Viruswaanzin dagvaardt Prof. Braeckman en Dirk Draulans n.a.v. leugens en laster in de uitzending De Afspraak op vrt ook i.v.m. Artsen Voor Vrijheid

🕒 Leestijd: 13 minuten

Advocaat Mr. Verstraeten van Viruswaanzin dagvaardt Prof. Johan Braeckman en mediafiguur Dirk Draulans voor laster en eerroof. Vorige maandag werden Viruswaanzin en Artsen Voor Vrijheid zwaar aangepakt in de media.

In de MSM kranten volgde een golf van veroordelingen en in het tv programma De Afspraak werden heel boude uitspraken en leugens verspreid over beide organisaties.

Voorafgaande werd in Knack een artikel gepubliceerd die vele feiten uit de context trok en zelf een complot spon. Wij hebben hier geen correctie op mogen doen voor publicatie. Na publicatie werd ons recht van antwoord pertinent geweigerd wegens een beledigend karakter volgens de hoofdredacteur van Knack.

U kan onderstaande de officiële feiten naast de leugens van de media leggen en zelf uw besluiten maken in de rechtstreeks dagvaarding van beide heren, voor de correctionele rechtbank.

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-afspraak/2021/de-afspraak-d20210215/

Mr. Verstraeten is het beu. We zijn complotdenkers genoemd. We zijn gepatenteerde onnozelaars genoemd. Wij zijn idioten genoemd. Moordenaars. Recent nog anti-vaxxers. Ik zou de doodstraf van Van Ranst hebben gevraagd? Wat wij allemaal niet lezen in de pers het is ongehoord.

Bekijk de video van Mr. Verstraeten en de dagvaarding hier onder.

De trop is teveel __ Lees de integrale dagvaarding voor de correctionele rechtbank___

Het gaat om ons aller welzijn.

_______

Rechtstreekse dagvaarding.

Heden,


Op verzoek van

De vzw Viruswaanzin – Folie Virus met zetel te 9040 gent aan de Beelbroekstraat 60K.B.O.nr.: 0752.629.037

Ik ondergetekende Gerechtsdeurwaarder, Gedagvaard:

1. De Heer Johan Braeckman, filosoof, wonende te …

2.De Heer Dirk Draulans, bioloog, wonende te …

Om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank te Gent

Op de volgende gronden.

1. Feiten.

Op zondag 14/02/2021 werd in het programma “De zevende dag” uitgezonden door de VRT, een debat gehouden waaraan deelnam Dr. Hilde De Smet, drijvende kracht achter de beweging Artsen voor Vrijheid en de Heer Sam Brokken, lector en onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeker.

De verzoekster heeft als maatschappelijk doel de bescherming van de mensenrechten en in dat kader bestrijdt zij de actueel geldende Corona maatregelen, die de fundamentele vrijheden van de burgers beperken en nodeloos de economie onderdrukken.

De verzoekster is in het programma “De zevende dag” niet vertegenwoordigd geweest en kwam ook in dit programma niet ter sprake.

De verzoekster en de feitelijke vereniging “Artsen voor Vrijheid” hebben met elkaar niks te maken, behoudens dat voor de start van Artsen voor Vrijheid, de verzoekster spontaan een website technisch heeft opgebouwd en deze ter beschikking heeft gesteld aan een aantal geïnteresseerde artsen, zonder de aanleveringen van enige inhoud van deze website. Deze artsen hebben verder na ontvangst van de website, deze website zelf beheert. De verzoekster heeft dat gedaan omdat zij het gevoel had dat er bij de artsen een nood was om zich te verenigen op een website, zoals dat ook in het buitenland het geval is geweest bij diverse initiatieven van artsen naar aanleiding van de corona-maatregelen. De professional die de website heeft gebouwd, heeft verder technische assistentie verleend en is daarnaast een gewoon lid van viruswaanzin zoals meer dan 8300 mensen, gewonen leden zijn van viruswaanzin. Verder is er geen enkel verband tussen de organisaties Viruswaanzin en Artsen voor Vrijheid.

