Geheime informatie over de bijwerkingen van het Pfizer vaccin bij jongeren.

Het Europees geneesmiddelenagentschap geeft de informatie betreffende ernstige bijwerkingen van het Covid-19 vaccin niet vrij. Hoe kan je als ouder dan een rationele en weloverwogen keuze maken?

Nieuwe deontologische regel van de Orde der geneesheren

Op 23 juni 2021 heeft de Orde der Geneesheren een nieuwe deontologische regel gepubliceerd die zegt dat alle dokters hun patiënten ervan moeten overtuigen zich te laten vaccineren. Anders riskeren strenge sancties.

Sciensano allesbehalve transparant

Sciensano weigert de inhoud van het vaccin vrij te geven.

Reden? Te ingewikkelde, te technische lectuur voor de lezer en bovendien deels geheim. Ze zien niet in hoe dit het inzicht van de patiënt en zijn goedkeuring zou kunnen bevorderen…

Met andere woorden: volgens Sciensano zitten er dus geen wetenschappers of verstandige mensen bij die directeuren en ouders die deze documenten kunnen lezen.

Belangrijk om weten is dat het sterftecijfer bij jongeren 0,01% bedraagt, met een overlevingskans van 99,09 %.

Is dit het risico waard?

Belangrijk ook: Het gaat om een experiment dat tot 2023 duurt.

Bijwerkingen

Het Europees geneesmiddelenbureau heeft de klinische gegevens van de fabrikant Pfizer ontvangen van het vaccin voor jongeren van 2 tot 15 jaar.

Het gaat om een klinisch onderzoek met een tijdelijke toelating onder voorwaarden.

Iedereen, schooldirecteurs en ouders, kan inzage krijgen in het document van het Europees Geneesmiddelenagentschap met de gegevens van de fabrikant.

Echter, de gegevens over de veiligheid en het gevaar van het vaccin werden verborgen hoewel het vaccin gevaarlijk is volgens de mededeling van de fabrikant:

zware neurologische stoornissen, levenslange handicaps, zelfmoordneigingen,…

Dit alles werd verwijderd uit het rapport van het Europees Agentschap dat deze informatie niet zichtbaar wil maken voordat het klinisch onderzoek is afgerond.

Dit gaat in tegen het het voorzorgsprincipe van onze geneeskunde: ‘Primum non nocere’.

Voorzorgsprincipe: ‘Ten eerste, niet schaden’

Verantwoordelijkheid

De arts die het vaccin toedient, weet dus niet of het gevaarlijk is, gezien de informatie hierover bewust verborgen blijft.

De dokter blijft verantwoordelijk en in het geval van een experimenteel vaccin komt de verzekering niet tussen.

De arts dient ook altijd de patiënt in te lichten met correcte en volledige informatie, zegt de eed van Hippocrates.

Artseneed

Artseneed van de nationale raad van de Orde der artsen van België
(versie juli 2011)

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.

Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.

Ik zal mijn patiënten correct informeren.

Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.

Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.

Ikzal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.

Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.

Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Gewoon even ter herinnering, wij mensen vergeten snel!

en men zegge het voort!

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 + 18 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.