Getuigenis Apotheker F. Haesbrouck

🕒 Leestijd: < 1 minuut

Verrassend hoe gewillig, de bevolking zich laat vergassen met de eigen uitstoot

In de eerste kandidatuur wetenschappen (zestiger jaren, vorige eeuw) kregen zowel toekomstige
artsen als apothekers aan KU-Leuven scheikunde van een legendarische professor Verhulst.
Opgeleide artsen werden nog in staat geacht om nieuw gecreëerde moleculen, ter genezing van
een en ander, in alle objectiviteit door te lichten en om de werking en eventuele bijwerkingen,
naar waarheid, te evalueren.
Sinds universitaire medische faculteiten voortaan door de industrie gesponsord zijn en de artsenopleiding grondig werd gereorganiseerd, is de elementaire chemische vorming weggevallen.
Kennis over geneesmiddelen komt voortaan tot stand via flashy reclameboodschappen en
commercieel getrainde artsenbezoekers. Bijwerkingen en mogelijk schadelijke interacties worden
als nieuwe aandoeningen aangeleerd om vervolgens lucratief te kunnen ‘genezeren’.
Sociale voorzieningen betalen zich blauw aan steeds maar duurder wordende kankerbehandelingen, als afweer tegen de gebruikte schadelijke stoffen.
Vandaar dit streven naar opnieuw een gezonde wereld-bevolking, terwijl elementaire kennis dit
probleem simpel de baas had gekund.
Toekomstige artsen moeten opnieuw aangeleerd worden dat chemie, die symptomen behandelt,
maar ook een afweer organiseert, alleen een pervers groeiende kanker-industrie tot stand brengt.
Het blijft immoreel om daarvoor de bestaande bevolking op grote schaal uit te moorden om
opnieuw met een gaaf en gezond ras te kunnen starten.

Verzonden: 31 juli 2020

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)