Open brief Philippe Janssens – ouder

🕒 Leestijd: 11 minuten

Open brief aan Minister Ben Weyts,
Geachte Minister Weyts,

Als bezorgde vader van 2 leerlingen van de middelbare school, wens ik via deze weg mijn gewetensbezwaren te uiten over 

 1. de verplichte mondmaskerdracht van mijn kinderen op de school, alsook
 2. ALLE andere corona-maatregelen.

De mondmaskers veroorzaken een tekort aan zuurstof en een teveel aan CO2, naast de broeihaard aan bacteriën die zich na verloop van tijd manifesteren op deze ondingen. En dan zwijg ik nog over de emotionele (symbolische) impact.

Bovenvermelde elementen lijden ertoe dat de algemene immuniteit of gezondheidstoestand van de leerlingen en dus ook van mijn zonen verlaagt.  Als gevolg daarvan voorspel ik alvast op middellange en langere termijn, een nog strenger griepseizoen, dat de media en politiek ongetwijfeld als de derde corona-golf zullen beschouwen (alsof er al een 2de geweest is!?)

De vraag is dan ook, hoe lang ik nog ga verdragen dat mijn jongens komen vertellen dat ze hoofdpijn krijgen tijdens de les, van die maskers?

Laat mij duidelijk stellen dat deze mail allerminst de bedoeling heeft te belediging, noch iemand aan te vallen.

Ik beschouw ons allen (leerlingen, leerkrachten, ouders, blank, zwart, katholieken, moslim, boeddhist, atheïsten, Nederlanders,…) als één.

Eén van de grote problemen in onze “Westerse” maatschappij is overigens dat onze media niet onafhankelijk functioneert en ook doelbewust polariseert.

De onafhankelijkheid heeft als gevolg dat de berichtgeving van de mainstreammedia eerder een goedkope promotiecampagne van “the powers en instituties (*) that be” lijken dan een objectieve kijk op de wereld, wat het zou moeten zijn.  Doorspekt van ondermaats entertainment; telkens weer moet ik denken aan de film Hungergames.  Ik kan dan ook nooit lang blijven kijken.

De polarisatie heeft louter tot doel de mensen tegen elkaar op te zetten, wat de mensen dan weer afleidt van de werkelijke problemen om zo ook de autoriteit van de regerende klasse niet in twijfel te trekken.

Dit is uiteraard niet het grootste probleem.   Een groter probleem is de social engineering. 

Een term die U misschien niet bekend in de oren klinkt. U kan een min of meer eerlijke beschrijving ervan vinden via deze link (https://info.phishlabs.com/blog/brain-hacking-social-engineering-effective).

Onbewust veranderen de media, bij monde van zelf verklaarde “specialisten” en “wetenschappers” “deskundigen” ons denken en ons wereldbeeld.

In die mate dat ze zelf hun geconstrueerd “politiek draagvlak” creëren.  Dit leidt tot drama’s zoals dat in 1933 met Hitler ook het geval was.  Laten we vooral niet vergeten dat hij democratisch verkozen werd en we weten allemaal hoe dat is afgelopen.

Onze visie op het mensdom is door de Fauci’s en Van Ransten van deze wereld danig veranderd dat we finaal

1.       onze medemens louter beschouwen als een potentiële bedreiging en herleiden tot een hoopje hoogst besmettelijke dodelijke virussen,

2.       geloven dat geen mens nog beschikt over een immuniteit en dus om het even wie levensbedreigend besmet kan geraken,

3.       onze fundamentele vrijheden in een handomdraai opgeven, door ons zonder meer neer te leggen bij een door de overheid opgelegde lock down.

4.       Afstand moeten houden van onze geliefden,

5.       Gestopt zijn met alle normale menselijke interactie, 

6.       Het normale economische leven een halt toe roepen, zonder enige kritische vraag in de media en van de politiek,

7.       Blindelings geloven in wat de overheid en de media ons vertellen,

8.       Mensen veroordelen en beschuldigen van onverantwoordelijkheid, omdat zij niet geloven in het naratief van de media,

9.       alle items in de wereld beschouwen als mogelijke broeihaarden van virussen en bacteriën en ons daarom blindelings storten op de ontsmettingsalcohols,

10.   Geen enkel massaevenement meer organiseren en bezoeken,

Indien mensen zo weinig kritisch zijn tegenover hun overheid en de media, moeten we ons ernstige vragen stellen bij de eindtermen, welke jullie opleggen.

