypen van Isabel Myers en Katharine Briggs praktisch en uitgebreid met voorbeelden uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige team- en persoonlijke ontwikkeling tool. Veel leesplezier!

Wat is de MBTI test?

Elk mens heeft persoonlijke voorkeuren. Om er achter te komen wat iemands beweegredenen en motivatie is, wat zijn ideale werkomgeving is en hoe de omgang met collega´s is, helpt de Myers Brigss Type Indicator (MBTI).

De MBTI test is een vragenlijst met tientallen vragen over iemands voorkeuren en zijn stijl van werken. Hoe goed kent iemand zichzelf eigenlijk? De MBTI test is een instrument om hier inzicht in te krijgen.

De Myers Briggs test en de bijgaande vragenlijst zijn ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en gebaseerd op de theorie van Carl Jung over psychologische types.

MBTI test: de vier dimensies

De MBTI test is ’s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee iemand zichzelf beter leert kennen. Het beschrijft de voorkeuren van iemand in 4 dimensies:

 1. de gerichte omgeving: extravert of introvert
 2. de wijze van waarnemen; observatie of intuïtief
 3. de wijze van beslissen; denken of voelen
 4. de wijze van werken; gestructureerd of spontaan & flexibel

Binnen de MBTI test theorie bestaan geen goede of slechte voorkeuren en daardoor zijn er ook geen goede of slechte MBTI types. Ieder mens is immers anders. Het gaat puur om de persoonlijke voorkeuren.

MBTI 16 persoonlijkheidstypes - Toolshero

Figuur 1 – MBTI 16 verschillende types

1. Omgeving

In deze dimensie van de MBTI test draait het om extraversie (E) versus introversie (I). Bij extraversie haalt men energie uit de buitenwereld en communiceert men bij voorkeur mondeling. Deze persoon praat het liefst om zo ideeën verder uit te werken.

Deze persoon heeft een brede interesse, is sociaal en expressief en neemt gemakkelijk initiatieven in werk en relaties. Bij introversie haalt men energie uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

Deze persoon is gericht op zijn eigen belevingswereld. Deze persoon communiceert bij voorkeur schriftelijk en denkt het liefst na om ideeën verder uit te werken. Hij of zij is op zichzelf en ingetogen en neemt initiatief als iets belangrijk voor hem of haar is. Introversie en extraversie is een essentiële maatstaf voor je MBTI type.

2. Waarnemen

In deze dimensie van de MBTI test gaat het om observatie / sensing (S) versus intuïtie (N). Bij sensing krijgt men informatie binnen door gebruik van alle vijf de zintuigen. Deze persoon is gericht op feiten en praat in het hier en nu.

Deze persoon trekt zorgvuldig en nauwkeurige conclusies, begrijpt ideeën, ziet en onthoudt details en wil theorieën praktisch toepassen. Bij intuïtie gaat het om mensen die een grote verbeeldingskracht hebben en verbaal creatief zijn. Een persoon met het intuïtieve MBTI type trekt snel conclusies op basis van een voorgevoel, vertrouwt op inspiratie en ziet en onthoudt weinig details.

3. Beslissen

Dit is de derde dimensie van de MBTI test die zich richt op denken / thinking (T) versus voelen / feeling (F). Bij denken baseert men beslissingen op logica en een objectieve oorzaak en gevolg analyse.

Deze persoon is analytisch, redelijk en lost problemen op met logica. Soms is deze persoon onverbiddelijk. De persoon die in MBTI meer afgaat op gevoel is meelevend en beoordeelt de invloed van beslissingen op hoe mensen reageren. Deze persoon streeft naar harmonie en een positieve omgang met anderen, waardoor hij zachtaardig overkomt.

4. Werken

In deze vierde en laatste dimensie van de MBTI test gaat het om gestructureerdheid / judging (J) versus spontaniteit / percieving (P). Bij gestructureerdheid houdt men van planning en een georganiseerde levenshouding.

Een persoon met het judging MBTI type werkt systematisch, legt het liefst zaken vast en probeert stress door tijdsdruk te vermijden. Bij het spontane MBTI type heeft men een flexibele en spontane aanpak en wil men alle opties open houden. Deze persoon is spontaan, staat open voor verandering en haalt energie uit tijdsdruk.

