Hoe Knack radicaliseert, kritische artsen complotfantasten noemt, en zelf een complot fantaseert

🕒 Leestijd: 11 minuten

Op 19 januari 2021 schreef Knack magazine een artikel dat onze organisatie in een slecht daglicht stelde. De journalist Brecht Castel contacteerde ons en Mr. Michael Verstraeten de week ervoor voor een interview. Dr. Hilde De Smet stond hem te woord.

Helaas werden allerlei foute conclusies getrokken en complotten verzonnen die bepaalde personen binnen en buiten onze organisatie frameden. Het betalende artikel kan u onderstaande via de link lezen, wegens auteursrechten mogen we dit niet integraal overnemen.

Maar we willen u alvast niet weerhouden van ons recht van antwoord dat wettelijk verplicht gepubliceerd moet worden, zodat u de echte feiten kent.

Hoe Viruswaanzin radicaliseert

De tegenstanders van de coronamaatregelen hebben met Artsen Voor Vrijheid een professionele site op poten gezet met desinformatie over vaccins. De betrokken artsen blijken onder andere homeopaten die heimelijk worden gesteund door vzw Viruswaanzin.

Het nieuwe covidvaccin is niet veilig en er is geen globale medische pandemie.’ Met die boodschap ging de Vlaamse huisarts Hilde De Smet de wereld rond in een video. YouTube verwijderde de video omdat hij volgens hun richtlijnen ‘medisch niet onderbouwd’ is. Op alternatieve sites blijft haar boodschap echter nagalmen. Ook in Vlaanderen resoneert De Smets boodschap. Ze is stichtend lid van Artsen Voor Vrijheid (AVV), een website die desinformatie verspreidt over de coronavaccins. Via sociale media werd de site al door meer dan 750.000 mensen gevonden. Ze oogt professioneel en lijkt een initiatief van artsen, waardoor ze autoriteit uitstraalt… (betalend artikel)

https://www.knack.be/nieuws/magazine/hoe-viruswaanzin-radicaliseert/article-normal-1690065.html

Onderstaande kan u ons recht van antwoord vinden, met dank aan Meester Michael Verstraeten van Viruswaanzin.

Recht van antwoord Dr. Hilde De Smet

Knack verzint complotten in een nummer over complottheorieën.

De uitgave van Knack van 20 januari 2021 gaat over “complottheorieën”. Onder de titel “Wie zit er achter “Artsen voor Vrijheid”? (p. 28) verzint Knack zijn eigen complottheorie en verkoopt die aan zijn lezers. Als de ultieme waarheid. Want het artikel komt van een “journalist”. Welnu, ik zal u moeten teleurstellen. Uw lezers hebben een groot stuk “fake news” gelezen, aangevuld met een aantal verdachtmakingen en opgeklopte verbanden.

De aanhef van uw artikel slaat al meteen alles. Viruswaanzin zou radicaliseren en dat wordt in verband gebracht met Artsen voor Vrijheid. Viruswaanzin zou “heimelijk” achter Artsen voor Vrijheid www.artsenvoorvrijheid.be zitten. Een complot! Geheim! Verborgen! Maar wat is de realiteit achter dit spectaculaire fake news?

In het buitenland bestaan er diverse websites van artsen die niet akkoord gaan met de maatregelen. Duizenden artsen hebben dergelijke websites onderschreven. O.a. in Nederland, Duitsland en in Spanje. Dhr. Michael Verstraeten, woordvoerder van Viruswaanzin, dacht dat er in België ook interesse kon zijn voor zo’n website. Hij heeft een website laten maken door een IT-specialist en deze aangeleverd aan geïnteresseerde artsen. Knack noemt dat “heimelijk”. De eerste de beste die ons vroeg wie de site had gemaakt, heeft deze informatie gekregen. Daar is niets heimelijk aan.

De inhoud van deze website komt volledig van een aantal artsen die de website beheren. Geen van deze artsen is lid van Viruswaanzin. Dat hoeft ook niet. Er zijn tal van groepen die tegen de maatregelen ageren. Met elk hun eigenheid. Er is niet zoiets als de vakbond voor de tegenstanders van de maatregelen.

Op onze website staan getuigenissen. We laten mensen schrijven wat ze willen. Er is al genoeg censuur in deze wereld. Het is niet aan ons om die getuigenissen te gaan controleren. De mensen moeten kwijt kunnen wat ze denken kwijt te kunnen. Als Knack de ambitie heeft om alle geschriften in de wereld te gaan “factchecken” en alle getuigenissen te gaan controleren, dan moet Knack dat maar doen. Wij voelen ons niet geroepen, en zijn ook geen politiedienst die alles tot in de puntjes kan nagaan.

