Op zoek naar … boekenwijsheid 

🕒 Leestijd: 4 minuten

Het is een gekke wereld geworden hier in onze westerse landen! Wij leefden tot voor kort in de  veronderstelling dat er persvrijheid heerste voor onze burgers en schrijvers en dat de vrijheid van  meningsuiting onaantastbaar was. Wij gingen ervan uit dat de fundamentele mensenrechten  (waaronder het recht op fysieke integriteit) niet alleen erkend werden, maar ook gegarandeerd en  afgedwongen door een batterij instituten, wetten, regels en rechtbanken.  

Niet dus! Sedert de ontsnapping van een virus uit een laboratorium voor onderzoek naar biologische  wapens in Wuhan (of op een dierenmarkt, al naargelang de versie van de feiten …) op het einde van  het jaar 2019 staat onze wereld op zijn kop. De Wereldgezondheidsorganisatie roept een  ‘pandemie’ uit, mensen worden opgesloten in woonzorgcentra, families worden in bubbels  gedwongen, horecazaken worden gesloten, culturele manifestaties verboden, afstandsregels en  muilkorven worden opgelegd, grenzen gaan dicht. En het allerergste van al: oudere mensen moeten  in eenzaamheid sterven in zorgcentra, zonder afscheid te kunnen nemen van hun geliefden. Zelfs  een afgestorvene groeten kon niet meer.  

Wat is er toch aan de hand? Een ziekte-uitbraak die op alle vlakken vergelijkbaar is met de drie of  vier andere grote (griep-)epidemieën van de na-oorlogse periode. Meer was het eigenlijk niet.  Waarom leven wij sedert enkele jaren in een compleet veranderde wereld? Een wereld met  onbeschaamde, openlijk toegegeven censuur op de sociale media. Op het scherm verschijnen er  dan boodschappen als 

Hoezo richtlijnen voor de community? … Wat is er in hemelsnaam gebeurd? 

In recente jaren speelden zich in de schoot van de Europese instellingen (en dus ook in de lidstaten)  twee belangrijke trendbreuken af. 

Eerste gebeurtenis: ggo’s mogen voortaan in ons lijf ingespoten worden 

Het flinke, principiële Europa dat tientallen jarenlang hardnekkig weerstand had geboden aan de  druk uit de Verenigde Staten en de hebzucht van de landbouw-industrieën door genetisch  gemanipuleerde organismen (ggo’s) te weren op de Europese markt, gaf ineens alle weerstand op: 

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19- council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/ 

Plotseling mocht het wél: knoeien met de genen van moeder natuur. En dan nog wel om vaccins te  maken die rechtstreeks in ons lijf worden gespoten. Heel bizar is dat: eerst mogen er geen ggo’s  gebruikt worden op onze velden, zelfs niet als veevoeder en dan wordt het ineens toegelaten ze rechtstreeks in ons lichaam in te spuiten … 

Ook nog interessant om te weten is dit: 

De verordening is slechts van toepassing zolang COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een  pandemie wordt beschouwd of zolang een uitvoeringshandeling van toepassing is waarmee de Commissie COVID-19 als  noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid erkent. 

Hm, dat doet mij eraan denken: waarom heeft de WHO de pandemie nog steeds niet afgeblazen?  Waarom is er eigenlijk nog steeds een “noodsituatie”?  

Maar mijn vraag is vooral, waar waren al die super-geëngageerde groene jongens en groene meisjes  ineens gebleven in juli 2020? Hallo? Ggo’s inspuiten in onze lichamen … Leuk vooruitzicht toch?  

Tweede gebeurtenis: invoering van de censuur.  