MBTI Test - Toolshero

Werkwijze

Elke deelnemer aan de Myers Briggs test heeft bij elk kenmerk een voorkeur en krijgt de daarbij behorende letter in zijn ´persoonlijke MBTI code´. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal 16 persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J). De MBTI test geeft een indicatie van iemands gedragsvoorkeur, niet van kennis, vaardigheden of het gedrag zelf.

De analisten

De volgende vier beschreven persoonlijkheidstypes vallen in de categorie van analisten binnen MBTI.

INTJ

Iemand met het persoonlijkheidstype INTJ wordt de architect genoemd. De architect is een van de zeldzaamste en meest capabele persoonlijkheden die er is volgens de MBTI. Deze tactisch onderlegde personen houden ervan om details te perfectioneren en passen creativiteit en rationaliteit toe op alles wat ze doen. Hun innerlijke wereld is vaak dynamisch, privé en complex.

De architect (INTJ) is snel van begrip en trots op zijn vermogen om voor zichzelf te kunnen denken. Ze hebben een buitengewoon talent om dwars door neppe en hypocriete mensen te kijken. Hun geest heeft nooit rust, waardoor anderen moeite hebben om de architect bij te houden.

Waar anderen de status-quo vertrouwen, stelt de architect over alles een vraag. Ze doen liever hun eigen ontdekkingen, altijd vanuit een sceptische benadering. Ze zijn niet bang om de regels te overtreden of afkeuring te riskeren. Architecten willen graag succesvol zijn en zullen nooit een idee delen als het idee niet werkt.

Architecten werken niet graag samen en nemen graag beslissingen zonder de input van anderen te vragen en te overwegen. Soms kunnen ze ongevoelig overkomen, maar het is een vergissing om te stellen dat ze ook daadwerkelijk ongevoelig zijn.
Architecten zijn diep empathisch en besteden veel tijd aan reflectie als dingen fout gaan of als ze anderen pijn doen.
Architecten zijn over het algemeen cynisch en beschouwen de meeste mensen als lui, gedoemd tot middelmatigheid en fantasieloos. Ze hebben liever gewoon gelijk, dan populair te zijn.

Toch snakt elk MBTI persoonlijkheidstype naar sociaal contact, zo ook de architect. Ze omgeven zich het liefst met mensen die hun waarden delen.

Voorbeelden van bekende mensen die het INTJ persoonlijkheidstype delen zijn Michelle Obama, Friedrich Nietzsche, Elon Musk en Arnold Schwarzenegger.

INTP

De INTP wordt ook wel logicus genoemd. De logicus is een flexibele denker die ervan houdt om veel aspecten van het leven op een onconventionele manier te benaderen. Ze experimenteren het liefst zoveel mogelijk en combineren dit met hun persoonlijke creativiteit.

Logici binnen de MBTI zijn trotse individuen, met name op hun intellect en unieke perspectieven. Ze denken en puzzelen over de mysteries van het universum. De INTP is zeldzaam en onderscheid zich makkelijk van de rest van de persoonlijkheden uit de MBTI test.

Logici zijn vaak in gedachten verzonken. Ze stoppen nooit met nadenken. Vanaf het moment dat ze wakker worden tot het moment dat ze gaan slapen bruist het met ideeën in hun hoofd. De reputatie van dit MBTI type omvat dan ook termen als peinzend, afstandelijk en een beetje gereserveerd en apart. Na een lange dag in sociale situaties snakken ze ernaar om alleen met hun gedachten te zijn.

Toch zijn ze niet helemaal onvriendelijk of gespannen. Omgeven door het juiste gezelschap lichten deze MBTI types op en switchen ze van de ene naar de andere gedachten. Er zijn maar weinig zaken die ze zoveel energie geven als het uitwisselen van ideeën.

Logici houden ervan om patronen te analyseren. Ze hebben een buitengewoon talent om discrepanties en onregelmatigheden op te sporen. Liegen tegen dit MBTI persoonlijkheidstype is dan ook bijna nooit succesvol.

ENTJ

Het MBTI type ENTJ wordt beschreven als de commandant. De commandant is een besluitvaardige leider die houdt van momentum en prestaties. Ze verzamelen informatie om hun creatieve visie te ontwikkelen, maar aarzelen bijna nooit lang om beslissingen te nemen.

