Getuigenis Philippe Janssens: Vragen inzake het vaccin t.a.v. Minister Vandenbroucke

🕒 Leestijd: 4 minuten

Geachte Minister Vandenbroucke,

We vernamen van de media dat de vaccins van de verschillende producenten 90% en zelf meer effectief zijn.  Dat zou ons kunnen doen besluiten dat deze vaccins zeer betrouwbaar zijn.

Ik had echter een paar zeer concrete vragen met betrekking tot deze Covid19-vaccins, waar U met uw kabinet en de experten (waar jullie beroep op doen), ongetwijfeld een antwoord op weten.

Als ik naar de diverse mediakanalen zoals de openbare omroep, en de commerciële omroepen kijk en de Vlaamse kranten erop na sla, blijf ik een beetje op mijn honger zitten.

Ik maak mij echter wel wat zorgen over het vaccin, daarom alvast volgende vragen :

 1. Kan U mij de wetenschappelijke onderzoeksrapporten bezorgen waarmee men tot deze claims komt?Vooraleer U een ganse bevolking injecteert met een bepaalde substanties, zullen deze wel grondig door Uw diensten onder de loep genomen zijn.  Kan U de verantwoordelijke(n) van Uw diensten geven, die deze studies heeft/hebben nagekeken.Ik ken een aantal mensen in de sector die deze studies graag hadden nagekeken.
 2. Hebt u ook de samenstelling van het vaccin per producent?  Klopt het dat er DNA van apen en geaborteerde foetussen aanwezig zijn in het vaccin?
 3. Is de gouden standaard van Covid19 inmiddels gevonden?
 4. Vreest U niet dat de diverse mutaties van het vaccin, de werkzaamheid van het vaccin zullen beïnvloeden?  Of werk het vaccin voor ALLE verschillende mutaties? Volgens Prof. Pierre Cappel alvast niet.
 5. Zijn deze vaccins al eerder toegepast op een bevolkingsgroep, behalve de proefpersonen de afgelopen maanden?Als dat nu wel op grote bevolkingsgroepen wordt toegepast, zou men dat als een experiment kunnen beschouwen.  Is dat volgens de Nürnberg Code wel wettelijk toegelaten?
 6. Zijn de lange termijn effecten van dergelijks vaccins gekend?
 7. Zijn de producenten in België/Europa verantwoordelijk voor eventuele schade die hun vaccins veroorzaken?  Zo niet, wie draait er dan op voor de schadeclaims?
 8. Bent U vertrouwd met de term “vaccinatieschade”?  Hebt u een idee welke grootte orde van bedragen de farmasector in het verleden al heeft uitgekeerd aan patiënten en nabestaanden tgv vaccinatieschade?
 9. Zijn ALLE Covid19 vaccins onder dergelijk lage temperaturen te vervoeren?  Waarom komen alle producenten met een identiek type vaccin?  Zijn deze tot stand gekomen uit onafhankelijk onderzoek?
 10. Het zou telkens om een mRNA vaccin gaan (cfr. voorgaande vraag?).  Hebben deze vaccins een invloed op ons menselijk DNA?  Kunnen deze mRNA strangen ons menselijk DNA beïnvloeden?  Is er crispr-technologie aanwezig in deze vaccins?  Sommigen beweren dat de mRNA vaccins een middel zijn tot genetische manipulatie van de mens.
 11. Zit er luceferase in de huidige vaccins, wat de traceerbaarheid van deze vaccins vereenvoudigt? Er loopt een patent op deze stof die lang voor de Covid19 uitbraak werd aangevraagd?
 12. Zitten er nano-partikels zware metalen in het vaccin?
 13. Volgens sommigen kunnen 4 en 5G stralingen een invloed hebben op zware metalen in ons lichaam?  Deze masten hebben immers een straling gelijkaardig aan microgolfoven-straling.  Ik heb altijd begrepen dat men nooit metalen in een microgolfoven mag steken.Heel wat dokters zeggen dat hydroxycloroquine en Zink een positief effect hebben in de genezing van Covid19.  Ik vernam dat het middel volgens de protocollen NIET MAG voorgeschreven worden aan patiënten met Covid19.  HCQ blijkt een middel tegen malaria, maar ook tegen STRALINGSZIEKTES! Zeer veel dokters op het internet beweren zeer positieve resultaten te hebben bij Covid19 patiënten. Sommigen zeggen dat we heel wat zware metalen binnen krijgen in onze longen via (lucht)vervuiling en of chemtrails.  Dat zou echter onderwerp moeten zijn van een andere thread.Waarom wordt HCQ+Zn niet onderzocht als middel tegen Covid19?