Daarnaast hebben wij inderdaad vragen bij de werking van de vaccins tegen Covid-19. Niet over alle vaccins. Wij zijn geen anti-vaxers uit principe. Als de virologen die de Belgische regering adviseren zelf verklaren dat we maar zullen weten wat de werking zal zijn van de vaccins als iedereen is gevaccineerd, waarom zouden wij dat dan niet mogen zeggen. Als de diezelfde virologen ook zeggen dat we de bijwerkingen pas gaan kennen als iedereen gevaccineerd is, of misschien zelfs maar over jaren, waarom zouden wij dat dan niet mogen schrijven. Dus stellen we vragen over de veiligheid van de vaccins. Mag dat?

Men kan er niet omheen dat er aandacht is voor personen die overlijden nadat ze een vaccin tegen Covid kregen. In heel wat landen zijn er monitoringsystemen opgezet om dit op te volgen. Knack neemt het ons kwalijk dat de gevallen van overlijdens na een vaccin die in de pers komen, door ons worden overgenomen. Daarmee hebben we niet gezegd of geschreven dat die mensen door de vaccins zijn gestorven. Enkel brengen we onder de aandacht dat er vragen gesteld worden, en dat er waakzaamheid is en moet zijn. Of vindt Knack dat we als artsen de patiënten gewoon blind moeten inspuiten zonder een gezonde voorzichtigheid aan de dag te leggen. Er bestaat zoiets als “informed consent”. Als er onzekerheid is, dan mogen en moeten patiënten ingelicht worden over deze onzekerheid. We zullen in de komende maanden wel zien wat de effecten zijn van de vaccinaties. Wij zijn er alvast niet gerust op. Dat op onze evenementen artsen spreken die ervaring hebben met kritiek op vaccins is normaal. Het heeft geen zin om artsen te laten spreken over vaccinatie die gespecialiseerd zijn in de aandoeningen van de kleine teen. Uiteraard brengen die mensen een kritisch verhaal. Daarvoor zijn ze gevraagd, omdat ze een kritisch verhaal brengen. Vertellen wat de grote farmabedrijven brengen hoeven wij niet te doen, dat doen die bedrijven zelf wel. Het verbaast dat Knack met deze vrije meningsuiting problemen heeft. Of denkt Knack nu werkelijk dat er aan deze vaccins geen risico’s en onzekerheid is verbonden, terwijl de staatsvirologen dat zelf zeggen? Weet Knack het beter dan zij? Wij denken dat zelfs Knack de goede werking van de vaccins niet kan garanderen.

De artsen die onze organisatie steunen probeert Knack in een slecht daglicht te stellen door deze mensen te benoemen als homeopaten en alternatieve genezers. Uw negatieve perceptie van de homeopathie laat ik geheel voor uw rekening. De Wet Colla is u wellicht onbekend, en het weze u vergeven. Bij de artsen die ons en parallelle Belgische iniatieven zoals Docs4opendebate www.docs4opendebate.be steunen zijn er artsen van allerlei specialismen en praktijken, en van diverse overtuigingen. Een groot deel heeft niets te maken met homeopathie. Wij hebben één ding gemeen: we vinden de maatregelen die worden genomen tegen Covid-19 totaal verkeerd. Zoals intussen tienduizenden collega’s in het buitenland dat ook vinden. Wij mogen verwijzen naar The Great Barrington Declaration, ondertekend door tienduizenden professoren, artsen en andere gezondheidsprofessionals. Wij willen in vertrouwen met elkaar kunnen spreken en daarom geven we deze lijst niet vrij. Er bestaat zoiets als vrijheid van vereniging en privacy.

Artsen voor Vrijheid is een private feitelijke vereniging. De paar duizend euro steun die we ontvangen wordt gebruikt om onze kosten te dekken. Wij moeten daarover, zoals elke private organisatie, geen verantwoording afleggen tegenover de journalisten van Knack. Als we binnenkort groot genoeg zijn zullen we onze balansen en resultatenrekening publiceren bij de Nationale Bank. Tot dan zullen de journalisten van Knack zich moeten afvragen of ze geen transparantie kunnen krijgen in de besteding van onze paar duizend euro. We vragen ons trouwens af of dat de gebruikelijke policy is bij Knack om te vragen wat de mensen met hun geld doen. Of is Knack de Stasi geworden?