Commandanten zijn geboren leiders. Ze hebben charisma en wekken vertrouwen bij anderen. Ook kunnen ze mensen achter hun krijgen voor een gemeenschappelijk doel. Commandanten worden gekenmerkt door een meedogenloze rationaliteit en gedrevenheid. Slechts drie procent van de mensen deelt dit MBTI persoonlijkheidstype. Ze overweldigen de meer timide persoonlijkheden, maar de wereld heeft veel te danken aan de commandanten.

Commandanten houden van een uitdaging, groot of klein. Dit maakt het MBTI type briljante ondernemers. Hun vermogen om vast te houden aan de visie voor de lange termijn maakt dit MBTI type tevens goede bedrijfsleiders.

Commandanten zijn meedogenloos en dominant aan de onderhandelingstafel, bij het kopen van een auto of in elke zakelijke omgeving. Niet omdat ze koelbloedig of gemeen zijn, maar omdat ze houden van een uitdaging.

Mensen die goed om kunnen zijn met commandanten zijn mensen die intellectueel tegen hen op kunnen. Commandanten hebben bijzondere vaardigheden als het gaat om het herkennen van talenten bij anderen. Dit helpt bij teambuilding. Waar ze vaak in de problemen mee komen is het wijzen op mislukkingen bij anderen. Dit doen ze met een huiveringwekkende mate van ongevoeligheid.

ENTP

De ENTP is een debater, een persoon die geneigd is om gedurfd en creatief te zijn. Met de grootst mogelijk mentale behendigheid deconstrueren ze ideeën en bouwen ze deze opnieuw op. Ondanks de weerstand die ze ervaren streven ze hun doelen op een krachtige manier na.

De debater is snel van begrip en gedurfd. Ze zijn niet bang om het oneens te zijn met de status-quo. In feite zijn ze van niks en niemand bang. Er zijn maar weinig dingen waar de ENTP vrolijker van wordt dan een partijtje verbaal sparren met een gelijkwaardige gesprekspartner.

Dit MBTI persoonlijkheidstype heeft een speels gevoel voor humor en kunnen zeer vermakelijk zijn. Ze hebben een tegendraads idee van plezier dat gepaard gaat met gezonde en pittige gesprekken. MBTI debaters staan erom bekend rebels te zijn. Voor hen is geen geloof heilig en ze trekken alles in twijfel.

Debaters zijn dol op brainstormen en groot denken, maar kunnen hun ideeën vaak niet goed tot praktijk omzetten. Dat komt omdat ze te veel gedachten hebben en suggesties doen om ze bij te houden. Ze kunnen daarom moeite ervaren bij het volledig benutten van hun potentie.

Het vermogen van debaters om te debatteren is legendarisch en het sterkst van alle types uit de MBTI test, maar het is niet altijd nuttig. Wanneer ze altijd alles uit elkaar halen wat een ander zegt, bijvoorbeeld hun baas, kunnen ze hun kansen op succes ook meer kwaad doen dan goed.

De diplomaten

De volgende vier beschreven persoonlijkheidstypes vallen in de categorie van de diplomaten binnen de MBTI test.

INFJ

De INFJ wordt aangeduid als voorstander. De voorstander heeft de neiging om het leven met een diepe bedachtzaamheid en verbeeldingskracht te benaderen. Hun persoonlijke visie en principes leiden hen in alle dingen van het leven.

Voorstanders zijn het zeldzaamste MBTI persoonlijkheidstype, maar ze hebben veel invloed op de wereld. Ze zijn idealistisch en principieel en vinden het niet genoeg om zomaar door het leven te gaan. Ze willen een verschil maken.

Voor dit MBTI persoonlijkheidstype betekent succes niet hetzelfde als veel geld hebben of een hoge status. Ze zoeken constant naar vervulling, het helpen van anderen en om een goede kracht in deze wereld te zijn.

Vanwege het feit dat dit een zeldzaam persoonlijkheidstype is, hebben de voorstanders vaak het gevoel dat ze anders zijn dan de meeste mensen. Hun rijke innerlijke leven en blijvende verlangen om een levensdoel te vinden past niet altijd bij de mensen die om hen heen staan. Toch kunnen ze wel intens genieten van sociale acceptatie of hechte relaties. Ze voelen zich soms gewoon verkeerd begrepen.

