Getuigenis: Dr. Beeckaert Gaëtane, huisarts, bedrijfsarts en preventieadviseur

🕒 Leestijd: 6 minuten

Na het ondersteunen en ondertekenen van de Prikkrant (zie bijlage), uitgaande van de vzw Preventievaccinatieschade (dr Kris Gaublomme), kreeg ik in augustus 2020 een eerste klachtenbrief van de Orde der Artsen Brussel/Vlaams-Brabant. 

SAGA DR GAËTANE BEECKAERT en de ORDE der ARTSEN GETUIGENIS 

Hierop antwoorde ik met het volgende :

Geachte Onderzoekscommissie,

Beste collega’s,

Uw referentie: b03-NR- De Prikkrant

Ik ontving uw schrijven waarin u vaststelt dat mijn naam wordt vermeld als één der artsen die deze publicatie ondersteunen.
Ja ik, dr Beeckaert Gaëtane, ondersteun deze uitgave omdat iedereen recht heeft op volledige, onafhankelijke en wetenschappelijke informatie ivm vaccins (cfr wet over geïnformeerdetoestemming en patiëntenrechten).

Het is niet normaal dat de bijwerkingen van vaccinaties systematisch worden ondergerapporteerd en dus onbekend zijn bij de meeste mensen.
Het is mijn taak als arts om de patiënt correct te informeren en te adviseren zoals beschreven in de deontologische artsencodex artikel 20. Dat betekent: voor- én nadelen, zowel positieve als negatieve effecten van vaccinaties aankaarten. De mensen blijven hun vrijheid behouden en beslissen zelf wat
ze uiteindelijk doen ivm vaccinatie.

Om bewuste keuzes te maken, hebben patiënten baat bij een breed scala aan informatiebronnen. Daarom juich ik de vermelding toe, op de achterkant van de Prikkrant, van velerlei referenties en websites. Kortom, hoewel ik zelf niet aan deze publicatie heb meegewerkt, vind ik dit een waardevol initiatief:  vandaar mijn steun. Ik ben ook blij dat er reactie is: het krantje laat de mensen dus niet koud. Nu is er de mogelijkheid om tot een discussie te komen. Graag had ik hierbij willen weten wie precies een
klacht tegen mij heeft ingediend? Graag zou ik met die persoon een gesprek willen hebben.Waarover gaat de klacht concreet ? Ik kan een beter antwoord geven als ik weet waar het probleemjuist ligt.

Ik hoop dat we hier niet terug naar de Middeleeuwen gaan en een proces beginnen vergelijkbaar met dat tegen de wetenschapper Galilei: iedere arts of wetenschapper heeft het recht om zich te uiten (cfr vrijheid van meningsuiting). Men hoeft het daarom niet met hem eens te zijn.

Met collegiale hoogachting,
Dr Beeckaert Gaëtane

Dit werd vervolgd door eerst een passage bij de Onderzoekscommissie van de Orde (3 artsen en 1 magistraat) op 18 februari 2021 en dan op 1 april 2021 bij de Provinciale Orde der Artsen.

Hier deed ik dan «mijn discours» voor een 10-tal artsen en 1 magistraat :
Ik adresseer mij aan de leden van deze Raad en aan dr Deneyer Michel, die deze klacht tegen mij ingediend heeft. Bedankt dat u mij het woord geeft. Ik hoop dat u naar mij gaat luisteren. Mijn speach bestaat uit 11 punten. Graag jullie antwoorden op mijn vragen na mijn uiteenzetting.

