Sam Brokken: De spuit en bijwerkingen, waar staan we?

Meer en meer mensen contacteren me met de vraag of ze al dan niet voor de spuit moeten gaan. Het is onmogelijk voor mij daar een antwoord op te formuleren. Alles hangt af van je medische achtergrond en in hoeverre je er zelf een risico in ziet om een spuit te ontvangen waar we de middenlange- en langetermijn effecten niet van kennen.
Wat zegt de wetenschap tot op vandaag?
Hieronder bespreek ik enkele wetenschappelijke vaststellingen:

KANS OP OVERLIJDEN BIJ INFECTIE
0,05% onder de leeftijd van 70
0,01% onder de 25 jaar
Overlijdens in bovenstaande groepen zijn in hoofdzaak te wijten aan een combinatie met onderliggende aandoeningen. Behoort u tot deze groep?


NATUURLIJK VERWORVEN INFECTIE/IMMUNITEIT (NI) VS DE SPUIT
Een NI biedt een betere bescherming dan een spuit.
Naast het opwekken van antistoffen kunnen we terugvallen op B-cel en T-cel immuniteit (1).
Specifieke antistoffen verdwijnen bij de spuit na 4-6 maanden.
Plasmacellen (B-cel – terug te vinden in het beenmerg) tonen bij NI nog activiteit voor antistoffen IgA (in de luchtwegen, mucosale immuniteit) en IgG na 11 maanden. Bij de spuit bleken deze afwezig.
De onderzoekers besluiten verder dat het doormaken van een milde infectie levenslange bescherming biedt, de antistoffen verminderen maar bereiken een constant plateau en zijn bij herinfectie onmiddellijk paraat (2).
Enkele studies toonden al aan dat de huidige spuitjes niet meer voldoen om de massa aan mutaties te counteren, waarbij de efficiëntie al is teruggevallen van 0%-50% afhankelijk van de mutaties en verschillen in spike-binding (3, 4, 5). Er blijkt tevens uit verschillende studies dat het natuurlijk doormaken van de Sars-CoV-2 infectie leidt tot 80% efficiëntie in T-cel functie, zeg maar de lange termijn geheugenfunctie van uw afweersysteem (7, 8.).
Hieruit blijkt ook dat een goed functionerende T-cel activiteit zorgt voor een minimaal ziektebeeld (5, 6).
Een andere studie in Nature beschrijft verder de efficiëntie van T-cel immuniteit tegen Sars-CoV-2 zonder dat er zelfs antistoffen werden teruggevonden (7). Blijkt dat bij contact met Sars-Cov-2, zonder het ontwikkelen van symptomen, de T-cel immuniteit zich al degelijk weet te ontwikkelen (7). Nog een andere studie in Nature Immunology toont aan dat de T-cel immuniteit na NI nog steeds bescherming zal bieden, lang nadat de antistoffen afnemen (😎. Volgens Nelde et al.(2021) blijkt het contact met eerdere verkoudsheidsvirussen (bétacoronavirussen) voor een T-cel immuniteit-opbouw te zorgen binnen 81% van de populatie, hiermee is deze groep al deels beschermt tegen Sars-Cov-2. Dit zijn vaak de mensen die de ziekte beperkt of niet actief doormaken (9).
Waar zou u zelf voor kiezen als u niet tot de risicogroep behoort? Natuurlijke verwerving of via het spuitje?

DE GEPUBLICEERDE CIJFERS VAN BIJWERKINGEN
Zijn ze betrouwbaar? Om verschillende redenen zijn ze alvast niet volledig te noemen. Veel van de registratie hangt af van de data-collectie. De woonzorgcentra melden nu met regelmaat dat ze uitbraken hebben enkele weken na vaccinatie, echter horen we dat er nog nauwelijks wordt getest vermits toch iedereen aldaar gevaccineerd is. Quod non!
Zo krijg ik ook meldingen uit ziekenhuizen waar tot de helft van de opnames patiënten betreft die al twee vaccinaties hebben ontvangen. Hear say dus! De cijfers komen alleszins niet naar boven. Daar wringt al voor een groot stuk het schoentje.

REGISTRATIE VIA FAGG, VAERS EN EUDRAVIGILANCE?
Uit onderzoek blijkt dat maar 5 – 10% van farmaceutische/medische ‘bijwerkingen’ effectief worden gemeld. 95% van de gezonheidswerkers laten na om meldingen door te geven (6). Dat laatste wordt in de hand gewerkt door de complexe meldingssystemen en door twijfel of er al dan niet een verband bestaat tussen oorzaak en gevolg (10). Het uitblijven van meldingen zorgt er natuurlijk voor dat verbanden moeilijk in kaart te brengen zijn. Het publiek heeft ook recht om zaken te melden, echter blijkt dat onze FAGG in 2018 welgeteld 365 publieke meldingen ontving op een gans jaar (11).
Steven Desanghere poogde eerder deze week al even alle meldingen met fatale afloop voor Pfizer in kaart te brengen voor de EU. Hij kwam ruim boven de 6.000 uit. Het is een huzarenwerkje van dagen om alle cijfers één voor één uit te zoeken en op te tellen. Bij het bekijken van de andere vaccins zien we gelijkaardige cijfers. Laten we er zeer conservatief mee omspringen en aannemen dat er maar 10.000 slachtoffers zijn gevallen tot op vandaag voor de vier vaccins en 90% werd NIET aangemeld. Iets om bij stil te staan. De meldingen van milde tot zware bijwerkingen lopen in de honderdduizenden. Niet bij te houden, ook hier betreft het maar het topje van de ijsberg.