Tijd om naar George Orwells 1984 als verplichte lectuur op te nemen.  Vooral ook het vak statistiek is toe aan een grondige evaluatie, want hoe is dat allemaal zover kunnen komen?

Alle Covid19 kritische stemmen worden in de media nauwlettend in de kiem gesmoord, gecensureerd en in de meeste gevallen zelf geridiculiseerd.

Zelf de rechters zijn gebrainwashed van angst.  

De media is dus pure polarisatie : wij/zij, zwart tegen blank, moslim tegen anders gelovigen, Westers en Chinees,… ga zo maar door.
Mensen die corona als een bedreiging beschouwen en mensen die corona NIET als een bedreiging beschouwen…

Volgzame mensen en niet volgzame mensen.  Rode, blauwe, oranje, gele politiek gekleurde mensen en partijen.

Alles wordt in verschillende kampen verdeeld, waardoor conflicten en familiedrama’s ontstaan.  Alsof men ons moedwillig en bewust uit elkaar wil houden en verdeeldheid in stand wil houden.

Een record aan echtscheidingen.

Huidige maatregelen zijn ook een regelrechte inbreuk op de universele rechten van de mens.

Hier wordt globaal een psychologisch experiment uitgerold, zoals trouwens (toevallig?) perfect vooraf gesimuleerd in Event 201 (oktober 2019!)  
Ik stelde mij de pertinente vraag : waarom?

Want is er wel dergelijke voorspelde oversterfte?   Is de r-waarde werkelijk zo hoog als men oorspronkelijk op de televisie kwam vertellen?
Alle doemscenario’s van grote specialisten statistici bleken achteraf volledig fout.  Ondertussen was het beleid (al lang vooraf door de VN/WHO/…) uitgestippeld.

Is de piek in april een gevolg van corona, dan wel een gevolg van de corona-maatregelen?

De onzekerheid, het financieel verlies en de angst en stress hebben ongetwijfeld veel mensen in de waanhoop gedreven.  Er is absoluut een oversterfte, maar is die wel het gevolg van Covid 19(84)?  Laat mij toe daaraan te twijfelen.  Zelf de CDC in Amerika geeft nu toe dat slechts 6% van de doden met Covid19 verband houden.  Als er geld mee gemoeid is, heeft men in ziekenhuizen en zorginstellingen de neiging bepaalde overlijdenscertificaten te vervalsen.

Voor mij iemand de stempel van onverantwoordelijke oma-moordenaar toe kent, wil ik voor de goede orde niet ontkennen dat we in het voorjaar geconfronteerd geweest zijn met een zware griep, die (zoals alle voorgaande jaren) ook nu “veel”, maar helemaal niet veel meer, doden heeft veroorzaakt.  De objectieve statistieke, kunnen dat alleen maar bevestigen.  Helaas worden die statistieken en grafieken in de media verzwegen als vermoord.

Net zoals in alle slechte wetenschapsmethodologieën, worden ook de cijfers gemanipuleerd?

Dit jaar was er een griepreactie dat longinfecties veroorzaakt.  Veel doden hadden echter wel vermeden kunnen worden door

1.       De juiste protocollen te implementeren (beter HCQ + Zn, eerder dan de ventilatoren op advies van de WHO).  Nog beter had geweest om een holistisch- energetische geneeskunde toe te passen.

2.       De juiste maatregelen (gezonde levensstijl) te promoten, vnml vit C, D en Zn,… propageren en geen angstpandemie induceren) – zeker bij de zwakkeren(!) ,

3.       Betere zorg van hulpbehoevenden/niet corona-patiënten, waar door het uit blijven ven goede zorg, ook veel mensen stierven

4.       Betere sociale opvolging,

5.       Of het virus door menselijk toedoen is tot stand gekomen blijft uiteraard speculatie van de wildste complotdenkers en laat ik absoluut nog buiten beschouwing,

6. ….

Dit alles had vermeden dat we geconfronteerd werden met een (nog steeds beperkte) oversterfte, als deze überhaupt nog zou blijken dit jaar (of tot nog toe)?

Over de exacte oorzaak is dus nog zeer veel onduidelijk.  Men moet zich echter de juiste vragen stellen en als men verder zoekt, komt men al gauw tot antwoorden.

Ik geef alvast mee, dat alhoewel ik complotdenker ben, ik er nog steeds van overtuigd ben dat de aarde rond is.

