Is zwangerschap een reden om zich tegen covid-19 te laten vaccineren, of juist niet?

“Aanvankelijk werd aangemaand tot voorzichtigheid bij het inenten van zwangere vrouwen tegen covid. Vrouwelijke zorgverleners weigerden soms een vaccin omdat ze zwanger waren of een zwangerschap planden. Uiteindelijk werd dit advies omgegooid: zwangerschap is juist een reden om zich tegen covid te laten vaccineren.”

BRON

Op basis van welke studiegegevens zou men durven beweren dat zwangere vrouwen zich beter laten vaccineren tegen COVID-19? Alle studies zeggen dat ze nog niet over de nodige gegevens beschikken betreffende de veiligheid van de vaccins bij zwangerschap. Nu opeens wordt het advies omgegooid?

Redactie

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

2 gedachten over “Is zwangerschap een reden om zich tegen covid-19 te laten vaccineren, of juist niet?

 • 1 april 2021 om 14:08
  Permalink

  Ze zitten met overschot Astra Zen dus nu effe liegen straks zeggen dat ze fout zaten maar jouw leven verwoest ….sorry

  Beantwoorden
 • 5 april 2021 om 15:40
  Permalink

  De wijziging van de richtlijn in het kader van de vaccinatie van zwangere, zwangerschap plannende en borstvoeding gevende vrouwen nam de Belgische Hoge GezondheidsRaad in minder dan negen dagen, mijns inziens op basis van geen enkel nieuw klinisch onderzoeksresultaat. Zie mijn eigen onderzoek over deze wijziging:
  De bijsluiter voor gezondheidswerkers vermeldt dat ‘dierproeven naar de potentiële toxiciteit voor de voortplanting en de ontwikkeling niet zijn afgerond.’ Inenting met het vaccin van Pfizer wordt niet aangeraden gedurende de zwangerschap. Dienaangaande zijn er nu eenmaal ‘geen of beperkte gegevens’, leren we uit deze bijsluiter. Voor vrouwen tijdens hun vruchtbare levensjaren moet een zwangerschap vóór de vaccinatie worden uitgesloten. Bovendien moeten deze vrouwen worden geadviseerd om zwangerschap te vermijden gedurende tenminste twee maanden na de tweede dosis. De bijsluiter onthult dat het onbekend is of dit BNT162b2-vaccin wordt uitgescheiden in menselijke melk. Men weet dit niet omdat de observatie van gevaccineerde Wistar Han vrouwtjesratten voortijdig werd beëindigd. Een risico voor de pasgeborenen en de opgroeiende kinderen kan niet worden uitgesloten. Het vaccin mag bijgevolg niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.1
  De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is een Belgisch federaal adviesorgaan. Door de ‘tijdsdruk’ liet de HGR eind december 2020 de procedurele fase van een eindbeslissing door zijn College achterwege. Aangaande de voornoemde groep van zwangere en borstvoeding gevende vrouwen publiceerde de HGR een nieuw adviesrapport waarin het refereert naar enkele rapporten van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Het CDC-rapport, met de meest recente publicatiedatum zoals opgelijst in het HGR-adviesrapport, werd op 20 december 2020 gepubliceerd. Herinner u dat het mRNA-vaccin van Pfizer op 21 december 2020 een voorwaardelijke marktvergunning werd verleend. Herinner u dat de vaccinatiecampagne in België op 30 december 2020 van wal stak. Merk op dat zwangere en borstvoeding gevende vrouwen geen deel uitmaakten van de klinische proefnemingen (fase 2 en 3) voor de ontwikkeling van de kandidaat-mRNA-vaccins. Toch heeft tussen 21 en 30 december 2020 de Hoge Gezondheidsraad het klaar gespeeld om ‘onder tijdsdruk’ de in de Engelse bijsluiter voor gezondheidswerkers vermelde adviezen ten aanzien van deze specifieke groep van vrouwen te wijzigen. Het nieuwe advies van de HGR luidt: ‘Gezien het gebrek aan specifieke gegevens en naar aanleiding van de meest recente aanbevelingen van zowel het EMA als het VK Joint Committee on Vaccination and Immunisation, beveelt de HGR momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (het besluit om te vaccineren wordt genomen na overleg met de behandelende arts).’ Met SARS-CoV-2 geïnfecteerde zwangere vrouwen zouden een groter risico lopen op ernstige Covid-19. Over vrouwen die hun kind borstvoeding geven beveelt de HGR ‘uit voorzorg’ aan ‘om de vaccinatie uit te stellen tot de stopzetting van de borstvoeding, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (dit na overleg met de behandelende arts).’ De pro-vaccinatielobbygroep Gezondheid en Wetenschap maakte ervan dat ‘vaccinatie geen bezwaar is’ en dat ‘tot nu toe niet is aangetoond dat het vaccin via de moedermelk bij het kind kan terechtkomen. Als dat wel zo zou zijn, worden de vaccinbestanddelen zo goed als zeker [sic] vernietigd in het spijsverteringskanaal van de zuigeling.’ De Hoge Gezondheidsraad van zijn kant baseert zich dienaangaande op een rapport dat de CDC op 20 december 2020 publiceerde. De CDC stelt hierin laconiek: ‘Er zijn geen gegevens over de veiligheid van vaccins tegen Covid-19 bij mensen die borstvoeding geven of over de effecten van deze vaccins op de zuigeling die borstvoeding krijgt of op de melkproductie of -uitscheiding. Omdat niet-levende vaccins geen risico vormen voor mensen die borstvoeding geven of voor hun zuigelingen, wordt ook niet gedacht dat vaccins tegen Covid-19 een risico vormen. Daarom kunnen mensen die borstvoeding geven, ervoor kiezen zich te laten vaccineren.’2 Op basis van een opinie, een zuivere veronderstelling, besluit de CDC dat borstvoeding gevende vrouwen met het mRNA-vaccin van Pfizer mogen worden ingeënt. In hetzelfde CDC-rapport lezen we: ‘Echter, de potentiële risico’s van vaccins tegen Covid-19 voor de zwangere persoon en de foetus zijn onbekend omdat deze vaccins niet bij zwangere personen zijn onderzocht. Klinische studies om de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins tegen Covid-19 bij zwangere mensen te evalueren zijn aan de gang of gepland. Fabrikanten van vaccins volgen ook de resultaten bij mensen [sic] die tijdens de klinische proeven zwanger zijn geworden.’ Op basis van geen enkel nieuw proefondervindelijk element en op basis van natte-vingerwerk geeft de HGR dus zijn advies dat de aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap wijzigt! En de hoofdstroommedia laat men vervolgens uitbazuinen dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat vaccinatie van deze vrouwen geen enkel probleem met zich meebrengt! Dit terwijl zwangere of vrouwen die hun kind borstvoeding geven niet eens meegedeeld wordt dat zij proefkonijnen in een experiment zullen zijn. En in dezelfde onwetenschappelijke denktrant stelt de HGR dat er ‘geen reden is om een zwangerschap uit te stellen na vaccinatie’. De HGR vroeg onder meer de vaccinoloog Pierre Vandamme – de grote bezieler van Vaccinopolis – om hun advies te evalueren.3
  Bronnen:
  1 Bijsluiter voor gezondheidswerkers https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948101/Temporary_Authorisation_HCP_Information.pdf
  2 Centers for Disease Control 20.12.2020 Interim clinical considerations for use of Covid-19 vaccines https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
  3 Hoge GezondheidsRaad december 2020 Aanbevelingen voor SARS-CoV-2 vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven https://cdn.nimbu.io/s/yba55wt/assets/HGR%20Covidvaccinatie%20en%20zwangerschap%20advies%20jan2021.pdf

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien − 3 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.