Paul Van Egghen, hypnotherapeut, Waregem: “Mondiale toepassing van hypnose technieken werden in 2020 getoond op een ongeziene schaal”

CORONA HYPNOSE

CORONA HYPNOSE

In mijn hoedanigheid als gecertificeerd en praktiserend hypnotherapeut, was er in het voorbije jaar 2020 een verbazingwekkend schouwspel te zien. Mondiale toepassing van hypnose technieken werd getoond op een ongeziene schaal betreffende zowel de “therapeut” ,  de “cliënt”,  de tijdspanne en de intensiteit.

De cliënt is hier de wereldbevolking,  die aanneemt wat het beleid en de officiële media berichten vanuit of vertrouwen, of een apathische attitude, of beperkingen in  ontwikkeling of  interesse,  zonder hierover een oordeel uit te spreken. Toch wel een makkelijke prooi.

De therapeut is een sturing, gepersonaliseerd vanuit mondiaal en landelijk beleid, officiële media en een bepaalde groep experten, die allen vanuit een bepaalde visie,  meent  op een heel gerichte en script-gebonden manier de therapie rond een mondiaal identiek voorgesteld probleem  vorm te kunnen geven.

Wanneer we echter de geldstromen volgen komen we, voor wat de bron van de sturing betreft uit bij de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) en de belangrijkste spelers/sponsoren & companen daarin. Die kleine groep “hoofd”-spelers loopt al jaren met hun plannen openbaar te koop en heeft zich sterk “ingekocht” in zowel internationale instanties, banken, liefdadigheid- als andere organisaties die met voeding, gezondheid of energie te maken hebben. Linken met gerecht zijn niet zo duidelijk,  maar wie weet.

Die therapeut heeft dus een achtergrond, een stevige vinger in heel wat papjes en wordt wellicht hierdoor, zelden of nooit iets in de weg gelegd. Dat is niet zoals het hoort te zijn.

Dit, als achtergrond, al weinig vertrouwen gevend in het totaal aspect.

Aanleiding van de therapeutische tussenkomst is dus een virus, waarvan om te beginnen de afkomst heel onduidelijk is. Experten zijn het onder elkaar grondig oneens over heel wat essenties: of er al dan niet isolatie van het virus is, waar het virus ontstaan is, hoe het moet aangepakt worden, wat er nu eigenlijk aan de hand is…. heel vaak een trieste bedoening, weinig respect voor een andere mening,  vasthouden aan het eigen gelijk  tot beschamende blokkeringsmechanismen tegen de kritische stem

De aanleiding is dus ook al troebel naar inhoud, observatie, aanpak en dat gecombineerd met de achtergrond hebben we een totale “los zand”- situatie, die vanuit één gezichtspunt toch als “beton” wordt voorgesteld.

Echte hypnose therapie heeft als bedoeling een focus op te roepen, die toelaat in onbewuste lagen van de psyche veranderingen “ten gunste”  (!!) aan te brengen, niet werkende overtuigingen te her-programmeren, meer en breder bewustzijn te plaatsen op regio’s die verstoringen  bevatten. De cliënt wordt vanuit zijn/haar vertrouwen in trance (= in focus)  gebracht  met een (licht) shock effect (lichte positieve emotie, of meditatieve relaxering) .

Angst is in theorie een werkbaar trance instrument maar is principieel  net als elke andere  energetisch “negatieve” emotie in therapeutisch opzicht  not done. Niet ethisch en feitelijk grensoverschrijdend gedrag.

We stellen echter vast, dat het beleid , gesteund door main stream media, alles rond corona vanuit een zeer gerichte communicatie in die richting doet. Er wordt een zorgvuldige opgebouwde angst gecreëerd door specifieke  verwoordingen (hameren op “besmettingen” die eigenlijk alleen maar wijzen op positieve testen van “iets”) , weren van kritische informatie, weghalen uit een context … Vooral het voortdurend “mantrisch” herhalen, steeds op dezelfde wijze de dingen benoemen , op het schuldgevoel beroep doen (“we helpen elkaar”) wakker maken van het overlevingsmechanisme (“grote sterfte mogelijk”)  scheppen tesamen de omstandigheden voor een hypnotische focus van de hoogste niveaus.

Probleem 1 is dat de voorgestelde situatie onverantwoord rammelt aan alle kanten.

