Beste politici, 138M doden door de maatregelen? Was u op de hoogte?

🕒 Leestijd: 21 minuten

Coronavirus: de missende grafiek

Maandenlang analyseerde ik allerlei grafieken en nieuws over het Coronavirus. Ik probeer hier de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt. Zoals over verboden geneesmiddelen, of over de schade ten gevolge van de lockdown. Of de conclusie op basis van de grafieken: dat de lockdown geen verschil maakt. De “main stream media” en de “kwaliteitskranten” hebben een jaar lang bewezen slaafs mee te werken aan angst-verspreiding en indoctrinatie. BREAKING NEWS: de avondklok was illegaal en wordt per direct opgeheven.

Samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus, net als in de rest van Europa en Amerika. De sterfte was 0,1% (waarvan 90% ouderen met onderliggende ziekten). Van iedereen die besmet raakte werd 70% niet of nauwelijks ziek, door normale afweer. Degenen die toch nog ziek werden hadden een grote kans om te genezen: 97% herstelde, en nu inmiddels zelfs 99%. Er zijn behandelingen en medicijnen. En er zijn veilige vaccins, in ruime mate beschikbaar. In de grafieken zien we nu geen oversterfte (er is nu dus net zoveel sterfte als normaal).

De immuniteit blijft laag, omdat maar zo weinig mensen ziek worden. Als je niet ziek wordt, wordt je ook niet immuun. Voor diegenen heeft vaccineren dan ook weinig zin. De directe doelgroep voor vaccineren is dus blijkbaar 0,1% volgens de cijfers. Met een enorme marge eromheen (zoals al het verzorgend personeel) zou je een twintig keer grotere groep kunnen vaccineren: 2% oftewel 350.000 mensen. Die kun je in vijf dagen vaccineren.

De lockdown werkt nauwelijks, volgens de grafieken: je ziet nauwelijks verschil na het begin van een lockdown, of na een opheffing van de lockdown. Dat zag je in alle landen, herhaaldelijk, in het afgelopen jaar. De besmettingen daalden en stegen overal in Europa op dezelfde manier, en zelfs bijna op hetzelfde moment, onafhankelijk van allerlei maatregelen. Het lijkt dat de maatregelen nauwelijks effect hebben. Afgezien van een verbod op Super spread events. Dat zijn grote events met heel veel mensen in één ruimte, dus ook sommige grote bedrijven en instellingen, OV, scholen en kerken.

De schade van de lockdown

De schade van de lockdown zelf is ook een “missende grafiek”. En dat terwijl er al veel wetenschappelijk onderzoek en bewijs is dat de lockdowns meer schade veroorzaken dan dat zij voorkomen. Er werd al geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Er is overal schade door de maatregelen, ook in het onderwijs: dat is nu veel minder effectief. Cijfers en grafieken daarvan ontbreken totaal. Het psychisch welzijn daalt: depressie komt steeds vaker voor. Ook daar zijn geen duidelijke cijfers van. Er zijn bijvoorbeeld niet eens cijfers te vinden over zelfdoding in 2020. Economisch zijn de maatregelen ook een ramp. Veel ondernemers hebben hun zaak failliet zien gaan. Maar grafieken daarvan zijn nauwelijks publiek te vinden.

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal.

Meer over hoe de menselijke psyche werkt in Corona-tijden in de filmpjes van neuro-specialist Paul Smit.

Zie ook de (inmiddels gecensureerde) documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

De Volkskrant van 7 februari 2021: “Sinds de coronapandemie zijn er meer meldingen van ernstig huiselijk geweldveel meer telefoontjes naar de Kindertelefoonmeer acute opnamen van jongeren.”

Het leven is voor jongeren een sombere brij geworden. Ze missen de structuur van school, de uitlaatklep van de sportvereniging, het samenzijn met vrienden, en thuis, met zijn allen op een kluitje, worden bestaande problemen uitvergroot. Dan komen de slaapproblemen, de eetproblemen soms, het piekeren.

Volkskrant, 12 februari: “69% van de jongeren voelt zich regelmatig eenzaam. Tweederde van de jongeren voelt zich nu slechter dan tijdens de eerste lockdown.  Eenderde van alle studenten geeft het leven nu een onvoldoende.”

Een huisarts in Groningen: “Van de 4.600 patiënten is er hier één aan corona overleden en zijn er drie in het ziekenhuis opgenomen, dat is minder dan een promille. Ik heb patiënten vaak de statistiek proberen uit te leggen maar door de continue media-aandacht voor de gevaren zijn ze hun risico op ziekte en overlijden schromelijk gaan overschatten.