1° Ik, dr Beeckaert Gaëtane, ben vaccinovoorzichter of vaccinoseptisch, en zeker niet antivax, zoals u schrijft op de klachtenbrief van 25 januari 2021. Ik vaccineer als de personen dat willen, nadat ik ze goed heb geïnformeerd, zoals de Wet van de patiëntenrechten van 2002 dit eist. (Bijlage 1: klachtenbrief van 25 jan 2021)
2° Ik heb altijd de deontologie en de wetten als arts gerespecteerd. Ik heb ook acte genomen van jullie advies van 23 jan 2021. Ik heb geen disciplinair verleden.
3° De Prikkrant is verschenen in juni 2020, dus vóór het advies van 23 jan 2021. En deze is al lang uitgeput en niet up-to-date. Waarom dan de vermelding in de oproepingsbrief van 15 maart 2021 over een periode gaande van juni 2020 tot maart 2021? Trouwens, is het mogelijk om te schrijven dat ik de eer en de waardigheid van het beroep van arts geschonden heb in diezelfde periode als ik niet actief ben als arts sinds eind januari 2020?  (Bijlage 2: oproepingsbrief van 15 maart 2021)4° U vermeldt meermaals dat ik misleidende informatie verspreid over de corona-vaccinatie, o.a in de oproepingsbrief van 15 maart 2021. Heeft u daar bewijzen van? Integendeel, ik weet heel goed als wetenschapper de om met wetenschappelijk onderbouwde informatie te werken en nog belangrijker, met studies die onafhankelijk zijn van de farmaindustrie.
(Bijlage 3: oproepingsbrief van 15 maart 2021)
5°Ik weet dat u een procedure volgt, maar staat er in die procedure niet dat ik recht heb op antwoord? Het verslag van mijn verhoor van 18 feb 2021 heb ik pas op het einde van feb gekregen en u schrijft op de oproepingsbrief dat u tijdens jullie vergadering van 4 maart 2021 beslist hebben om mij hier vandaag zijnde 1 april 2021 te zien. Ik heb zelf niet het recht gehad om te reageren op dat verslag van mijn verhoor, waarin belangrijke elementen ontbreken en verkeerde dinges instaan, die ik niet heb gezegd, o.a
met de rol van de T-geheugencellen. Het doet mij echt denken aan het proces van Galilei uit de mi ddeleeuwen. (Bijlage 4: mijn verhoor)
6°Ivm het advies van 23 januari 2021 “Deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogramma tegen Covid-19”, heb ik 2 opmerkingen: (Bijlage 4: advies van 23 jan 2021)
– u schrijft” om het virus definitief in de kiem te smoren, dat dit alleen kan bereikt worden door een algemene vaccinatiecampagne”. Dit is pas een voorbeeld van misleidende of verkeerde informatie: er bestaan wetenschappelijk onderbouwde studies, die bewijzen dat Vit D, vit A, vit C,zinc, selenium, magnesium, probiotica, spiruline, quercetine, een gezonde en evenwichtige voeding,een gezonde levensstijl, onze vitale humane behoeften respecteren, en nog veel meer, efficiënte preventieve
maatregelen zijn en die weinig kosten aan de maatschappij.
Als preventieadviseur kan ik de mensen heel goed helpen zonder medicatie te moeten voorschrijven. Voor een curatieve behandeling van Covid-19 hebben we: HCQ of ivermectine samen met zink en azithromycine, quercetine, vit D, co-enzyme Q10,héparine in geval van vorming van thrombo-embolen, vit C in hage dosis intraveneus toegediend met een infusie pomp, EO van oregano, ravintsara en eucalyptus radata Waarom wordt dit niet gepromoot?

