De Coronacrisis: Een volledig disproportioneel verhaal!

Het stopzetten van de reguliere zorg tijdens de coronacrisis heeft geleid tot een verlies van naar schatting 100- tot 400.000 gezonde levensjaren. Aan de andere kant heeft ziekenhuiszorg in maart en april wel naar schatting 13 tot 21 duizend gezonde levensjaren gered. Dat stelt adviesbureau Gupta in hun rapport ‘COVID goes cuckoo’ van Gupta Strategists. Dat aantal gewonnen gezonde levensjaren is dus schandalig weinig, in relatie tot wat heeft gekost heeft! Was het niet beter geweest Mark Rutte, om zorgdeskundigen op dit terrein te raadplegen, in plaats van ALLEEN naar het gezelschap virologen, epidemiologen en andere -logen..? Wat hebben zij immers voor overzicht op het aantal verloren levensjaren..?

Naar schatting tussen de 100.000 en 400.000 gezonde levensjaren zijn dus verloren gegaan door het afzeggen en uitstellen van reguliere zorg, zoals zorg voor mensen met kanker, hartfalen, diabetes of darmziekten. Ook de financiële druk is disproportioneel hoog: de kosten van COVID-zorg per gewonnen gezond levensjaar. Let op: door de hoge IC-kosten, gaat het om € 100.000 tot € 250.000 per gewonnen COVID-19-patiëntenlevensjaar. Dat is tot wel een factor drie hoger dan wat algemeen geaccepteerd is..! De verhoudingen zijn dus volledig disproportioneel..! Ook de kosten voor de COVID-zorg, is volledig scheef, zo concludeert het rapport ‘Covid goes cuckoo’.

Disproportioneel hoog, want volgens het adviesbureau hanteert Zorginstituut Nederland de referentiewaarde van € 80.000,- voor de kosteneffectiviteit van nieuwe medisch-specialistische behandelingen. De kosten liggen mede zo hoog doordat de gemiddelde kosten van reguliere zorg per patiënt met ruim 40% zijn toegenomen.

Adviesbureau Gupta concludeert dus terecht, dat de reguliere zorg ongekende, disproportionele schade heeft opgelopen. De conclusie is dan ook onvermijdelijk, dat door dit effect op de reguliere zorg, het volledig onwenselijk is, om coronazorg nog langer op dezelfde voet voort te zetten, aldus Gupta.

Eerder deze maand publiceerde het bureau samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) een inventarisatie van de uitgestelde zorg en concludeerde dat deze de komende maanden ontoereikend zal blijven omdat het binnen de 1,5meter-samenleving niet eenvoudig is om zorg te organiseren. Er moet een deltaplan voor zowel de reguliere als de covid-zorg komen. Dat dit lastige keuzes zal gaan vergen, voor mensen als Mark Rutte, daarvoor waarschuwen de adviseurs in deze opsomming:

‘Denk daarbij aan centrale gespecialiseerde covid-faciliteiten, centrale capaciteitsplanning, triage van zorg gebaseerd op effectiviteit en efficiëntie, versnelde adoptie van nieuwe zorgmodellen en acceptatie van structureel hogere zorgkosten’,

Het adviesbureau zegt ook de effecten van deze keuzes zegt te gaan doorrekenen. In het rapport gaat dank uit naar dr. Rudi Westendorp, die met het idee kwam, het effect te berekenen van zorg die niet is geleverd. Westendorp was voorheen hoogleraar ‘ouderengeneeskunde’ aan het LUMC in Leiden, en is nu hoogleraar ‘Public health’ in Kopenhagen en lid van de covid-adviesgroep van het Deense gezondheidsministerie.

‘Proportionaliteit’ is bij dit alles volgens hem het toverwoord en dat ziet hij niet in alle landen terug. Maar om maatregelen te kunnen nemen die in verhouding zijn, is het nodig dat ook andere gezichten van de epidemie dan alleen het IC-gezicht te zien zijn, zegt Westendorp. Hij is blij dat met dit rapport de uitgestelde zorg smoel heeft gekregen; nu is het wachten op het gezicht van de verpleeghuiszorg en van de economie.

