De leerling-tovenaars

🕒 Leestijd: 5 minuten

De leerling-tovenaars
(Alexandra Henrion Caude)

Alexandra Henrion Caude is een Franse onderzoekster met een zeer gedegen wetenschappelijke achtergrond en reputatie. Zij leidde diverse onderzoeksgroepen aan het Trousseau-ziekenhuis in Parijs en was van 2012 tot 2018 onderzoeksdirectrice bij het befaamde Franse biologie- en gezondheidsonderzoeksinstituut INSERM. Zij heeft baanbrekend onderzoek gerealiseerd betreffende RNA-werking in de mitochondriën (de energiefabriekjes in onze cellen). Haar naam is onder meer verbonden aan de ontdekking van de werking van RNA MitomiR-moleculen die de energie-uitwisseling in de cellen regelen. Zij is dus al jarenlang gespecialiseerd in RNA-onderzoek.

In maart 2023 publiceerde zij een boek onder de veelzeggende titel: ‘Les apprentis sorciers’, oftewel: ‘de leerling-tovenaars’. De ondertitel van het boek laat nog minder aan de verbeelding over: ‘Tout ce que l’on vous cache sur l’ARN messager’ ofwel: ‘Alles wat men u niet vertelt over het boodschapper-RNA (mRNA)’.

Deze onderzoekster is het duidelijk helemaal oneens met het beleid dat nu al sedert meer dan twee jaar wordt gevoerd, waarbij over de hele wereld miljoenen mensen worden ingespoten met een experimenteel genetisch gemanipuleerd en manipulerend product – op basis dus van mRNA-technologie – om hen zogenaamd te beschermen tegen Covid-19. Die praktijk is volgens haar compleet onverantwoord en gevaarlijk.

De Verklaring van Great Barrington

Zij is lang niet de eerste wetenschapper die daarover scherpe waarschuwingen uit. Denk maar aan Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, aan Peter Mc. Cullough – die al vroeg luidkeels de blinde vaccinatiedrang aankloeg en net als vele anderen aantoonde dat ivermectine een zeer doeltreffende therapie kan zijn voor Covid-19 – en aan Geert Vanden Bossche.

In de “Great Barrington Declaration” van 4 oktober 2020, dus twee maanden voor de eerste covid-vaccins beschikbaar kwamen, hadden drie wereldvermaarde gezondheidsexperten al laten weten dat de aanpak van de crisis door de gezondheidsautoriteiten wereldwijd helemaal fout zat. De initiatiefnemers van die verklaring waren nochtans geen amateurs, maar topwetenschappers uit prestigieuze universiteiten: dr. Jay Bhattacharya (Stanford), dr. Sunetra Gupta (Oxford) en dr. Martin Kulldorff (Harvard). Hun verklaring werd mede-ondertekend door een dertigtal andere gekende professoren en de tekst is ondertussen al getekend door 937.000 andere personen, waaronder 16.067 wetenschappers en 47.541 artsen. De bewering als zou er een wetenschappelijke consensus bestaan over de aanpak van de crisis en de absolute noodzaak van de vaccinatie is dus een complete leugen. Ook Alexandra Henrion Caude had zich al heel vroeg en heel duidelijk uitgesproken tegen deze vaccinatie-obsessie. Het is haar in Frankrijk natuurlijk niet in dank afgenomen.

In dit boekje legt zij rustig en geduldig uit wat er aan de hand is. Stap voor stap licht ze toe wat RNA eigenlijk is en hoe de verschillende vormen ervan in ons lichaam werken, een werking die nog maar recent ontrafeld wordt. Ze zingt in hoofdstuk 3 “L’ ARN, molécule géniale” uitvoerig de lof van de medische mogelijkheden voor diagnose en behandeling die ARN biedt. Daarna legt ze uit dat het “boodschapper-RNA” ofte mRNA, dat in de jaren 1960 ontdekt was, al sinds ongeveer 1990 als basis voor behandelingen of vaccins werd uitgetest. En nu komt de kat op de koord: die pogingen draaiden één na één op een mislukking uit. Geen enkele behandeling, geen enkel vaccin was vóór 2021 goedgekeurd geraakt, ondanks de 17 geregistreerde klinische proeven wat mRNA-vaccins betreft. Voor Covid-19 slaagden de 53 proeven plots in een handomdraai dankzij de spoedprocedures, de fameuze “fast-track”.

Alexandra is van oordeel dat onze overheden een wetenschappelijk zeer dubieus risico hebben genomen, dat nog vele jaren lang zware schade dreigt toe te brengen aan de volksgezondheid. Het feit dat bijna alle gezondheidsoverheden ter wereld, in uitvoering van de aanbevelingen van de WHO, deze heel riskante keuze hebben opgelegd zal door de historici van de toekomst als een onvergeeflijke vergissing worden aangemerkt.

De leerling-tovenaars

Al meer dan twee jaar stel ik mij de vraag: heeft men hier een soort Frankenstein-monster gecreëerd, zonder goed te beseffen wat er hand was? Of was dat besef wel degelijk aanwezig? Heeft men heel bewust het algemeen aanvaarde voorzorgsprincipe opzijgeschoven, of was het een paniekerige reactie? Ik vraag het mij telkens weer af. De toekomst zal het uitwijzen.

