Europese database met bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “vaccins”: 12.184 doden en 1.196.190 verwondingen

De Europese database met meldingen van vermoedelijke drugsreacties is  EudraVigilance, die ook meldingen van verwondingen en sterfgevallen volgt na de experimentele COVID-19-“vaccins”.

Dit is wat  EudraVigilance  zegt over hun database:

Deze website is  in 2012  door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd  om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen  (ook bekend als vermoedelijke bijwerkingen). Deze rapporten worden elektronisch ingediend bij  EudraVigilance  door nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van handelsvergunningen (licenties) voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem dat is ontworpen voor het verzamelen van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze rapporten worden gebruikt voor het evalueren van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en het bewaken van hun veiligheid na toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is in gebruik sinds december 2001.

Deze website is gelanceerd om te voldoen aan het  EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De  raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau  keurde het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goed in december 2010.  Een herziening werd in december 2015 door de raad goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010.  Het beleid heeft tot doel belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, evenals de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Agentschap en cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Agentschap beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

Hun rapport tot 22 mei 2021 vermeldt 12.184 doden en 1.196.190 verwondingen  na injecties van vier experimentele COVID-19-‘vaccins’:

Van het totaal aantal geregistreerde verwondingen zijn er 604.744 ernstige verwondingen, wat gelijk is aan meer dan 50%.

“ Ernst geeft informatie over de vermoedelijke bijwerking; het kan als ‘ernstig’ worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medisch voorval dat de dood tot gevolg heeft , levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, resulteert in een andere medisch belangrijke aandoening of verlenging van bestaande ziekenhuisopname, resulteert in aanhoudende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid , of is een aangeboren afwijking/geboorteafwijking.”

Een  abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten opgesteld voor elk van de vier COVID-19-shots die we hier opnemen. Deze abonnee heeft zich vrijwillig aangemeld om dit te doen, en het is veel werk om elke reactie met gewonden en dodelijke slachtoffers in tabelvorm te brengen, aangezien er geen plaats is in het  EudraVigilance-  systeem dat we hebben gevonden dat alle resultaten in tabelvorm brengt.1.047 doden 725.079 gerapporteerde verwondingen na COVID19 experimentele “vaccins” gemeld in het VK

Sinds we dit publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.[1]

Samenvattende gegevens tot en met 22 mei 2021:

Totaal reacties  voor het experimentele mRNA vaccin Tozinameran  (code  BNT162b2 , Comirnaty ) van Biontech  Pfizer:  5961 dood  en 452.779 verwondingen aan 22/05/2021

 • 13.531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 doden
 • 9.828 Hartaandoeningen incl. 735 doden
 • 71 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 doden
 • 5.468 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 doden
 • 183 Endocriene aandoeningen
 • 6.266 Oogaandoeningen incl. 14 doden
 • 41.214 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 216 doden
 • 128.031 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 1.909 doden
 • 327 Lever- en galaandoeningen incl. 27 doden
 • 4.802 Immuunsysteemaandoeningen incl. 31 doden
 • 13.948 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 648 doden
 • 4.821 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 81 doden
 • 10.374 onderzoeken incl. 221 doden
 • 3.354 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 120 doden
 • 65.326 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 71 doden
 • 250 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 15 doden
 • 81.748 Zenuwstelselaandoeningen incl. 616 doden
 • 279 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 doden
 • 88 Productproblemen
 • 7.978 Psychische stoornissen incl. 94 doden
 • 1.342 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 93 doden
 • 1.570 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 3 doden
 • 18.597 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 697 doden
 • 21.101 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 53 doden
 • 663 Sociale omstandigheden incl. 9 doden
 • 160 chirurgische en medische procedures incl. 10 doden
 • 11.459 Bloedvataandoeningen incl. 225 doden

Totaal reacties  voor het experimentele mRNA vaccin mRNA-1273 CX-024.414) van  Moderna:  3365 dood  en 72.596 verwondingen aan 22/05/2021