Ik, Hilde De Smet, huisarts van opleiding, die actief betrokken ben bij Artsen voor Vrijheid en Docs4opendebate, geef geen lezingen over homeopathie, lichttherapie noch over traditionele geneeswijzen uit het Amazonewoud. Ik geef o.a. lezingen over voeding en gezondheid. Dat staat ook zo op mijn website www.focusopgezondheid.com, maar Knack slaagt er niet in om dat correct weer te geven. Samen met vele mensen denk ik dat er zoveel fouten worden gemaakt in het coronabeleid dat het nauwelijks denkbaar is dat dit alleen maar uit loutere angst en opeengestapelde misverstanden gebeurt. Maar dat is een persoonlijke bedenking. Artsen voor Vrijheid laat iedereen in die overtuiging vrij. Het is niet aan ons om het intentieproces te maken van wie al die absurde maatregelen door de wereld heeft doen aanvaarden. Het volstaat vast te stellen dat de maatregelen geen impact hebben op de curves van Covid-19 en dat zij daarentegen een bijzonder grote collaterale schade veroorzaken. In balans zijn er geen doden gespaard maar bijgekomen door deze verkeerde aanpak.

Het moet ons van het hart dat er een opvallend verschil is in aandacht voor het onbestaand “complot” tussen Viruswaanzin en Artsen voor Vrijheid, maar dat er geen aandacht of kritiek is op de inhoud van wat wij brengen. Het artikel van 20 januari is dus zuiver bedoeld om te proberen te schandaliseren, zonder inhoudelijk op de zaak in te gaan. Dat is pas intellectueel armoedig.

Overigens, het vonnis waarnaar Knack verwijst van de kortgedingrechter in Brussel, werd door het hof van beroep vernietigd. Het hof overwoog in dat arrest dat er geen wettelijke grondslag is voor de maatregelen, dat de cijfermatige onderbouwing ervan ontbreekt en dat het plausibel is dat het virus niet kan worden gecontroleerd. Volgens het hof van beroep van Brussel is het ook plausibel dat de focus moet worden verplaatst naar de be– en afscherming van de kwetsbaren. Laat dat nu juist de essentie zijn van wat we met artsenvoorvrijheid en docs4opendebate hebben gezegd.

Maar dat arrest van 28 oktober 2020 is in uw artikel niet weergegeven. Er staat dat er hoger beroep is aangetekend, maar het resultaat verzwijgt Knack voor haar lezers. Een beetje onderzoeksjournalist met interesse voor complotten, had het bestaan van dat arrest toch wel kunnen achterhalen, niet? Maar dat arrest past duidelijk niet in het kraam van de journalist die dit artikel heeft geschreven. En dus wordt het bestaan ervan aan de lezer verborgen gehouden. Waarom eigenlijk? Het lijkt erop dat Knack iets te verbergen heeft door de waarheid niet te schrijven. Zouden complotdenkers denken.

___________________________________________________________________________

Recht van antwoord Sven G., webmaster van o.a. Artsen Voor Vrijheid, via Encounters Media

Het is voor mij duidelijk dat Knack magazine en de media bij uitbreiding er alles aan doet om elke kritisch dissidente stem te onderdrukken, ridiculiseren, extremiseren en martelaars zoekt, zodat organisaties als de onze geen weerklank meer krijgen.

Dit is jammer genoeg niet het eerste incident. Van uit bepaalde hoeken, Knack en Skepp gerelateerd, mogen we nog dagelijks verwijten lezen op sociale media. We doen er alles aan zodat u als lezer een neutrale mening kan vormen over de feiten, integenstelling tot de cijfers en feiten die dagelijks gemanipuleerd worden.

We willen het nogmaals duidelijk stellen naar Knack en andere media toe. We zijn een neutrale organisatie van een groeiend aantal vrijwillgers die een platform wil bieden aan een kleine 1000 tal dokters die in de media monddood worden gemaakt. Die dokters durven nog niet allemaal opspreken, want de Orde der artsen waakt hard. Ook willen we een platform bieden aan de vele getuigenissen van schade door de maatregelen en het vaccin. Iets wat de overheid totaal niet zint.

Vindt u dat we moeten zwijgen?


Mijn Recht Van Antwoord:

Wat groot nieuws is voor Knack: Een lid van Viruswaanzin heeft een website gemaakt voor Artsen Voor Vrijheid.