Op zondag 14/02/2021 heeft de verzoekster een persbericht (stuk 1) verspreid met als inhoud de volgende 3 punten:

1. De vaccinatie moet worden versneld voor al wie zich wilt laten vaccineren.

2. Aan de mensen moet correcte informatie worden versterk met het oog op de correcte geïnformeerde toestemming van wie zich wilt laten vaccineren

3. Er moet een plan B komen van de regering voor het geval de vaccinatie geen of onvoldoende oplossing zou bieden

Van de verzoekster kan er dus onmogelijk worden beweerd dat ze tegen vaccinatie zou zijn. Door uiting te geven van de wens om mensen die gevaccineerd willen worden zo snel mogelijk te voorzien van vaccins, kan de verzoekster onmogelijk worden beschouwd als een tegenstander van vaccinatie.

Mensen die tegen vaccinnaties zijn in het algemeen, worden gemeenzaam in de publieke opinie “anti-vaxxers” genaamd.

Op 15.2.2021 werd nog door de VRT in het duidingsprogramma “De Afspraak” een onderdeel over anti-vaxxers in de media gebracht. De beide gedaagden waren in dit programma te gast. Beide hebben zij de verzoekster vernoemd en aldus doen blijken dat de verzoekster een zou behoren tot de anti-vaxxers.

Na de aankondiging van het item waarin door de presentator uitdrukkelijk werd vermeld dat het ging over de anti-vaxxers, is wat er werd gezegd door de gedaagden, het volgende:

____

23:30.  Draulans 

            Die Artsen voor de Vrijheid, die worden dus gesteund door Viruswaanzin, dat is een heel… al die complotdenkers mechanismen die zitten daar dus achter. En Brecht bij ons, heeft dat 2 weken geleden uitvoerig aangetoond. Wat is het gevolg: een barrage van rechten op antwoord van iedereen die meent zich daar dus mee te moeien. Inbegrepen van mensen die niet aan het woord zijn gekomen in dat artikel. Inbegrepen doodsbedreigingen aan het adres van onze hoofdredacteur en aan het adres van den Brecht en het dreigement dat ze het gebouw gingen komen opblazen.

24:02. Presentator

             Van wie komen die? Want dat vraag ik me dus af. Kan je daar een lijn in trekken wie dat zijn? Want de mevrouw die we daarnet gezien hebben, daarnet, mevrouw De Smet, dat is dan een arts. Die dan wel dezelfde retoriek hanteert.

24:09. Braeckman

             Maar die mevrouw laat ook het achterste van haar tong niet zien. In wezen is zij radicaal tegen vaccinatie tot en met het afraden van het vaccin van de mazelen. We hebben bijvoorbeeld dan gezien dat de cijfers beginnen stijgen. Daar gaan kinderen aan dood. Dit is een heel gevaarlijke zaak. Men denkt dat men de ziekte van Covid zelf met homeopathische en allerlei andere middelen, therapieën die totaal onbewezen zijn kan bestrijden. Dus je moet het effect van die mensen echt niet onderschatten.

24:34. Presentator

              Maar hoe komt dat bij een dokter terecht, vraag ik mij af

24:39. Braeckman

              Er is nu eenmaal een bepaald percentage van artsen, en je hebt dat in alle wetenschappelijke disciplines. Die zich laten leiden door informatie die niet deugd. En die zichzelf daar natuurlijk gaan indraaien. En op een bepaald moment, en dat is heel jammerlijk, kun je moeilijk nog terug. Je ontwikkelt een engagement naar een bepaalde opvatting, je verdedigt die naar je patiënten toe, bvb. Je vindt gelijkgezinden. Dus je komt, ik noem dat, in een soort denkput terecht. Plus natuurlijk men sleurt daar allerlei andere argumenten bij die wel goed klinken, maar toch ook zeer dubieus zijn. Bijvoorbeeld dat vaccins niet natuurlijk zouden zijn. En dat zij wel, zoals de dokter die gisteren aan het woord was, dat zij wel de ziekte bestrijdt met natuurlijke middelen. Maar goed dat is een drogreden. Want is natuurlijk wat zeer goed is voor ons. En in de natuur vind je zeer gevaarlijke dingen.

