Huisarts Rob Elens stuurt patiënten weg zonder coronaprik als ze geen verklaring willen tekenen

Huisarts Rob Elens.

Huisarts Rob Elens in het Limburgse Meijel weigert zijn patiënten te vaccineren tegen corona als ze niet een brief ondertekenen die hen wijst op de werking en risico’s van het vaccin AstraZeneca.  De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat een arts dit niet mag doen. 

Elens, die ook patiënten heeft uit Deurne en omgeving, zegt niet verantwoordelijk te willen zijn als het fout gaat na een vaccinatie. De arts kwam het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws door zijn omstreden aanpak van corona. Hij behandelde naar eigen zeggen met succes patiënten met malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ), in combinatie met zink. Het duurde niet lang voordat de Inspectie hem dat verbood. Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het middel niet voldoende zou werken. 

Tegenstander van vaccineren

Ik vind het een ontmoedi­gings­be­leid voor die vaccinatie. De toonzet­ting van de brief vond ik heel negatief, die wilde ik niet tekenenPatiënte , van huisarts Elens in Meijel

De ‘vaccinatiebrief’ die hij patiënten nu voor het prikken laat tekenen, telt twee A-viertjes en ademt de visie van Elens. Hij is tegenstander van vaccineren tegen corona en schrijft onder meer dat het vaccin zich nog ‘in de onderzoeksfase’ bevindt. Hij wijst erop dat een infectie met corona volgens het RIVM voor 98 procent van de bevolking ongevaarlijk is en dat de kans op het virus aanmerkelijk verkleind wordt door inname van vitamines, zink en selenium. De patiënt verklaart door ondertekening op de hoogte te zijn van de mogelijke voor- en nadelen en dat er bijwerkingen zijn.

Een patiënte (*) die zich deze week zonder ondertekende brief bij huisartsenpraktijk Centrum de Peel meldde voor de prik, kon onverrichterzake naar huis. Ze is er nog beduusd van. ,,Ik vind het een ontmoedigingsbeleid voor die vaccinatie. De toonzetting van de brief vond ik heel negatief, die wilde ik niet tekenen.” De patiënte voelde zich erg onder druk gezet om achter de eigen mening van de huisarts over vaccinaties te staan. ,,Ik had de brief expres thuis gelaten, en was gewoon blij dat ik mijn prik kon krijgen. Maar nee hoor, het gebeurde niet.” De dokter zei volgens haar nog iets als ‘mensen zijn veel te slecht geïnformeerd’. 

‘Propaganda tegen een vaccinatie’

Huisartsen mogen geen extra voorwaar­den stellen aan de toediening van vaccina­ties, zoals het onderteke­nen van een toestem­mings­for­mu­lierWoordvoerder, Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd

Huisarts Elens laat desgevraagd weten vierkant achter zijn handelwijze te staan. Hij stelt dat het vaccin zich nog in de experimentele fase bevindt. Volgens hem doen mensen mee met een wetenschappelijk onderzoek. ,,Er zijn nog maar weinig data bekend, en ik wil niet verantwoordelijk zijn als er iets misgaat”, geeft hij als verklaring. Elens zegt de verklaring zeer zorgvuldig samen met zijn vrouw, die ook in zijn praktijk werkt, te hebben opgesteld. De patiënte die weigerde haar handtekening te zetten vindt dat de brief en de uitleg van Elens neigen naar ‘propaganda tegen een vaccinatie’. ,,Dat hoort absoluut niet bij zijn rol als huisarts.”

In een reactie zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat huisartsen gewetensbezwaren mogen hebben, maar dan moeten regelen dat collega-artsen het vaccineren overnemen. Dat is hier niet gebeurd. Daarnaast moeten huisartsen zonder gewetensbezwaren zich houden aan de richtlijnen voor huisartsen. ,,Dit houdt onder meer in dat ze geen extra voorwaarden mogen stellen aan de toediening van vaccinaties, zoals het ondertekenen van een toestemmingsformulier. Het is dan ook niet nodig dat patiënten een verklaring tekenen waarin zij toestemming geven voor de COVID-19 vaccinatie, of ervoor tekenen dat zij zijn geïnformeerd over de vaccinatie”, stelt de Inspectie. ,,De enige schriftelijke toestemming die een patiënt gevraagd kan worden is of hij/zij akkoord gaat met de opname van de gegevens aan het RIVM.” Ook kan het niet zo zijn dat door niet tekenen geen vaccinatie wordt gegeven. Verder stelt de IGJ dat vaccineren belangrijk is om uit de pandemie te komen. 

Naar andere arts voor een prik

Of de handelwijze consequenties heeft voor huisarts Rob Elens is niet bekend. De weggestuurde patiënte heeft het RIVM gebeld met de vraag waar ze dan geprikt kon worden en zij is daarop doorverwezen naar GGD Limburg-Noord. De kwestie betreft meerdere patiënten, geeft een woordvoerder daar desgevraagd aan. Voor hen regelt de GGD nu dat andere huisartsen het prikken kunnen overnemen. De GGD heeft de zaak gemeld bij de IGJ. 