Knack bracht op 20 januari 2021 bijzonder belangrijk, en indrukwekkend nieuws op p.28 van deze uitgave.  De ondergetekende heeft als IT-er de website van Artsen voor Vrijheid gemaakt en de ondergetekende is lid van de VZW Viruswaanzin. Bepaald indrukwekkend nieuws van een grote nieuwswaarde? Nota bene heeft de betreffende journalist, Brecht Castel mij daarvoor ook diverse keren lastiggevallen.

Ik ondergetekende ben een professionele IT-specialist en mijn bedrijf is www.encounters.be.  Ik ontwerp onder andere websites. In uw artikel neemt u mij kwalijk dat ik de website van “Artsen voor Vrijheid” heb gemaakt en onderhoud. De teksten op deze website schrijf ik niet. Ik vraag mij af waarom u een technieker aanvalt die voor iemand een website maakt.  Ik heb van Knack nog geen artikels gezien over de IT-ers die websites maken voor bepaalde politieke partijen.  Of over de kuisfirma’s, de toeleveranciers van papierwaren, de man van de koffiemachine of de aannemer van het hoofdkwartier van een partij. Mag het even dat ik websites maak? 

Uw volstrekt zinloze bemoeizucht met mijn privéleven vind ik stuitend. Ja de mensen van Viruswaanzin en Dhr. Michael Verstraeten hadden het idee om een website te maken voor artsen over Corona. En dan? In het buitenland bestaan er ook zo’n websites. Met tienduizenden leden overigens.  Maar u besteedt daaraan geen aandacht.  U kan misschien de bouwers van deze websites ook allemaal lastigvallen met herhaalde telefoons, en daar dan een “boeiend” artikel over schrijven.  Er was ook interesse bij vele artsen in België om elkaar op zo’n website te ontmoeten. Vindt u dat een probleem of zo? Is dat nu werkelijk zo nieuwswaardig? En Ik stel mij daar vragen bij over de kwaliteit en intentie van de journalistiek en uw magazine.

Toen ik de website technisch had gemaakt vond Dhr. Verstraeten bij de artsen die een open brief hadden geschreven over Corona, interesse om de site te vullen met content en te gaan gebruiken en beheren. Dit is een website van artsen die niets te maken hebben met Viruswaanzin, en die hun website ook volledig in eigen beheer hebben. Ook dat lijkt u een probleem te vinden. Wel, ik niet. Ik zou echt niet weten wat daar verkeerd aan zou zijn. U beweert in uw artikel dat “Viruswaanzin radicaliseert”.  Ik vraag mij af wat dat te maken heeft met het technisch bouwen en onderhouden van een website. Tenzij alle mensen die een website hebben of bouwen radicalen zijn? De titel van uw artikel is tendentieus en u stelt mij ten onrechte in een kwalijk daglicht. Ik vind dit laster en eerroof van Knack en uw journalist Castel.

U stelt dat de website professioneel oogt.  Ja dat is zo.  Ik kan goed websites maken.  U stelt verder dat deze website een initiatief lijkt van artsen.  Dat is ook zo.  De website wordt beheerd en inhoudelijk bepaald door artsen. Als een dokter morgen een computer koopt en daarop zijn dossiers bijhoudt, dan is het bijhouden van dat dossier een initiatief van de dokter en niet van de computerfabrikant die de computer heeft gemaakt. U neemt er aanstoot aan dat de website autoriteit uitstraalt omdat de site een initiatief is van artsen.  Dat is uw eigen perceptie. De website wordt inderdaad gesteund door een 700 artsen. 

U beweert verder dat de website “desinformatie” zou verspreiden. Het zal u niet onbekend zijn dat de technicus die een website onderhoudt geen inspraak heeft over de inhoud van deze website. Ik ben geen arts. U betrekt mij dus nodeloos bij de inhoud van de website waarvan u vindt dat deze inhoud fout is. Sta mij toe om wat dat betreft erg aan de schrijfsels over wat juist of fout zou zijn van uw journalist te twijfelen. Hij slaagt er niet bepaald in om over diverse onderwerpen waarheidsgetrouw te schrijven in dit artikel. Temeer te weten dat Brecht Castel zich refereert als factchecker van Knack. Mag ik de kwaliteit van factchecken daar ook mee vergelijken?