*Wat ivm de antilichamen van ziek geweeste personen?
*En nog dit, volgens het protocol van Pfizer dienen er 10000 mensen gevaccineerd te worden om 1 persoon te vrijwaren van de IZ.
– u wil dat artsen de vaccinatie ivm Covid-19 promoot en de mensen overtuigd zich te laten vaccineren. Dit respecteert de Wet van de patiëntenrechten van 2002 niet, waarin staat dat de mensen recht hebben op ‘Informed consent’.
Trouwens het woord “dokter” komt van ‘docere’, wat betekent aanleren, info verschaffen, advies geven opdat de mensen voor hun eigen gezondheid kunnen zorgen
Gaat u het rood licht passeren? Ik niet, en voor mij is het rood licht de Wet van de patiëntenrechten.
7° Ik ben op de hoogte van de klacht tegen de Nationale Orde der Artsen België ingediend door dr Couvreur en dr Beeth. In de observatienota van 18 maart 2021 staat p 10 : “le caractère “expérimental” des vaccin est un argument répété à de nombreux endroits de la requête. Cet argument, « farfelu”, est contredit par la réalité”. Wat totaal verkeerd is! (Bijlage 5: note d’observation 18 mars 2021)
Indien u de protocollen van Moderna en Pfizer zou geraadpleegd hebben en ook wat de EMA schrijft, dan zou u op de hoogte moeten zijn dat we in fase 3 van een experiment zijn. Voor Moderna eindigt het experiment pas eind 2022 en deze van Pfizer in de loop van 2023. “Conditional marketing authorisation”, “experiment”
Protocol Moderna: p13 en p54; EMA Moderna: p4;
Protocol Pfizer: p1- → 9 en p 84, 85, 119 ; EMA Pfizer : p3Protocol Astra Zenica : p11,30 en 52– → 68 ; EMA Astra Zenica : p4,5,6
U respecteert de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon dus niet . (Bijlage 6 : protocol Pfizer/ Moderna/Astra Zenica, EMA Pfizer/Moderna/Astra Zenica)
(Bijlage 7: wet ivm experimenten 2004)
8° Ik raad u ten sterkste aan om naar volgende experten te luisteren, die spijtig genoeg niet in de media mogen gehoord worden:
– dr Christian VELOT, moleculaire bioloog
* verschillende types virussen
* verschillende soorten vaccins
– Dr Theo SCHETTERS, immunoloog en vaccinexpert
* huidige maaregelen
– Dr Geert VANDEN BOSSCHE, viroloog en vaccinexpert, heeft gewerkt voor de “Bill Gates Foundation”
* het gevaar van te vaccineren tijdens een epidemie/ pandemie
-Prof Mattias DESMET, klinisch psycholoog en statisticus
* angst
– Dr Renate TILLEMA-SCHOON, psychiater
– Dr CAPEL Pierre, immunoloog
– Dr Christophe DE BROUWER ex-voorzitter van l’Ecole de Santé Public ULB
– Drs. Sam BROKKEN, gezondheidswetenschapper
* exacte interpretatie van de cijfers
9° Zoals iedereen die naar het nieuws luistert, zijn de ziekenhuizen weer overvol. Waarom worden de preventieve maatregelen niet gepromoot? Waarom ondersteunt men de huisartsen niet in het geven van HCQ of ivermectine+ zinc+ azitromicyne in de beginfases en veel andere efficiënte middelen om ziekenhuisopnames te limiteren?
10° Ivm mijn rol als arts voor de Volksgezondheid,
– “kost”: preventie<<<curatie. Er moet meer aandacht besteed worden aan de preventieve maatregelen.
-“groepsimmuniteit”: zie rol van T-geheugencellen in het immuunsysteem. Ons complex immuunsysteem is niet alleen antilichamen !
(Bijlage 8: schema immuunsysteem dr Kris Gaublomme)
– “veiligheidsprincipe/ voorzorgsprincipe/ « primum non nocere »“: juist omdat er nieuwe onbekende technologieën worden gebruikt bij de verschillende Covid 19 vaccins, kennen we de effecten op kort en op lang termijn niet cfr EMA, eigenlijk weten we niets over de gevolgen van het vaccin. Uit veiligheidsprincipe is het dus onverantwoord dat de hele wereldbevolking zich dient te vaccineren tegen Covid-19.
11°Ik zou heel graag willen dat u, de Orde van Geneeskunde, mij een antwoord NU geeft op volgende vraag: “Welke deontologische fout heb ik begaan door het artikel “Corona-vaccin: de redding?”  vanuit De Prikkrant te ondersteunen?
Nadien volgde er 1 minuut stilte…ik had het gevoel dat “mijn discours” een groot impact had gedaan…

Een week later volgde de sanctie: SCHORSING VAN HET RECHT OM DE GENEESKUNDE UIT TE OEFENEN GEDURENDE TWAALF MAANDEN.

