Buitenparlementaire Onderzoekscommissie: 18.027 overlijdens ten gevolge van de ”lockdowns”


Een onderzoek, gestart in november 2020, door leden van de Commissie naar de oversterftes tijdens de zogenaamde “lockdowns” in België komt tot een verontrustend besluit.

De Commissie eist binnen de 30 dagen concrete, persoonlijke antwoorden en verklaringen van de toen en huidige bevoegde regeringsleden alsook van de betreffende Premiers, zijnde:

  1. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, regering-Wilmès (17 maart 2020 – 1 oktober 2020)
  2. Pieter De Crem, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, regering-Wilmès (17 maart 2020 – 1 oktober 2020)
  3. Sophie Wilmès, Premier, regering-Wilmès (17 maart 2020 – 1 oktober 2020)
  4. Frank Vandenbroucke, Vicepremier en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, regering-De Croo (1 oktober 2020 – heden)
  5. Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, regering-De Croo (1 oktober 2020 – heden)
  6. Alexander De Croo, Premier, regering-De Croo (1 oktober 2020 – heden)

De informatie in dit document wordt in het belang van de veiligheid, de gezondheid en de rechten van de bevolking ter beschikking gesteld van de bevolking en overgemaakt aan de bovenvermelde personen.

Op 18 maart 2020 en 19 oktober 2020 voerde de federale regering hardhandig de zogenaamde “lockdowns” in in het land.

Maatregelen coronavirus: ons land gaat in ‘lockdown light’, wat betekent dat voor jou?” – Het Nieuwsblad, 18/3/2020, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200318_04893477

COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober” – Belgium.be, 16/10/2020, https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_gaat_strengere_regels_vanaf_maandag_19_oktober

Door de invoering van de “lockdowns” schonden de bevoegde regeringsleden en de federale regering bewust en met opzet bepaalde rechten van de burgers in het land, zoals die door de grondwet onherroepelijk worden verzekerd (https://www.senate.be/doc/const_nl.html). Enkele daarvan zijn:

Artikel 12: “De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.

Door de “lockdowns” werd dit recht bewust en met opzet geschonden. De burgers werden (en worden nog steeds) hun vrijheid van persoon ontnomen doordat de bevoegde regeringsleden en de federale regering “maatregelen” doorvoerden (en doorvoeren) die de vrijheid van de persoon limiteren. Artikel 12 van de grondwet, noch andere artikels van de grondwet, voorziet geen uitzonderingen of beperkingen op de gewaarborgde vrijheid van de persoon. Tenzij een persoon door een rechtbank werd veroordeeld voor feiten waardoor zijn of haar persoonlijke vrijheid van de persoon kan gelimiteerd worden.

Artikel 27: “De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.”

Door de “lockdowns” en de “maatregelen” werd dit recht bewust en met opzet geschonden. Door de lockdown-maatregelen konden (en kunnen) de burgers, de Belgen, zich niet vrij verenigen omdat zij volgens de “maatregelen” zich niet vrij konden (en kunnen) verplaatsen en niet vrij konden (en kunnen) reizen.

De “maatregelen” legden (en leggen) ook beperkingen op m.b.t. het aantal Belgen die samen mogen komen op bepaalde tijdstippen en op bepaalde plaatsen. Dit zowel in het openbaar als in een privésfeer. Artikel 27 van de grondwet, noch andere artikels van de grondwet, voorziet geen uitzonderingen of beperkingen op het recht van vereniging.

De “lockdowns” en de “maatregelen” werden ingevoerd om, naar men zei (en zegt), de druk op het zorgsysteem te verminderen en om tienduizenden overlijdens te voorkomen, t.g.v. SARS-CoV-2.

Onderzoek toont duidelijk aan dat nagenoeg elk jaar het zorgsysteem wordt overbelast door o.a. grieppatiënten. Niet omdat er te veel patiënten zijn maar omdat de overheid structureel te weinig middelen voorziet voor de zorgsector en dit reeds decennialang, aldus verplegend personeel dat door de Commissie en andere partijen werd geïnterviewd.

Berichten over zo’n structurele tekorten aan middelen komen trouwens al evenlang voor in de kranten in het land.

Diezelfde personen verklaarden ook dat de druk op het zorgsysteem niet merkbaar groter was in 2020 dan tijdens andere jaren. Hoewel het in 2020 was dat het zorgsysteem voor het eerst officieel te maken kreeg met SARS-CoV-2.

Ons onderzoek komt ook tot de uiterst verontrustende vaststelling dat de “lockdowns” geen tienduizenden overlijdens t.g.v. SARS-CoV-2 hebben vermeden.

De Commissie heeft geen enkele gezaghebbende studies kunnen vinden die hebben berekend hoeveel levens er in het land werden gered door de “lockdowns” en de “maatregelen.”

De Commissie heeft, anderzijds, wel bewijzen gevonden die aantonen dat de “lockdowns” zelf meer overlijdens hebben veroorzaakt in 2020.

Op basis van de grafiek “mortaliteit” van Statbel, het Belgische statistiekbureau, kon de Commissie het volgende vaststellen.

Statbel-grafiek “mortaliteit”: https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/visualisaties/mortaliteit

Tussen 18 maart 2020, de eerste dag van de eerste “lockdown,” en 10 mei 2020, de dag waarop het aantal sterftes normaliseerde, werden door Statbel 25.081 overlijdens geregistreerd.

Tussen 19 oktober 2020, de eerste dag van de tweede “lockdown,” en 24 december 2020, de dag waarop het aantal sterftes normaliseerde, werden door Statbel 29.004 overlijdens geregistreerd.

In totaal komt dit neer op 54.085 overlijdens. Overlijdens die moesten (en moeten) worden onderzocht.

Volgens Statbel overleden in 2019 108.745 mensen in het land. Gemiddeld per dag komt dit neer op ongeveer 298 overlijdens.

De Commissie stelde vast dat er tijdens ten minste 121 dagen, ten gevolge van de “lockdowns,” overlijdens werden geregistreerd door Statbel die in aanmerking kwamen (en komen) voor verder onderzoek, t.t.z. 54.085 overlijdens.

Met een gemiddelde van 298 overlijdens per dag komt dit neer op 36.058 overlijdens die normaal zouden hebben plaats gevonden. Zonder de “lockdowns” en ten gevolge van alle doodsoorzaken.

Dit wil zeggen dat er een verschil is van 18.027 overlijdens gedurende die 121 dagen.

Dit verschil is duidelijk te wijten aan de “lockdowns” en de “maatregelen” zelf.

We kunnen dit met zekerheid stellen omdat in beide gevallen, dus voor de twee “lockdowns,” die bijkomende overlijdens, in totaal 18.027, pas starten wanneer de “lockdowns” starten, op 18 maart 2020 en op 19 oktober 2020.

We kunnen dus met zekerheid stellen dat de “lockdowns” zelf verantwoordelijk zijn voor die 18.027 overlijdens.

Gezien bovenvermelde regeringsleden persoonlijk verantwoordelijk waren, en zijn, voor de invoering van de twee “lockdowns” en de “maatregelen” zijn zij dus ook persoonlijk verantwoordelijk voor die 18.027 overlijdens.

Dit verslag van ons onderzoek, alsook ons onderzoek zelf, berust op aantoonbare feiten en data voorzien door erkende bronnen.

De Commissie heeft zich niet gebaseerd op, en heeft geen gebruik gemaakt van, theorieën, projecties, voorspellingen en/of geruchten.

Koen Jacobs

Stichter en Voorzitter
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf + 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.