De covid-booster-tijdbom voor kanker

🕒 Leestijd: 5 minuten

Dr. Angus Dalgleish is hoogleraar aan het St George’s University Hospital in Londen, fellow van het Royal College of doctors in Groot-Brittannië en Australië,  fellow van het Royal College of Pathologists and Medical Sciences, MD, PhD met 563 publicaties en meer dan 25.000 citaten. Hij is werkzaam als consulent-oncoloog.

Dalgleish waarschuwt al geruime tijd voor kanker na mRNA-vaccinatie. In een nieuw artikel in het Britse Conservative Woman weidt hij opnieuw uit over de relatie tussen mRNA-vaccinaties en kanker.

“Ik heb eerder bericht over mijn bezorgdheid over de forse stijging van het aantal terugvallen van kanker die ik waarnam in mijn melanoomkliniek.

Geen van deze patiënten vertoonde de klassieke prodomale fase van het terugkomen van kanker die ik voorheen altijd had opgemerkt, zoals bij een ernstige depressie als gevolg van een sterfgeval, of een echtscheiding of faillissement. Het enige wat ze gemeen bleken te hebben was dat ze recentelijk een booster-mRNA-covidvaccin hadden gehad. Ik heb niet alleen in Groot-Brittannië maar ook in Australië rondgebeld met mijn collega’s om hun ervaringen te horen. In geen enkel geval hebben ze een dergelijk verband ontkend. Ze waren zelfs net zo verontrust over het door hen waargenomen verband tussen boostervaccins en terugkeer van kanker, evenals over een toename van nieuwe vormen van kanker, vooral bij mensen onder de 50 jaar. Naast melanoom waren deze collega’s ook erg bezorgd over een plotselinge sterke toename van jonge patiënten met darmkanker.

In plaats van onmiddellijk een goed onderzoek in te stellen  nadat we deze zorgen naar voren brachten, vertelden de medische autoriteiten ons:

  • dat wat we zagen toeval was,
  • dat wij het moesten bewijzen, en vooral
  • dat we onze patiënten niet ongerust moesten maken.

Onlangs heeft de American Cancer Society (ACS) gewaarschuwd voor een stijging van het aantal nieuwe gevallen van kanker van meer dan twee miljoen in de VS dit afgelopen jaar, waarbij het bij veel van deze gevallen ging om jongere patiënten dan gebruikelijk is. De hoofdwetenschappelijke functionaris van de ACS, William Dahat, meldde bovendien dat kankersoorten zich ten tijde van de diagnose met een agressievere ziekte en grotere tumoren presenteerden, vooral bij jongere patiënten. Verder is van belang dat een verschil werd opgemerkt in het microbioom (het geheel van micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen die in de darmen voorkomen) tussen patiënten onder de 50 jaar vergeleken met patiënten boven de 50 jaar.

Deze stijging van maligne tumoren wordt weerspiegeld in een rapport van Phinance Technologies van eind vorig jaar, met  een analyse van gedetailleerde gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS)  waaruit bleek dat invaliditeit en sterfgevallen in 2021 en 2022 dramatisch waren toegenomen in alle leeftijdsgroepen, maar vooral in de leeftijdsgroep van 15-44 jaar.

The Lancet publiceerde vóór Kerstmis 2023 ook een artikel waarin werd gemeld dat het aantal sterfgevallen na de covid-pandemie 11 tot 15 procent hoger zou zijn dan verwacht voor jongeren onder de 25 jaar en voor mensen tussen 25 en 49 jaar. Dit is in feite het patroon dat wordt aangetroffen in veel landen die naar de gegevens hebben gekeken. Duitsland heeft bijvoorbeeld gemeld dat de oversterfte is gestegen van 7 procent in 2020 naar 24 procent in 2023.

Na een pandemie zou je juist verwachten dat het aantal sterfgevallen minder zou zijn, aangezien je niet twee keer kunt sterven!

Het verband tussen covid-vaccins en myocarditis en vroege sterfte, vooral onder jongeren, is benadrukt door Peter McCullough en collega’s en door Aseem Malhotra hier in Groot-Brittannië, en hierover valt niet te twisten. Nu hebben we een rapport dat dit bevestigt van de CDC in de VS, gegevens waarop de autoriteiten hier in Engeland hebben geweigerd te reageren met als reden om gevaccineerde patiënten niet te alarmeren!

