De inversie

Een veel gebruikte techniek van de elitaire krachten die uit zijn op macht en controle is inversie. Neem iets dat positief is, en verander de betekenis, keer het om. Het bekendste voorbeeld vind je bij het satanisme, die een positief pentagram omkeert (inverteert) om er hun eigen symbool van te maken. Hetzelfde zag je ook bij de Nazi’s. Zij namen de swastika, een positief zonnesymbool uit de oude Indische beschavingen, en inverteerden het. Zelfs in onze hedendaagse maatschappij is inversie overal aanwezig. Niet in het minst in de semantiek van iets wat iedereen bij zich draagt. Onze “smart” phone.

In het Engels betekende “smart” tot nog niet zo heel lang geleden “pijn”, of “afzien”. In het Deens vinden we dit nog altijd terug in het werkwoord “smerte”, wat “pijn doen” betekent, alsook in onze Nederlandse taal letterlijk in het woord smart, wat een pijnlijk afzien of verdriet betekent. Het woord smart heeft dus een vrijwel omgekeerde betekenis aangenomen. Dit is inversie.

Tegenwoordig is alles “smart”. Smartphones, smartmeters, smart cities, smart TV, enz… Het woord smart is eigenlijk een uitgekiende reclame techniek. Smart is in feite big brother. Alle zaken waar het etiket smart op plakt, maken een verdere big brother controle van de samenleving mogelijk. Smart is zogezegd ‘slim’ nu. Maar het is allesbehalve “slim”. Het is controle. De typische inversie van de elite.

Onze hedendaagse maatschappij zit vol met inversies die door elitaire krachten via de media en gecontroleerde wetenschappelijke instellingen gepromoot worden. “De zon is slecht en kan kanker veroorzaken”, “fluoride is goed voor je tanden”, “cholesterol is slecht”, enz.. tot en met medicatie en vaccins die als goed voorgesteld worden maar dat allesbehalve zijn.

Op metafysisch niveau heeft het gebruik van inversie van de elite een diepere reden. Aangezien zij geen connectie hebben met de bron van het leven, met het godsbewustzijn, hebben zij geen intrinsieke creatieve scheppende kracht in zich, en kunnen ze alleen maar bestaande zaken gebruiken en veranderen (inverteren). Daarom dat zij parasitair zijn. Zij kunnen geen energie halen uit een normale connectie met de bron. Daarom moeten zij het elders halen. De mensheid is hun energiebron en die moet gecontroleerd worden. Die parasitaire neiging zie je in zowat alle systemen die in onze maatschappij opgezet zijn. Niet in het minst in ons economische systeem die ervoor zorgt dat geld en rijkdom stroomt naar de top van de pyramide.

Ook het huidige transhumanisme dat de elite pusht is een inversie van de natuurlijke orde. Men wil chips in ons hoofd brengen om ons te verbinden met de “cloud”, zoals Elon Musk en Ray Kurzweil (hoofd wetenschapper bij Google) zeggen. Kurzweil spreekt van een technologische “singulariteit” waar mens en machine zullen met elkaar versmelten en elke mens verbonden is met “the cloud”, waarbij het niet-biologische gedeelte (AI) overhand zal nemen omdat het (volgens hem) superieur zal worden aan het biologische. M.a.w de mens zou als individu deel worden van een collectief , een soort “hive mind’ in the cloud.

Deze technologie wordt verkocht als een prachtige oplossing. De mens zou immers telepatisch worden. Maar wat men echter verzwijgt is dat de mens kan echter ook telepathisch worden door zijn bewustzijn verder te ontwikkelen. Vele sterrenvolkeren in de kosmos zijn reeds telepatisch.

Deze push naar een “technologische hive mind”, is een inversie van de bestaande natuurlijke eenheid die er is in de kosmos. In een gebalanceerde realiteit is elk individu soeverein op zichzelf terwijl hij/zij deel uitmaakt van een groter collectief. In een gebalanceerde realiteit is zowel individuele expressie als het groter geheel van belang en in balans met elkaar. Transhumanisme wil dit inverteren, door een technologisch sub realiteit te creëren die een collectiviteit aanbiedt, maar uiteindelijk zal gecontroleerd worden door een elite aan de top.

Zelfs communisme is zo’n inversie. Het komt immers van dezelfde elite. Iedereen gelijk, een afvlakking van de individualiteit, collectivisme voor “het groter” geheel, terwijl een kleine elite profiteert. Transhumanisme en communisme zijn nu aan het oprukken. Zeker in de huidige coronacrisis kunnen we sterke communistische tendensen ontdekken. Ook het mondmasker verhaal is zoiets. Het wegnemen van onze individualiteit, ons gelaat, voor het “groter geheel”.

Wat men ons wil opdringen is een inversie van de natuurlijke biologische en spirituele evolutie van de mensheid. Het is interessant op te merken dat de evolutie die de elite voor ogen heeft, een afspiegeling is, een invertering is van de natuurlijke orde, maar dan wel één met een veel lagere frequentie.

Onze natuurlijke evolutie is het verder ontwikkelen van ons bewustzijn, onze energielichamen, onze chakras waarmee we in verbinding kunnen treden met de grotere realiteit. Het introduceren van technologie in het lichaam zal dit proces verstoren en de werking van ons energetisch systeem veranderen waardoor we zakken in frequentie naar een sterk materiele realiteit.

De technologie die op ons losgelaten worden, de angst, de denkbeelden, de regels, allen zijn erop gericht om ons naar deze valse collectieve realiteit te leiden.

Wees waakzaam en val er niet voor.

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.