Meneer de premier,
Meneer minister van Volksgezondheid,

Allereerst wil ik u bedanken voor het handhaven van de noodzakelijke sanitaire maatregelen en voor het niet bezweren van de verschillende druk om voortijdig te heropenen.

Ten tweede wil ik u bedanken dat u mij in contact hebt gebracht met de heer Frank Hulstaert van het KCE. Deze uitstekende man nodigde me uit om deel te nemen aan een bijeenkomst met andere onderzoekers en clinici gericht op de selectie van moleculen die in de nabije toekomst zullen worden getest om hun effectiviteit tegen SARS-CoV-2 te beoordelen bij patiënten die aan COVID-19 lijden.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde ik de casus van Ivermectine, het medicijn dat ik op 16 november onder uw aandacht bracht, en op de volgende bijeenkomst zal op initiatief van het KCE een beslissing worden genomen. Als Ivermectine zou worden geselecteerd voor de volgende reeks proeven die begin 2021 beginnen, zouden we misschien al eind februari resultaten kunnen krijgen. Het hergebruiken van bestaande medicijnen is een interessante strategie omdat het veiligheidsprofiel van deze medicijnen al goed is vastgesteld. Hoewel het KCE de aangewezen instantie is om herpositioneerbare geneesmiddelen te beoordelen, ontbreekt het in deze tijd van crisis aan financiering, tijd en autoriteit.

Laten we het virus uit België uitroeien.

Ik behoor tot een groep wetenschappers en artsen met meer dan 7.000 leden over de hele wereld, en ik vraag de gezondheidsautoriteiten in elk land gewoon om de bestaande gegevens te herzien die erop wijzen dat Ivermectine zowel op profylactische wijze effectief is, om te voorkomen overdracht van het virus, en als een genezende behandeling voor COVID-19-patiënten.

Ik stel daarom een eenvoudig plan voor dat het nieuwe coronavirus in België in minder dan zes weken zou uitroeien , wat buitengewoon gunstig zou zijn op alle niveaus: gezondheid, economisch, sociaal, psychologisch en politiek! We konden alle economische en schoolactiviteiten drie weken na de start hervatten en het dragen van het masker zou in de meeste contexten vanaf de zesde week overbodig worden.

Dit plan vereist het zien van de kans die Ivermectin biedt, en de politieke wil om de nodige beslissingen te nemen om deze kans voor België waar te maken. Dit vereist onwankelbaar leiderschap op het hoogste niveau.

Het bewijs voor de effectiviteit van Ivermectine bij het voorkomen van overdracht en het optreden van symptomen van COVID-19 en bij de behandeling van matige en ernstige vormen blijft zich opstapelen, alle onderzoeken zijn uniform positief en de realiteit van de gezondheidssituatie is het stadium gepasseerd waarin het redelijk zou zijn om op meer gegevens te wachten alvorens in te grijpen, ook al blijven er in België dag in dag uit te veel mensen aan deze ziekte overlijden.

Ivermectine is heel anders dan hydroxychloroquine: het is een veel effectievere molecule en wordt bovendien in sommige landen al gebruikt als preventieve maatregel en als zorgstandaard voor matige en ernstige vormen van de ziekte.

In de Verenigde Staten heeft dr.Pierre Kory onlangs namens een groep vooraanstaande medische professionals voor de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid getuigd over de effectiviteit van Ivermectine bij het voorkomen en behandelen van COVID-19 https : //tinyurl.com/y6ah7u5d . Zij zijn de auteurs van een manuscript waarin alle voltooide klinische onderzoeken https://tinyurl.com/yyqbq8gw en een meta-analyse van alle onderzoeken naar Ivermectine https://ivmmeta.com worden besproken .