Het is het zoveelste bewijs, dat deze Corona-crisis, vooral een crisis is, doordat ons kabinet volledig in dwaling is, over de ernst van deze corona-golf enerzijds. En anderzijds zich volledig focust op de bestrijding op grond van de adviezen van medisch deskundigen, terwijl andere experts, op andere gebieden, VOLLEDIG worden genegeerd. Mensen met bewezen reputaties, zoals wetenschappelijk onderzoeker Maurice de Hond, om er maar één te noemen..

Eenzelfde bericht komt van professor Ira Helsloot, hoogleraar ‘Besturen van Veiligheid’ aan de Radboud Universiteit in Nijmergen. Hij was er 2 maanden geleden al van overtuigd, dat de coronamaatregelen van het Kabinet Rutte, meer schade aan de volksgezondheid toebrengen, dan het aan winst oplevert. Helsloot over deze situatie: “De keuzes die nu worden gemaakt, worden gemaakt uit angst voor keuzes die hard zijn.’’

De gemiddelde coronapatiënt is 80 jaar en heeft meerdere andere ziektes en zou waarschijnlijk binnen een jaar toch al overlijden. ‘Natuurlijk gunt iedereen mensen een extra levensjaar. Maar als openbaar bestuur moet je kosten en baten in perspectief zien, tegen elkaar afwegen. Zulke zware maatregelen kosten ook levensjaren. Met alle maatrege­len houden we maar een beperkt aantal mensen in leven, terwijl je er een veelvoud aan levensja­ren voor ‘weggooit’.

Professor Helsloot wees vooral ook op de economische crisis, waarin ons land door alle maatregelen terechtkomt. We hebben noodpakket van € 80 miljard en dat geld hadden we ook in de Nederlandse gezondheidszorg kunnen steken. En met dat geld hadden we 1 miljoen levensjaren kunnen winnen.’’

En dat alles is nog los van het feit, dat door de economische crisis, ook een groot aantal mensen in de bijstand terecht zullen komen. “Als je een inkomen hebt op bijstandsniveau leef je gemiddeld tien jaar korter dan iemand met een normaal inkomen. Dus al die mensen van wie het inkomen nu verdwijnt omdat ze ontslagen zijn of nog worden als gevolg van deze maatregelen gaan korter leven. Dat moet je meewegen.’’

Helsloot begreep al dat zijn boodschap hard kan overkomen:

Je gunt al die oudere mensen dat ze in leven blijven en het is vreselijk als je om het leven komt door corona. Maar de overheid kijkt alleen maar vanuit het perspectief van de ziekenhuizen die overvol dreigen te raken en waar mensen niet meer op een ordentelijke wijze dood gaan. Dat zijn we niet meer gewend in dit land.  Maar we moeten ook kijken naar al die mensen waar je levensjaren van afneemt.Je moet goed kijken naar wat je nu recht voor je neus ziet gebeuren, maar ook naar de vele grotere ellende die er over een jaar of twee is als gevolg van wat je nu als overheid gedaan hebt. Dat die overheid daar niet toe in staat is, verwijt Helsloot onder meer de media. ,,Media geven geen ‘body count’ als een griepepidemie is, of een koude winter of een hete zomermaand waarbij drieduizend mensen sterven.’’

Daarnaast kijken volgens professor Helsloot, bijvoorbeeld specialisten van de intensive care (IC) “vooral naar dat deel waar zij verstand van hebben, waar ze met ziel en zaligheid hun best voor doen. Zij agenderen dat in de media: het is echt niet zo dat de overheid zelf is begonnen met klagen over een tekort aan ic-bedden.’’

Helsloot heeft echt een gevoel van diepe droefheid over wat we onszelf en onze samenleving voor de aankomende jaren aandoen. Deze klap, die we nu aan het organiseren zijn, zijn we niet zomaar kwijt. We zijn niet in staat gebleken verder te kijken dan naar de patiënt van morgen. Daar word ik niet écht vrolijk van. De huidige maatregelen zouden alsnog teruggedraaid kunnen worden, maar dat is ingewikkeld. De medisch specialisten gaan niet zomaar van positie veranderen. En de Tweede Kamer gaat niet zomaar bij zinnen komen. Het is ook echt niet zo dat de regering nu ineens gaat zeggen: alles overziend moeten we dit toch maar slikken.

Bron

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − 7 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.