…..

26:15. Draulans

               Wat dat artikel van Brecht dus aantoonde was dus dat Viruswaanzin die Artsen voor Vrijheid bewust mee gecreëerd heeft om artsen naar voor te kunnen schuiven om haar eigen standpunten kracht bij te zetten.

26:23. Presentator

               Artsen voor Vrijheid waar dus ook mevrouw De Smet toe behoort

26:26. Draulans

               Ja. Voila.

…….

28:00. Draulans

               Dat er dus een Youtube-filmpje van haar offline wordt gehaald, maar dat ze dan dus wel op De Zevende Dag wordt uitgenodigd om dezelfde onzin te verkopen.

28:02.  Braeckman

                Ja kijk, je kunt bvb iemand als professor Van Damme en zijn collega Van Ranst late discussiëren. Die mensen zullen het over allerlei zaken niet eens zijn, maar er is daar een basis van wetenschappelijke consensus waar zij achter staan. Dat is heel belangrijk dat mensen beseffen dat er in dit soort kwesties een brede, grote wetenschappelijke consensus is gegroeid al heel lang. Die mensen van Viruswaanzin, Artsen voor Vrijheid, staan daar radicaal buiten. Dat zijn geen mensen die ernaar streven om in om in de wetenschappelijke tijdschriften hun opinies naar voren te brengen.

28:40.  Presentator

                 Maar waarom doen zij dat dan volgens u?

28:42. Braeckman

                 Ja dat is moeilijk te zeggen . Zoals ik al zei, voor een stuk zij draaien zichzelf in die gedacht in en op een bepaald moment kun je niet meer terug. Dat is een heel opmerkelijk fenomeen. Eens je dus een engagement hebt naar een bepaalde positie raak je daar meer uit. Dat is trouwens nog een interessant verschil met hoe wetenschap werkt. Het is vaak met lange tanden natuurlijk, en het is zeer moeilijk. Maar in de wetenschap moet je kunnen toegeven dat je ongelijk had. Als dat aangetoond wordt binnen de wetenschappelijke literatuur, gebaseerd op ernstige studies, enzovoort. Je kunt een Nobelprijswinnaar zijn, maar als je ongelijk hebt, zal dat aangetoond worden. De wetenschap weet dat en houdt daar rekening mee. Dat is de kracht er net van. Terwijl die mensen die gisteren aan het woord zijn gelaten, die hanteren dat soort kwaliteitsnormen niet. Het kan eigenlijk niet schelen als hun opinie weerlegt wordt.

….

33:09. Draulans

                 Dat is dan weer het probleem van die alternatieve media. De main stream media, waar dat u en ik toe behoren, daar wordt hoe langer hoe meer MSM als een scheldwoord beschouwt in een aantal kringen, dus er is een alternatief circuit aan het ontstaan… Sociale media ja, waar dat je als main stream geen greep meer op hebt. Terwijl dat de mensen dan in hun tunnel vast zitten en blijven zitten en zichzelf constant confirmeren in hun waanideeën.

_____

De eerste gedaagde heeft derhalve samengevat de volgende onware feitelijkheden vermeld:

• Dat de mensen van Viruswaanzin geen mensen zijn die ernaar streven om in wetenschappelijke tijdchriften hun opinies naar voor te brengen.

Dit feit is onwaar gezien naast het feit dat de verzoekster samenwerkt met diverse gereputeerde professoren die haar standpunten onderbouwen en ondersteunen, de woordvoerder van de verzoekster, Dhr. Michael Verstraeten, al meermaals zijn opinie in diverse wetenschappelijke tijdschriften heeft naar voor gebracht, waarmee wordt aangetoond dat hij er daadwerkelijk wel naar streeft om in wetenschappelijke tijdschriften zijn opinie naar voor te brengen. Dit gebeurde onder andere op de online-versie van het wereldberoemde wetenschappelijk tijdschrift Nature dat een commentaar van Dhr. Verstraeten houdende zijn opinie heeft gepubliceerd met betrekking tot één van de meest geciteerde wetenschappelijke bijdragen over Covid-19. Met name het artikel van Flaxman e.a. “Estimating the effect of on-pharmaceutical interventions on Covid-19 in Europe”, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7.