U verwijst naar mijn bedrijf om te beweren dat ik het geld van Artsen Voor Vrijheid zou ontvangen.  Eigenlijk heeft u daarmee geen zaken. Deze vereniging is een private vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en een dergelijke vereniging krijgt giften en doet met die giften wat zij wil. Ik heb inderdaad het betalingssysteem technisch opgezet via mijn bedrijf, als u het toch wil weten. Maar waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Ik hoeft ten aanzien van de pers en de publieke opinie toch geen rekenschap af te leggen over wat ik betaald wordt voor mijn technische diensten? Of zijn we in het communisme beland waarbij iedereen moet gaan opbiechten wat hij verdient waarvoor en welke systemen hij voor wie opzet?  Ik merk op dat dergelijke vragen niet worden gesteld aan bedrijven, politieke partijen of andere organisaties en nog minder aan hun leveranciers.

Waar haalt u het uit dat ik een “prominent lid” zou zijn van Viruswaanzin?  Het is trouwens volstrekt onduidelijk wat het adjectief “prominent” hier zou moeten betekenen. Ik ben wel lid, maar geen bestuurder van deze VZW.  Dat kan u nakijken op de kbo. Trouwens zie ik het probleem niet. Iedereen kan lid zijn van de VZW Viruswaanzin.  Er kan trouwens niets op tegen zijn dat sympathisanten van Viruswaanzin, ook sympathisanten zijn van Artsen voor Vrijheid. Beide organisaties strijden tegen de maatregelen van Covid-19, die totaal niet blijken te werken. Maatregelen die een enorme collaterale schade veroorzaken. Met vele slachtoffers. Het aantal doden dat door de maatregelen wordt veroorzaakt dreigt een stuk hoger te zijn dan het aantal doden dat werd bespaard, als er al doden zouden bespaard zijn. Er zijn intussen tal van organisaties en groepen die tegen de maatregelen zijn.  Het is helemaal niet verboden om zich in te laten met meer dan deze groepen.

Verder heeft u achterhaald dat ik een andere klant heb gehad, de Belfort-groep.  Een groep die u ook allerlei fraais toedicht.  Ik vraag mij af wat het probleem is.  Moeten alle leveranciers van de mensen van de Belfort-groep geculpabiliseerd worden?  Tot en met de bakkers die de broodjes leveren die de leden van de Belfort-groep samen opeten?  U beweert ook dat ik mijn schouders zou gezet hebben onder “Docs4opendebate”.  Dat is gewoon een leugen. Ik heb met Docs4opendebate niets te maken. 

Dat ik een website heb gemaakt, heeft geen enkele nieuwswaarde.  De website is er, en hij zal wel gemaakt zijn door iemand. Dat die iemand sympathie heeft voor de klant waarvoor hij werkt, kan toch geen probleem zijn.  Ook dat heeft geen enkele nieuwswaarde.  Ik vraag mij trouwens af wat de nieuwswaarde is van uw artikel. Viruswaanzin radicaliseert volgens u omdat er een website is gemaakt door mij die aan een aantal dokters is overgedragen en omdat ik lid ben van Viruswaanzin. Behoorlijk dunnetjes is dat. Men kan van ernstige journalisten toch iets meer verwachten dan dat.

U verwijt mij complotdenken, maar uw artikel is geschreven alsof er een complot zou zijn tussen de mensen van Viruswaanzin en de mensen van Artsen Voor Vrijheid.  Knack verzint  dus zelf complotten.  Om dat complot te bewijzen denkt u ermee te volstaan aan te tonen dat de website van Artsen voor Vrijheid gemaakt is door iemand die ook lid is van Viruswaanzin.  Dat is wel een bijzonder indrukwekkend complot, moet ik zeggen.

Als u een probleem heeft met een organisatie dan kan u zich richten tot het bestuur van deze organisatie, maar laat de technici die hun brood willen verdienen, en zich zelfs deels belangeloos inzetten, met rust.  Ik vind wat u doet laag bij de grond. 

Ik hoop hierbij dat ik de lezers van Knack duidelijkheid kan brengen in de vele insinuaties en laster die mij schandelijk en zonder gegronde redenen ten laste zijn gebracht. Mijn naam en reputatie is door het slijk gehaald. En schaadt mijn professioneel leven. Ook naar de toekomst toe want internet vergeet niet. Voor wat? Ben ik staatsgevaarlijk omdat ik websites ontwikkel voor klanten? Een website die informatie draagt die de mainstream media teneur niet volgt? Ligt daar het probleem? Als dit verder gaat overweeg ik zelfs juridische stappen te zetten. Dit is ongehoord en ik maak me ernstige zorgen met betrekking tot de impact voor het fijne laagje wat democratie nog zou voorstellen als ik lees dat Minister Van Quickenborne zogenaamde complotgelovers en het vrije woord wil gaan aanpakken. Mag ik dan gaan geloven in een complot als toevallig dit artikel rond dezelfde tijd verschijnt in uw magazine? Of is dat toeval?