 • Het testsysteem (PCR) is gewoon onbetrouwbaar , dat geven zelfs de instanties toe die er feitelijk bij zweren (Erica Vlieghe, het RIVM….)
 • De cijfers , de statistieken kloppen niet met de werkelijkheid , ze zijn evenzeer onbetrouwbaar -zacht uitgedrukt!-  ( data analist Luc De Wandel, advocate Carine Knapen hebben regelmatig andere cijfers getoond of de Sciensano cijfers in een ander daglicht geplaatst)
 • De zogenaamde “covid doden” worden onnatuurlijk en systematisch omhoog gekrikt door subsidiërings mechanismen (behoorlijk toelage voor een covid patiënt) , of juist tekorten aan budget (geen post mortem onderzoek) en nog andere redenen. Er wordt ook NIET vermeld dat het eerder gaat over overlijdens “met” (niet “aan” ) covid (overleden meestal AAN onderliggende factoren) én dat die overlijdens zich  in een te verwachten leeftijdsgroep voordeden.
 • Zelfs de WHO geeft aan dat het virus,  gezien de mortaliteit,  niet meer impact heeft als een gemiddelde griep en dus geen beperkende maatregelen als lock downs ed vereist.
 • Er zijn ontzettend veel kritische stemmen ook uit de sector zelf én vanuit de grootste autoriteit, toch worden ze opzij gezet, niet gehoord, weggelachen, of zelfs als complottheorie benoemd. Voorbeelden ten over:  World doktors Alliance, Docs4opendebate, prof Pierre Capel, prof  Wolfgang Wodarg, prof Didier Raoult, prof Toussaint…en vanuit de psychologie prof Mattias Desmet of prof Michaëla Schippers…
 • Medisch valabele oplossingen worden met alle mogelijke middelen onderuit gehaald. Zo het geval voor Hydroxychloroquine, of voor opbouw van natuurlijke immuniteit, homeopathie of ayurveda… Vaccinatie wordt gepromoot zonder dat de onderzoeken volledig zijn gebeurd, richting werking op lange termijn, richting hulpstoffen onderling, juridische consequenties bij DNA wijzigingen…

Probleem 2 is dat de voorstelde suggesties en voorstellingen van feiten blijkbaar niet de bedoeling hebben om “cliënt” uit zijn beperkt denken of waarnemen te helpen maar eerder om hem in een staat van die beperktheid van visie  te houden. Dit doet de wenkbrauwen fronsen (zacht uitgedrukt) en laat belletjes rinkelen.

We zien in de situatie namelijk twee van de hoogste hypnose toestanden  verschijnen. Hypnose fase 5 en 6 laten namelijk cliënt dingen zien die er niet zijn en andersom dingen niet zien die er wel zijn. In hypnose 6 kan je bv client aanreiken dat iedereen naakt loopt.  Dat zal hij /zij ook zo waarnemen (merk je aan de reactie) ook al is dat NIET zo. In fase 5 en 6 zijn de diepste herprogrammeringen mogelijk rond inprentingen die zich of breed of lang hebben ingegraven in de psyche. Voor een positieve herprogrammering is dat uiteraard prima! Voor een programmering vanuit de negatieve emotie angst – die  zeer waarschijnlijk ook nog op onwaarheden allerlei stoelt-  is dit ronduit een totaal onverantwoorde situatie.  

Omgezet in de “corona”-situatie is mijn verrassende vaststelling  dat nu zowel client als therapeut  zich beiden in die hoogste hypnose fases bevinden. En dat is geenszins de bedoeling los van de correctheid van de manier waarop, want die is er ook al niet.

Cliënt ziet vanuit angst niet meer hoe de situatie echt is, hoort alleen maar wat de therapeut hierover zegt  en wordt feitelijk niet geholpen. De programmering van een gevaarlijk en dodelijk virus blijft ongenuanceerd bestaan en wordt zelfs aangehouden en verdiept. De bestaande  en goedwerkende oplossingen zowel regulier als holistisch dringen niet door, het beperkte risico om zelf ziek te worden dringt niet door, de inhoud van de kritische stemmen dringen niet door. Cliënt ziet ook niet dat zijn belangrijkste rechten worden geschonden, recht op eigen mening, eigen keuze, fysieke en psychische integriteit en ga zo maar door.

Bevreemdend  en eigenlijk onverantwoord , is dat ook de “therapeut” blijkbaar alleen maar zijn beeld van de situatie ziet en feitelijk alleen het door hem opgemaakte verhaal aan cliënt als enige werkelijkheid aanneemt. Therapeut ziet niet of duwt weg dat de” collateral damage” van zijn therapie veel groter is dan het resultaat van  de maatregelen die hij voorstelt om het euvel te bestrijden .

Ook de therapeut heeft  wellicht zichzelf dus gehypnotiseerd… mogelijks ook uit angst. Angst om controle verlies bv of angst om ontdekt te worden, angst om doorzien te worden, angst om voorrechten kwijt te spelen.  Die angst zit wellicht indirect verpakt in het zichzelf zien als “redder van de mensheid” of een ander idee die thuishoort in de groep van grootheidswaan, in hoogmoed. Ideeën, die kunnen ontstaan als de omgeving te weinig weerwerk geeft of dit niet mag/kan doen. Door tegenstemmen te boycotten straft men eigenlijk zichzelf.  Ook dat is dus hypnose  !

Het spreekt voor zich dat deze situatie niet houdbaar is en om oplossingen vraagt.

 • Die kunnen er komen door gerechtelijke onderzoeken naar methodes en resultaten.
 • Die komen er ook wanneer de gehypnotiseerde “ontwaakt” wanneer hij /zij voelt dat het niet meer klopt, zichzelf bevrijdt van de suggestie of van de therapeut en zelf op zoek gaat naar wat er is en openstaat voor meerdere standpunten
 • Of de therapeut zelf verbreekt de hypnose .