Daarbij heeft de tweede gedaagde verklaard:

– Viruswaanzin bestaat uit complotdenkers mechanismen. 

– Knack heeft dat aangetoond door het artikel van Dhr. Brecht Castel. 

– Artsen voor vrijheid wordt gebruikt om de standpunten van Viruswaanzin kracht bij te zetten. 

– Artsen voor vrijheid heeft op de Zevende Dag onzin verkocht. 

Het debat handelde over Anti-vaxxers.  Dhr. Braeckman zegt in dat debat dat Dr. De Smet radicaal tegen vaccins is, ook de mazelvaccins, waardoor er doden vallen.

De tweede gedaagde heeft aldus duidelijk gemaakt dat anti-vaccinstandpunten die aan Dr. De Smet worden toegedicht, het standpunt zouden zijn van Viruswaanzin wiens standpunten gebaseerd zijn op complotdenkers mechanismen. 

Daarbij heeft de tweede gedaagde op het ogenblik waarop hij de verhouding tussen Viruswaanzin en Artsen voor Vrijheid bespreekt melding gemaakt van doodsbedreigingen aan het adres van de hoofdredacteur van Knack en van Dhr. Brecht Castel, met het dreigement de gebouw te komen opblazen, zonder te specificeren dat deze bedreigingen niet komen van bestuurders of vrijwillige medewerkers van Viruswaanzin. 

Deze beweringen zijn allemaal niet in overeenstemmingen met de werkelijkheid en worden weerlegd als volgt:

• Viruswaanzin heeft uitdrukkelijk en al meermaals vermeld geen complotten te verdedigen. De tweede gedaagde duidt ook niet aan over welke complotten het dan wel precies zou gaan.

• Het artikel van Dhr. Brecht Castel heeft totaal niet aangetoond dat Viruswaanzin uit complotdenkers mechanismen zou bestaan. Viruswaanzin wordt daarvan zelfs niet beschuldigd in dat artikel.

• Artsen voor vrijheid bepaalt volledig zelf haar standpunten. Viruswaanzin heeft daar niets mee te maken. Behalve het technisch maken van een website, zonder inhoud, en het feit dat de man die aan de website werkt gewoon lid is van Viruswaanzin, hebben beide organisaties met elkaar niets te maken.

• Viruswaanzin heeft daags voor de uitzending van De Afspraak in een persbericht opgeroepen om de vaccinatie te versnellen voor wie wil een vaccin krijgen. Terwijl in uw programma wordt Viruswaanzin opgevoerd als een anti-vaxxers organisatie door de tweede gedaagde.

Met betrekking tot de vermelding dat er doodsbedreigingen zijn geweest aan het adres van de hoofdredacteur van Knack en aan het adres van Dhr. Brecht Castel, “Den Brecht” genaamd door de tweede gedaagde, en dat er zelfs een dreiging zijn geweest om het gebouw van Knack op te blazen, vernam de verzoekster op 16.2.2021 dat deze dreigingen niets te maken hebben met de verzoekster maar uitgaan van derden.

2. In rechte.

De voormelde feiten en verklaringen die van zodanige aard zijn dat zij de eer van Viruswaanzin aantasten en Viruswaanzin kan blootstellen aan de openbare verachting.

Door aldus te verklaren op het nationale televisiezender hebben de gedaagden middels de weergave van onjuiste feiten waarvan het bewijs niet kan geleverd op een publiek forum de eer van verzoekster gekrenkt en haar aan de openbare verachting blootgesteld.

Dat zij dat kwaadwillig hebben gedaan blijkt uit het feit dat zij zelf spontaan de verzoekster hebben vermeld hoewel de verzoekster in het debat op De Zevende Dag dat werd besproken, niet aanwezig was en er zelfs niet werd vernoemd.