 • 1.335 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 22 doden
 • 2.045 Hartaandoeningen incl. 370 doden
 • 12 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 doden
 • 718 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 37 Endocriene aandoeningen incl. 1 dood
 • 997 Oogaandoeningen incl. 4 doden
 • 6.305 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 108 doden
 • 20.774 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 1.480 doden
 • 129 Lever- en galaandoeningen incl. 8 doden
 • 691 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 doden
 • 2.392 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 183 doden
 • 1.292 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 63 doden
 • 1.743 onderzoeken incl. 77 doden
 • 816 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 64 doden
 • 9.149 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 62 doden
 • 77 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 doden
 • 12.314 Zenuwstelselaandoeningen incl. 339 doden
 • 83 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.375 Psychische stoornissen incl. 51 doden
 • 468 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 doden
 • 175 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen incl. 1 dood
 • 3.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 306 doden
 • 3.726 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 23 doden
 • 259 Sociale omstandigheden incl. 9 doden
 • 235 Chirurgische en medische procedures incl. 26 doden
 • 1.925 Bloedvataandoeningen

Totaal reacties  voor het experimentele vaccin AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19)  van  Ox ford AstraZen eca :  2489 dood  en 655.534 verwondingen aan 22/05/2021

 • 7.200 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 100 doden
 • 9.748 Hartaandoeningen incl. 311 doden
 • 103 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 doden
 • 6.740 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 217 Endocriene aandoeningen incl. 2 doden
 • 10.591 Oogaandoeningen incl. 8 doden
 • 69.826 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 116 doden
 • 178.037 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 685 doden
 • 396 Lever- en galaandoeningen incl. 20 doden
 • 2.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 doden
 • 13.832 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 163 doden
 • 5.870 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 46 doden
 • 13.474 onderzoeken incl. 50 doden
 • 8.405 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 35 doden
 • 104.075 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 25 doden
 • 222 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 6 doden
 • 141.437 Zenuwstelselaandoeningen incl. 388 doden
 • 156 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 3 doden
 • 76 Productproblemen
 • 12.272 Psychische stoornissen incl. 21 doden
 • 2.264 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 doden
 • 3.327 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
 • 21.237 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 278 doden
 • 29.750 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 14 doden
 • 582 Sociale omstandigheden incl. 4 doden
 • 498 Chirurgische en medische procedures incl. 15 doden
 • 12.790 Bloedvataandoeningen incl. 168 doden

Totaal aantal reacties  voor het experimentele COVID-19-vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van  Johnson & Johnson :  369 doden  en 15.281 gewonden tot 22/05/2021

 • 145 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 doden
 • 264 Hartaandoeningen incl. 34 doden
 • 8 Congenitale, familiale en genetische aandoeningen
 • 77 Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
 • 5 Endocriene aandoeningen incl. 1 dood
 • 191 Oogaandoeningen incl. 2 doden
 • 1.302 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 11 doden
 • 3.619 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen incl. 97 doden
 • 38 Lever- en galaandoeningen incl. 2 doden
 • 51 Immuunsysteemaandoeningen
 • 245 Infecties en parasitaire aandoeningen incl. 8 doden
 • 209 Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties incl. 6 doden
 • 1.134 onderzoeken incl. 23 doden
 • 104 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 doden
 • 2.368 Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 12 doden
 • 12 Neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen)
 • 3.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 48 dood
 • 7 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 8 Productproblemen
 • 181 Psychische stoornissen incl. 3 doden
 • 69 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 doden
 • 62 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
 • 637 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 29 doden
 • 324 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 dood
 • 39 Sociale omstandigheden incl. 2 doden
 • 214 Chirurgische en medische procedures incl. 20 doden
 • 917 Bloedvataandoeningen incl. 46 doden

*Uitgelichte afbeelding: Health Impact News

Opmerkingen:

[1] Deze totalen zijn schattingen op basis van rapporten die zijn ingediend bij  EudraVigilance . Totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage gemelde bijwerkingen. Sommige van deze meldingen kunnen ook worden gemeld aan de database met bijwerkingen van het individuele land, zoals de Amerikaanse VAERS-database en het Britse gele kaartsysteem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd op symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Bron

(Vertaald door Google Translate)

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

3 gedachten over “Europese database met bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “vaccins”: 12.184 doden en 1.196.190 verwondingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × een =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.