Getuigenis Inge Lagae t.a.v. schooldirectie – VERVOLG

🕒 Leestijd: 7 minuten

Vervolg van https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/11/17/getuigenis-inge-lagae-t-a-v-schooldirectie/

T.A.V. Mevrouw Vrijens, directie Kinderrechten.be

Beste mevrouw Vrijens,

Naar aanleiding van de mondmaskerplicht op scholen en de uitwisseling van meningen met duizenden andere bezorgde ouders,
ben zo vrij u op de hoogte van de brengen van mijn mailverkeer naar kabinet Weyts alsook naar de school van mijn dochter.

Ik wacht sinds 23 oktober nog steeds op antwoord van kabinet Weyts. Het betreft een mail waarin verwezen wordt naar wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat de mondmaskerplicht niet alleen onwettig is maar ook zeer nefast voor de gezondheid van onze kinderen.
U moet er immers op toezien dat de rechten van onze kinderen worden gerespecteerd door ouders en derden?

Mag ik dan hopen dat u dit ook doet?

Met vriendelijke groet,

Inge Lagae

ANTWOORD

Beste mevrouw Lagae,

Mevrouw Vrijens heeft uw mail goed ontvangen.

We ontvangen wekelijks mails over de mondmaskerplicht en de voorzorgsmaatregelen op school. Van ouders die het aanklagen en tegelijkertijd van ouders die bezorgd zijn als de mondmaskerplicht versoepeld zou worden. Het gaat dan over gezinnen waarbij een ouder of een kind tot een risicogroep behoort. Beide perspectieven komen hier aan bod. En beide groepen halen wetenschappelijk onderzoek aan of halen bestaande onderzoeken onderuit. We begrijpen echt wel de hevige en emotionele reacties hierover langs beide kanten.

Het Kinderrechtencommissariaat kan uiteraard niet beslissen welke maatregelen moeten gehandhaafd worden in een nationale gezondheidscrisis. Dat behoort tot de bevoegdheid van het Overlegcomité en de bevoegde ministers.
Wel laten we de stem van de jongeren en de signalen die we horen zoveel mogelijk weerklinken via onze overlegkanalen. Maar ook hier spelen verschillende perspectieven.

Kinderen en jongeren ervaren maatregelen op de school zeer verschillend. Een recent onderzoek uitgevoerd door de Vlaamse Scholierenkoepel laat wel zien dat 67% van de leerlingen de maatregelen op school terecht vinden. Iets meer dan de helft voelt zichzelf veilig door de maatregelen. 65% zegt dat de mondmaskers in de klas henzelf beschermen. Vier op vijf scholieren zien de mondmaskers als een manier om (groot-)ouders te beschermen.

In mei organiseerden we zelf ook een grootschalige bevraging bij kinderen en jongeren. Dit om lessen te kunnen trekken naar de toekomst. De bevraging gebeurde tijdens de lockdown in mei. De impact van de sluiting van de scholen bij kinderen en jongeren was groot. Onze bevraging bevestigde dit. De crisis had negatieve effecten op hun welbevinden waaronder verveling, eenzaamheid, stress en angst. Maar ook zagen we een toename van ruzie en huiselijk geweld.

De school en ook vrijetijdsplekken zijn voor kinderen en jongeren niet enkel plekken waar ze leren, maar ook waar ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en waar ze hulp en steun vinden. Het zijn veilige “bufferzones” voor als het thuis moeilijk loopt. Tot slot zagen we via onze bevraging en ander onderzoek dat door het beperken van onderwijs vooral de kwetsbare leerlingen ongelijk getroffen worden.

Waar wij als Kinderrechtencommissariaat dus voor pleiten, is het zo lang mogelijk openhouden van de scholen alsook de toegang tot het vrijetijdaanbod. Het collectieve belang van toegang tot onderwijs primeert voor ons op het mogelijke ongemak of de kritiek op de veiligheidsvoorschriften. Als het dragen van mondmaskers een middel is om de scholen open te houden, en dat horen we duidelijk van de experten en het beleid, dan kunnen wij die beslissing begrijpen. Doel is om op deze manier, via het solidair volgen van de richtlijnen, iedereen mee aan boord te kunnen houden.