Dit alles is de naam van een gerenommeerd magazine onwaardig.

Misschien moet Knack zichzelf wel es gaan factchecken alsook hun journalisten beter screenen?

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

7 gedachten over “Hoe Knack radicaliseert, kritische artsen complotfantasten noemt, en zelf een complot fantaseert

 • 29 januari 2021 om 18:55
  Permalink

  Wat een domheid van Knack! Mooie reacties in elk geval.

  Beantwoorden
 • 30 januari 2021 om 09:47
  Permalink

  Een dikke proficiat voor al deze reacties! Geweldig…

  Beantwoorden
 • 30 januari 2021 om 16:42
  Permalink

  Re: Hilde De Smedt

  Eerste leugen:
  “De eerste de beste die ons vroeg wie de site had gemaakt, heeft deze informatie gekregen. Daar is niets heimelijk aan.”
  Toch wel. De personen achter de website, of dat nu Godijn is of een mysterieus team van artsen die zich verbergen achter de anonimiteit, hebben nooit informatie willen geven aan de eerste de beste over van wie de website uitgaat. Ik ben blij dat die informatie dan toch deels aan de journalist van Knack is doorgespeeld en via deze antwoorden. Dat neemt de leugen niet weg.

  Eerste verdraaiing:
  “Viruswaanzin zou radicaliseren en dat wordt in verband gebracht met Artsen voor Vrijheid. Viruswaanzin zou “heimelijk” achter Artsen voor Vrijheid http://www.artsenvoorvrijheid.be zitten. Een complot! Geheim! Verborgen!”
  Ja, viruswaanzin vzw radicaliseert. Ze laten een veroordeelde neonazi een opiniestuk schrijven (dat na heel wat gedoe wordt teruggetrokken), ze pleiten openlijk over de moord op virologen (dat ze dan doodstraf na volkstribunaal noemen en waarvan ze hopen dat het openbaar en op een gruwelijke manier kan voltrokken worden). Twee voorbeeldjes van hoe viruswaanzin radicaliseert. En nee, die radicalisatie staat los van AVV, terwijl viruswaanzin vzw zelf gelinkt is aan AVV.

  Eerste waarheid: AVV is niet geïnteresseerd in feiten:
  “Als Knack de ambitie heeft om alle geschriften in de wereld te gaan “factchecken” en alle getuigenissen te gaan controleren, dan moet Knack dat maar doen. Wij voelen ons niet geroepen, en zijn ook geen politiedienst die alles tot in de puntjes kan nagaan.”
  Deze bende associeert feiten nagaan met politieagentje spelen. Hoe kan je nu duidelijker aangeven dat het waarheidsgehalte van de “getuigenissen ” en de artikelen van nul en generlei waarde zijn? Het kan hen geen aars schelen. En als waarheid geen betrachting is, wat is dan wél de bedoeling van de website AVV?

  Eerste lege frase:
  “Niet over alle vaccins. Wij zijn geen anti-vaxers uit principe.”
  Dr De Smedt beweert dat ze geen antivaxxer uit principe is. Nee, ze is gewoon antivax. Punt. Daar zijn de dure woorden ‘in principe’ niet voor nodig.
  Maar het gaat me niet over haar. Het gaat over die ‘wij’. Die ‘wij’ heeft geen enkele betekenis, zolang je niet zegt wie die ‘wij’ zijn.

  Eerste aanwijzing dat er niet eerlijk wordt geïnformeerd op AVV:
  “Men kan er niet omheen dat er aandacht is voor personen die overlijden nadat ze een vaccin tegen Covid kregen.”
  Men kan er ook niet omheen dat het de verdomde taak is van gediplomeerde en zelfverklaarde artsen om het gesuggereerde verband aan te tonen. Is het niet aan de medische experts om expliciet uit te leggen dat (1) ‘nadat’ niet per se hetzelfde is als ‘doordat’ en (2) men misschien eerst even de onderzoeken moet wachten vooraleer boodschappen cyberspace in te sturen die aansturen paniek?

  Beantwoorden
  • 1 februari 2021 om 08:21
   Permalink

   Blij dat de zogenaamde factchecker auteur van de Knack leugens ook reageert. Ik ga uw schrijven voor deze keer toe laten en ik ga een poging van weerwoord bieden, maar meer energie vind ik het niet waard.