Dat een overheid de mensen hun gezonde ingeademde lucht, naast hun vrijheid ontneemt geeft louter blijk van grenzeloze idiotie.  Er is geen enkele wetenschappelijke studie die het nut en effectiviteit van de mondmaskers ontegensprekelijk bewijst.  Er is ondanks de berichtgeving in de media, zeer veel controverse in wetenschappelijke middens over het nut ervan.

Ik durf te stellen dat alle maatregelen een nefaste invloed hebben op een gezond welzijn en zullen aanleiding geven tot veel meer (ook economische) slachtoffers.

 
Er is enkele decennia geleden een felle discussie ontstaan tussen 2 geleerden : Louis Pasteur en Antoine Béchamp.  De eerste zal U wel beter bekend in de oren klinken, gezien het de grondlegger is van de huidige westerse medische academische wetenschap.

Ik zal niet het volledige pleidooi doen, gezien er op het internet zeer veel over te vinden is de afgelopen tijd.  Hierin kan ik U onderstaande link bvb adviseren.
https://www.dlmplus.nl/2019/08/08/de-vloek-van-louis-pasteur-of-de-onzin-van-vaccinaties/

Om ziekte te voorkomen, pleitte Bechamp niet voor het doden van ziektekiemen, maar voor het cultiveren van gezondheid door middel van voeding, hygiëne en gezonde levensstijl, zoals frisse lucht en lichaamsbeweging. Het idee is dat als de persoon een sterk immuunsysteem en een goede weefselkwaliteit heeft (of ‘terrein’ zoals Bechamp het noemde), de ziektekiemen zich niet in de persoon zullen manifesteren en een goede gezondheid zullen hebben. Pas als hun gezondheid achteruit begint te gaan (door persoonlijke verwaarlozing, vervuiling (in voeding, lucht, straling,…) en slechte levensstijlkeuzes, emotioneel onevenwicht), worden ze het slachtoffer van infecties.

Ik geef enkel mee dat Louis Pasteur pas op zijn sterfbed heeft willen toegeven dat Béchamp feitelijk gelijk had.  Het was echter veel lucratiever om dat halsstarrig te ontkennen, gedurende gans zijn leven!

Big Pharma die er nog steeds miljarden aan verdient, plaatst Pasteur op een voetstuk en werken naarstig voort op zijn legacy.

Er zijn zelf wetenschappelijk onderbouwde theorieën welke concluderen dat het “coronavirus” (feitelijk de RNA-sequenties/fragmenten), net zoals alle virussen en “infectieziektes” in se “de zeep” of dan wel het “DNA-afval” is, die “ons lichaam (?)” op cellulair (?) niveau zelf aan maakt in het zuiveringsproces.  In deze optiek is er zelf geen besmettelijkheid, wanneer de stoffen worden aangemaakt door het lichaam zelf in een bepaald (ongezond) milieu. 

Ook deze theorie komt tot dezelfde vaststelling als Béchamp : de bacteriën/virussen vormen niet het probleem, WEL het terrein/milieu.

Dat er meestal geen, maar dikwijls symptomatisch grote gelijkenissen zijn bij de patiënten of slachtoffers heeft klaarblijkelijk te maken met de gelijkaardige (collectieve) contaminatie met voornamelijk, luchtvervuiling, vervuiling van onze voeding (fastfood, antibiotica, glyfofosfaat, besproeimiddelen,….), vervuiling via vaccinatie, naast de diverse stralingsvervuiling (G3-4-5) en ga zo maar door.  Dit is trouwens de werkelijke vervuiling (naast o.m. radioactiviteit en nog andere factoren), welke om politieke doeleinden bewust op de achtergrond verdreven wordt door de ganse CO2-beweging  (cfr. de miljarden Euro’s aan CO2-taksen, welke de Europese commissie kan herverdelen, om de financieel kreupele Europese banken en staten (vooral Zuid-Europese) trachten te redden).  

Niet verwonderlijk dat sterk vervuilde regio’s zoals Wuhan en Lombardije het zwaarste getroffen werden, alhoewel ook demografische factoren een rol konden spelen (vnml in Italië).

Bovenvermelde uitleg is ook de verklaring, waarom de gouden standaard van het virus nog niet is gevonden.  Hetzelfde geldt bvb voor het mazelenvirus (Cfr. Lanka – weddenschap).