Bron https://www.ad.nl/binnenland/huisarts-rob-elens-stuurt-patienten-weg-zonder-coronaprik-als-ze-geen-verklaring-willen-tekenen~a8a9ac42/ . © archieffoto Koen Verheijden

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

7 gedachten over “Huisarts Rob Elens stuurt patiënten weg zonder coronaprik als ze geen verklaring willen tekenen

 • 26 februari 2021 om 12:11
  Permalink

  Ik kan het niet helpen dat ik ook wel moet lachen. Wat een belachelijk idee van net naar dokter Elens te willen gaan voor de prik. De overheid spaart geen moeite en kosten om iedereen het vaccin te geven, straks dreigt zelfs verplichting, maar die vrouw moest zonodig naar dokter Elens. Natuurlijk gewoon om de praktijk van zijn begeleidende brief aan het licht te brengen, met voorbedachte rade dus. Mijn lachen is dus eigenlijk: hoe belachelijk, hoe moreel verwerpelijk van die vrouw. Ze is tegen die brief, ze wil dom gehouden worden en wil dokter Elens verdacht maken, ze wil ze dat hij geschorst wordt terwijl ze daar persoonlijk niets bij wint. De reactie van de overheid zal niet mals zijn. Het doet me denken aan euthanasie en abortus waar dokters ook verondersteld worden om mee te werken en hun eigen gewetensbezwaren aan de kant zetten. Ze zouden moeten verwijzen naar instanties die de patiënt wel kunnen ‘helpen’. Net alsof een beenhouwer en vegetarische winkel voor mekaar reclame moeten maken. Hoedje af voor dokter Elens en zijn moreel kompas wat hem onaantastbaar maakt. Wie zich wil druk maken die doet maar, intussen doet dokter Elens dapper voort in het belang van zijn patiënten en hij trekt aan het langste eind.

  Beantwoorden
 • 26 februari 2021 om 15:57
  Permalink

  Patiënten zijn al zo geïndoctrineerd door de onjuiste berichtgeving van de overheid c.q. big pharma dat ze de informatie van een enkele verontruste huisarts niet meer geloven. Maar wat deze huisarts doet is conform de Neurenberg code.
  Iedere huisarts zou dit moeten doen in het belang van de patiënten.
  In Nederland zijn al 65 ouderen kort na vaccinatie overleden. Maar dit overlijden komt natuurlijk niet door het vaccin maar door onderliggend lijden.

  Beantwoorden
 • 26 februari 2021 om 16:14
  Permalink

  Dr. Elens doet dit heel goed, hij wordt in de toekomst niet aangeklaagd voor misdaad tegen de mensheid.
  Informed Consent en De Code van Neurenberg zouden mensen er eens op na moeten lezen. En de verklaring van Helsinki.

  Informed consent: betekent in de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling. Onder behandeling worden alle medische verrichtingen verstaan die de arts uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg.

  De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.

  Ik heb het gevoel dat je niet meer over je eigen lichaam mag beslissen.
  Ik woon helaas niet bij dokter Elens in de buurt anders werd ik meteen patiënt bij hem.
  Heb zelf intussen al heel veel onderzoek gedaan en ben het helemaal met Dr. Elens eens. Ik wil die vaccinatie echt NIET hebben maar ben wel bang voor wat de gevolgen gaan zijn. Niet meer reizen als dat vaccinatie-paspoort er is, misschien mijn werk niet meer mogen uitvoeren. Krijgen mensen die niet gevaccineerd willen worden en daardoor geen werk meer hebben straks nog wel een uitkering?
  Ik maak me ernstig zorgen over wat er in de wereld gaande is.
  Krijgen we straks een ster op onze jas met “non vaccinated” erop. Straks wordt er nog een eiland aangewezen waar niet-gevaccineerden op mogen wonen.
  Er kwam mij een bericht onder ogen waar ik vrolijk van werd: 24 februari 2021: zeer explosief uit Frankrijk: Vandaag wordt een tweede Neurenberg-tribunaal voorbereid door de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich, wereldwijd gesteund door duizenden advocaten. Hierin staat: Deze covid-19-crisis moet worden omgedoopt tot het Covid-19 fraudeschandaal, dat nu de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden is geworden.

  Zelf ben ik begonnen met het lezen van de bijsluiter van Phizer.
  Daar staat het volgende in:
  Genotoxiciteit/carcinogeniciteit Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd. De componenten van het vaccin (lipiden en mRNA) hebben NAAR VERWACHTING geen genotoxisch potentieel.

  Ben dit op gaan zoeken en stuit op een brief van het artsencovidcollectief, aangeboden aan Hugo de Jonge, waarin hun bezorgdheid wordt geuit over de vaccins.
  RNA-vaccins zijn potentieel gevaarlijk!!
  Los gezien van het RNA en DNA heb je ook nog te maken met enzymen.
  Reverse Transcriptase (=RT) en Integrase (=INT)
  Het bijzondere aan het RT-enzym is dat het een RNA-molecuul kan omzetten in een DNA-molecuul, terwijl het INTenzym
  dit nieuw gevormde DNA-molecuul in het erfgoed kan integreren. Met behulp van RT en INT kan in principe elk
  RNA, ook dat van een RNA-vaccin, in het erfgoed van de mens integreren. Als de integratie van DNA in of nabij celcyclusgenen,
  metabole genen of immuungenen plaatsvindt, kan er een grote verscheidenheid aan genetische afwijkingen optreden.