 14. De nano-partikels zouden de dusdanig klein zijn, dat ze de blood-brain-barriere door kunnen, waardoor zich zware metalen kunnen op stapelen in de hersenen.  Hebben jullie weet van dergelijke claims?
 15. Zijn er nadelige bijwerkingen vastgesteld na inname van het vaccin?  Dat zal ongetwijfeld blijken uit de onderzoeksrapporten.  Ik vernam via bepaalde mediakanalen alvast koorts, zeer erge pijn, ongemakkelijkheid en andere,…  Ik hoorde dat er in Zuid Korea een aantal mysterieuze sterfgevallen zijn, na een vaccinatiecampagne?  Houdt dat verband met deze vaccins?
 16. Ik las dat sommige vaccins (Moderna?) slechts 3 maandag werkzaam zijn.  Betekent dat dat er 4 vaccins per jaar noodzakelijk zijn?
 17. Zijn er plannen om de vaccinatie te verplichten?   Zo niet, kan U garanderen dat de rechten van de niet-gevaccineerden niet worden geschonden en geen discriminerende maatregelen jegens niet-gevaccineerden worden ingevoerd?
 18. Er is immers sprake van een Europees vaccinatiepaspoort?  Kan U dat bevestigen?
 19. Waarom een ganse bevolking vaccineren, wanneer de overlevingskansen van het virus volgens de gegevens van de CDC, in de leeftijdscategorie tussen 18 en 50 jaar 99.997% bedraagt?  Bij jongeren is dat % nog hoger! Dat is meer dan de gewone griep.  Volgens sommigen ligt dat percentage iets lager, doch nooit onder de 99,7% (als men alle leeftijdscategorieën in rekening brengt). Waarom ook deze angstpsychose in de maatschappij verspreiden voor dergelijk mild virus, waar 98% van de bevolking amper iets van ondervindt?
 20. Zou het nog nut hebben om te vaccineren, indien er een ander (goedkoper?) middel beschikbaar is op de markt? (lees HCQ + Zn)
 21. Hoeveel heeft de Belgische staat (rechtstreeks of via Europese financiering) bijgedragen aan de miljarden subsidies aan diverse grote farmabedrijven voor de ontwikkeling van het vaccin?  De grote farmabedrijven kregen van Ursula Von Der Leyen elk € 300.000.000,00.  De VS zal een minstens even grote inspanning geleverd hebben?  Worden deze bedragen afgetrokken van de €3,00 kostprijs per vaccin?
 22. Ik vernam dat Tedros als baas van de WHO, samen met Bill Gates al aankondigden dat de maatregelen niet zullen versoepelen, ondanks de vaccinaties.  Alle maatregelen zouden blijven gelden en dat mogelijks voor nog een aantal (7 a 10 jaar?) jaren!?   Klopt het dat in China vandaag geen Corona-maatregelen meer gelden?  In Rusland kan men ook gewoon naar een voetbalmatch of concert.
 23. Kan U bevestigen dat er geen enkele financiële belangenvermenging is tussen de diverse protagonisten in de media rond het Covid19 gebeuren en dan voornamelijk de leden van het GEES, onze Belgische universiteiten en de farmaceutische sector/WHO/Bill & Melinda Gates Foundation?
 24. Ik had toch graag wat meer debat gezien in de media en in het parlement, want ik hoor op de diverse andere vrije media andere signalen met betrekking tot vaccins.  Acht U dat mogelijk op onze openbare omroep?  Ik kan begrijpen dat bepaalde aandeelhouders van de commerciële media dat liever NIET zien.  Op de met ons belastinggeld betaalde openbare omroep, zou dat WEL mogelijk moeten zijn denk ik.

Ik heb dus heel wat vragen bij het vaccin, die ik graag beantwoord zie vooraleer ik in overweging zou nemen het vaccin tot mij te nemen.
Alvast bij voorbaat bedankt om mij en mijn gezin terdege te willen informeren.
Ik reken erop dat U het allerbeste voor heeft met ons en dat U in de wetenschap van alle antwoorden op mijn vragen een gewetensvolle beslissing kan nemen.

Het gaat U verder goed.

Met vriendelijke groeten,

Philippe-j@telenet.be

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “Getuigenis Philippe Janssens: Vragen inzake het vaccin t.a.v. Minister Vandenbroucke

 • 15 december 2020 om 20:56
  Permalink

  Ik hoop dat deze uitstekend onderbouwde brief werkelijk bij de minister is terecht gekomen. Ook al heb je geen antwoord gekregen, je hebt het geprobeerd. Stuur ook door naar de media als lezersbrief en naar de oppositieleden.

Reacties zijn gesloten.