“Neurenberg Proces 2.0”: WHO en wereldleiders hebben serieuze vragen te beantwoorden voor misdaden tegen de mensheid

Neurenberg Proces 2.0 is in voorbereiding, met een collectieve rechtszaak gesteund door duizenden advocaten en medische professionals wereldwijd, geleid door de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich, die degenen vervolgt die verantwoordelijk zijn voor het Covid-19 schandaal gemanipuleerd door het Davos Forum.

In dit verband zij eraan herinnerd dat Reiner Fuellmich de advocaat is die erin is geslaagd de autogigant Volkswagen te veroordelen in de zaak van de gemanipuleerde katalysatoren, alsook erin is geslaagd de Deutsche Bank te veroordelen als een criminele onderneming.

Volgens Reiner Fuellmich vallen alle fraudes die Duitse bedrijven hebben gepleegd in het niet bij de schade die de Covid-19 crisis heeft aangericht en nog steeds aanricht. Deze Covid-19 crisis zou omgedoopt moeten worden tot het “Covid-19 Fraudeschandaal” en alle verantwoordelijken zouden vervolgd moeten worden voor burgerlijke schade ten gevolge van manipulaties en vervalste testprotocols. Daarom zal een internationaal netwerk van bedrijfsadvocaten pleiten voor de grootste onrechtmatige daad aller tijden, het Covid-19 Fraudeschandaal, dat is uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de mensheid die ooit is gepleegd.

Een Covid-19 onderzoekscommissie werd in juli 2020 opgericht op initiatief van een groep Duitse advocaten met als doel een internationale collectieve rechtszaak te beginnen met gebruikmaking van Angelsaksisch recht.

Dit is wat Reiner Fuellmich te zeggen had over de bevindingen van het onderzoek en de vragen die moeten worden beantwoord in het komende proces tegen de WHO en de wereldleiders wegens misdaden tegen de mensheid:

Uit de hoorzittingen van ongeveer 100 internationaal vermaarde wetenschappers, artsen, economen en advocaten, die sinds 10.07.2020 zijn gehouden door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19-affaire, is inmiddels met vrijwel zekerheid aangetoond dat dat het Covid-19 schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was.

Het ging er veeleer om de onwettige macht (onwettig omdat deze met criminele methoden is verkregen) van de corrupte “Davos-kliek” te consolideren door de rijkdom van het volk over te hevelen naar de leden van de Davos-kliek, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf te gronde werd gericht. Platforms als Amazon, Google, Uber, enz. konden zich zo hun marktaandeel en rijkdom toe-eigenen.

De drie belangrijkste vragen die in het kader van een gerechtelijke aanpak van het Coronaschandaal moeten worden beantwoord, zijn:

 1. Is er een Coronapandemie of is er alleen een PCR-test pandemie? Meer bepaald, betekent een positief resultaat van een PCR-test dat de geteste persoon geïnfecteerd is met Covid-19, of betekent het helemaal niets in verband met de Covid-19 infectie?
 2. Dienen de zogenaamde anti-Coronamaatregelen, zoals de lockdown, de verplichte mondkapjes, de sociale distantiëring en de quarantainevoorschriften, om de wereldbevolking te beschermen tegen Corona? Of dienen deze maatregelen alleen om mensen in paniek te brengen, zodat zij zonder vragen te stellen geloven dat hun leven in gevaar is – zodat de farmaceutische en technische industrieën uiteindelijk enorme winsten kunnen maken met de verkoop van PCR-tests, antigeen- en antilichaamtests en vaccins, alsmede met het oogsten van onze genetische vingerafdrukken?
 3. Is het waar dat de Duitse regering massaal is gelobbyd, meer dan enig ander land, door de hoofdrolspelers van deze zogenaamde Coronapandemie (de heer Drosten, viroloog in het Charité-ziekenhuis in Berlijn; de heer Wieler, dierenarts en hoofd van het Duitse equivalent van het CDC, het RKI; en de heer Tedros, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)), omdat Duitsland bekend staat als een bijzonder gedisciplineerd land en daarom een rolmodel voor de rest van de wereld moest worden vanwege zijn strikte en, uiteraard, succesvolle naleving van de Coronamaatregelen?

Antwoorden op deze drie vragen zijn dringend nodig, omdat het zogezegd nieuwe en uiterst gevaarlijke Coronavirus nergens ter wereld, en zeker niet hier in Duitsland, tot oversterfte heeft geleid.

Maar de anti-Coronamaatregelen, die alleen gebaseerd zijn op de PCR-testresultaten, die op hun beurt allemaal gebaseerd zijn op de Duitse Drosten-test, hebben intussen ontelbare mensenlevens gekost en het economisch bestaan van talloze bedrijven en personen wereldwijd verwoest.