Ik heb dan hoger beroep ingediend tegen mijn sanctie aan de Raad van Beroep van de Orde der Artsen. De hoorzitting vond plaats op 18 oktober 2021. Ik voelde me heel goed gesteund door alle aanwezigen: familie, kennissen, vrienden, collega-artsen, 4 advocaten, de asbl Droits et Libertés, de vzwPreventievaccinatieschade, de vzw Hippocrates-België, de journalisten van Kairos en Cité 24.

Binnen een maand, zou ik het vonnis ontvangen. Ik aanvaard geen enkele « straf ». Hof van Cassatie, Strafrechtbank, Grondwettelijk Hof of Arbeidsrechtbank zouden eventueel de volgende stap zijn.

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “Getuigenis: Dr. Beeckaert Gaëtane, huisarts, bedrijfsarts en preventieadviseur

 • 25 april 2022 om 16:58
  Permalink

  In de jaren ’90 mij intens verdiept in de infecties met als gevolg dat de professoren van RIVM en anderen mij aanraden een proefschrift te maken en te promoveren naar Drs. in de Infectieziekten. Officieel ben ik een leek maar mijn kennis is er, gesteund door kritisch en analyserend te kunnen denken met een IQ van boven normaal.

  Coronavirus (griepvirus) was aanwezig in Europa van ongeveer week 11 t/m week 22 in 2020.
  DAARNA NIET MEER TOT AAN HEDEN. Niemand kan terecht het woord corona meer gebruiken als we het over de infecties van nu hebben sinds 2020.
  Er is nu een opzettelijk veranderd SARS-virus wat geen virus meer is en IK het daarom SARS-2 HEB GENOEMD en dat is o.a door de CDC en anderen overgenomen.

  In contact met de CDC (VS.) werd mij het volgende bericht:
  “Wij hebben het SARS-VIRUS van 2003 genomen en deze ontdaan van zijn Buitenste-Oppervlakte-Eiwitten de OSP´s”.
  Dit betekent dat ons immuunsysteem geen mogelijkheid heeft om er antilichamen (Immunoglobulines) tegen aan te maken en ook niets anders. CDC verklaarde verder dat de “OSP´s vervangen zijn door synthetische SPIKE-EIWITTEN die de functie van het immuunsysteem gaan overnemenen! Tevens…..DAT HET MET GEEN ENKEL VACCIN OF ANDERZIJDS IS TE BEHANDELEN OF TE GENEZEN!!!!!!!
  Iedere deskundige zal het met me eens zijn dan het immuunsysteem niet te vervangen is door synthetische eiwitten of iets anders, de vraag buiten beschouwing gelaten van waarom dat zo nodig moet.
  Ben niet geïnformeerd over de verdere samenstelling van SARS-2 maar vanaf het begin weet ik van de toevoeging van SPIKE-eiwitten en GRAFEENOXIDE met een negatieve lading.

  De samenstelling van de vaccins zijn nu duidelijk geworden en behalve de spikes en grafeenoxide zitten er totaal 47(?) schadelijke pathogenen in de vaccins waaronder metaaldeeltjes, mRNA-lading, KANKER- en HIV-deeltjes. Verder het vermogen om zowel man als vrouw onvruchtbaar te maken. Daarom ook de jeugd inenten want een nieuwe generatie mag er niet meer komen.
  DIE vaccins zou een mens dus nodig hebben om zich tegen de infectie bron en vaccins te beschermen? Je zie dit klopt van geen kant! Eerst maken ze opzettelijk een infectiebron (Verspreider, transporteur), dan komen ze met vaccins aan die nog erger zijn dan de bron. 5G en andere zaken laat ik hier buiten beschouwing want dit is de kern waarom het draait. Een opzettelijk gemaakt SARS-2 besmetting met een overtreffende trap voor alle vaccins en allen hetzelfde doel beogen. Het reduceren tot 95% van de wereldbevolking met als moordwapens de vaccins en boosters.
  Conclusie is dan ook overduidelijk: Besmettingsbron is opzettelijk gemaakt en de vaccins maken alles nog veel erger!
  Al 2 jaar jaar propageer ik het gebruik van IVERMECTINE. Met een enkel tabletje ben je beschermd, je gesmet niemand en patiënten zijn van de infectie verlost in 48 uur.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

acht + 10 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.