Ons aller VRT stelt vandaag op haar site de terechte vraag: ‘zijn de vaccins wel veilig’?

Door Luc De Wandel, bron: opiniestuk op Facebook

Ons aller VRT stelt vandaag op haar site de terechte vraag: ‘zijn de vaccins wel veilig’?
Vreemd genoeg volgt er in het zelfde bericht nergens een antwoord op die vraag. Om u toch niet op uw honger te laten zitten in deze voor uw welzijn uiterst belangrijke materie, heb ik een aantal wetenschappelijke standpunten verzameld, die u moeten toelaten om een genuanceerde mening over ‘veilig of niet-veilig’ te vormen.

Eerst onze eigen virologen:

Pierre Van Damme: “we weten niets over de bijwerkingen op lange termijn. Maar dat weten we ook niet over gewone geneesmiddelen of een ander vaccin dat op de markt komt. Dat is misschien ontwikkeld op drie à vier jaar voor een geneesmiddel en vijf jaar voor een vaccin. Zoveel meer looptijd heb je daar dus ook niet. (toch 10 x langer, ldw) Het is een berekend risico”.
Dan Kevin Ariën, hoofd van de afdeling Virologie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, in een recent interview:
“De vaccins van Pfizer en Moderna zijn mRNA-vaccins die werken op basis van de genetische code van SARS-CoV2. Over de langere termijn weten we wel nog niets. De mensen in deze studies zijn enkele weken tot twee maanden geleden gevaccineerd. Dat is een korte periode. De opvolging van die fasedriestudies zal dus cruciaal zijn. De kans is aanzienlijk dat de bescherming na een langere periode weer flink afneemt. Ook bij de andere coronavirussen zoals SARS-CoV-1 zien we dat de immuunreacties niet zo lang meegaan. Dat er na twee of drie jaar bij bepaalde bevolkingsgroepen zoals de ouderen boosters nodig zullen zijn, is niet onwaarschijnlijk.

We hebben vooralsnog geen harde data over de vaccinproeven. Waar we nu blij om zijn, is enkel gebaseerd op persberichten. Dit zijn natuurlijk wel bedrijven die hun nek uitsteken. Ze kunnen het zich dus niet veroorloven boodschappen de wereld in te sturen die ze dan later flink zouden moeten afzwakken. Maar de details van de onderzoeksgegevens zijn wel nog altijd niet bekend… Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er een opbod bezig is. Eerst was het Pfizer-vaccin voor 90 procent effectief, dan was dat van Moderna voor 95 procent effectief en dan kwam er nog een persbericht dat dat van Pfizer voor 95 procent effectief is bij ouderen. Dat laatste is trouwens zeer indrukwekkend. Maar hoewel de producenten eerder al benadrukten hoe dit geen race is gebaseerd op competitie, doet het daar nu wel erg aan denken.

Een meerderheid van de mensen twijfelt gelukkig niet, maar nu gaat het allemaal wel heel snel. Terwijl de fase-3-trials nog lopen, moeten de (overheids-) geneesmiddelenagentschappen beslissen over de veiligheid van de vaccins waarvoor bij hen een marktvergunning wordt aangevraagd.
Het is niet vreemd dat ook mensen die geen antivaxers zijn daar vragen bij hebben. Het risico bestaat dat het té snel gaat. Uit mijn ervaring met vaccindossiers voor het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA weet ik dat het om duizenden pagina’s gegevens gaat die je als onafhankelijke groep wetenschappers moet kunnen doorploegen. Dat doe je niet op een drafje. Het is niet evident want iedereen wil dat de pandemie stopt, maar de grootste fout die we nu kunnen maken is onder tijdsdruk en politieke en publieke druk die vaccins erdoor duwen en riskeren dat we dan over een paar maanden moeten vaststellen dat er toch iets mis mee is.”

Dan de Nederlandse overheid, bij monde van minister van Gezondheid De Jonge, na ontvangst van een rapport van een daartoe opgerichte studiegroep:
“Er zijn op dit moment alleen beperkte preklinische en preliminaire klinische fase 1/2 data beschikbaar. Deze beperkte dataset laat zien dat het vaccin een acceptabel veiligheidsprofiel heeft en in staat is neutraliserende antistoffen en een gunstige T-cel respons op te wekken. Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn is een risico”.

Dan de fabrikant zelf:

“aan het ontwikkelen van mRNA-vaccins kleven substantiële klinische risico’s en risico’s i.v.m. regelgeving, wegens de nieuwe, totaal ongekende aard van deze nieuwe categorie van middelen”.

Voor alle duidelijkheid, in ben geen zgn. ‘antivaxer’. Ik hecht wel belang aan gedegen, wetenschappelijke informatie die de burger moet toelaten met enige kennis van zaken te besluiten of het risico van deze nieuwe vaccins opweegt tegen het mortaliteitsrisico van Covid19. Dat kan alleen ieder voor zich uitmaken.

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)