Ik beveel daarom aan om met spoed een klinische proef met Ivermectine uit te voeren, zowel als profylactische methode als voor de behandeling van ernstige vormen van COVID-19. Dit medicijn vertegenwoordigt ontegensprekelijk een uitzonderlijke kans om België en de wereld te bevrijden van SARS-CoV-2. Laten we het niet verspillen; laten we deze kans niet missen die wordt geboden door een molecuul met zo’n voorbeeldig veiligheidsprofiel. En zelfs als het zou bewijzen dat dit medicijn niet effectief is tegen COVID-19, wat uiterst onwaarschijnlijk lijkt gezien het bestaande bewijs, zal er geen significante schade zijn aangericht .

De baten / risicoverhouding van profylactisch gebruik van Ivermectine en als behandeling voor COVID-19 is significant hoger dan die van enig ander kandidaat-geneesmiddel.

De minister van Volksgezondheid heeft de bevoegdheid om alle betrokken actoren rond het hier voorgestelde plan te mobiliseren en te verenigen om alle obstakels voor de snelle uitvoering ervan weg te nemen. Laten we slim genoeg zijn om te erkennen dat wedden op Ivermectin verreweg de beste en veiligste optie is. Laten we de moed hebben van onze overtuiging. Laten we deze kans niet voorbij laten gaan om te laten zien hoe België zich kan verenigen voor het grotere welzijn van iedereen en, door middel van de voorgestelde studies, de weg kan effenen voor het wijdverbreide en rationele gebruik van Ivermectine, in Europa en in de rest. van de wereld, voor de uitroeiing van SARS-CoV-2.

Le plan d’action que je recommande et sa justification sont détaillés ci-dessous. En voici le résumé :

1) Le médicament lui-même doit être largement disponible dans toutes nos pharmacies et toute entrave administrative qui retarderait la distribution rapide de l’Ivermectine sous sa forme pour administration orale doit être supprimée sans délai.

2) De bevoegde autoriteiten van alle ziekenhuizen in het land moeten worden betrokken bij de snelle organisatie van de klinische proef naar profylaxe onder hun verplegend personeel en de therapeutische proef voor ernstige gevallen. De criteria voor randomisatie, met inbegrip van in het bijzonder de specifieke activiteiten van deze werknemers, moeten worden gedefinieerd en de willekeurige distributie van geneesmiddelen moet onverwijld worden geïmplementeerd. Hoe sneller we handelen, hoe sneller we een leven kunnen leiden zonder dit virus.

3) Er moet een register worden aangelegd om gegevens over het gebruik van Ivermectine door huisartsen te verzamelen.

4) Het aantal tests moet worden verhoogd om een ​​positiviteitspercentage van minder dan 3% te behalen. Foci van infectie moeten onmiddellijk worden opgespoord en Ivermectine moet onmiddellijk worden toegediend aan geïnfecteerde personen en hun dagelijkse contacten. Toegewijde teams moeten hiervoor klaar staan.

Afgezien van Ivermectine, zouden de groepen individuen die het grootste risico lopen om een ​​ernstige vorm te ontwikkelen, vanwege hun leeftijd of hun comorbiditeit, er baat bij hebben om hun dieet aan te vullen met een voorraad vitamine D (2000 tot 5000 IE per dag). ), vitamine C (500 mg per dag) en zink (50 mg per dag). Deze aanbeveling moet duidelijk en herhaaldelijk worden meegedeeld aan de betrokken personen en degenen die voor hen zorgen.

Ik sta tot uw beschikking om al uw verzoeken om aanvullende informatie te beantwoorden en, indien nodig, actief deel te nemen aan de uitvoering van dit plan.

Aanvaard alstublieft, meneer de premier, minister van Volksgezondheid, de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten.

Marc Wathelet, doctor in de wetenschappen

Bijlagen

Specifiek plan om SARS-CoV-2 binnen 6 weken in België uit te roeien.

Bron: https://www.medi-sphere.be/fr/debats/ldquo-un-plan-simple-pour-eradiquer-le-nouveau-coronavirus-de-belgique-rdquo-marc-wathelet.html

Vertaald door Google Translate