Het gaat over het afwegen van prioriteiten, hoe hard en moeilijk dat ook is. De discussie voeren over het al dan niet dragen van mondmaskers, de afstandsregels en de verstrenging rond sociale contacten vanuit een kinderrechtenperspectief is niet eenduidig. Het gaat over een afweging van verschillende rechten: recht op informatie, recht op inspraak, recht op bescherming (in beide richtingen), recht op sociaal leven. Maar ook recht op onderwijs en recht op de hoogst mogelijke bescherming van gezondheidszorg.

Wat ons inziens van groot belang is, is dat kinderen en jongeren informatie en inzicht krijgen over het doel van de maatregelen die genomen worden. Dat is een taak van iedereen: ouders, school, politiek en de bredere samenleving.

Vriendelijke groeten,

Inge Schoevaerts
Adviseur Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Beste mevrouw Schoevaerts,

Ik dank u voor uw antwoord en begrijp dat u geen uitvoerend beslissingsrecht hebt.

Laat ons stellen dat de hele coronacrisis, met een dodenaantal tussen van maximaal 0.025 % volgens de laatste statistieken DUS een reden is om AL onze kinderen in gevaar te brengen???!

Zoals u weet komen er dagelijks nieuwe wetenschappelijke studies bij van niveau waaruit blijkt dat het mondmasker zeer ongezond zij, vooral bij dagelijkse dracht van 8 a 10 uur na elkaar zoals bij onze kinderen het geval is.
Mondmaskers houden speeksel tegen maar zeker geen virussen. (Staat trouwens op alle verpakkingen en vindt u terug in vele wetenschappelijke onderzoeken “Peer review”) Er kan blijvende longschade ontstaan evenals groeiachterstand, om maar niet te spreken van de acne, netelroos, hoofdpijn, ademnood, keelpijn, bacteriële mondontstekingen en vele andere aandoeningen die dagelijks vastgesteld wordt door de kinderartsen.

Ik vraag mij af waar we in godsnaam mee bezig zijn? Kinderen moeten volwassenen NIET beschermen, de volwassenen moeten zichzelf beschermen!
Kinderen die behoren tot risicogroepen moeten tot zolang degelijk beschermmateriaal krijgen van de regering : een FPP2 masker en een schild en geen stoffen masker of een chirurgisch masker die GEEN bescherming bieden!

Ik begrijp dat minister Weyts alles in het werk stelt om de scholen open te houden en daar ben ik hem persoonlijk heel dankbaar voor. Als het aan onze belanghebbende nepvirologen lag dan bleven de scholen dicht.
Er wordt echter te nonchalant omgesprongen met de waarschuwingen van de duizenden artsen. Wie wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade aan de gezondheid van onze kinderen?

Daar zouden alle ouders graag een antwoord op krijgen. Tot mijn zeer grote spijt kreeg ik trouwens nog steeds geen antwoord van kabinet Weyts op mijn laatste mail.
Er zijn duizenden ouders die hierop zitten te wachten in naam van onze kinderen. En het aantal blijft groeien elke dag.

Ik dank u voor uw begrip,

Met vriendelijke groet,

Inge Lagae

Beste Mevrouw Schoevaerts,

Hartelijk dank om naar alle bezorgde ouders te luisteren!

Ik heb 2 vragen i.v.m. uw mail naar Mevrouw Lagae.

1) U zou wetenschappelijke studies krijgen van bezorgde ouders voor het dragen van mondmaskers, dat dit efficiënt is en niet schadelijk. Zou u deze studies willen opsturen naar me? Ik zou ze heel graag willen lezen.

2) Kinderen worden niet ziek door het niet dragen van mondmaskers, zou ik denken. Kinderen die wel een mondmaskers dragen wel.
Heb ik iets gemist? We maken ze ziek en we doen er niets aan?