Zo worden ook de onbetrouwbare CPR-testen misbruikt, gezien zelf de uitvinder ervan verklaarde dat ze niet mogen gebruikt worden voor “diagnose”!  En op wat is het huidige politiek beleid precies gebaseerd?  Op het aantal “besmettingen”? En hoe worden deze besmettingen precies bepaald?  Juist, door een CPR-test, die op geen enkele betrouwbare basis berust, cfr. ook de Deense en Franse studies.

Het draait blijkbaar in de media allemaal rond angst, terwijl er in principe geen bedreiging is.  Waar zijn overigens plots al die terroristen gebleven?  Zijn er de afgelopen maanden nog andere bommen gevallen, dan deze welke Israël op Syrië en Iran heeft afgeschoten?
Als een mens een gezonde evenwichtige voeding tot zich neemt en een gezond, evenwichtig sociaal emotioneel leven leidt, is er geen enkele reden waarom men ernstig ziek zou worden.   Zelf oudere mensen!

Iedere pathologie (let wel ALLE) is feitelijk een reactie op een (emotioneel/energetische) storing!  Let wel, deze storingen kunnen ver terug in de tijd gaan.  In dat kader adviseer ik de boeken “Et si la maladie n’était pas un hasard?” of nog beter het boek “Nillusioneren”. Ik wil mij natuurlijk niet uitspreken over biologische agentia, die in de biologische oorlogsvoering worden gehanteerd.  Of hadden we hier in Wuhan dan WEL mee te maken?  In ieder geval is dat nu het geval niet meer als men de sterftecijfers en ziekenhuisopnames objectief bekijkt.  Sta mij toe de “besmettingen” even buiten beschouwing te laten.  En voor wat worden we “bij wet(?)” verplicht om mondmaskers te dragen?  Welke dreiging is er thans nog?

Wat mij echter wel zeer sterk verwondert, is dat er in de lessen de afgelopen weken, geen enkele duiding gegeven wordt over corona?

De kinderen hebben 6 maanden aanhoudend geen school gezien en niemand vind het nodig om daar maar iets over te vertellen.  Huidige situatie is in het verleden in de geschiedenis NOG NOOIT gebeurd.  Zelf niet in tijden van oorlog. Dit is onbegrijpelijk en een van de redenen van deze mail.  Is Corona taboe geworden?  Mag zelf in de klas GEEN ENKEL kritische stem klinken?  Allemaal luisteren in te chain of command?  Zijn dat de instructies van U als minister van onderwijs?  Net zoals in de media, befiehl est befiehl?  


Ik denk dat de leerkrachten zich toch even wat vragen mogen stellen over de ware toedracht van dit alles. Als leidraad daarvoor heb ik alvast 100 kritische vragen opgesteld, welke kunnen gebruikt worden.
Of durven jullie als abtenaar geen vragen te stellen.  Mag men zijn werkgever als leraar niet kritisch benaderen?  Gaan we dan niet allemaal naar een dictatuur?   Als zelf in de media en in de scholen geen kritische stem meer mag klinken?

Tot slot herhaal ik dus mijn verzoek de mondmaskerplicht op te heffen of misschien eerder een gedoogbeleid te voeren tegenover de kinderen en leerkrachten die dezelfde gewetensbezwaren hebben, want die moeten toch bestaan?

Ik snap enerzijds wel dat het voor een schooldirecteur in zijn ambt schier onmogelijk is de huidige onmenselijke maatregelen te schrappen.  Het zou wel getuigen van ongelofelijke moed om in zijn positie, in te gaan tegen de adviezen in van de overheden, welke via de media unaniem dezelfde onzin uit kramen. 
Dit naast de druk die men ongetwijfeld ondervindt, van ook de door de media “gesocial-engineerde” ouders en leerkrachten, bij wie de angst er goed in zit.

Zo ziet men in mijn gemeente bvb veel mensen alleen in hun wagen rondrijden of alleen over het straat lopen met een mondmasker op.  Zouden dergelijke mensen ook alleen in bed kruipen met een condoom?
Denken ze werkelijk dat de maskers gezond zijn?

Door de angstinjecties op TV en de mainstreammedia, is ondertussen vermoedelijk 70% van de bevolking onmiddellijk bereid een experimenteel, onderontwikkeld vaccin te nemen, zonder stil te staan bij de mogelijke gevolgen.  Ik trek mijn alvast op aan de 30% mensen met een andere mening en ik ben zeker dat hun aantal groeiende is, met de bewustwording die vergroot.  De afgelopen verkiezingen hebben 20% mensen blanco gestemd.  Zouden dat er nu ook +30% kunnen zijn?  Count me alvast in.

