Kunnen experimentele mRNA-vaccins Coronavirus spike-eiwitten overdragen op de ongevaccineerden?

Nadat Pfizer dierproeven voor hun nieuwe mRNA-Coronavirusvaccin had overgeslagen, begonnen zij verschillende doses lichaamsvreemd mRNA te gebruiken om op menselijke proefobjecten te experimenteren. Dit lichaamsvreemde mRNA van het vaccin stopt het aangeboren transcriptieproces in menselijke cellen en geeft nieuwe instructies voor eiwitsynthese, waardoor de aangeboren genetische expressie van het lichaamseigen DNA in feite wordt overschreven.

Het lichaamsvreemde mRNA van het vaccin stopt de natuurlijke eiwitsynthese in menselijke cellen, waardoor cellen worden geblokkeerd de aminozuursequenties te produceren die zij normaliter bouwen voor de eiwitten die in het lichaam nodig zijn. Het lichaamsvreemde mRNA van het vaccin omzeilt de aangeboren intelligentie van het menselijk lichaam en instrueert de ribosomen van de cellen om in plaats daarvan spike-eiwitten (eigenschappen van het bio-wapen van het Coronavirus) te produceren.

In de door Pfizer verstrekte documenten over de opzet van de studie waarschuwen de wetenschappers voor “beroepsmatige blootstelling” van de gevaccineerden in een controleperiode van 24 uur. Wat zou kunnen worden overgedragen door de gevaccineerden, als beroepsmatige blootstelling een punt van zorg is? Waarom heeft Pfizer deze beperkte gegevens over beroepsmatige blootstelling gescheiden gehouden van de klinische studie?

Pfizer-documenten waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen door beroepsmatige blootstelling aan de gevaccineerden

Volgens Pfizer’s eigen documenten over de opzet van de studie, waren wetenschappers bezorgd over “beroepsmatige blootstelling” aan de recent gevaccineerde proefpersonen. Onder sectie “8.3.5.3. Occupational Exposure” waarschuwt Pfizer dat verzorgers en naaste contacten van de pas gevaccineerden blootgesteld zouden kunnen worden aan de spike-eiwitten die worden vertaald en gesynthetiseerd in de cellen van de gevaccineerden. Tijdens de klinische tests instrueerde Pfizer de onderzoekers om te controleren op ernstige bijwerkingen bij de gevaccineerden en bij de ongevaccineerden die aan de gevaccineerden werden blootgesteld. Wat houdt “beroepsmatige blootstelling” in? De mRNA-vaccins geven geen levende virussen af, dus wat wordt er precies overgedragen van de gevaccineerden op de niet-gevaccineerden?

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker deze binnen 24 uur nadat hij zich ervan bewust is geworden, melden bij Pfizer Safety, ongeacht of er al dan niet een bijbehorend secundair ongewenst voorval is”. Pfizer zei echter dat de informatie geen betrekking heeft op de deelnemer die betrokken is bij de studie, dus het kan “gescheiden worden gehouden van de studie”.

De gegevens over milieublootstelling strekken zich uit tot vrouwen die borstvoeding blijken te geven nadat ze zijn blootgesteld aan het gevaccineerde. “Een voorbeeld van milieublootstelling tijdens de borstvoeding is een vrouwelijk familielid of zorgverlener die meldt dat zij borstvoeding geeft na te zijn blootgesteld aan de studie-interventie door inademing of huidcontact”.

De gegevens over milieublootstelling omvatten elk “mannelijk familielid of zorgverlener die door inademing of huidcontact aan de studie-interventie is blootgesteld” en vervolgens “zijn vrouwelijke partner blootstelt vóór of rond het tijdstip van de conceptie”. Het lijkt erop dat de wetenschappers zich zorgen maken over de mogelijkheid dat spikeiwitten worden overgedragen via sperma of via de aërosolen of de huid van de gevaccineerde persoon.

Er moet onmiddellijk een verzoek om vrijheid van informatie (FOIA) worden ingediend bij Pfizer om toegang te krijgen tot deze verborgen gegevens over blootstelling in het milieu en om te bepalen of er bijwerkingen zijn opgetreden bij mensen die alleen maar zijn blootgesteld aan de gevaccineerde in de eerste 24 uur na blootstelling.

Waarom experimenteren we met aangeboren genetische expressie en stoppen we de natuurlijke eiwitsynthese van het lichaam?

Eiwitsynthese is een continu proces dat door de cellen wordt uitgevoerd. Deze proteïnen kunnen de vorm aannemen van enzymen, die nodig zijn om biochemische reacties mogelijk te maken. Deze eiwitten kunnen antilichamen zijn, die het immuunsysteem helpen infecties te bestrijden. De door de cellen geproduceerde eiwitten kunnen structurele eiwitten zijn die het bindweefsel ondersteunen, of eiwitten die helpen bij het samentrekken en bewegen van de spieren. Eiwitten kunnen ook hormonen zijn, die helpen bij de coördinatie van lichaamsfuncties. Eiwitten worden ook gebruikt voor transport; zo transporteren hemoglobine-eiwitten zuurstof door het bloed. DNA-geassocieerde eiwitten worden geproduceerd om de chromosoomstructuur tijdens de celdeling te regelen en/of spelen een rol bij de regulering van toekomstige genetische expressie. De mRNA-vaccins zetten deze natuurlijke processen stop en dwingen het lichaam iets te produceren dat helemaal niet goed is voor het lichaam – eigenschappen van een biowapen van het Coronavirus.

De verschillende eiwitten, of zij nu hormonaal, structureel of antilichamen zijn, zijn ontworpen om het menselijk lichaam ten goede te komen en vitale functies voor het leven te verschaffen. Waarom zouden wetenschappers dan durven ingrijpen in dit natuurlijke proces, door het lichaam te dwingen vreemde spike-eiwitten aan te maken die niets anders zijn dan ontstekinggiffen? Dit proces traint de cellen die op het immuunsysteem reageren om het lichaamseigen proces van eiwitsynthese aan te vallen. De resulterende ontsteking op het celoppervlak wordt niet verantwoord.

Zijn immuunresponsieve cellen altijd in staat om deze vreemde spike-eiwitten te onderscheiden van de verschillende eiwitten die het lichaam synthetiseert voor vitale functies? Wat als de immuunresponsieve cellen er niet in slagen deze spike-eiwitten te neutraliseren en de vreemde spike-eiwitten verder gaan met het verstoren van vitale processen in het lichaam? Wat zijn de gevolgen van het trainen van de immuuncellen om een van de belangrijkste functies van de cellen aan te vallen? Wat als het lichaamsvreemde mRNA-vertalingsproces van het vaccin onverminderd doorgaat, waardoor eeuwige ontstekingen en auto-immuunproblemen ontstaan? Hoe beïnvloedt lichaamsvreemd mRNA de genetische expressie in de loop van de tijd? Verandert het geïnjecteerde mRNA de manier waarop de cellen in de toekomst de aangeboren genetische code van het DNA lezen?

Op een veel grotere schaal: worden deze spike-eiwitten overgedragen van mens op mens, via inademing, lichaamsvloeistoffen, bloeddonatie, of huid-op-huid contact?

Bron

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee + acht =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.