De INFJ wordt aangeduid als voorstander. De voorstander heeft de neiging om het leven met een diepe bedachtzaamheid en verbeeldingskracht te benaderen. Hun persoonlijke visie en principes leiden hen in alle dingen van het leven.

INFP

De INFP is een bemiddelaar. De bemiddelaar is een zeldzaam MBTI persoonlijkheidstype die meestal stil, fantasierijk en ruimdenkend is. Ze passen een zorgzame en creatieve benadering toe op alles wat ze doen.

Ze lijken misschien stil en bescheiden, maar de bemiddelaar heeft een gepassioneerd en levendig innerlijk leven. Ze verliezen zichzelf dikwijls in hun dagdromen en bedenken allerlei verhalen en gesprekken in hun hoofd.

Bemiddelaars zijn idealistisch en empathisch. Ze verlangen naar diepe en betekenisvolle relaties en voelen zich geroepen om anderen te helpen. Ze voelen zich soms alleen en eenzaam, op zoek naar iemand die hun eigenschappen deelt.

Bemiddelaars kennen een oprechte nieuwsgierigheid naar de natuur van de mens. Ze zijn goed afgestemd op hun eigen gevoelens en gedachten, maar ze willen graag anderen beter begrijpen. Als iemand zich openstelt naar een bemiddelaar, voelt deze zich vereerd om te luisteren en te helpen waar mogelijk.

Personen met dit MBTI persoonlijkheidstype voelen vaak dat ze richtingloos zijn in het leven of hebben het gevoel dat ze vast zitten.

ENFJ

De ENFJ is een protagonist. De protagonist is een warme, oprechte persoon die graag anderen helpt. Ze hebben sterke waarden en ideeën en ondersteunen hun perspectief met creativiteit om hun doelen te bereiken.

Protagonisten voelen sterk dat ze een groter doel in het leven moeten dienen. Deze personen zijn doordacht en idealistisch en streven ernaar om een positieve impact te maken op het leven van anderen. Ze schuwen vrijwel nooit een kans om het juiste te doen, ook al is dat ongemakkelijk.

Protagonisten zijn geboren leiders. Dit verklaart waarom dit MBTI type over het algemeen vaak wordt vastgesteld in politici en docenten. Hun passie en charisma stelt hen in staat om anderen te overtuigen en inspireren, in elk gebied van hun leven.
Protagonisten hebben een krachtig vermogen om de onderliggende motivaties en beweegredenen van mensen te ontdekken. Soms begrijpen ze zelf niet eens hoe ze anderen zo snel kunnen lezen en begrijpen.

Als protagonisten om iemand geven, dan helpen ze die persoon om problemen op te lossen, tegen elke prijs. Veel mensen zijn daarom dankbaar voor hun protagonistische vriend of vriendin. Het is niet zonder reden dat mensen met dit MBTI type de reputatie hebben om zich in te zetten om anderen te helpen.

ENFP

De ENFP staat bekend als campagnevoerder. En niet zonder reden. Deze mensen hebben de neiging om grote ideeën en wensen te omarmen en deze uit te dragen naar anderen. Het zijn vrije geesten die extravert zijn, openhartig en ruimdenkend. Hun levendige en positieve benadering van het leven staat in contrast met die van de rest van de samenleving. Campagnevoerder willen niet alleen plezier maken, maar verlangen ook naar zinvolle en emotionele connecties met anderen.

MBTI campagnevoerders zijn toegewijd aan hun sociale leven en het verrijken van hun relaties. Ze hebben een gezonde dosis verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en creativiteit. Zonder deze eigenschappen kunnen ze ook geen campagnevoerder zijn.
Campagnevoerders zijn het bewijs dat mensen die opzoek zijn naar de geneugten van het leven niet alleen oppervlakkig hoeven te zijn. Ze kunnen mensen in een oogwenk transformeren in gepassioneerde idealisten en zijn in staat om verlegen mensen om te toveren tot zorgeloze figuren op de dansvloer.