Hoewel het duidelijk is dat deze extra sterfgevallen reëel zijn en blijven stijgen, is het enige dat we van onze Chief Medical Officer, Sir Chris Whitty, krijgen een belachelijke poging om de stijging weg te redeneren. Zo zou het bijvoorbeeld komen als gevolg van het feit dat patiënten hun statines niet kregen tijdens de lockdown (eh…, patiënten onder de 55 krijgen niet routinematig statines!) De situatie is niet beter in de VS, waar Harvard-onderzoekers de schuld gaven aan ‘slaapstoornissen’!

De eerste voor de hand liggende kandidaat is de lockdown zelf, toen de National Health Service de ‘National Covid Service’ werd en alle screenings werden geannuleerd of uitgesteld, wat resulteerde in een toename van het aantal gevonden kankergevallen en late ontdekkingen. Veel negatieve leefstijlfactoren zijn vrijwel zeker toegenomen als gevolg van de lockdown, zoals een gebrek aan lichaamsbeweging en te veel eten, vooral uit afhaalrestaurants.

Wat zeer weinig van deze beoordelingen opperen, is dat deze stijging van het aantal sterfgevallen een gevolg zou kunnen zijn van het boostervaccinprogramma, ook al volgt de toename duidelijk op de start van het vaccinatieprogramma in 2021, met verdere toename in 2022 en 2023.

Wat betreft het verband met kanker zijn er in de literatuur talloze meldingen van kankers die binnen enkele dagen na toediening van de vaccins ontstaan, vooral  lymfomen en leukemie. Er zijn verschillende meldingen van PET-scans waarop tumoren te zien zijn die exploderen op de plaats van de covid-injecties en het afvoergebied ervan, waarbij het advies was om covid-vaccins niet te injecteren in het gebied van bekende vormen van kanker! Naast mijn klinische observaties hebben verschillende vrienden kanker gekregen na een totaal onnodige covid-booster die alleen werd genomen om te mogen reizen.

Voor een mogelijk verband tussen een boostervaccin en het optreden van kanker hebben we een plausibele wetenschappelijke causale verklaring nodig. Helaas voor degenen die nog steeds volhouden dat deze gevallen slechts toeval zijn, er zijn inmiddels verschillende overtuigende keuzemogelijkheden:

Ten eerste is gemeld dat de T-celreacties worden onderdrukt na de boosters (niet na de eerste twee injecties) en dat dit vooral bij sommige kankerpatiënten het geval is.

Ten tweede verandert het antilichaamrepertoire na de eerste booster van een beschermende IgG1- en IgG3-dominante B-celreactie in een tolererende IgG4-reactie, verergerd door verdere boosters, zoals beschreven in een recent Science Immunology-artikel. Omdat veel kankers onder controle worden gehouden door effectieve door T-cellen geleide immuniteit, zou de plotselinge verstoring van deze controle zeker de ontwikkeling verklaren van B-cel-leukemie en lymfomen, melanoom, niercelkanker en colorectale kanker, allemaal tumoren die kunnen reageren op immunotherapie.

Een ander rapport van Loacker et al. in Clin Chem Lab Med laat zien dat mRNA-vaccins de PD-L1 op granulocyten en monocyten verhogen, wat betekent dat ze precies het tegenovergestelde bewerkstelligen van wat de immunotherapiemiddelen tegen deze tumoren doen, wat ook verklaart waarom veel van deze tumoren resistent lijken te zijn tegen deze anders wel effectieve therapie. Alles bij elkaar genomen kan het effect op de immuunrespons van deze boosters gemakkelijk de terugval en het verschijnen van de zogenaamde turbokankers verklaren.

Andere rapporten documenteren de aanwezigheid van DNA-plasmiden en SV 40-sequenties (een bekend kankerinducerend gen), evenals het vermogen van mRNA (gecodeerd spike-eiwit, red.) om zich te binden aan belangrijke suppressorgenen. Hoewel dit controversieel is en wordt aangevochten, heeft het geleid tot de realisatie van aanzienlijke variaties tussen batches die het kankerproces zouden kunnen versterken, maar zich waarschijnlijk pas over een paar jaar zullen manifesteren. Alleen al de mogelijkheid dat we op een vaccin-inducerende kankertijdbom zitten, betekent dat we nooit meer betrokken mogen raken bij een massaal vaccinatieprogramma voor een andere mogelijke Ziekte X.

Tenzij de regering zich hiervan bewust zal worden, zullen we overgeleverd zijn aan de genade van de Wereldgezondheidsorganisatie die precies hetzelfde doet als ze besluiten het Disease X-virus los te laten om de controle terug te nemen en onze levens opnieuw te vernietigen.”

Bron: dit artikel is overgenomen van Stichting Artsen Collectief

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier × vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.