   Misschien kan u al beginnen met de juiste spelling van onze namen. In dit betoog en ook in de vele leugens die u en uw vrienden over ons op social media verspreiden. Dan heeft u dat tenminste al correct.
   Als factchecker en infobron voor een zogenaamd prestigieus magazine Knack zou dat intellectueel een aanrader zijn. Het is een beetje zielig aan het worden uw roep voor aandacht.

   Maar bon. Terug een mooi stukje zinloze fantasie, zonder feiten te kennen en nee wij hebben geen zin met u in dialoog te treden hierover, of iedere aanteiging stuk voor stuk te weerleggen.
   Ons RvA geeft u alle correcte info.
   Maar wat een verspilling van talent. Misschien zou het interessant zijn dat u fictie romans schrijft, dan heeft uw talent enige positieve bijdrage ipv zoveel mensen in een slecht daglicht te stellen. Dat kan u mogelijks meer opleveren dan de bijdrage die uw broodheren nu betalen.

   Beseft u dat u ook bijna een miljoen mensen schoffeert die het wel met ons eens zijn? Onze website heeft op 2 maand 750.000 unieke bezoekers getrokken zoals uw journalist Castel het voor een keer wel correct aanhaalt. Een doorn in het oog? Deze mensen sturen ons dagelijks hun dank per mail, op social media en persoonlijk. Deze mensen steunen ons, ja sommige ook es een centje, want ook wij moeten kosten betalen.

   Het is ondertussen voor miljoenen mensen, als niet miljarden mensen wereldwijd, duidelijk welke grove politieke en farmaceutische misdaad er opnieuw gepleegd wordt. Zovele mensen die directe en indirecte zware schade hebben hierdoor. Of nog gaan krijgen. Zoveel menselijk leed.

   Er zijn ondertussen ettelijke keren meer slachtoffers aan de maatregelen dan deze van het corona virus. Een pandemie met 0,025% doden wereldwijd. 0,1% in België, men heeft nog snel de cijfers moeten opdrijven om dit getal te kunnen halen. U leest het goed, 99,9% overlevingskans.

   Zovele moeders en vaders die hun kinderen hun toekomst afgenomen is.
   Zovele kinderen die leerachterstand hebben. Kinderen die in de cruciale fase van hun leven hun jeugd afgenomen wordt.
   Zovele mensen onder mom van Corona die hun job kwijt zijn. Hun inkomen dat al jaren op een overlevingsmodus was gestoeld.
   Zovele met depressie hierdoor tot zelfs vele zelfmoorden.
   Zovele acute zieken, kankers, operaties e.d. die niet behandeld worden.
   Zovele mensen in rusthuizen die in isolement sterven. Niet alleen door gemis aan menselijk contact, maar ook door de mis/behandeling.
   Zovele schadegevallen door het vaccin ondertussen dagelijks, en men blijft maar deze misdaad opdrijven. Immers nu is het credo, het is maar normaal dat er es een paar honderd doden vallen van een ongetest vaccin met (ja toch wel, nano mRNA tech). Vroeger was er nooit zogezegd oorzakelijk verband aan vaccinatie. Nu geeft men het gewoon flagrant toe dat het de normaalste zaak is de doden en blijvende schade. En toch gaat de propaganda schandelijk verder.
   Zovele mensen die het politiegeweld moeten ondergaan.

   Onze website spreekt in naam van al deze mensen, want uw media doet dit niet. Uw media censureert dagelijks hard, iedere dissidente waarheid die zovele mensen trachten boven te brengen. Via factcheck die de waarheid verdraaien en het “wetenschappelijke dogma” als het ware een religie propagandeert. Landen als China en Noord-Korea beginnen een beetje jaloers te kijken naar ons.
   Uw media verdraait de hele tijd de cijfers voor hun broodheren, de farma industrie, de politiekers en het IMF en het WEF. En heel soms tonen ze wat hypocriet mededogen door ook es een slachtoffer aan het woord te laten, heel goed voor hun cijfertjes.
   Maar de vele andere worden monddood gemaakt (letterlijk en figuurlijk), beschimpt, in het gezicht uit gelachen.

   De angst moet immers hoog gehouden worden. Beseft u wel hoeveel mentale en fysieke schade deze angst teweeg brengt? We hebben een epidemie van onrealistische smetvrees gekweekt. En nu zijn ze heel hard achter onze kinderen aan het komen om ze te traumatiseren dmv schadelijke vaccinatie en een staaf tot achteraan hun hersenen keer op keer.

   Begrijpt u een beetje mijn boosheid?