Kinderen krijgen op dit moment direct dan wel indirect de boodschap dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen én dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat andere mensen (ook volwassenen) veilig en in leven blijven. Dit is een taak die niet bij kinderen hoort te liggen; kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het leven van anderen, laat staan van volwassenen. In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind. (o.a.boetes, gevangenis, gezondheid grootouders) Wat er nu gebeurt is een vorm van indoctrinatie. Kinderen bevragen over dit onderwerp heeft helemaal geen zin. Als een kind 5X/dag hoort gedurende 6 maanden dat je sterker wordt van spinazie te eten, en je ondervraagt hen daarover, zullen ze dit ook beamen. Wie niet?
Maar voor mij geldt vooropgesteld: kinderen moeten vrij kunnen ademen en geen onderdeel worden gemaakt van problemen waar ze geen deel van uitmaken. Is dat niet wat de pasgeborene doet als hij op de wereld komt? Naar adem happen?
Ik heb mijn arts gevraagd voor een attest voor mijn zoon, hij is 11 jaar notabene, maar ze heeft me geantwoord dat ze verbod hebben gekregen om nog maar 1 uitzondering te maken, ook al vindt de arts het dragen van mondmaskers voor die kinderen op school helemaal niet goed. Vindt u dit normaal?

Ik ben zeker ook voor het openen van de scholen, dat steun ik ook 100%!

Alvast bedankt voor uw antwoord op mijn vragen.

Mvg,
Magali Le Clef

ANTWOORD

Beste mevrouw,

Wat u mag doorgeven aan alle andere bezorgde ouders, is onze visie op dit moment, binnen de huidige context en met de info waarover we nu beschikken op het dragen van mondmaskers bij de schoolgaande jeugd. Dat is ons materiaal en op dit moment ons standpunt. Ik vind uw analyse kort door de bocht naar ons toe en naar onze werking toe.

Het Kinderrechtencommissariaat is er echt niet om een overzicht te maken van wetenschappelijke bijdrages van voor-en tegenstanders. Dat is niet van onze hand, niet ons materiaal, laat staan dat we er ook nog is een kwalificatie aan kunnen geven wat peer-review is of niet.

Dank voor uw begrip,

Groeten,

Inge Schoevaerts
Adviseur Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Geachte mevrouw Schoevaert,

Ik heb uw antwoord in goede orde ontvangen, maar geef toe (ook met alle respect) ontgoocheld te zijn. Ook al heb ik begrip dat jullie veel te doen hebben, is deze kwestie veel te belangrijk om zomaar opzij te schuiven.

Ik heb moeite om zo’n negatief antwoord door te mailen naar alle bezorgde ouders (het beginnen er heel veel te zijn) en door te geven via onze sociale mediagroepen van bezorgde ouders.
Met veel spijt moet ik dus doorgeven dat u iets beters te doen heeft dan alle bezorgde ouders te voorzien van degelijke wetenschappelijke onderzoeken (liefst Peer review) die u mocht ontvangen van voorstanders. (Hetgeen ons niet gelukt is, vanwaar de vraag) Het zou nochtans niet moeilijk of tijdrovend moeten zijn want daardoor hebben jullie een « helder standpunt » kunnen innemen.
Uit deze onderzoeken zou blijken dat de mondmaskerplicht bij kinderen gerechtvaardigd is omdat deze de kinderen

 1. Zouden beschermen tegen virusinfecties,
 2. Geen gevolgen (blijvende letsels) veroorzaken bij kinderen in volle groei.

Kunt u mij of ons, beter gezegd, dan wel enige toelichting geven bij de volgende vraag, waar niemand tot vandaag een antwoord op heeft geformuleerd:
Wie zal er worden aansprakelijk gesteld bij letsels veroorzaakt door het mondmasker?
Ik geef een concreet voorbeeld wat er al eens voorkomt in de klassen (via getuigenissen van ouders): een kind valt flauw door benauwdheid of door hyperventilatie: het kind valt van de trap of van zijn stoel. Het kind moet worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Wie is hier dan verantwoordelijk voor?

Ik dank u van harte voor uw snel antwoord,

Met vriendelijke groet,

Magali Le Clef

Beste Philippe, (met mevrouw Schoevaert in bijlage)

Hartelijk dank voor jouw schrijven.

Wij zijn er ons als ouders heel erg bewust dat wij en onze kinderen inderdaad worden onderworpen aan een experiment (social engineering) ten koste van hun fysieke en mentale gezondheid met het coronavirus als excuus. We weten naderhand nu allemaal wel dat maskertjes NIET helpen tegen virale besmettingen. Het staat zelfs op de verpakking!
De goedgelovige ouders met of zonder risicopatiëntjes worden nog steeds in de waan gehouden dat dit wel zo is.