Het begon met de strijd tegen on-line desinformatie. Op 5 december 2018 legde de Europese  Commissie bij monde van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en  Veiligheidsbeleid een Actieplan voor tegen desinformatie. ( https://eur-lex.europa.eu/legal content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=en ). In die periode ging het nog vooral over het  gevaar van buitenlandse inmenging in onze ‘democratische’ processen. Om deze democratische  waarden, vrijheden en mensenrechten, die ons toch zo nauw aan het liggen, te beschermen moest  er een Actieplan komen. Het Actieplan voorziet dus maatregelen tegen de … vrijheid van  meningsuiting van de Europese burgers. Oh excuseer: tegen desinformatie die in Europa verspreid  wordt door snode en duistere buitenlandse krachten … Ja, ja … 

Toen het Covid-gedoe drie jaar geleden losbarstte bleef die bestrijding van desinformatie aan de  orde. Nu ging het natuurlijk over desinformatie betreffende Covid-19 ( https://eur-lex.europa.eu/legal content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN ). 

Tsja … En creatief zijn ze ook nog bij de Europese Instellingen. Ze baseren zich op de  Wereldgezondheidsorganisatie om ons erop te wijzen dat desinformatie (voor de gelegenheid  omgedoopt tot info-demie) “doeltreffende volksgezondheidsmaatregelen kan belemmeren en verwarring en wantrouwen onder de bevolking tot gevolg hebben”. Stel je voor! Verwarring en  wantrouwen onder de bevolking … Daar moet echt wel iets aan gedaan worden. 

Trusted News Initiative ( https://www.bbc.co.uk/beyondfakenews/trusted-news-initiative/

In December 2020, op het ogenblik dat de gigantische Covid-19 vaccinatiecampagnes op gang  worden getrokken komt er een nieuwe dynamiek in het “Trusted News Initiative”. Dit initiatief was  al een jaartje werkzaam, maar kreeg nu een heel nieuwe focus. De leden ervan omschrijven zichzelf als een uniek globaal partnerschap dat de media en technologiebedrijven samenbrengt om  schadelijke desinformatie te bestrijden op het moment zelf dat ze verspreid wordt (The Trusted News  Initiative is a unique global partnership bringing together organisations across media and technology to tackle  harmful disinformation in real time).  

Hier zien we dus waar die fameuze ‘community’-richtlijnen vandaan komen. En het is natuurlijk geen  randfenomeen. De deelnemers aan het initiatief zijn onder meer: de BBC, de Financial Times, de  Washington Post, Microsoft, Twitter, en vooral – niet te onderschatten – alle grote  persagentschappen: Associated Press, Agence Française de Presse, Reuters … 

Alleszins: We bevinden ons nu in een toestand waarin burgers, schrijvers, platformen en media  gewoonweg en heel brutaal onderworpen worden aan censuurmaatregelen. De toestand is nog  amper te onderscheiden van wat er in China gebeurt. 

Ondertussen blijven de officiële media ons overladen met berichten en informaties die steevast zijn  afgestemd op het officiële narratief.  

Waar vinden we nog correcte, eerlijke en degelijke informatie?  

Antwoord: in de boeken. De boekenbranche is de dag van vandaag ongeveer de enige die nog een  beetje ontsnapt aan de informatiecontrole-pletwals die over onze ‘vrije’ samenlevingen aan het donderen is. 

Wij raden u aan: 

In eigen taal: 

De drie boeken van Erwin Pasmans (De Coronaplandemie, Allicht en heel recent: Breekpunt) Kees van der Pijl: Pandemie van de angst, Opstap naar een totalitaire maatschappij Erwin Annys: Fact-check, Neen, Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert Mattias Desmet: De psychologie van totalitarisme 

Bert De Munck: Leven en laten leven, een kritische geschiedenis van de pandemie 

En dan in vertaling: supergetailleerd en gedocumenteerd: 

Robert Kennedy jr: De gevaarlijkste dokter op aarde, vertaling van The Real Anthony Fauci 

In de Engelse taal: 

Peter & Ginger Ross Breggin: Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey 

In de Franse taal: 

Xavier Bazin: Antivax toi-même! Retrouvons un esprit critique sur la vaccination Xavier Bazin: Big Pharma démasqué! De la chloroquine aux vaccins, la crise du coronavirus révèle la  face noire de notre système de santé 

Anon.:Des tortues, jusq’en bas 

KP (30 jan 23)

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

10 − drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.