Een valkuil van dit MBTI type is dat ze teveel kunnen puzzelen over de verlangens of bedoelingen van anderen. Dit levert sociale stress op en kan hun ’s nachts wakker houden.

De schildwachten

Hieronder worden vier MBTI persoonlijkheidstypes beschreven die vallen in de categorie van de schildwachten.

ISTJ

De ISTJ staat bekend als de logisticus binnen de MBTI test. De logisticus is een persoon die gereserveerd is, maar toch eigenzinnig. Ze hebben een rationele kijk op het leven en stellen hun acties zorgvuldig samen. Deze mensen zijn trots op hun integriteit. Ze menen wat ze zeggen en doen wat ze zeggen.

Dit persoonlijkheidstype is een van de meest voorkomende MBTI types in de wereldbevolking. Ze zoeken niet erg de aandacht, maar doen wat ze kunnen om de samenleving stabiel en stevig te houden. Ze verdienen vaak respect door hun betrouwbaarheid en hun bruikbaarheid. Ook kunnen ze rationeel en logisch blijven redeneren in stressvolle situaties.

De logisticus aarzelt zelden om de leiding en de verantwoordelijkheid over een situatie te nemen. Ze geven hun eigen fouten snel toe en vinden eerlijkheid belangrijker dan alles. Ze bevredigen liever hun eigen geweten dan dat ze liegen om indruk te maken op anderen.

Ze doen er alles aan om hun verplichtingen na te komen en zijn vaak verbaasd en teleurgesteld in mensen die deze waarden niet delen. Wanneer het logisticus MBTI type iemand lui of oneerlijk vindt, dan kunnen ze hun minachting hierover niet goed verbergen. Hierdoor kunnen ze soms streng of onsympathiek overkomen.

ISFJ

De ISFJ is de verdediger. De verdediger is een warm en bescheiden persoon. Ze zijn verantwoordelijk, efficiënt en besteden veel aandacht aan praktische zaken in hun leven. De ingetogenheid en bescheidenheid van de verdediger helpt de wereld draaiende te houden. Ze werken hard en zijn toegewijd aan wat ze doen. Veel mensen met dit MBTI persoonlijkheidstype voelen een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

De mensen met dit MBTI type zorgen ervoor dat deadlines gehaald worden, dat verjaardagen onthouden worden en dan speciale gelegenheden gevierd worden. Ook vinden ze het belangrijk dat tradities in stand gehouden worden. Ze eisen niet vaak erkenning voor wat ze doen, maar doen wat ze moeten doen achter de schermen.

Een van de meest onderscheidende eigenschappen van de verdediger is loyaliteit. Het komt niet vaak voor dat een verdediger een vriendschap of relatie laat vervagen omdat ze zich er niet voor inspannen. Ze investeren veel energie in het onderhouden van sterke banden met hun naasten. Meer dan andere types van de MBTI test.

Verdedigers zijn introvert, maar hebben een diep sociaal karakter. Ze hebben een sterk vermogen om details en informatie over het leven van hun naasten te onthouden. Er zijn maar weinig mensen die zo goed een cadeau kunnen uitzoeken voor de mensen die ze kennen als de verdedigers.

Ze vinden het geweldig om anderen te helpen en een stabiel en veilig leven op te bouwen.

ESTJ

Het persoonlijkheidstype ESTJ staat bekend als de executive. Deze mensen zijn zeer standvastig en volgen hun eigen verstandige oordeel. Ze zijn vaak de stabiliserende kracht in een onrustige omgeving en zijn daarbij in staat om solide leiderschap te bieden.

Executives zijn eerlijk, toegewijd en waardig. Ze worden gewaardeerd om hun duidelijk adviezen en helder begeleiding. Ze gaan verantwoordelijkheid niet uit de weg en lopen zelfs graag voorop in moeilijke tijden.

Ze zijn er trots op om mensen bij elkaar te brengen en nemen daarom vaak de rol van gemeenschapsorganisatoren op zich. Ze werken hard en verdedigen tradities en gemeenschappelijke waardes die families en groepen bij elkaar houden.

De vraag naar deze MBTI types is groot in democratische samenleving. Ze maken een relatief groot deel uit van de bevolking met 11%. Veel Amerikaanse presidenten deelden dit persoonlijkheidstype.

