Sciensano publiceert nu voor het eerst ook gegevens over de vaccinatiestatus van de Covid-19 besmettingen

Elke vrijdag publiceert Sciensano het COVID-19 wekelijks epidemiologisch bulletin. In de laatste uitgave van 19 november werden voor het eerst concrete cijfers verschaft over de vaccinatiestatus van de zogenaamde besmettingen, d.w.z. van de positieve testresultaten.

Tabel 1. Doorbraakgevallen in België

Bron: Sciensano

Covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin van 25 juni tot en met 19 november 2021.

Covid-19 Besmettingen

Voordien had Sciensano ook al gegevens gepubliceerd over de vaccinatiestatus van de personen die in de ziekenhuizen worden opgenomen. We zullen hier in dit artikel alleen de besmettingen even nader bekijken.

Onder de hoofding “Doorbraakgevallen” kunnen we het volgende lezen:

“Personen die minimaal 14 dagen volledig zijn gevaccineerd, worden als volledig geïmmuniseerd beschouwd.

Sciensano volgt nauwlettend het verschijnen van infecties bij deze personen, die “doorbraakinfecties ” worden genoemd.” 

Sciensano publiceert al sedert enige maanden cijfers over deze doorbraakgevallen. In het meest recente rapport kunnen we ook lezen dat tot 14 november 2,14% (183.240) van de in totaal 8.589.904 volledig geïmmuniseerde mensen positief testte op Covid-19.

Een percentage van 2,14 klinkt op het eerste gezicht niet zwaar verontrustend. De cruciale boodschap schuilt echter in het woordje ‘tot’.

Het betekent immers dat we het hier hebben over cumulatieve cijfers.

Als we de cijfers van week tot week beschouwen, wat Sciensano niet doet, maar wat wij hier wél doen in bovenstaande tabel 1, dan komen we wel degelijk tot zeer zorgwekkende vaststellingen. Dan merken we immers dat het aantal doorbraakgevallen een eerste maal vertienvoudigd is tussen 2 juli en 6 augustus, een tweede maal vertienvoudigd tussen 6 augustus en 29 oktober en in de loop van de maand november al opnieuw is verdubbeld.

Dus op enkele maanden tijd is het aantal doorbraakgevallen vertweehonderdvoudigd.

Als we hat aantal doobraakgevallen vergelijken, niet met het totaal aantal gevaccineerden, maar met het aantal positieve testen, wat ons veel relevanter lijkt, dan merken we dat de doorbraakgevallen vandaag al 54% uitmaken van de nieuwe besmettingen.

Het ziet er dus naar uit dat we nu te maken krijgen met een ‘epidemie van de volledig gevaccineerden’.

De doorbraakgevallen zijn exponentieel aan het stijgen.

Eindelijk concrete cijfers over de besmettingen volgens vaccinatiestatus

In het jongste rapport van 19 november vinden we voor het eerst echte cijfers over de gevallen (of besmettingen) volgens vaccinatiestatus. In alle vorige rapporten werd alleen melding gemaakt van “cumulatieve incidentie per 100.000”. Om daaruit iets zinvols te begrijpen moest je zelf al wat opzoekwerk verrichten en berekeningen uitvoeren. 

Nu krijgen we eindelijk onmiddellijk begrijpbare cijfers.

Dat wil zeggen: we krijgen een grafiek, waarop je met een vergrootglas het dagelijks gemiddelde van het aantal nieuwe COVID-gevallen kan aflezen.

Zie de grafiek hieronder.

Grafiek 1: Dagelijks gemiddelde en veertiendaagse cumulatieve incidentie

Bron: Sciensano

Covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin 19 november 2021 (p. 29).

Concrete weekcijfers

Wat dit concreet betekent in weekcijfers vind je in de onderstaande tabel die het daggemiddelde van de grafiek omzetten naar weekcijfers.