Dit waren de conclusies van de commissie:

 • De Coronacrisis moet omgedoopt worden tot het “Corona Schandaal”

Het is:

 • De grootste onrechtmatige daad ooit
 • De grootste misdaad tegen de mensheid ooit begaan

De verantwoordelijken moeten:

 • Strafrechtelijk worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid
 • Aangeklaagd worden voor civiele schade

Sterfgevallen:

 • Er is geen overmatige sterfte in enig land
 • Coronavirus sterfte is gelijk aan seizoensgriep
 • 94% van de sterfgevallen in Bergamo werd veroorzaakt door het overbrengen van zieke patiënten naar verpleeghuizen waar ze oude mensen met een zwak immuunsysteem infecteerden
 • Artsen en ziekenhuizen wereldwijd werden betaald om overledenen als slachtoffers van Covid-19 te verklaren
 • Amerikaanse staten met en zonder lockdowns hebben vergelijkbare ziekte- en sterftestatistieken

Autopsies toonden aan:

 • Bijna alle sterfgevallen werden veroorzaakt door ernstige reeds bestaande aandoeningen
 • Bijna alle sterfgevallen waren zeer oude mensen
 • Zweden (geen lockdown) en Groot-Brittannië (strikte lockdown) hebben vergelijkbare ziekte- en sterftestatistieken

Gezondheid:

 • Ziekenhuizen blijven leeg en sommige dreigen failliet te gaan
 • Bevolking heeft T-cel immuniteit van vorige griepgolven
 • Kudde-immuniteit behoeft slechts 15-25% infectie van de bevolking en is al bereikt
 • Alleen wanneer een persoon symptomen heeft, kan een infectie besmettelijk zijn
 • Veel wetenschappers noemen dit een PCR-test pandemie, niet een Coronapandemie
 • Zeer gezonde en niet-geïnfecteerde mensen kunnen positief testen
 • De kans op vals-positieven is 89-94% of bijna zeker
 • Prof. Drosten ontwikkelde zijn PCR-test op basis van een oud SARS-virus zonder ooit het echte Wuhan-virus uit China te hebben gezien
 • De PCR-test is niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten met betrekking tot infecties
 • PCR-tests zijn nutteloos voor het opsporen van infecties
 • Een positieve PCR-test betekent niet dat er een infectie aanwezig is of dat er een intact virus is gevonden
 • Amplificatie van monsters meer dan 35 cycli is onbetrouwbaar, maar de WHO heeft 45 cycli aanbevolen

Illegaliteit

 • De Duitse regering legde lockdown, social distantiëren, dragen van mondkapjes op, op basis van één enkel advies
 • De lockdown werd opgelegd toen het virus zich al aan het terugtrekken was
 • De lockdowns waren gebaseerd op niet-bestaande geïnfecteerden
 • De voormalige president van het Duitse federale constitutionele hof betwijfelde de grondwettigheid van de Coronamaatregelen
 • Lord Sumption, voormalig rechter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, concludeerde dat er geen feitelijke basis was voor paniek en geen rechtsgrondslag voor de Coronamaatregelen
 • Het Duitse RKI (gezondheidsautoriteit) adviseerde geen autopsies uit te voeren
 • Coronamaatregelen hebben geen voldoende feitelijke of wettelijke basis, zijn ongrondwettelijk en moeten onmiddellijk worden ingetrokken
 • Geen enkele serieuze wetenschapper hecht enige waarde aan de beruchte Neil Ferguson’s valse computermodellen die waarschuwen voor miljoenen doden
 • De reguliere media hebben volledig verzuimd de ware toedracht van de zogenaamde pandemie te melden
 • De democratie dreigt te worden vervangen door fascistische totalitaire modellen
 • Drosten (van de PCR-test), Tedros van de WHO, en anderen hebben misdaden tegen de mensheid begaan, zoals omschreven in het Internationaal Wetboek van Strafrecht
 • Politici kunnen voorkomen dat ze met de charlatans en criminelen ten onder gaan door de wetenschappelijke discussie aan te zwengelen die allang had moeten plaatsvinden

Samenzwering:

 • Politici en de media hebben de bevolking opzettelijk in paniek gebracht
 • Kinderen werden opzettelijk het gevoel gegeven verantwoordelijk te zijn “voor de pijnlijke marteldood van hun ouders en grootouders als zij de Coronaregels niet volgen”
 • De hopeloze PCR-test wordt gebruikt om angst te zaaien en niet om een diagnose te stellen

Letsel en schade:

Anti-Coronamaatregelen hebben:

 • Ontelbare mensen gedood
 • Wereldwijd talloze bedrijven en particulieren vernietigd
 • Kinderen bij hun ouders weggehaald
 • Kinderen zijn massaal getraumatiseerd
 • Er worden faillissementen verwacht in het midden- en kleinbedrijf

Standpunt:

 • Er moet een collectieve rechtszaak worden aangespannen in de VS of Canada, waarbij alle gedupeerden wereldwijd de kans krijgen zich aan te sluiten
 • Bedrijven en zelfstandigen moeten schadevergoeding krijgen

Is dit het teken aan de wand voor Gates, Schwab, Rutte en trawanten? Nou, de rechtszaken zijn aangespannen en de staat van dienst van Reiner Fuellmich suggereert zeker dat ze in ieder geval een paar slapeloze nachten zullen hebben.

Bron

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.