Ingrediënten Pfizer en AstraZeneca vaccin

Hier (een deel van?) de ingrediënten van het AstraZeneca en Pfizer vaccin – NL vertaald

Pfizer

Een ‘inside look’ in de werking, de tegenindicaties en de mogelijke bijwerkingen van het vaccin van Pfizer, uit de folder die bedoeld is voor medisch geschoold personeel:

(vertaald door Google uit de bijsluiter, zie onderaan)

Werkingsmechanisme
Het nucleoside-gemodificeerde boodschapper-RNA in COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 is geformuleerd in lipidenanodeeltjes, die afgifte van het RNA aan gastheercellen mogelijk maken om expressie van het SARS-CoV-2 S-antigeen mogelijk te maken. Het vaccin wekt zowel neutraliserende antilichamen als cellulaire immuunresponsen op tegen het spike (S) -antigeen, wat kan bijdragen aan bescherming tegen de ziekte van COVID-19.

Algemene aanbevelingen
Zoals bij alle injecteerbare vaccins, moeten passende medische behandeling en toezicht altijd direct beschikbaar zijn in het geval van een zeldzame anafylactische gebeurtenis na toediening van het vaccin.
De toediening van COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 moet worden uitgesteld bij personen die lijden aan een acute ernstige ziekte met koorts.
Personen die anticoagulantia krijgen of personen met een bloedingsstoornis die een contra-indicatie vormt voor intramusculaire injectie, mogen het vaccin niet krijgen tenzij het mogelijke voordeel duidelijk opweegt tegen het risico van toediening.
Immuungecompromitteerde personen, inclusief personen die immunosuppressieve therapie krijgen, kunnen een verminderde immuunrespons op het vaccin hebben. Er zijn geen gegevens beschikbaar over gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva.
Zoals bij elk vaccin, beschermt vaccinatie met COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 mogelijk niet alle vaccinontvangers.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 bij personen die eerder een volledige of gedeeltelijke vaccinreeks met een ander COVID-19-vaccin hebben gekregen.

Hulpstof informatie
Dit vaccin bevat kalium, minder dan 1 mmol (39 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘kaliumvrij’. Dit vaccin bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd.
Gelijktijdige toediening van COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 met andere vaccins is niet onderzocht (zie rubriek 5.1).
Meng COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 niet met andere vaccins / producten in dezelfde spuit.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2. Onderzoek naar reproductietoxiciteit bij dieren is niet voltooid. COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.
Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd dient zwangerschap vóór vaccinatie te worden uitgesloten. Bovendien moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden geadviseerd zwangerschap te vermijden gedurende ten minste 2 maanden na hun tweede dosis.

Borstvoeding
Het is niet bekend of COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 in de moedermelk wordt uitgescheiden. Een risico voor pasgeborenen / zuigelingen kan niet worden uitgesloten. COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Vruchtbaarheid
Het is niet bekend of COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 invloed heeft op de vruchtbaarheid.

De meest voorkomende bijwerkingen bij deelnemers van 16 jaar en ouder waren:
pijn op de injectieplaats (> 80%)
vermoeidheid (> 60%)
hoofdpijn (> 50%)
spierpijn (> 30%)
koude rillingen (> 30%)
artralgie (> 20%)
apyrexie (> 10%)

Bijwerkingen kunnen optreden met de volgende frequenties:

 • Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
  • pijn op de injectieplaats
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • spierpijn
  • koude rillingen
  • gewrichtspijn
  • koorts
 • Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
  • zwelling op de injectieplaats
  • roodheid op de injectieplaats
  • Misselijkheid
 • Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers
  • vergrote lymfeklieren
  • niet lekker voelen


https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940566/Information_for_UK_recipients_on_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine.pdf

Astra Zeneca

These adverse reactions were usually mild or moderate in intensity and resolved within a few days after vaccination. If required, symptomatic treatment with analgesic and/or anti-pyretic medicinal products (e.g. paracetamol-containing products) may be used.

https://www.facebook.com/1093808650/videos/10222925272975683/

De factcheck klopt niet, het chimpansee adenovirus, gebruikt in het AstraZeneca vaccin, wórdt gekweekt op een cellijn van longweefsel van een geaborteerde menselijke foetus.

https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5

“Methods: We used direct RNA sequencing to analyse transcript expression from the ChAdOx1 nCoV-19 genome in human MRC-5 and A549 cell lines that are non-permissive for vector replication alongside the replication permissive cell line, HEK293. In addition, we used quantitative proteomics to study over time the proteome and phosphoproteome of A549 and MRC5 cells infected with the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine candidate.”

https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1?fbclid=IwAR2f9e4h42BluhZ8ddtBJryaOs-deOhU6H7_qJuWocU-rQAveHm5biFhfcI

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)