Executives zijn zich zeer bewust van hun omgeving en leven in een wereld van verifieerbare feiten. De meningen die ze delen zijn niet zomaar loze kreten, maar zijn eerder weloverwogen standpunten.

ESFJ

De consul (ESFJ) is attent, mensgericht en nemen graag deel aan activiteiten in een sociale context. Ze helpen graag anderen en zien het leven als iets dat gedeeld moet worden met anderen. De mensen die dit MBTI persoonlijkheidstype hebben zijn vaak het fundament van gemeenschappen en stellen hun huis en hart open voor vrienden, buren en geliefden.

Consuls zijn niet heilig, maar ze geloven wel in de kracht van goed doen en gastvrijheid. Ze hebben een sterk plichtsbesef als het gaat om anderen helpen. Ze zijn vrijgevig en betrouwbaar en nemen het vaak op voor anderen. Consuls hebben duidelijke opvattingen over goed en kwaad wat ervoor zorgt dat ze door anderen soms worden gezien als eigenzinnig.

De consuls zijn de mensen op een feestje die met iedereen een praatje maken om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ze zijn niet oppervlakkig, maar gaan door het leven terwijl ze trouw blijven aan hun relaties en helpen anderen waar ze kunnen.

Voor veel consuls is het een uitdaging om te accepteren dat ze geen invloed hebben over het gedrag en de gedachten van anderen. Ze kunnen gelukkig wel rust en voldoening vinden door te focussen op waar ze goed in zijn: een voorbeeld zijn, aandacht geven en verantwoordelijkheid nemen.

De verkenners

Hieronder worden de vier persoonlijkheidstypen beschreven die behoren tot de categorie verkenners binnen de resultaten van de Myers Briggs test.

ISTP

Iemand met het persoonlijkheidstype ISTP wordt ook wel de virtuoos genoemd. En met een reden. Ze hebben de neiging om een individualistische denkwijze te hebben en streven hun persoonlijke doelen na zonder veel connecties nodig te hebben. Ze zijn zeer leergierig en hebben over het algemeen veel algemene vaardigheden.

Virtuozen houden ervan om de wereld om hen heen te verkennen en onderzoeken met rationalisme en nieuwsgierigheid. Ze zijn natuurlijke makers, en bouwen graag dingen. Personen met dit MBTI type zijn vaak monteurs en ingenieurs die niks liever doen dan hun handen vuil maken terwijl ze nuttig bezig zijn. Dingen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten is waar ze blij van worden.

Ze vinden het leuk wanneer mensen geïnteresseerd zijn in hun ideeën, zolang die mensen zich maar niet bemoeien met hun principes en vrijheid. Ze helpen anderen graag en delen hun ervaringen, vooral met de mensen die dichtbij ze staan.

De wereldbevolking bestaat voor ongeveer 5% uit virtuozen volgens de ontwikkelaars van de MBTI test. Dit type komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De typische genderrollen die de samenleving verwacht passen niet goed bij dit MBTI persoonlijkheidstype.

De beslissingen die virtuozen nemen komen voort uit praktisch realisme. Ze voelen een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zijn zeer tolerant. Hun valkuil is dat ze verwachten dat anderen ook zo tolerant zijn. Virtuozen zullen daarom snel als eerste een ongevoelige grap vertellen.

ISFP

De ISFP wordt ook wel de avonturier genoemd. De avonturier heeft een open geest en een warm hart. Zo benaderen ze hun leven ook. Het vermogen van deze mensen om in het moment te leven helpt hen om opwindende momenten mee te maken.

Avonturiers zijn kunstenaars, maar niet altijd in de conventionele zin van het woord. Het leven is voor de avonturier een canvas waarop ze zichzelf kunnen uitdrukken hoe ze willen. Elke MBTI avonturier is uniek, gedreven door nieuwsgierigheid en enthousiasme. Deze mensen hebben een breed scala aan passies en interesses. Hun onderzoekende geest helpt om vreugde te vinden in alle hoekjes van het dagelijkse leven.

Dit maakt dat deze mensen tot de groep meest interessante mensen horen die je kan tegenkomen in het leven. De ironie is dat ze zichzelf als heel normaal zien; mensen die hun eigen ding doen.