De tweede gedaagde verwijst daarbij naar een artikel van zijn collega Brecht Castel in Knack waarin ook al tal van onwaarheden staan. Waaronder de volstrekt onware bewering dat Dhr. Michael Verstraeten voornoemd, de doodstraf zou hebben gevraagd voor Dhr. Marc Van Ranst. Dit artikel heeft al aanleiding gegeven tot een reeks rechten op antwoord die werden gestuurd aan Knack, zeer tot ongenoegen van de tweede gedaagde blijkens zijn uitlatingen hiervoor geciteerd. Opvallend daarbij is dat blijkt uit de voorgeciteerde tekst dat de tweede gedaagde er zich over beklaagt dat de als main stream media geen greep hebt op de sociale media.

De gedachte dat de main stream media überhaupt een greep zou moeten hebben op iets, getuigt van een verregaande afwijkende democratische ingesteldheid, en de tweede gedaagde lijkt het niet te aanvaardbaar te vinden dat hij en zijn collega van Knack worden tegengesproken en geconfronteerd met het wettelijk middel van het recht op antwoord. De verzoekster moet het zwijgen worden opgelegd, wat ook de teneur is van de tussenkomst van de tweede gedaagde in De Afspraak.

Ook de tweede gedaagde heeft op kwaadwillige wijze de verzoekster vernoemd en meegedeeld dat “de mensen van Viruswaanzin” niet de intentie zouden hebben om hun opinie in wetenschappelijke tijdschriften te brengen. Hiermee heeft hij zijn stelling kracht bijgezet die hij eerder in het programma dan de hiervoor geciteerde tekst had vermeld, met name dat niet alle standpunten in de media hoeven te worden gebracht en dat er een soort van kwalitatieve volgorde zou moeten worden gemaakt.

In een e-mail van 16.2.2021 aan Dhr. Michael Verstraeten schreeft de eerste gedaagde:

“Sta me toe erop te wijzen dat ik de link tussen “viruswaanzin” en de anti-vaxxers niet gemaakt heb; evenmin zei ik dat jullie complotdenkers zijn. Mijn betoog was veel algemener, ik weet niet precies waar jullie voor staan. Wel merk ik voortdurend op sociale media dat jullie de genomen maatregelen in twijfel trekken. Dat wordt wel degelijk opgepikt door complotdenkers en anti-vaxxers, en heeft potentieel een gevaarlijke invloed. Er zijn voldoende studies die aantonen dat vrijheidsbeperkende maatregelen hun nut hebben in het beteugelen van de verdere verspreiding van het virus. Dat vaccinatie geen verplichting kan zijn, daarover zijn we het uiteraard eens. Ze is ook niet verplicht.

Ik heb ook niet beweerd dat “viruswaanzin” niet op televisie mag komen, al hangt het ervan af wat jullie precies naar voor willen brengen. Mij gaat het om het gevaar van pseudowetenschappelijke meningen, zoals Dr. De Smet deed in “de zevende dag”. Tot slot: het staat u geheel vrij om een “recht van antwoord” op te sturen naar om het even welk medium, als u dat nodig acht.”

Uit deze tekst blijkt dat de eerste gedaagde opmerkingen te maken heeft bij het feit dat de verzoekster in het algemeen de maatregelen bekritiseert. De eerste gedaagde zegt zelf niet te weten waar de verzoekster voor staat. De eerste gedaagde kende blijkbaar het standpunt van de verzoekster niet over vaccinaties, maar meende toch te moeten zeggen wat hij heeft gezegd in een item over anti-vaxxers waarin hij de verzoekster heeft vernoemd, en vervolgens haar mindere intellectuele capaciteiten heeft toegedicht in het kader van de overwegingen of anti-vaxxers wel op de televisie mogen komen.

Wie in een programma-item over anti-vaxxers de concludente vernoemt, moet daarna niet beweren dat hij de link tussen de verzoekster en anti-vaxxers niet heeft gemaakt.

