Wat is het internet van lichamen? En hoe verandert het onze wereld? Wat is het verband met het vaccin?

Het World Economic Forum (WEF) met Klaus Schwab als leider, wil de 4e industriële revolutie invoeren. Daarbij is deze corona crisis een ideale gelegenheid voor hun Great Reset, waarbij onze maatschappij, geldsystemen en gewoontes helemaal hervormd worden.
The internet of living things en the internet of bodies zijn 2 hoekstenen van De 4de industriële revolutie. Dat betekent dat levende organismen zullen verbonden zijn met de cloud van het internet. Ieder land heeft zo zijn ministers aangeduid gekregen om dit te bewerkstelligen. In België is het Premier Alexander De Croo aangeduid als WEF Young Global Leader, om deze technologie door te drukken.

Deze technologische revolution zat er in de groei van onze mensheid onvermijdelijk aan te komen. Het is de logische volgende stap van een beschaving als de onze. Dat deze technologie fascinerende mogelijkheden biedt staat buiten kijf. Denk aan toepassingen uit Star Trek tot zelfs aliën films. Communiceren van brein tot brein over het internet, volledige pakketten kennis downloaden tot zelfs iemands leven herbeleven door de ogen gezien. Te gek voor woorden denkt u ongetwijfeld. Maar besef dat men reeds een 20 jaar bezig is om de mens met machine te verbinden. Door de immer exponentiële kennisgroei heeft men ondertussen de techniek geperfectioneerd, zoals blijkt uit de officiële video’s onderaan deze pagina.

Maar tevens gebeurt er een invasieve ingreep op onze vrije wil en vrijheidsbeleving als mens. We weten allemaal welke impact computers en smartfoons al hebben gehad op de mensheid. Zowel positief als negatief. En wat als er straks een filantroop komt met niet zo goeie bedoelingen die de mensheid letterlijk kan sturen?

Hebben wij als mensheid daar onze toestemming voor gegeven? Waarom wordt hierover in de mainstream kranten gezwegen of afgedaan als complot theorie? Waarom komt hier geen open debat rond? Deze verandering aan onze lichamen zal een enorme impact hebben over onze vrije wilsbeschikking, vrij denken en bewegingsvrijheid. Speelt het nano vaccin dat onze genen veranderd een rol in deze verandering?

Onderstaande een commercieel artikel uit het gerenomeerde tijdschrijft Forbes dat dieper ingaat op de technologie. Daaronder treft u ook een paar belangrijke TED lezingen die u duidelijk maken waar we voor staan.

Wat is het internet van lichamen?
En hoe verandert het onze wereld?

Vertaling Google, Bron: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/12/06/what-is-the-internet-of-bodies-and-how-is-it-changing-our-world/?sh=7231d66e68b7&fbclid=IwAR1G9WLJj17RYdYyzexaHqIUI9KKSm01QCFZwH9-tomEiZ06TftmxCTC9yE

Bernard Marr Inzender Enterprise Tech

Heb je de term Internet of Bodies (IoB) gehoord? Dat roept misschien een paar gedachten op die niets te maken hebben met de ware aard van de term, maar het gaat erom het menselijk lichaam te gebruiken als het nieuwste dataplatform. In eerste instantie lijkt dit concept nogal griezelig, maar als je je realiseert welke mogelijkheden het creëert, wordt het best spannend. Hier onderzoeken we wat het internet der lichamen is, enkele voorbeelden die vandaag de dag in gebruik zijn en enkele uitdagingen die het biedt.

Wat is het internet der lichamen?  En hoe verandert het onze wereld?
Wat is het internet der lichamen? En hoe verandert het onze wereld? ADOBE STOCK

Wat is het Internet of Bodies (IoB)?

Wanneer het Internet of Things (IoT) verbinding maakt met uw lichaam, is het resultaat het Internet of Bodies (IoB). Het Internet of Bodies (IoB) is een uitbreiding van het IoT en verbindt in feite het menselijk lichaam met een netwerk via apparaten die op de een of andere manier worden ingeslikt, geïmplanteerd of verbonden met het lichaam. Eenmaal verbonden, kunnen gegevens worden uitgewisseld en kunnen het lichaam en het apparaat op afstand worden bewaakt en bediend.

Er zijn drie generaties Internet of Bodies, waaronder:

· Lichaam extern: dit zijn draagbare apparaten zoals Apple Watches of Fitbits die onze gezondheid kunnen volgen.

Lichaam intern: dit zijn onder meer pacemakers, cochleaire implantaten en digitale pillen die in ons lichaam terechtkomen om verschillende aspecten van onze gezondheid te controleren of te controleren.

Lichaam ingebed: De derde generatie van het Internet of Bodies is ingebedde technologie waarbij technologie en het menselijk lichaam samengesmolten zijn en een real-time verbinding hebben met een externe machine.  MEER VOOR JOUNul tot $ 100 miljoen in negen maanden: Index, Sequoia Back Cybersecurity Company geleid door voormalige Microsoft ExecsDe 10 grootste zakelijke trends voor 2021 waar iedereen klaar voor moet zijnWaarom niemand projecten kan beheren, vooral technologieprojecten

Vooruitgang in draadloze connectiviteit, materialen en technische innovatie zorgt ervoor dat implanteerbare medische apparaten (IMD) kunnen worden geschaald en levensvatbaar zijn in veel toepassingen.