In de concreet voorliggende situatie met de voorliggende belangen is dit laatste niet zo waarschijnlijk tenzij er “versprekingen” zijn die een shock effect hebben. Laat dit nu juist onlangs gebeurd  zijn door twee filmpjes die circuleerden op het internet. Eentje van Marc Van Ranst die in een lezing op 22/1/2019 voor the Pandemic Influenza Stakehoulders meeting uit de doeken doet hoe je  de bevolking bespeelt om een vaccinatie campagne te “verkopen”   en eentje van minister (dienaar)  Vandenbroucke die het sluiten van winkels alleen als schok effect wou doen doorgaan  Het schok effect is er gekomen maar ook in die zin dat het mensen wakker gemaakt heeft…..

Zo komt de boomerang terug en zo mogen we hoop hebben dat er nog meer boomerangs terug keren. Crossing fingers!

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

7 gedachten over “Paul Van Egghen, hypnotherapeut, Waregem: “Mondiale toepassing van hypnose technieken werden in 2020 getoond op een ongeziene schaal”

 • 4 december 2020 om 19:04
  Permalink

  Vanuit mijn levenservaringen denk ik zonder dat we het door hebben al vanaf de eerste schoolbanken een vooraf uitgedacht programma worden binnen geloosd die ons verdere leven zal kleuren ! waardoor we ons immuun systeem die veel meer is dan we ons kunnen voorstellen verlaten !

 • 5 december 2020 om 19:46
  Permalink

  Ik kan akkoord gaan met de tekst hierboven, laat me niet zomaar hypnotiseren en blijf wakker!

 • 6 december 2020 om 13:23
  Permalink

  ik ben wakker van het eerste uur ! Heel doorzichtig is het hele plan. Jammer dat nog zoveel heel verstandige en intelligente personen nog steeds niet door hebben dat dit geënsceneerd werd, toneel … teveel vertrouwen?

 • 6 december 2020 om 15:20
  Permalink

  Dito! Ik werd altijd gezien als een buitenbeentje. Gelukkig heb ik dat losgelaten nadat ik even licht vd tunnel zag…letterlijk. aan 33 jaar! En ik ben aquarius. nu doe ik na rijp beraad over de dingen , wat ik als gevoel ” voor mij ok vind. ” angst bevriest je om echt te LEVEN. …naar mijn gevoel is dat beestje er enkel om ons de tijd te geven stil te staan bij ons leven! Waarom leven we? Wie stelde zich al even die vraag? Meeste mensen denken en leven “in the box” ik duidelijk out of the box. Op zoek gaan naar antwoorden op vragen tot je die vindt …lezen…reizen….discussiëren om iets wakker re maken , meer vegie eten om bij jezelf te blijven, bewegen. Sport. Lachen. Elke dag een goeie daad. Blijf dromen en volg die! Ik laat me niet manipuleren. Zeker geen prik !

 • 15 december 2020 om 20:44
  Permalink

  Wat een verfrissende reacties op dit excellent artikel. Ik ben ook blij zo’n buitenbeentje te zijn. De hypnotisering begint overigens al heel vroeg, het wakkere kind stelt veel vragen, gaat op onderzoek uit van nature uit. Eens op school is het gedaan met vragen stellen, nu moet het enkel luisteren en antwoorden geven. Zo wordt het vermogen om vragen te stellen afgebouwd. Neem daarbij dat we in het digitale tijdperk waar we ons nu in bevinden constant worden afgeleid, alles vraagt onze aandacht met als gevolg dat we onze aandacht verliezen, in slaap gewiegd worden, met simpele antwoorden. Wat overblijft zijn korte slagzinnen aan de oppervlakte, de zogezegde duidelijke taal, eenvormig denken, strakke regeltjes. We moeten maar slikken, en ons vooral geen vragen stellen.

 • 22 december 2020 om 22:43
  Permalink

  Dit artikel rammelt langs alle kanten. Om maar enkele voorbeelden te geven:
  * “Zelfs de WHO geeft aan dat het virus, gezien de mortaliteit, niet meer impact heeft als een gemiddelde griep en dus geen beperkende maatregelen als lock downs ed vereist.”: Zelfs als de premise klopt (wat enkel zo lijkt te zijn op wereldniveau, in een land met degelijke toegankelijke gezondheidszorg is de mortaliteit van Covid-19 veel hoger dan van de griep), is de gevolgtrekking verkeerd. Een lock down werkt, zowel voor griep als covid-19.
  * ” Vaccinatie wordt gepromoot zonder dat de onderzoeken volledig zijn gebeurd, richting werking op lange termijn, ” Lange termijn is bij geen enkel medicijn en/of vaccin gekend bij de lancering van het product, anders zou eender welk product pas na 40 jaar onderzoek op de markt komen.

  • 23 december 2020 om 15:00
   Permalink

   Beste Mr. Hosten,

   Graag wil ik dan van u het bewijs (dubbelblind) dat lockdowns meer doden vermijden dan dat ze veroorzaken.

   Alvast bedankt!

Reacties zijn gesloten.