PeriodeLeeftijdenTotaalNiet gevaccineerdVolledig gevaccineerdPercentage niet gevacc.Percentage dubbel gevacc.
1-14 nov.
12 – 17 jarigen2.8861.6211.26556%44%
18 – 64 jarigen38.1018.59129.51023%77%
65 plussers6.8284526.3767%93%
Alle leeftijd.47.81510.66537.15022%78%
Volwassenen44.9299.04435.88620%80%

Tabel 2: Aantal besmettingen in België volgens vaccinatiestatus (periode 1 -14 november)

Bron: Sciensano

Covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin 19 november 2021.

We merken dus dat er in de eerste helft van november 47.815 nieuwe besmettingen werden geregistreerd en dat 37.150 daarvan zich voordeden bij volledig gevaccineerde personen. Je kan dus moeilijk beweren dat deze massale vaccinatiecampagne succesvol is geweest in het tegengaan van de verspreiding van het virus.

Het virus verspreidt zich nu vooral bij de mensen die zich hebben laten vaccineren.

En bij de 65-plussers die we bij prioriteit wilden beschermen tegen het virus, vormen de dubbel gevaccineerden nu maar liefst 93% van de nieuwe besmettingen. Amper 7% van de nieuwe besmettingen bij de senioren doen zich voor bij de ongevacineerden. 

Dalende doeltreffendheid van de vaccinaties

Herinnert U zich de triomfantelijke mededelingen een jaar geleden over de fantastisch hoge doeltreffendheid van de vaccins?

Een efficiëntie van maar liefst 95%.

Willen we eens kijken wat er van die efficiëntie overblijft na 10 maanden driftig vaccineren?

De onderstaande tabel geeft de evolutie van de reductiegraad van de besmettingen op basis van de wekelijkse of tweewekelijkse cumulatieve incidentie.

Het tweede gedeelte van grafiek 1 bevat de cijfers daarvoor uit het Sciensano rapport van 19 november. In de onderstaande tabel 3 maken we de vergelijking met de acht daaraan voorafgaande rapporten.

We merken dus dat de doeltreffendheid van de vaccinaties die in het begin van september nog 81,4 % bedroeg, nu als is gedaald tot 44,3 %.

Bron: Sciensano

Covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin 19 november 2021 en vorige.

Het wordt echter nog veel interessanter als we deze reductiegraad gaan bekijken, niet meer voor het geheel van de bevolking, maar voor de drie leeftijdscategorieën.

Die gegevens vinden we in de onderstaande tabel 4.

Bron: Sciensano

Covid-19 wekelijks epidemiologisch bulletin 19 november 2021 en vorige.

We merken hier dat de algemene reductiegraad van 44% kan verfijnd worden tot drie reductiegraden voor elk van de drie leeftijdscategorieën.

Gedurende de eerste twee weken van november bedroeg de reductiegraad voor de 12-17 jarigen 72%.

Voor de leeftijdscategorie van de 18-64 jarigen bedroeg de reductie nog slechts 35%. En voor de senioren is de reductiegraad negatief geworden (-7,7%). Die negatieve reductiegraad lag in de twee voorafgaande weken zelfs op een nog hoger peil: -15%. Dit betekent in heldere taal dat de Belgische senioren die volledig zijn gevaccineerd nu 7% tot 15% meer kans hebben om besmet te worden dan hun leeftijdsgenoten die er de voorkeur aan gaven zich niet te laten vaccineren. 

Laat dat even goed tot je doordringen, beste lezer: gevaccineerde senioren lopen in ons land nu meer kans om Covid op te doen dan hun leeftijdsgenoten die zich niet lieten prikken.

Voor de concrete getallen kan je nog eens kijken naar tabel 2. Er waren tussen 1 en 14 november 6.376 besmettingen bij de gevaccineerde 65-plussers tegenover 452 bij de niet-gevaccineerden.

Lieve mensen, dit is allemaal gebaseerd op heel recente en zeer officiële cijfers. Hoe meer het in de officiële rapporten duidelijk wordt dat de vaccinaties niet (meer) helpen bij het tegengaan van de verspreiding van het virus, hoe meer het beleid de verplichte vaccinatie wil opdringen.

Wat is hier aan de hand? 