  Buiten het middel waar Dr. Elens goede resultaten mee geboekt heeft en wat hem verboden is nog te gebruiken is er nog een middel waar wereldwijd successen mee zijn behaald. Het middel IVERMECTINE.
  Wordt door Hugo de Jonge ook onder tafel geveegd.
  Ivermectine is in meer dan tien gerandomiseerde klinische onderzoeken effectief gebleken als preventief middel, bij vroege poliklinische behandeling en bij behandeling in het ziekenhuis.
  Toch heeft de SWAB haar medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 nog steeds niet aangepast. Over ivermectine vermeldt men slechts onjuist gebleken, verouderde informatie.
  Het lijkt erop of onze overheid bewust wetenschappelijke bewijzen over effectieve medicatie negeert. Men zegt in oorlog te zijn met een virus, maar weigert elk effectief wapen dat aangereikt word.

  Nee, er is volgens die tunnelvisionair maar één oplossing en dat is massa-vaccinatie!

  In de brief van Hugo aan de kamer over de aankoop van de Covid-19 vaccins staat in de samenvatting onderaan: Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn is een RISICO.

  Verder: de farmaceutische industrie wordt volledig gevrijwaard van schadeclaims door de staat.
  (Datum 1 oktober 2020
  Betreft Kamervragen
  Geachte voorzitter,
  Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht ‘Farmalobby wil dekking tegen claims over vaccins’ 2020Z15486).
  Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  Hugo de Jonge)

  Deze documenten zijn op internet te vinden.

  ICAN (=Informed Consent Action Network)
  Youtube.com shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins. (kijk maar eens)
  Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins. Op 2 en 3 december kwam de top van de WHO bijeen in Genève voor een ‘Global Vaccine Safety Summit’. Deze bijeenkomst is gefilmd en daaruit blijkt dat het gesprek van de wetenschappers achter de schermen een totaal ander verhaal verteld, dan wat de burger te horen krijgt over het onfeilbare vaccinatieprogramma… https://stichtingvaccinvrij.nl/bombsh… Bron: The HighWire with Del Bigtree Shocking Confessions of World Health Officials About Vaccine Safety https://youtu.be/82KJGSLT2e4

  Dr. Elens, ik ben blij dat er mensen zijn zoals U. Petje af.

  Beantwoorden
 • 26 februari 2021 om 18:12
  Permalink

  Juist super slim. Hij informeert de patient over hoe en wat als je hem neemt. En dat hij niet aansprakelijk is. Het is een testvaccin. En hij wil hem je dus prima geven, als je tekend. Zo hoort het toch?!

  Deze persoon wil gewoon gebruik maken van hem. Hem in kwaad daglicht zetten. Dit is juist een toparts.

  Beantwoorden
 • 27 februari 2021 om 12:29
  Permalink

  het is net de plicht van de arts om patienten te informeren omtrent de risicos en aansprakelijkheid van een behandeling. Als de frabrikanten dat al niet willen doen, en de arts wordt zelf in het ongewisse gelaten dan is dat zijn volste recht én plicht! Hij mag zelf geen behandeling doen met een produkt waarvan de veiligheid niet is aangetoond.

  Beantwoorden
 • 27 februari 2021 om 16:28
  Permalink

  Al 70 jaar bewezen dat hydroxychloroquine effectief is.

  Google maar eens: Wetenschappers aan het woord-Dr. Judy Michowitz

  Zal de passage over hydroxychloroquine hieronder neerzetten, maar het is de moeite waard om het helemaal te lezen of te luisteren.

  Al 70 jaar bewezen dat hydroxychloroquine effectief is
  Dan hydroxychloroquine, het al tientallen jaren bestaande malariamedicijn dat in combinatie met zink wereldwijd door zo’n 2300 artsen in 30+ landen –waaronder de Nederlandse huisarts Rob Elens, die wat ons betreft een zeldzame èchte held in de Nederlandse zorg is- met groot succes werd toegepast op coronapatiënten, maar door dr. Fauci met valse beweringen over bijwerkingen wordt geblokkeerd (net als in ons eigen land door het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg).
  Artsen werden bedreigd met het intrekken van hun vergunning als ze hydroxychloroquine zouden voorschrijven. ‘Dr. Fauci noemt de werking van het middel ‘anekdotisch’, maar het staat al 70 jaar op de WHO lijst met essentiële medicijnen! Het zijn echt geen verhaaltjes meer als we duizenden pagina’s met informatie hebben waarin staat dat het een effectief middel tegen dit soort virussen is. En dat voor 50 cent per dosis! We kunnen voor $ 600,- 7 dagen lang 1000 mensen beschermen, maar dat wordt NIET gedaan. Dit is een essentieel medicijn, dat wordt weggehouden bij volk.’

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.