De eerste gedaagde heeft aldus zonder te weten waar de verzoekster voor staat, en duidelijk ook zonder te weten welke opinies de mensen van Viruswaanzin al in wetenschappelijke tijdschriften hebben vermeld, gezegd wat hij heeft gezegd, wat kwaadwilligheid inhoudt. De gedaagde heeft onware feiten verteld op de nationale televisie die de eer van iemand kunnen krenken en hem aan de openbare verachting kunnen blootstellen zonder deze feiten te kennen. Dit is kwaadwillig. Niet kwaadwillig is zich per vergissing vergissen.

De eerste gedaagde is hoogleraar filosofie. Redactielid van het tijdschrift SKEPP. Hij geeft les over de “valkuilen van ons denken”, een hoorcollege over de kracht van kritisch denken. Van hem kan worden verwacht dat als hij iets niet weet, hij dan ook niet over dat onderwerp onware affirmaties komt doen op de nationale televisie waarvan hij behoort te weten, zeker in zijn positie, dat deze onware affirmaties de eer van de betrokkene krenken en hem kunnen blootstellen aan de openbare verachting.

*

Met hun beweringen hebben de gedaagden verduidelijkt en proberen aan te tonen minstens te illusteren, dat de standpunten van de verzoekster en haar “mensen” van een minderwaardig intellectuele niveau zouden zijn, derwijze zelfs dat hieraan door de media geen aandacht zouden worden besteden, of dat er minstens aan deze aandacht moet worden getwijfeld. De gedaagden hebben deze stelling ondersteund met de weergave van onware feitelijkheden

De voornoemde feiten maken het misdrijf van laster en eerroof (art. 443 – 444 Sw.) ten nadele van de verzoekster gepleegd te Schaarbeek, en met schadelijke effecten over het ganse Belgische grondgebied, op 15/02/2021, als volgt:

• De eerste gedaagde, door te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers”, dat de mensen van Viruswaanzin geen mensen zijn die ernaar streven om in wetenschappelijke tijdchriften hun opinies naar voor te brengen.

• De tweede gedaagde, door te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers, dat Viruswaanzin bestaat uit complotdenkers mechanismen, dat Knack zulks heeft dat aangetoond door het artikel van Dhr. Brecht Castel, dat Artsen voor vrijheid wordt gebruikt om de standpunten van Viruswaanzin kracht bij te zetten, en dat Artsen voor vrijheid heeft op de Zevende Dag onzin verkocht, en door bij het bespreken van Viruswaanzin te vermelden dat de hoofdredacteur van Knack en journalist Brecht Castel met de dood zijn bedreigd en er is gedreigd met het gebouw van Knack te doen ontploffen en daardoor Viruswaanzin onterecht in verband te hebben gebracht met deze bedreigingen terwijl deze bedreigingen zijn geuit door een derde die met Viruswaanzin niets te maken heeft.

*

3. Burgerlijke vordering.

De verzoekster leidt schade aangezien door de krenking van haar eer op het publiek nationale forum en de blootstelling aan de openbare verachting, het moeilijker wordt gemaakt om haar maatschappelijke doel te bereiken en het publiek in te lichten over de juiste draagwijdte en inhoud van haar standpunten.

Hoewel de verzoekster een recht op antwoord heeft toegezonden aan de VRT kan worden verwacht dat dit recht op antwoord niet het publiek zal bereiken dat door het programma werd bereikt. De verzoekster schat in dat zij minstens 2 publicaties zal moeten doen in een nationale krant om de betreffende beweringen recht te zetten naast en boven de publicatie van het recht op antwoord.

Een voldoende zichtbare publicatie van een rechtzetting in een nationale krant zoals Het Laatste Nieuws kost voor een mededeling op ¼ van een blad in de week op de derde pagina van de krant kost 34.248,00 euro. Wat 2 publicaties brengt op 68.496,00 euro. https://www.advertising.dpgmedia.be/nl/adverteren/nationaal/krant?tab=prices

Daarnaast dient de verzoekster nog deze publicatie te ontwerpen, daarvoor voorbereidingen te treffen, en intern overleg te organiseren en het recht op antwoord te benaarstigen. Welke schade de verzoekster begroot op 1.000,00 euro.