Britse cijfers bevestigen en versterken deze vaststellingen

De bevindingen die we zopas beschreven voor de Belgische situatie kunnen we ook terugvinden in het buitenland.

In Schotland registreerde men in de week van 6 tot 12 november 20.858 nieuwe besmettingen.

Ongeveer 38% daarvan (8.029) kwamen voor rekening van de ongevaccineerden.

55% of 11.417 gevallen waren dubbel gevaccineerden.

De rapporten van het UK Health Security Agency bevatten de meest gedetailleerde en correcte cijfers die we hebben kunnen vinden.

Hun cijfers voor week 45 (8 tot 14 november) laten er weinig twijfel over bestaan dat de effecten van de gigantische vaccinatie-inspanningen praktisch volledig zijn weggeëbd.

De verhouding tussen de besmettingen bij de niet gevaccineerden en de besmettingen bij de dubbel gevaccineerden bedroegen in die week 3,5% tegenover 89,9% voor de 60-plussers en 13% tegenover 76% voor het geheel van de volwassen Engelse bevolking.

In de Engelse rapporten kunnen we ook lezen dat de kans om besmet te worden met Covid-19 nu in alle leeftijdscategorieën boven de 30 jaar groter is voor dubbel gevaccineerden als voor niet-gevaccineerden. In de leeftijdscategorie 40-69 jaar is die kans zelfs meer dan twee keer zo hoog.

In heldere taal: de vaccins hebben in deze leeftijdsgroep de kansen op besmetting verhoogd in plaats van verlaagd.

De vaccins bevorderen hier de Covid-infecties.

Ze werken negatief of pervers.

Voor meer gedetailleerde cijfers zie de bijgevoegde Nota

K.P.

23 november 2021

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

6 gedachten over “Sciensano publiceert nu voor het eerst ook gegevens over de vaccinatiestatus van de Covid-19 besmettingen

 • 29 november 2021 om 19:51
  Permalink

  Beste,

  Prima artikel.
  Negatieve bescherming lijkt me onzin. Hebben gevaccineerden niet gewoon meer risico genomen? Het CST laat dat ook toe voor hen. Meer contacten, kortere quarantaine, enz.

  Mvg Geert

  Beantwoorden
 • 1 december 2021 om 17:13
  Permalink

  Dag Geert, Google even naar antibody dependent enhancement en je begrijpt hoe de negatieve immuniteit ontstaat.

  Beantwoorden
 • 4 december 2021 om 08:07
  Permalink

  Als jullie dan toch zo graag dat rapport van Sciensano raadplegen, wees dan volledig.

  1) AVV: “Als we het aantal doobraakgevallen vergelijken, niet met het totaal aantal gevaccineerden, maar met het aantal positieve testen, wat ons veel relevanter lijkt, dan merken we dat de doorbraakgevallen vandaag al 54% uitmaken van de nieuwe besmettingen (…) Het ziet er dus naar uit dat we nu te maken krijgen met een ‘epidemie van de volledig gevaccineerden.”

  Bij een vaccinatiegraad van 76% volledig gevaccineerden, is 54% nog steeds laag. En zelfs als ze die benadert, dan wil dat nog niets zeggen: na verloop van tijd wordt een epidemie endemisch en is besmetting veel minder relevant. Dat begint zich nu al te settelen, omdat een groot deel van de bevolking al antistoffen heeft (door vaccinatie en/of voorgaande besmetting).

  Vorig jaar waren besmettingen veel relevanter, omdat niemand antistoffen had. Nu wel. Dus een epidemie van de volledig gevaccineerden klopt niet.

  2) AVV: “Het virus verspreidt zich nu vooral bij de mensen die zich hebben laten vaccineren (…) We merken dus dat de doeltreffendheid van de vaccinaties die in het begin van september nog 81,4 % bedroeg, nu als is gedaald tot 44,3 % (…) Laat dat even goed tot je doordringen, beste lezer: gevaccineerde senioren lopen in ons land nu meer kans om Covid op te doen dan hun leeftijdsgenoten die zich niet lieten prikken.”