Voorbeelden van Internet of Bodies-apparaten in gebruik of ontwikkeling

Het bekendste voorbeeld van Internet of Bodies is een defibrillator of pacemaker, een klein apparaatje dat in de buik of borstkas wordt geplaatst om patiënten met hartaandoeningen te helpen bij het beheersen van abnormale hartritmes met elektrische impulsen. In 2013 liet de voormalige vice-president van de Verenigde Staten Dick Cheney zijn wifi-verbonden defibrillator vervangen door een defibrillator zonder wifi-capaciteit. Er werd gevreesd dat hij zou kunnen worden vermoord door een elektrische schok als een malafide agent het apparaat zou hacken.

Een “slimme pil” is een ander IoB-apparaat. Deze pillen bevatten eetbare elektronische sensoren en computerchips. Eenmaal ingeslikt, kunnen deze digitale pillen gegevens van onze organen verzamelen en deze vervolgens naar een extern apparaat sturen dat is verbonden met internet. De eerste digitale chemotherapiepil is nu in gebruik die chemotherapiemedicijnen combineert met een sensor die informatie vastlegt, registreert en deelt met zorgverleners (met toestemming van de patiënt) over de medicatiedosering en -tijd, plus andere gegevens over rust en activiteit, hartslag en meer.

Er worden “ slimme contactlenzen ” ontwikkeld die sensoren en chips integreren die gezondheidsdiagnostiek kunnen monitoren op basis van informatie uit het oog en oogvocht. Een slimme contactlens in ontwikkeling is bedoeld om glucosespiegels te monitoren, zodat diabetici hopelijk hun glucosespiegel kunnen volgen zonder herhaalde speldenprikken gedurende de dag.

Nog een stapje verder is de Brain Computer Interface (BCI) , waar iemands hersenen feitelijk worden samengevoegd met een extern apparaat voor monitoring en besturing in realtime. Het uiteindelijke doel is om de functie van personen met een handicap te helpen herstellen door hersensignalen te gebruiken in plaats van conventionele neuromusculaire paden.

Maar niet alle use-cases van Internet of Bodies zijn voor gezondheidsredenen. Bio-engineering bedrijf, Biohax heeft chips ingebed in meer dan 4.000 mensen, voornamelijk voor het gemak. In een algemeen gerapporteerd voorbeeld stemden 50 medewerkers van Three Square Market ermee in om een ​​RFID-microchip ter grootte van een grote rijstkorrel (vergelijkbaar met wat in huisdieren is ingebed om ze te kunnen identificeren en lokaliseren wanneer ze verloren zijn gegaan) geïmplanteerd te hebben. Met deze chip krijgen deze medewerkers zonder sleutel toegang tot het gebouw, betalen ze met een handgebaar aan de automaat door het bedrag direct van hun rekening af te trekken in plaats van geld te gebruiken en in te loggen op hun computer.

Uitdagingen waarmee Internet of Bodies-technologie wordt geconfronteerd

De situatie waarin de Amerikaanse vice-president Cheney om veiligheidsredenen een defibrillator krijgt die niet op wifi is aangesloten, illustreert een van de grootste uitdagingen waarmee de technologie van Internet of Bodies wordt geconfronteerd: hoe de apparaten en informatie die ze verzamelen en verzenden, kunnen worden beveiligd. Bijna een half miljoen pacemakers werden in 2017 teruggeroepen door de Amerikaanse Food and Drug Administration vanwege beveiligingsproblemen die een firmware-update vereisten. De beveiligingsuitdagingen waarmee Internet of Bodies-technologie wordt geconfronteerd, zijn vergelijkbaar met wat Internet of Things in het algemeen teistert, maar er kunnen gevolgen op leven en dood zijn als er IoB-apparaten bij betrokken zijn. Bovendien zorgen IoB-apparaten voor een nieuwe uitdaging op het gebied van cyberveiligheid die moet worden beschermd tegen hackers.

Privacy staat ook hoog in het vaandel. Vragen over wie toegang heeft tot de gegevens en voor welk doel antwoorden nodig hebben. Een apparaat dat gezondheidsdiagnostiek controleert, kan bijvoorbeeld ook ongezond gedrag volgen. Kunnen zorgverzekeraars dekking weigeren wanneer het IoB-apparaat van een klant zijn gedrag meldt? Een cochleair implantaat kan het gehoor herstellen, maar het kan ook alle audio opnemen in de omgeving van een persoon. Blijven die gegevens privé?

Naarmate de technologie van Internet of Bodies blijft groeien, zullen regelgevende en juridische problemen moeten worden opgelost en beleid moet worden opgebouwd rond het juiste gebruik van de technologie.Volg mij op  Twitter  of  LinkedIn . Kijk op  mijn  website . Bernard Marr

Bernard Marr is een internationaal bestsellerauteur, populaire keynotespeaker, futurist en een strategisch adviseur op het gebied van business en technologie voor overheden en bedrijven. Hij… Lees verder

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)