Alexandra Henrion Caude houdt het bij de uitdrukking “leerling-tovenaars”. Het massaal en wereldwijd toepassen van deze experimentele gentechnologie tart elke ernstige overweging met betrekking tot het voorzorgsprincipe. Primum non nocere (‘in ieder geval nooit schade berokkenen’) is het basisprincipe van elke integere medische wetenschap. Dat principe werd en wordt nog steeds met de voeten getreden door onze vaccinofiele overheden.

De ironie van het hele gebeuren wordt treffend geïllustreerd in het eerste hoofdstuk van het boek. Daarin citeert Alexandra eerst een aantal prominente politieke figuren die allemaal heel uitdrukkelijk verklaren dat de enige oplossing voor de covidcrisis bestaat in massale vaccinatie: Emmanuel Macron, Angela Merkel, Joe Biden, Vladimir Poetin, Mario Draghi… Die laatste dreef het wel heel ver: hij beweerde dat oproepen om zich niet te laten vaccineren gelijk stond met oproepen om dood te gaan (zelf ziek worden en sterven of zelf ziek worden en daardoor de ziekte verspreiden en zo iemand anders doen sterven …).

Daarna stelt zij een aantal pertinente vragen met het daarbij horende antwoord:

  • Heeft het vaccin de epidemie gestopt? Neen
  • Heeft het vaccin verhinderd dat je covid oploopt? Neen
  • Heeft het vaccin verhinderd dat je een tweede keer covid oploopt? Neen
  • Heeft het vaccin verhinderd dat je anderen besmet? Neen
  • Heeft het vaccin verhinderd dat je sterft aan covid? Neen

Ten bewijze: ons artikel ‘Is het uur van de waarheid aangebroken?’ laat zien dat het laatst beschikbare rapport van het Engelse Office for National Statistics aangeeft dat 95% van de Engelse covid-19 sterfgevallen betrekking heeft op gevaccineerden.

Onwaarschijnlijk lage doeltreffendheid

Het boek van Alexandra Henrion Caude bevat een veelheid van wetenschappelijke referenties die aantonen dat de doeltreffendheid van de covidvaccins onwaarschijnlijk kortstondig en laag is. Bovenal echter illustreert zij zeer overtuigend de gigantische schade die door de Covid-19 vaccinaties is teweeggebracht. Daar hebben wij zelf al vaak genoeg op gewezen, onder meer in dit artikel.

Wie de Franse taal machtig is en Alexandra aan het woord wil zien kan dat door de onderstaande video te bekijken. Die werd opgenomen naar aanleiding van haar bezoek aan ons land enkele weken geleden.

Enkele interessante verwijzingen in het boek van Alexandra

In de Verenigde Staten noteerde het VAERS (Vaccine Adverse Events Registration System) een verhoging van maar liefst 4.800% van de sterfgevallen in vergelijking met de voorafgaande jaren. In de gegevensbank staan nu al 30.000 sterfgevallen veroorzaakt door de Covid-19-vaccinaties. Uit de gegevens van het WHO-registratiesysteem VigiAccess blijkt dat 40% van de slachtoffers van de covidvaccins jonge volwassenen van 18 tot 44 jaar zijn. Als deze jonge mensen voordien geen andere gezondheidsproblemen kenden, dan liepen zij niet het minste gevaar door Covid-19 zelf. Dus 40% van de slachtoffers (d.w.z. mensen met ernstige bijwerkingen) zijn jonge, gezonde mensen!

De aard van deze bijwerkingen is zeer verontrustend, aldus Alexandra. Twee derde van de geregistreerde gevallen heeft betrekking op vrouwen, een gegeven dat bijna nergens aan bod komt. Bij deze vrouwen heeft (al naargelang de bron) 10 tot 65% last van menstruatiestoornissen.

Hartklachten komen opvallend veel voor bij de leeftijdscategorie 12-39 jaar. Dat is een leeftijdscategorie die daar normaal gesproken helemaal geen last van heeft. In de leeftijdsgroep van de 12-15-jarigen verhoogt de Pfizer-prik het risico op myocarditis met een factor 133, aldus deze mRNA-deskundige!

Ook veel neurologische klachten

De aard van de bijwerkingen van de experimentele vaccins is werkelijk alomvattend. Maar neurologische aandoeningen komen zeer frequent voor. Verschillende studies vermelden
uiteenlopende percentages, maar heel regelmatig worden aandoeningen gemeld als
aangezichtsverlamming, gezichtsverlies, niet-aflatende hoofdpijn, verergering van multiple
sclerose… (zie voetnoot 29 van het betreffende hoofdstuk in haar boek).

Hier nog een kortere video waarin je Alexandra in het Engels aan het woord kunt horen.

Een leuke wetenswaardigheid is het feit dat haar boek blijkbaar een onverwacht groot commercieel succes aan het worden is. Het publiek lijkt een heel gezonde belangstelling te hebben ontwikkeld om zelf uit te zoeken wat er nu aan de hand is met dat corona-gedoe …

bron

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

5 × een =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.