Sommige persoonlijkheden gedijen op strikte schema’s en ritme, maar dat geldt niet voor de avonturier. Ze nemen elke dag zoals die komt en doen wat voor hen goed voelt op een bepaald moment.

Deze flexibele levensstijl maakt dat de MBTI avonturier bijzonder tolerant en ruimdenkend is. Ze zijn in staat om met bijna iedereen samen te leven, zelfs als de ander een radicaal andere levensstijl of wereldbeeld heeft.

Het feit dat deze mensen met de stroming meevaren heeft ook nadelen. Ze hebben moeite met plannen en hebben daarom ook moeite met het behalen van hun doelen.

Ze maken zich vaak zorgen dat ze anderen teleurstellen en hebben baat bij het trainen van het toebrengen van structuur aan hun leven. Dit helpt het avonturier MBTI type om zich meer capabel ten georganiseerd te voelen, zonder dat ze hun onafhankelijke geest hoeven los te laten.

ESTP

De ESTP staat bekend als ondernemer. Deze mensen zijn energiek en actiegericht. Ze navigeren behendig door het leven en vinden het heerlijk om de kansen van het leven te benutten.

Ondernemers houden ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan en zijn te herkennen als de mensen die van groep naar groep gaan op feestjes. Als een publieke spreker vraagt om een vrijwilliger op het podium, dan biedt de ondernemer zich als eerste aan.

Ondernemers zijn niet geïnteresseerd in theorieën en abstracte concepten. Ze houden hun gesprekken energiek met een flinke dosis humor en intelligentie. Ze springen voor ze kijken en herstellen hun fouten terwijl ze bezig zijn.

Ondernemers nemen misschien wel het meeste risico’s van alle persoonlijkheidstypen van de MBTI test. Ze leven in het moment en duiken bewust in het epicentrum van de chaos. Ze hebben een gevoel voor drama, zijn gepassioneerd en maken graag plezier.
School en onderwijs vormt vaak een uitdaging voor de ondernemer. Dat is niet omdat ze niet vaardig of capabel zijn, maar de gedisciplineerde benadering van het onderwijssysteem past niet goed hen. Regels zijn er voor de ondernemer om gebroken te worden. Dit gevoel zullen maar weinig docenten en instructeurs met ze delen.

Ondernemers moeten oppassen dat ze niet teveel in het moment bezig zijn. Ze kunnen makkelijk te ver gaan en meer gevoelige mensen beledigen of overrompelen. Ze zitten vol energie en passie, aangevuld met rationalisme, zijn inspirerend, overtuigend en kleurrijk. Hun morele kompas heeft echter aandacht nodig.

ESFP

Een entertainer (ESFP) houdt van levendige ervaringen en neemt graag deel aan het leven en plezierige activiteiten. Ze kunnen sociaal zijn en anderen aanmoedigen tot het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten.

Entertainers kunnen verstrikt raken in de opwinding van het moment en willen dat anderen zich ook zo voelen. Geen ander MBTI persoonlijkheidstype is zo genereus met het geven van hun tijd aan anderen als de entertainer.

Ze houden van de schijnwerpers en zien de hele wereld als een groot podium. Veel beroemde mensen met dit MBTI persoonlijkheidstype zijn acteurs. Entertainers kunnen ook goed genieten van simpele dingen. Er is niks waar ze meer plezier van beleven dan het simpelweg plezier hebben met een aantal goede vrienden.

Het lijkt misschien niet zo, maar entertainers weten dat de wereld niet om hen draait. Dit MBTI type is zeer oplettend en erg gevoelig voor de emoties van de mensen om hen heen. Entertainers zijn vaak de mensen die als eerste aanbieden om een probleem uit te praten. Als het probleem over henzelf gaat, dan is de kans groter dat ze er alles aan doen om het conflict te vermijden.

Entertainers zijn vaak zo gefocust op het onmiddellijk genieten, dat ze de waarde van investeren in de toekomst onderschatten. Analyses, repetitieve taken en het bestuderen van statistieken zijn geen gemakkelijke activiteiten voor de entertainer.

