Boodschap van de Rijksoverheid: deze mensen zijn niet vatbaar aan het virus

Uitzonderingen verplichting negatieve testuitslag De volgende mensen hebben geen negatieve testuitslag nodig: Houders van een door het ministerie van BuitenlandseZaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart. Houders van niet-Nederlandse diplomatiekepaspoorten. Houders van Nederlandse diplomatieke paspoorten,als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zijvan of naar hun werkzaamheden reizen. Staatshoofden en leden van een buitenlandseregering.

Verder lezen