Getuigenis van een contacttracer

🕒 Leestijd: 3 minuten

Heel toevallig is dit nieuw instructie programma dag één van de lockdown ingegaan en zijn de cijfers volgens de experts een beetje gunstiger. Waar wij de afgelopen weken vol op moesten bellen als contacttracer is Netflix sinds vrijdag weer onze beste vriend. Hieruit is op te maken dat de cijfers heel veel lager liggen dan er in het nieuws wordt verteld. Via rondvraging onder mijn collega’s van de andere bureaus die bellen, blijkt dat het overal hetzelfde is.

  1. “Registreren Naam + voornaam • RRN • Ticketnummer • Correct e-mailadres ➔ ALTIJD checken of alles correct is ➔ NOOIT een quarantaine attest indien Advies 1 bij 2A, 1A en 2B. ➔ Stuur dit dus ook niet door.
  2. Er wordt te vaak doorgeschakeld naar de VLG_CoronaApp queue zonder duidelijke reden (bijvoorbeeld wanneer de burger een SMS ontving). De Coronalert app verzendt geen SMS’en, het kan wel dat een burger voor een 2A dossier een SMS ontving, hier dient dan ook niet voor doorgeschakeld te worden. Vanuit de outbound queue mag er nog steeds niet naar inbound doorgeschakeld worden (dit veroorzaakt problemen met wrap-ups). Indien de burger bijkomende vragen heeft over de applicatie dient deze zelf terug in te bellen.
  3. Bij het invoegen van contacten (in 1A) dient altijd gevraagd te worden of de index de adresgegevens kent van het contact. Deze dienen nauwkeurig genoteerd te worden, de FA’s gaven aan dat er soms foute of onnauwkeurige adresgegevens ingevuld worden.
  4. Indien een index meldt dat zijn dokter aangaf dat het resultaat zwak positief is dan mag dit geloofd worden (het is onwaarschijnlijk dat de patiënt dit zelf verzint). Het dossier mag dan afgesloten worden met wrap up ‘geen of negatieve test’ en ‘Closed without data’. Wat is een zwak positief resultaat? Eerst een korte omschrijving van een PCR test: Een PCR-test spoort viraal RNA (virusdeeltjes) op. Het resultaat van een PCR test wordt uitgedrukt in een CT-waarde (Cycle Treshold), hoe lager de CT waarde ligt hoe sneller het RNA opgespoord kon worden. Hoe hoger de CT waarde is hoe langer het duurde voor het viraal RNA opgespoord kon worden, Indien de CT waarde erg hoog ligt zijn er dus weinig virusdeeltjes aanwezig in het staal Dit kan het gevolg zijn van een oude infectie, PCR testen zijn erg gevoelig en kunnen soms een tot 42 dagen oude infectie nog opsporen, de CT waarde zal dan hoog zijn.

De meeste labo’s beschikken over een klinisch bioloog die achteraf een positief resultaat nog kunnen overschrijven aan de hand van deze criteria:

  1. de persoon vertoonde geen COVID-symptomen gedurende minstens 1 week. Indien er tevoren ernstige symptomen waren, moet de start daarvan minstens 4 weken geleden zijn;
  2. de persoon had geen contact met een bevestigd positief geval in de afgelopen 3 weken (2 weken incubatie + 1 week infectieuze periode);
  3. het PCR-resultaat toonde een lage virale RNA-belasting (bvb. hoge Ct-waarde, <100.000 RNAkopieën/ml, …)
  4. er was een eerdere positieve PCR-test, minstens 1 week voor de staalname, of een gekende positieve serologie. De klinisch bioloog zal dit proces meestal in samenspraak met de huisarts opstarten (indien de huisarts bijvoorbeeld aangeeft dat de burger een vroegere infectie had en zag dat de CT waarde erg hoog lag). Het is dan echter al te laat om het resultaat uit ons systeem te herroepen waardoor het ticket zich al in ons systeem bevindt. De arts zal wel de patiënt op de hoogte stellen.
  5. In het script staat dat een index na 7 dagen uit isolatie mag indien hij/zij symptoomvrij is. Voorwaarden om de isolatie op te heffen: • Minstens 7 dagen na symptomen of test (indien asymptomatisch toen de test plaatsvond) • Minstens 3 dagen koortsvrij • Vermindering van respiratoire klachten (ademhalingsklachten) Indien iemand tot de 6e dag van zijn isolatie koorts heeft zal de isolatie dus ten vroegste de 9e dag opgeheven mogen worden.
(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)