Ook Google en Youtube mag men bij diezelfde mainstream media rekenen.  Ik denk dat we de macht van dat meest bezochte internetplatformen onderschatten?  Ook zij kneden onze hersenen en social-engineeren de ganse wereldbevolking?

In dat maatschappelijk kader, geloof ik gerust dat U in de onmogelijkheid bent, zonder meer te aanvaarden dat bovenvermelde ook maar de minste waarheid inhoudt. Als U dusdanige veel weerstand ondervindt om er het minste geloof aan te hechten, zal de lectuur van deze mail dan ook eerder ontaarden in een toestand van cognitieve dissonantie.

Mijn visie over huidig paradigma, is ook pas gevormd, na uren en uren van studie, onderzoek en zeer veel beeldmateriaal.  


Het minste dat ik echter vraag, is dat een mens zich de juiste vragen stelt.  Daarin is ook een belangrijke taak weggelegd voor de media.  Een taak die de mainstreammedia volgens mij dus niet ernstig (kan) neemt.  Als complotdenker zoek ik daar de reden achter en als rode draad en daarin hanteer ik telkens hetzelfde principe : follow the money.  We gaan echter niet uit wijden over de aandelenstructuur van de verschillende media en de broodheren welke ze dienen.  Om nog maar te zwijgen van de voogdij en censurering van onze openbare omroepen, onder het mom van onze “staatsveiligheid”.

Naar aanleiding van een nieuwsuitzending van eind augustus over (weeral) corona, hoorde ik het nieuwsanker vertellen dat iedereen zijn vragen kan stellen over corona op [email protected].

Gezien ik al menige ergernis ontwikkelden, omdat op geen enkele nieuwszender de juiste vragen gesteld worden, had ik al een lijstje met pertinente vragen.  Ik heb het lijstje toen nog wat aangevuld.

Ik stuurde HLN de mail in bijlage met 100 vragen over corona, die niet of amper aan bod komen in de programmatie.  Ik kreeg uiteraard nog geen antwoorden.

Als men op iedere vraag een eerlijk antwoord zou geven, kan men alleen tot de conclusie komen dat de maatregelen “tegen corona” en vooral hun nefaste gevolgen welke ze nog steeds veroorzaken, niet in verhouding staan tot de zogezegde bedreiging.

Hier is duidelijk heel veel geld mee gemoeid en hier schuilen heel wat politieke agenda’s achter.  Zouden vaccins dan echt zoveel op brengen of schuilt er meer dan blinde commerce achter?

Wat zat er ook weer in die vaccins?  DNA van chimpansees, DNA van geaborteerde foetus, aluminium-nanopartikels?  Wat met de tracingprogramma’s?  En hoe zat dat weer met die vaccinatieschade waar ik op internet meer en meer over lees?

Wie zal het zeggen?  Ik ga er in ieder geval naar vragen als het vaccin mij aangeboden wordt.  Ik voel al een volgend gewetensbezwaar de kop op steken.

Ik hoop alleen een klein beetje te mogen rekenen op Uw begrip.

Het gaat U en Uw collega’s alsook hun families en vrienden goed in deze verwarrende en klaarblijkelijk onzeker tijden.

Toch heb ik goede hoop op dat spoedig de waarheid bij een breder publiek gedragen wordt, waardoor we opnieuw in een normale, gezonde en welvarende maatschappij kunnen leven, waarin vrijheid, liefde en eenheid de basis vormen in plaats van een door de media gezaaide angst.

Uiteraard zullen we vooraf moeten ontvoogden van een economisch, financieel kreupel systeem.  Dit is al veel langer het geval en laat ons dat nu los van het coronadebacle gewoon erkennen.

Ik wens U alvast veel politieke moed om de coronamaatregelen in de scholen en dan voornamelijk de mondmaskerplicht per kerende in te trekken.

We are all one.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Janssens

0497/62 54 54

Bronnen : 

Café Werltsmertz

TheSiriusreports.com

Een oorlog reeds verloren

De Blauwe tijger studio

De film “Plandemic2” https://www.bitchute.com/video/iRTCQoJoC6Hi/

The Highwire https://www.youtube.com/watch?v=SHDDj_yV2DE

Het boek Nillusioneren van Dr. Jan Laurens en Anna Peulen.