De verzoeksters vordert het schade vergoeding begroot op 69.496,00 euro.

OM DEZE REDENEN,

Behage het aan de Correctionele Rechtbank,

Te zeggen voor recht dat de gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan

Het misdrijf van laster en eerroof (art. 443 – 444 Sw.) ten nadele van de verzoekster gepleegd te Schaarbeek, en met schadelijke effecten over het ganse Belgische grondgebied, op 15/02/2021, door,

• De eerste gedaagde, te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het item over “anti-vaxxers”, dat de mensen van Viruswaanzin geen mensen zijn die ernaar streven om in wetenschappelijke tijdchriften hun opinies naar voor te brengen.

• De tweede gedaagde, te beweren op de televisie in het programma De Afspraak bij het iem over “anti-vaxxers, dat Viruswaanzin bestaat uit complotdenkers mechanismen, dat Knack zulks heeft dat aangetoond door het artikel van Dhr. Brecht Castel, dat Artsen voor Vrijheid wordt gebruikt om de standpunten van Viruswaanzin kracht bij te zetten, en dat Artsen voor vrijheid heeft op de Zevende Dag onzin verkocht, en door bij het bespreken van Viruswaanzin te vermelden dat de hoofdredacteur van Knack en journalist Brecht Castel met de dood zijn bedreigd en er is gedreigd met het gebouw van Knack te doen ontploffen en daardoor Viriswaanzin onterecht in verband te hebben gebracht met deze bedreigingen terwijl deze bedreigingen zijn geuit door een derde die met Viruswaanzin niets te maken heeft.

Toepassing te maken van de Strafwet, en vervolgens,

De gedaagden solidair zoniet in solidum te veroordelen om aan de verzoekster te betalen de som van 69.496,00 euro, meer de vergoedende intresten vanaf 15.2.2021 tot de dag der algehele en onvoorwaardelijke betaling,

De gedaagden solidair zoniet in solidum te verwijzen in alle kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding, aan de zijde van de verzoekster begroot op 3.600,00 euro, en de dagvaardingskosten op de huidige akte begroot,

bron: https://www.viruswaanzin.be/post/viruswaanzin-dagvaardt-prof-braeckman-en-draulans?postId=602d3db3e4765300171fdeb1

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

3 gedachten over “Viruswaanzin dagvaardt Prof. Braeckman en Dirk Draulans n.a.v. leugens en laster in de uitzending De Afspraak op vrt ook i.v.m. Artsen Voor Vrijheid

 • 17 februari 2021 om 21:12
  Permalink

  Het tegenoffensief is ingezet. Nodig in deze tijd. Gedaan met al blij zijn dat er enige aandacht wordt gegeven. Ik sta volkomen achter deze dagvaarding. Het tij kan keren, en de heer Verstraete neemt het voortouw. Goed zo. Cruciaal van een standpunt in te nemen en van je te laten horen, inderdaad door lid te worden van Viruswaanzin.

 • 18 februari 2021 om 22:06
  Permalink

  Zelf ben ik lange tijd lid van viruswaanzin.be.En ben ik ook op forum te lezen en op fb ben ik onder mijn getrouwde naam (heeft als reden dat ik geblokkeerd werd na een kritische vraagstelling aan MVR) ook mijn account werd verwijderd.Maar goed ik ben helemaal mee eens met Meester Verstraeten.P.s. ik ben geen anti-vaxxer wel een kritische burger.Dat zijn we trouwens allemaal.En ja tegenoffencief is nodig want zoals Meester Verstraeten ook schrijft dit kan echt niet meer.

 • 20 februari 2021 om 00:27
  Permalink

  Misschien zou het ook aan te raden zijn om een aflevering van Terzake van dinsdag 2 februari 2021 te herbekijken op de VRT nu app. Het gaat over de Russische vaccins, maar op 11min40sec zie je Johan Neyts een teken doen om te zwijgen.

Reacties zijn gesloten.