Opinie: Perceptie is alles

🕒 Leestijd: 2 minuten
Jens Patteeuw
Creatief filosoof

Jens Patteeuw is een bezorgde burger en begenadigd muzikant. Zijn opiniestukken hebben een scherpe kijk op de werkelijkheid.

Perceptie is alles. Controleer je de perceptie van het overgrote deel van de bevolking, dan controleer je letterlijk de fake realiteit die in de hoofden van de mensen wordt gevormd. Ik zeg “fake realiteit”, want de werkelijke realiteit is heel anders dan de consensus realiteit die in de hoofden van de meeste mensen bestaat.

In onze maatschappij heerst de perceptie dat instanties zoals de EU, de WHO, de U.N., leiders zoals Obama, Merkel, Boris Johnson, Jacinda Ardern, Justin Trudeau, etc… “the good guys” zijn. Dit wordt ook gereflecteerd op nationaal niveau in België. Alle partijen die mogen meedoen met de macht, zijn het over het algemeen eens met zaken die deze supranationale instellingen beslissen. Men is Europa goed genegen.

Men heeft altijd gedacht, als een staat begint vrijheid af te nemen, vrijheidsbeperkende maatregelen begint af te kondigen, maatregelen die diep in het sociaal weefsel snijden, diep in de cultuur snijden, diep in onze menselijke ervaring snijden, dat dit uit (extreem) rechtse hoek zou komen. Sinds de opkomst van het Vlaams Belang zovele jaren geleden zitten de zogenaamde “verstandige” mensen te roepen welk gevaar het Vlaams belang niet zou betekenen voor onze vrijheid en onze democratie.

Maar… wat zien we nu? De tradionele partijen hebben hiervoor gezorgd. Ze hebben bewezen geen hoeders te zijn van vrijheid en menselijkheid. Integendeel, op basis van advies van supranationale instellingen zoals de WHO, op basis van cijfers die nu volledig overdreven en kort door te bocht blijken te zijn (denk maar aan het initiële sterftepercentage van 3.4 procent voor COVID dat nu al enorm naar beneden bijgesteld is), zijn we in sneltreinvaart op weg naar een communistische big brother dictatuur zoals die in China reeds bestaat. We zijn zoals china aan het worden. De echte fascistische tendenzen vinden we nu zonder pardon bij tradionale heersende partijen en de maatregelen die zij steunen.

Maar zelfs van de opositie zoals het Vlaams Belang heb ik geen hoog petje op. Ze doen ook volledig mee met het officële verhaal van deze “gezondheidscrisis” en durven het niet in vraag stellen. Zie ook hun recente campagne waarbij je een gratis mondmasker krijgt als je lid wordt. Maar ze zijn wel tegen Europa… en daarom mogen ze niet meedoen met de macht.

Onze tradionele partijen maken volledig deel uit van de globale machtsstructuur. Zij dienen niet meer de belangen van het volk, maar van globalistische elites. Die globalistische elites die de perceptie van een gezondheidscrisis gecreëerd hebben, en nu aan een globale machtsgreep bezig zijn.

De perceptie dat de meeste mensen hebben van wie “the good guys” zijn, is volledig verkeerd. Integendeel, deze supranationale instellingen zijn wolven in schaapsvacht, gecontroleerd door deze elites die onze vrijheid willen afnemen en onze maatschappij willen transfomeren naar hun doel. Zodat zij nog meer kunnen profiteren van hun positie aan de top van de pyramide.

Via de politiek zullen we geen vrijheid vinden. We zullen enkel vrijheid vinden in het uiten van ons mens zijn en het bekrachtigen van onze menswaardigheid, in het gezicht van een globale onderdrukker die de overheden als “puppets on a string” heeft.

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)