Het boek Deadly medecines and organised crimes van P.C Gotsche (klokkenluider Big Pharma)

Het boek Side effects : Death van John Virapen (klokkenluider van Big Pharma)

Wim Hof – Iceman visie op corona – ademhalingstechnieken vs bacteriën.

https://www.viruswaanzin.be/post/minister-weyts-leave-them-kids-alone
https://docs4opendebate.be/

PS : Ik stuur deze mail ook naar de redactie van De Standaard, De Tijd en De Morgen, met de vraag of hun aandeelhouders het toelaten, eerlijke antwoorden te publiceren op de 100 vragen op de mail in bijlage.  Gezien ik niet kan mailen, zal ik deze 100 vragen via een afzonderlijk contactformulier verzenden.

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

3 gedachten over “Open brief Philippe Janssens – ouder

 • 16 november 2020 om 09:09
  Permalink

  Zeer onder de indruk van uw brief, die ik volledig onderschrijf.
  Hopelijk neemt men op het kabinet van de minister de tijd om dit te lezen.
  Uit ervaring weet ik dat dit wel gebeurt, want ik kreeg al een paar keer antwoord.
  Minister Weyts is absoluut tegen invoering van mondmaskers in het lager onderwijs, wat nu weer de vraag van de socialistische onderwijsvakbond. (Geen toeval natuurlijk).
  Maar als je de FB pagina van ACOD onderwijs bekijkt, dan “smeken” veel ouders en leerkrachten daar om. Er zijn zelfs leerkrachten die dat op eigen initiatief verplichten! Ik heb de minister daarvan op de hoogte gebracht. Maar welke m”macht” heeft hij om daar tegen in te gaan.
  Je hoeft geen glazen bol te hebben om te weten wat er zal gebeuren: vanaf 23 november zal er meer getest worden en dus zullen er meer “besmettingen” zijn. Nu kan de schuld niet meer schuiven op de winkels en de horeca, dus krijgen de scholen de schuld (alweer). En dan volgende maatregelen, gepusht door FVDB en de “experten” en wordt minister Weyts buiten spel gezet.
  Vraag is alleen: wanneer komt het verzet?

  PS. Een aanrader is de FB pagina van Carine Knapen of de blog http://www.carineknapen.info

  Met vriendelijke groeten
  Noëlla Roosens (bezorgde oma van 3 kleinkinderen)

  • 17 november 2020 om 11:00
   Permalink

   Ook ik ben erg onder de indruk van uw brief. U verwoordt wat ik ook denk.

   Zelf ben ik leerkracht in het secundair onderwijs tegenstander van de vele opgelegde Covid maatregelen en de angstcultuur die gecreëerd wordt.

   Het klopt dat leerkrachten die kritisch zijn tegen o.a het mondmaskerbeleid en de manier waarop deze ‘pandemie’ voorgesteld wordt zeldzaam zijn.
   Ik probeer leerlingen ,collega’s en mijn omgeving hier wel bewust van te maken. Maar het onbegrip is groot. Gelukkig heb ik ook al gelijkgestemde zielen gevonden.

   Bijna wou ik mijn job als leerkracht opgeven. Het idee om met mondmasker les te geven, de gelaatsuitrdukkingen van de leerlingen niet te kunnen zien, de afstandelijkheid die gecreëerd wordt…ik werd er moedeloos van. Maar langs de andere kant denk ik dat leerkracht zijn de perfecte manier is om de leerlingen, de toekomstige volwassenen, zelfbewuster en kritischer in het leven te laten staan. Zelf geef ik dan ook les zonder mondmasker.

   Jammer genoeg zijn er op de school waar ik les geef maar 2 leerkrachten die openlijk de Covid maatregelen in vraag durven stellen, die de leerlingen laten ademen tijdens hun lessen en hun kritisch denkvermogen hierover proberen aan te scherpen.
   De directie heeft me hierover al aangesproken. Bijna liep ik terug mee in het rijtje. Maar je brief heeft me terug moed gegeven om met mijn klein verzet door te gaan.

   Hopelijk vallen de oogkleppen bij het grote publiek snel af.

   Hilde (leerkracht secundair, moeder van 2 tieners )

   • 26 november 2020 om 10:34
    Permalink

    Danku Hilde voor jouw moed! ??

Reacties zijn gesloten.