MBTI entertainers leven vaak boven hun stand, waardoor credit cards een bijzonder gevaarlijk type product voor hen is. Entertainers voelen zich aangetrokken tot plekken waar gelachen wordt, waar plezier is. Het liefst nemen ze dan zoveel mogelijk andere mensen mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dat is waar het om draait voor entertainers.

Toepassing van de MBTI test

De toepassingsmogelijkheden van de MBTI test zijn zeer divers, waaronder individuele ontwikkelingen (stressbeheer), teambuilding, organisatieverandering, verbetering van communicatie, opleidings- en loopbaanadvies en zelfs relatieadvies.

Bij persoonlijke ontwikkeling kan de Myers Briggs test iemand helpen het beroep te vinden, dat het beste bij diegene past. Van ieder MBTI type zijn er een aantal veel voorkomende beroepen die het best bij die persoonlijkheid passen. Het MBTI type kan er dus voor zorgen dat iemand een beter passende baan kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de werkomgeving zijn. Niet ieder MBTI type presteert namelijk naar volledige capaciteit in een kantoorbaan of specifieke samenstelling.

Ook het soort werk of de diversiteit van de werktaken kan aangepast worden op MBTI type. Zo willen personen met een bepaald MBTI type bijvoorbeeld meer creatieve vrijheid of juist meer structuur in hun werkzaamheden.

Bij teamvorming en –ontwikkeling krijgt men door deel te nemen aan de Myers Briggs test meer begrip voor elkaars voorkeuren, leert een team beter met elkaar om te gaan, elkaar aan te vullen en te ondersteunen. Ook bij de samenstelling van teams kan hier rekening mee worden gehouden. Diversiteit in een team is beter dan een eenzijdige samenstelling.

Bij organisatieverandering kan de MBTI test van nut zijn door de taakverdeling anders te maken, zodat mensen beter tot hun recht komen. Medewerkers die energie moeten steken in taken die niet bij hen passen, zullen minder presteren en gedemotiveerd raken. De diverse MBTI persoonlijkheden kunnen het herindelen van taken dus niet alleen makkelijker maken, maar kunnen er ook voor zorgen dat werknemers beter gaan presteren.

Ook bij conflicthantering kan de MBTI test een hulpmiddel zijn. Als medewerkers en/of leidinggevenden van elkaar weten welk MBTI persoonlijkheidstype ze hebben, kunnen ze elkaar beter begrijpen en kan er veel duidelijk worden over de oorzaak van onderlinge wrijvingen. Ook is het mogelijk om aan de hand van MBTI types inzicht te krijgen in verbeterde samenwerkingen.

MBTI personality test vragenlijst

Nu je de theorie over MBTI hebt gelezen kun je aan de slag met deze MBTI personality test.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de MBTI test toe? Herken je de 4 dimensies voor een goede uitwerking of zijn er meer / anderen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede toepassing van de MBTI test?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Briggs, K. C., & Myers, I. B. (1977). The Myers-Briggs Type Indicator: Form G. Consulting Psychologists Press.
 2. Fulton, S. (2016). The myers briggs type indicator Handbook – Everything You Need To Know About myers briggs type indicator. Emereo Publishing.
 3. McCaulley, M. H., Natter, F. L. & Myers, I. B. (1980). Psychological (Myers-Briggs) Type Differences in Education: Taking Type Into Account in Education: Isabel Briggs Myers. Center for Applications of Psychological Type.
 4. Myers, I. B., Kirby, L. K. & Myers, K. D. (1993). Introduction to type: A guide to understanding your results on the Myers-Briggs Type Indicator. Consulting Psychologists Press.
 5. Quenk, N. L. (2009). Essentials of Myers-Briggs Type Indicator Assessment. Wiley.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). MBTI test. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/mbti-test/

bron

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “Welk type MBTI ben jij? Doe de test met uitleg

 • 9 mei 2023 om 20:24
  Permalink

  Ook VDAB misbruikt de test, o. a. via hun “partners”. Vul de test in op hoog niveau en de testrsultaten noemen een lijst functies en beroepen op waar jij de ideale persoonlijkheid voor bent, doe de test op laag niveau en het resultaat is één en al aandachtspunten. Bij eender welk persoonlijkheidstype als resultaat. Waardeloze en zelfs schadelijke test. Psychologie is géén wetenschap.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

tien − 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.