  Ja en nee. 75% van de bevolking +12 jaar is gevaccineerd. Dan is het niet abnormaal dat het cijfer bij de gevaccineerden hoger ligt in absolute cijfers. En daar ligt net het probleem: AVV kijkt ALLEEN maar naar de absolute cijfers. Dat is enkel relevant als de groep gevaccineerden en niet-gevaccineerden even groot is. De relatieve cijfers tonen een veel completer beeld: dat in de categorie tot 65 jaar het virus meer circuleert bij niet-gevaccineerden per 100 000. Bij 65+’ers is het verschil inderdaad miniem en zelfs negatief voor de gevaccineerden.

  De bescherming van het vaccin daalt effectief. Dat komt doordat het vaccin is gebaseerd op de oerversie (Wuhan), terwijl de huidige variant al redelijk afwijkt van die oerversie (en dus het vaccin waarvoor het is gemaakt). Maar dan nog beschermt het voldoende tegen besmetting, zeker in de categorie -65 jaar.

  3) AVV zegt niets over de ziekenhuisopnames. Waarom?

  Redelijk simpel: daar worden de gevolgen van vaccinatie zeer duidelijk: per 100 000 personen is de kans op ziekenhuisopname (veel) groter bij niet-gevaccineerden: 4-5x zo hoog voor 12-17-jarigen, 5x zo hoog voor 18-65-jarigen en 3x zo hoog bij 65+’ers. AVV doet hier duidelijk aan cherrypicking: die paar cijfers die in hun voordeel spelen, worden uitgelicht. Maar alle andere cijfers die hun gegevens nuanceren of ontkrachten worden genegeerd.

  4) AVV zegt niets over de sterftes. Waarom?

  Ook redelijk simpel, maar genuanceerd: er zijn niet nog geen officiële cijfers over beschikbaar bij Sciensano. Wat we wel kunnen zien, is een verband tussen de vaccinatiegraad per gewest én het dagelijkse sterftecijfer per miljoen te wijten aan covid. Dan is er een correlatie waar te nemen tussen vaccinatiegraad en aantal doden: hoe lager de vaccinatiegraad, hoe hoger het sterftecijfer per miljoen inwoners.

  Conclusie: dit is een redelijk waardeloos artikel. Cijfers worden zo gepresenteerd (en de taal in het artikel is ontzettend subjectief (“pandemie van de gevaccineerden”, “laat dat even goed tot je doordringen…”, “wat is hier aan de hand?”, “ze (vaccins, nvdr) werken negatief of pervers.”).
  Er worden cijfers genegeerd, omgebogen en fout geïnterpreteerd. Eigenlijk is dat heel pijnlijk.

  Beantwoorden
 • 4 december 2021 om 22:52
  Permalink

  Als het gaat om uw gezondheid: Slik bij covidklachten ivermectine. Een antiviraal middel wat u zeer snel weer op de been brengt.
  . Zie voor info: Flccc.net

  De overheid verbiedt dit middel juist omdat het heel goed helpt immers: vaccin is de enige weg naar … ja naar wat eigenlijk??

  Beantwoorden
 • 6 december 2021 om 16:31
  Permalink

  De meer recente cijfers zijn nog meer uitgesproken.

  Beantwoorden
 • 6 december 2021 om 18:53
  Permalink

  Wat voor zin heeft een vaccin als het je niet beschermt? En als het transmissie niet voorkomt? En als die beperkte beschermingsgraad na enkele maanden al sterk terugvalt? En als het je aangeboren immuunsysteem om zeep helpt aan 5% per week – en niet specifiek voor covid, maar voor alle antigenen? En je DNA-reparatiemechanisme voor 90% uitschakelt ( wat heel belangrijk is om kanker te voorkomen )?

  Dit ruikt sterk naar vaccin-geïnduceerde full blown AIDS binnen een 4-5 maanden ….

  Er werd gezegd dat we “kudde-immuniteit” gingen hebben aan 70% vaccinatiegraad. We zijn nu rond 85%, en de doorbraakgevallen vliegen ons rond de oren en die immuniteit – daar is bij de gevaccineerden met de dag minder sprake van ….

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 3 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.