DE BIJWERKINGEN
Stilaan komen er onderzoeken naar boven die problematische immuunreacties beschrijven, hier wordt echter geen woord over gerept.
· ADE (Antibody Dependent Enhancement)
Voor de vaccins op de markt kwamen werd er in de literatuur al gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van ADE, het ontwikkelen van een overreactie van het immuunsysteem wat kan leiden tot superverspreiding met risico op overlijden. SARS, MERS en RSV delen dezelfde genoomstructuur als SARS-COV-2. Het ontwikkelen van vaccins voor SARS, MERS en RSV werd na vijf jaar stilgelegd door het risico op ADE. De vaccins bereikten nooit de markt (12, 13, 14, 17, 18). Mogelijks zijn een deel van de overlijdens door vaccins en de uitbraken in WZC’s en ziekenhuizen bij gevaccineerden hier aan te wijten. Om dit met zekerheid te bevestigen is het wachten op grootschalige postmortem onderzoeken, die ontbreken echter nog.
· HERPROGRAMMERING VAN HET IMMUUNSYSTEEM

PFIZER
Vermits de vaccinatiecampagnes nog maar recent werden opgestart zijn onderzoeken omtrent de bijwerkingen nog schaars.
Onderzoek van de Radboud Universiteit in Nederland toont nu als eerste aan dat er bezorgdheden zijn omtrent het mRNA vaccin van Pfizer (19). Zo merken ze dat het vaccin niet alleen reageert tegen Sars-CoV-2 maar ook op andere ziekteverwekkers. Er wordt een sterke reactie opgemerkt tegen schimmels en bij bacteriën vermindert de immuunreactie. Potentieel gevaarlijk als je naast Sars-CoV-2 nog een bacterie opraapt. Zou kunnen verklaren hoe mensen die reeds ouder en zwakker zijn hier niet meer tegen bestand zijn.
Verder tonen ze aan dat T-cel immuniteit niet optimaal tot werking komt bij het vaccin. Interferonen die noodzakelijk zijn voor het aanvallen van het virus werken paradoxaal genoeg niet goed meer, wat mogelijks de verklaring is waarom gevaccineerden vatbaarder zouden kunnen worden voor de infectie. Dit zou, volgens het onderzoek, ook een indicatie zijn voor mogelijke vaccinatie-interferenties met andere vaccins (bvb. influenza) wat tot problemen kan leiden. Ook hier ligt mogelijks een verklaring dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden.
Nog opvallend, de TNF-alpha werking vermindert ook. Deze laatste heb je nodig om potentiële kankercellen te doden. Ook niet wenselijk…

MODERNA
Voor Moderna, ook een mRNA-vaccin, werd vastgesteld dat de Spike-eiwitten niet lokaal blijven zoals eerder werd gedacht. Het Spike-eiwit en het S1-antigen (ziekteverwekkers) werden teruggevonden in het bloedplasma doorheen het lichaam. Wat de mogelijke consequenties zijn blijft voorlopig onduidelijk (20).

ASTRAZENECA (Vaxzevria)
Al geruime tijd wordt dit vaccin in de media gebracht als de schuldige voor het ontwikkelen van tromboembolieën (bloedklonters). Heb dit altijd bizar gevonden gezien de cijfers steeds in het verlengde lagen van wat we binnen de normale populatie ook terugvinden. Dat is nu voor het eerst bewezen in een artikel verschenen in The Lancet (21). De onderzoekers baseren zich op de officiële gegevens en we weten dat dit een grote onderraportering kan inhouden. Anderzijds is het al maanden in de media waardoor we er zouden kunnen van uitgaan dat zowel publiek als artsen dit toch sneller zullen melden.
Wat is dan de reden dat dit vector-vaccin (een technologie de al zeer lang wordt gebruikt) nu in zulk slecht daglicht wordt geplaatst? Moet iedereen aan het mRNA?

JOHNSON & JOHNSON (Janssen)
Ook dit is een vectorvaccin en hier zien we hetzelfde verhaal in de media. Er wordt paniek gezaaid over tromboses en trombocytopenie, hoewel de aantallen nog lager liggen dan Astrazeneca? Zelfde redenering gaat volgens mij op als bij Astrazeneca. Het is nog wachten op onafhankelijk onderzoek over dit recenter vaccin.