Ik verwijs opnieuw naar wat A.S., voormalig Chief Executive van het Defence Agency of Europe mij uitvoerig voorspelde in 2011 in een gesprek van een uur of vier.
Toen werd het hele plan al uit de doeken gedaan op de vertrouwelijke vergaderingen waar hij aan deelnam. Ik weet tot vandaag niet of ik blij of verdrietig moet zijn dat ik deze vertrouwelijke informatie toen al te horen kreeg. Ik heb het al die jaren verdrongen toen bleek dat het dit jaar tot uitvoering kwam.
Ik vernam gisteren trouwens dat Spanje al vroegtijdig ‘het universele basisinkomen’ wil opstarten met Europese funding. Het plan wordt uitgevoerd in snel tempo.
De intelligente mensen onder de bevolking stellen echter wel alles in vraag en er komen elke dag duizenden mensen bij. Dat geeft hoop.

Naast alle politieke en economische feiten wil ik graag hierbij nogmaals de belangrijke vraag stellen die niemand wil beantwoorden:
WIE NEEMT DE VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR DE LETSELS VAN ONZE KINDEREN???!

Misschien mogen wij het mevrouw Schoevaerts ook niet kwalijk nemen dat zij alles à la lettre volgt wat haar wordt opgedragen, zij is immers ook maar functionaris en moet zich aan de regeltjes houden.
Kinderrechten werd opgericht als ‘onafhankelijke instelling’ van het Vlaams Parlement, het is dus zeer duidelijk dat ook zij het politieke agenda moeten volgen, ten koste van onze kinderen.
Bij deze laten we kinderrechten.be maar voor wat het is. Zij hebben wel wat beters te doen dan te waken over de fysieke en mentale gezondheid van onze kinderen of ouders van risicopatiënten te informeren over de effectieve bescherming van de juiste mondmaskers.

Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag voor zover dit vandaag nog mogelijk is,

Met vriendelijke groet,

Inge Lagae

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

4 gedachten over “Getuigenis Inge Lagae t.a.v. schooldirectie – VERVOLG

 • 27 november 2020 om 09:24
  Permalink

  Dit is ronduit beschamend dat moraal van deze situatie compleet in de doofpot wordt gehouden! Je moet geen Einstein zijn om te beseffen dat maskers er geen goed aan doen na uren te hebben gedragen. Dit is KINDERMISBRUIK en kabinet Wuyts en de kinderrechten organizatie, shame on you. Ze hebben eens onderzoek gedaan naar kinderen hun mening??.. Are you kidding? Het zijn KINDEREN in godsnaam, dutskes weten niet beter dan een antwoord te geven dat ze zich veilig zo voelen met een vod op hun gezicht na maanden lang gemartel! Het is laf dat zo een belangrijk onderwerp volledig van tafel geveegd wordt door een simpel excuus dat de kinderen dat goed vinden. Het nieuws, ter zake enz mag wel gepresenteerd worden met verschillende gasten zonder een masker, binnen in een ruimte, maar kinderen laten we lekker langzaam lijden, zodat we zeker zijn dat de schade ooit goed zichbaat is. Urgghhh, zo’n lafheid en bewuste onwetendheid maakt je nog zieker dan eender welke virus.

 • 27 november 2020 om 12:45
  Permalink

  Het is opvallend dat in het eerste antwoord van mevrouw Schoevaerts wel het recht op gezondheidszorg wordt opgesomd, maar niet het recht op gezondheid. Geen enkel fundamenteel mensenrecht werd opgesomd.

  • 28 november 2020 om 15:08
   Permalink

   Ik vind het ook schandalig hoe kinderrechten.be hier geen standpunt wil of mag of durft innemen, het is de naam KINDERRECHTEN onwaardig. Shame on them !

 • 16 december 2020 om 21:36
  Permalink

  Hoe triestig…. Haal de kinderen weg van school. Maak gebruik van het bestaand recht op thuisonderwijs! Tijdens het schooljaar via CLB aanvragen. Straks gaan ze nog beweren dat de kinderen zelf vragen om het vaccin.

Reacties zijn gesloten.