   Onze website spreekt ook in naam van vele artsen en deskundigen die moeten zwijgen of bestraft worden als ze toch durven opspreken. Wees maar zeker, er zijn meer artsen die tegen de maatregelen zijn. Immers zij zien dagelijks welke schade dit aanricht. Zij weten heel goed dat ze moeten zwijgen. Ook iedereen beseft hoe deze pandemie in stand wordt gehouden met fiat IMF geld dat vele deskundigen, zelfstandigen en andere krijgen om deze dictatuur in stand te houden. Zo zie u ook es hoe dunnetjes de bankencrisis was en het economisch verhaal van we moeten langer werken, als u weet dat de reële staatschuld ondertussen opgelopen is tot 487 miljard ! https://www.staatsschuldmeter.be/
   Hoort u daar iets over? Wie gaat dat betalen? U mijn beste Frank? Ja toch ook.

   In debat gaan, willen en durven jullie niet, dus shaming, framing en op de man aanvallen is de laag bij de grondse taktiek van jullie. Ik schrijf jullie, want wij (en wij zijn een mooi sterk team, desondanks uw insinuaties dat dit een 1 mans project zou zijn), wij weten dat jullie een team zijn uit het Skepp kamp. Jullie taktiek is ons jarenlang gekend. Jullie hebben een netwerk dat zich uitspreid van de universiteiten tot de journalistiek en de media. Hoeveel zitjes zijn er betaald door de farma op de universiteit? Ik wil gerust nog even het EOS artikel opzoeken voor u.
   Misschien moeten de banden van het internationale skepp en factcheck netwerk wel es ontmaskerd worden?
   Durf twijfelen is de slogan van Knack. Wel wij durven twijfelen maar mogen niet gehoord worden.

   Maar wij staan niet alleen. Mensen hebben jullie spel door en hoe harder jullie ons trachten te framen, hoe harder jullie verbranden. Kijkt u ook maar eens bij het artikel van Dr. Denis hoeveel steun deze krijgt, op onze site, en ook op social media. https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/01/29/dr-denis-die-de-coronamaatregelen-kritisch-bekijkt-is-geschorst-bekijk-zijn-videoverhaal-geeft-u-een-steuntje-factcheck-vrt-artikel/

   Wij hebben ook goeie psychologen en therapeuten in onze rangen. Ik merk dat uw schrijven vol gemis van liefde en warmte zit. Mocht u geen heil vinden bij onze deskundigen dan wil ik u gerust een dikke warme knuffel geven. Tenslotte is dat wat wij mensen onder elkaar het meeste missen, meer dan ooit.
   Menselijke warmte.

   Uw wel genegen webmaster
   Sven

   Beantwoorden
 • 11 februari 2021 om 13:46
  Permalink

  We mogen 2 weken later ondertussen allemaal dezelfde reactie ontvangen van Knack, ons Recht Van Antwoord zal niet gepubliceerd worden.

  Oordeelt u even mee:

  Geachte,

  BETREFT: uw vraag tot inlassing van een recht van antwoord in het magazine Knack

  We verwijzen naar uw vraag tot inlassing van een recht op antwoord naar aanleiding van het artikel
  gepubliceerd in de editie van Knack op 20 januari 2021 onder de titel « Hoe Viruswaarzin
  radicaliseert ».
  Het uitoefenen van het recht van antwoord, is zoals u wellicht bekend, onderhevig aan de bepalingen
  vastgelegd in de Wet van 23 juni 1961.

  Artikel 3 van voormelde wet stelt, dat kan worden geweigerd :
  « de inlassing van elk antwoord:
    1° Dat niet onmiddellijk in verband staat met de bestreden tekst;
    2° Dat beledigend is of in strijd met de wetten of de goede zeden;
    3° Dat zonder noodzakelijkheid derden in de zaak betrekt;
    4° Dat gesteld is in een andere taal dan die van het periodiek geschrift »

  Bij nalezing van het door u doorgestuurde recht van antwoord, stellen wij vast, dat uw recht van
  antwoord een ronduit beledigend karakter heeft en dit zowel ten aanzien van de journalist als het blad
  Knack.

  Op basis van deze (wettige) reden, weigeren wij dan ook in te gaan op uw vraag tot publicatie van het
  recht tot antwoord.

  Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning.
  Met hoogachting

  Beantwoorden
 • 14 februari 2021 om 12:52
  Permalink

  Ik gaf een maand geleden mijn abonnement van Knack op. Ook dat van De Morgen. Het debat in deze nieuwskanalen is niet genuanceerd meer.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 × twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.