Deze lockdown is disproportioneel

De huidige lockdownmaatregelen wegen niet op tegen de maatschappelijke gevolgen ervan. Het kabinet moet openheid van zaken geven.

“Rechtvaardigen de cijfers de plotselinge ommezwaai in het beleid en de forse ingrepen? In een democratie mag worden verwacht dat het kabinet de informatie met de samenleving deelt waarop het nu, na de ‘intelligente’ en gedeeltelijke lockdowns, ineens ‘coronabeleid met de hamer’ voorstaat.”

“Het kabinet moet transparant zijn over het gevoerde beleid. De ingrijpende lockdownmaatregelen zijn afgekondigd zonder duidelijk te maken welke coronastrategie erachter zit, waarom die maatregelen nodig zijn, en waarom grootschalig testen en meer risico-gestuurd beleid steeds worden genegeerd. Coronabeleid met de hamer maakt nu meer stuk dan ons lief is.”

Hier het volledige artikel uit NRC d.d. 16-12-2020:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)