Ons land wordt gegijzeld door de PCR test

Docs4opendebate 26 september 2020

Het hele Coronadebat staat of valt bij het gebruik van de PCR test
Alle alarmerende cijfers die we dagelijks horen berusten op deze test.
Alle maatregelen die momenteel uitgevaardigd worden, berusten op resultaten en interpretaties van deze test, die als hoofdparameter gebruikt wordt om de coronacrisis te volgen. De isolatiemaatregelen/werkverbod, de contact tracing bij gezonde personen, de maskerplicht voor gezonde personen, de verplichte test na terugkomen van een “rode zone”, het sluiten van de horeca…

Hier hebben wij ernstige vraagtekens bij.

 1. Deze test is er met een spoedprocedure doorgejaagd en werd nooit ernstig zelf getest op zijn vermogen te meten wat hij dient te meten. Er is geen gouden standaard om de testresultaten mee te vergelijken. 1

 2. De maker Kary Mullis waarschuwde uitdrukkelijk dat de ‘polymerase chain reaction’ (PCR) test bedoeld was voor research en niet voor diagnostiek. 1 2

 3. De PCR test is een uiterst aspecifieke test die erg veel vals-positieven kan opleveren (tot 90 %) 3

 4. De PCR- test werkt met cycli van amplificatie van genetisch materiaal – een stukje virusgenoom wordt telkens vergroot. Elke verontreiniging (vb. andere virussen,
  debris van oud virusgenoom) kan mogelijks vals positief testen. 2 Virusfragmenten die overblijven na een doorgemaakte infectie blijken nog wekenlang in het lichaam aantoonbaar. 2 3 Bij een gezonde persoon die positief test, worden mogelijks deze
  oude virusfragmenten van een doorgemaakte infectie gemeten. 4

 5. Het aantal amplificatiecycli wordt de CT (cycle threshold) waarde genoemd. Er wordt in principe aanbevolen om die tussen 25 en 34 te houden. 5 Hierboven stijgt de kans op vals-positieven sterk. In vele labo’s wordt het staal echter tot 37 à 40 (of meer) maal geamplificeerd. 6 7 Van 11 Belgische labo’s weten we zelfs niet welke CT-waardes gebruikt worden. 5

 6. Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden.

We kunnen positieve testen bij gezonde mensen dus niet gelijkstellen aan besmettingen.
Toch horen we deze gelijkstelling heel de tijd in de media. Nooit tevoren werd een epidemie beoordeeld op het testen van gezonde personen. Gezonde mensen testen is onwetenschappelijk en een immense verspilling van geld. Het leert ons niets.

We kunnen ook bij zieken positieve testen niet automatisch gelijkstellen aan besmetting met het coronavirus.

 • Er is bij het gebruik van de test interferentie met vele andere virussen mogelijk (vals
  positieven). Bij een ziek persoon die positief test, betreft het dus mogelijks een
  infectie met een ander virus dan het coronavirus. 2

 • Zieke personen worden op dit moment meestal enkel op corona getest en niet op
  andere virussen. Onderzoek wijst uit dat zowel zieken als gezonde personen vaak een
  mix van virussen in zich dragen.

Besluit: We kunnen dus geen enkele diagnostische gevolgtrekking maken uit een positieve
PCR-test. De PCR test is NIET diagnostisch en zegt niets over besmettelijkheid en/of actieve infectie. 1 2 8
Sciensano en het RIVM geven dit toe. 5

Door Docs4opendebate www.docs4opendebate.be

 1. https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
 2. https://www.cebm.net/covid-19/pcr-positives-what-do-they-mean/
 3. https://worlddoctorsalliance.com/
 4. https://www.hln.be/binnenland/was-er-deze-zomer-wel-een-tweede-coronagolf-analyse-van-positieve-testen-legt-verbijsterend-patroon-bloot~adbe2b81d/
 5. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/30300630_Advice_RAG_interpretation%20PCR.pdf
 6. https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
 7. by Prof. Carl Heneghan, professor of evidence-based medicine at the University of Oxford
  and director of the Centre for Evidence-Based Medicine.
  https://www.spectator.co.uk/article/could-mass-testing-for-covid-19-do-more-harm-than-good-
 8. https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)