DE OLIFANT IN DE KAMER
Onderzoekers berekenden de efficiëntie van de vaccins op populatieniveau. In The Lancet publiceerden ze de NNV (Number Needed to Vaccinate). Dit is een epidemiologische factor die nagaat hoeveel mensen je dient te vaccineren om één ziekte te voorkomen.
Voor COVID-19 is de NNV: 227 (!!) (22), voor de seizoensgriep is de NVV: 71 (23).
Hoe hoger de NNV, hoe groter de kans wordt dat de collaterale schade groter wordt dan het beoogde doel.

CONCLUSIE
De eerste onderzoeken tonen aan dat er toch enige reden tot bezorgdheid is. Er zijn behoorlijk wat aanwijzingen dat het vaccin weinig bijdraagt tot het counteren van de pandemie. Landen waar ze achterlopen met vaccinaties blijken dezelfde curves te volgen als landen die heel ver staan in de vaccinatie. Zoals ik al twee maanden geleden voorspelde gaan alle curves nu weer in dalende lijn, net zoals vorig jaar, dan wel zonder vaccins. Puur klimatologisch te verklaren. Zoals ik twee weken geleden voorspelde gingen de kinderen vanaf 12 jaar ook onderworpen worden zonder dat hiertoe enige biomedische reden is (zijn noch de vector, nog vatbaar en vermits ze de ziekte asymptomatisch beleven is overdracht zo goed als onmogelijk).
Het is aan u om zelf te beslissen wat de meerwaarde zou kunnen zijn om een vaccin te nemen. Aan u de keuze of én voor welk vaccin je zou opteren.
En nu is het tijd om alles open te gooien, zonder belachelijke niet-werkende maatregelen. Het virus slaapt, laat ons leven!
Geniet van de zon!

REFERENTIES
1) Sette, A., & Crotty, S. (2021). Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell, 184(4), 861–880.
2) Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., . . . Ellebedy, A. H. (2021). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature.
3) Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.
4) Weisblum, Y., Schmidt, F., Zhang, F., DaSilva, J., Poston, D., Lorenzi, J. C., . . . Bieniasz, P. D. (2020). Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants. ELife, 9.
5) Greaney, A. J., Loes, A. N., Crawford, K. H. D., Starr, T. N., Malone, K. D., Chu, H. Y., & Bloom, J. D. (2021). Comprehensive mapping of mutations in the SARS-CoV-2 receptor-binding domain that affect recognition by polyclonal human plasma antibodies. Cell Host & Microbe, 29(3), 463-476.
6) Al Dweik, R., Stacey, D., Kohen, D., & Yaya, S. (2017). Factors affecting patient reporting of adverse drug reactions: a systematic review. British journal of clinical pharmacology, 83(4), 875-883.
7) Wang, Z., Yang, X., Zhong, J., Zhou, Y., Tang, Z., Zhou, H., . . . Ran, P. (2021). Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 12(1), 1724.
8.) Cromer, D., Juno, J. A., Khoury, D., Reynaldi, A., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & Davenport, M. P. (2021). Prospects for durable immune control of SARS-CoV-2 and prevention of reinfection. Nature Reviews Immunology.
9) Nelde, A., Bilich, T., Heitmann, J. S., Maringer, Y., Salih, H. R., Roerden, M., . . . Walz, J. S. (2021). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition. Nat Immunol, 22(1), 74-85.
10) Vallano, A., Cereza, G., Pedròs, C., Agustí, A., Danés, I., Aguilera, C., & Arnau, J. M. (2005). Obstacles and solutions for spontaneous reporting of adverse drug reactions in the hospital. British journal of clinical pharmacology, 60(6), 653-658.
11) Valinciute-Jankauskiene, A., & Kubiliene, L. (2021). Adverse Drug Reaction Reporting by Patients in 12 European Countries. International journal of environmental research and public health, 18(4), 1507.
12) Cardozo, T., & Veazey, R. (2020). Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. International Journal of Clinical Practice, e13795.
13) Cloutier, M., Nandi, M., Ihsan, A. U., Chamard, H. A., Ilangumaran, S., & Ramanathan, S. (2020). ADE and hyperinflammation in SARS-CoV2 infection- comparison with dengue hemorrhagic fever and feline infectious peritonitis. Cytokine, 136.
14) Tetro, J. A. (2020). Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes and Infection, 22(2), 72–73.
15) Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.
16) Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.
17) Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & DeKosky, B. J. (2020). Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nature Microbiology, 5(10), 1185-1191.
18) Ricke, D. O. (2021). Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Frontiers in Immunology, 12(443).
19) Föhse, F. K., Geckin, B., Overheul, G. J., van de Maat, J., Kilic, G., Bulut, O., . . . Netea, M. G. (2021). The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. medRxiv, 2021
20) Ogata, A. F., Cheng, C.-A., Desjardins, M., Senussi, Y., Sherman, A. C., Powell, M., . . . Walt, D. R. (2021). Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clinical Infectious Diseases.
21) Østergaard, S. D., Schmidt, M., Horváth-Puhó, E., Thomsen, R. W., & Sørensen, H. T. (2021). Thromboembolism and the Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine: side-effect or coincidence? The Lancet, 397(10283), 1441-1443.
22) Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.
23) Demicheli V, Jefferson T, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Feb 1;2(2):CD001269.

Bron: Sam Brokken

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig + vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.