Beleidsmakers varen te veel op meetbare uitkomsten, op sterftecijfers en ic-opnamen, en het zijn de zwaksten, de ouderen en de kinderen, die daarvoor de prijs betalen. Ik vrees dat de coronamaatregelen uiteindelijk meer gezondheidsschade dan gezondheidswinst zullen opleveren.

Mutaties van Corona

Een virus (RNA) muteert veel sneller dan DNA. Van alle mutaties die minder dodelijk zijn – of minder besmettelijk – merken wij nauwelijks iets. Mutaties die juist veel dodelijker zijn sterven ook snel uit. Dan blijven over: mutaties die besmettelijker zijn en soms iets minder dodelijk, soms wel iets dodelijker. Alle bekende vaccins werken hoogstwaarschijnlijk ook tegen al deze mutaties van Corona. In de grafieken zie je inderdaad meer doden in de tweede golf in Engeland en Zuid Afrika. Maar dat zie je ook in onder andere Slovenië, Tsjechië, voormalig Joegoslavië, Bulgarije, Hongarije en Duitsland. De angst voor mutaties lijkt dus overdreven, en wederom aangejaagd door de pers.

Nieuwe vaccins roekeloos?

De nieuwe mRNA vaccins (van Pfizer en Moderna) die veel in Nederland worden gebruikt zijn uiteraard nog niet jarenlang getest, maar blijken wel heel effectief. Er is ook deze waarschuwing van arts/immunoloog Theo Schetters. Maar hij heeft het vooral ook over het idee dat er überhaupt niet veel gevaccineerd behoeft te worden (volgens de sluitende logica: als je de 1% kwetsbaren vaccineert ben je er al). En er zijn ook veel vaccins met oude beproefde technieken, zoals die van AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, het Nederlandse vaccin van Janssen en het Russische Spoetnik. De angst voor vaccins lijkt dus buiten-proportioneel, en aangejaagd door social media, die de pers (terecht) niet meer vertrouwen.

Mondkapjes en spatschermen

Mondkapjes en spatschermen worden steeds vaker verplicht. Maar werken die eigenlijk wel? Ook dat is een missende grafiek. De meest overtuigende onderzoeken zeggen dat het inderdaad een heel klein verschil maakt; van 0,1% tot hooguit een paar procent. Maar je ziet ook in de grafieken dat alle maatregelen weinig tot niks uithalen. Behalve het verbod op super spread events: grote aantallen mensen in één ruimte, binnen. Zoals scholen en kerken, ook al waren kerken en moskeeën juist uitgezonderd van de maatregelen.

Tweede en derde golf milder

In De Volkskrant van 30 sep: “De gemiddelde opnameduur daalde van ongeveer 11 naar minder dan 7 dagen. Het aantal patiënten dat door moest naar de intensive care daalde van 30 procent naar onder de 10 procent. Eerder bleek ook al dat de gemiddelde ligduur op de ic was gedaald, van ongeveer 21 naar 13 dagen.” – “En de behandeling is nu veel effectiever”.

Dat is goed nieuws. De sterfte onder de zieken (CFR) is dan 3x lager dan tijdens de eerste golf. Toen was de sterfte 3% van de zieken. Nu dus 1% van de zieken. In de statistieken zie je dat nu inderdaad ook: de sterfte is inderdaad lager dan tijdens de eerste golf, en dat terwijl er bijna 10 keer meer besmettingen zijn.

Behandeling van Covid-patiënten wordt steeds beter

Er zijn steeds meer effectieve behandelingen en medicijnen. Remdesivir werkt volgens de WHO niet, maar volgens andere artsen en onderzoekers juist wel.
En het verboden ivermectine werkt zelfs heel goed, volgens recente onderzoeken.
Corticosteroïden (gewone ontstekingsremmers) zoals dexamethason zijn goedkoop en werken ook vaak goed.
Dan is er nog plasmabehandeling, en op basis daarvan antistof-medicijnen. Met goede resultaten. Het antidepressivum fluvoxamine blijkt ook verrassend goed bij veel mensen te werken. Reumamiddelen werken ook goed, maar alleen in een vroeg stadium.
En antistollingsmiddelen zoals aspirine kunnen genezing ook sterk bevorderen.

Voorspelling op basis van grafieken

In Europa en Amerika (Noord + Zuid) was er een veel dodelijkere mutatie van het virus dan in Azië en Oceanië. Dat is nu ook wetenschappelijk bevestigd en kon je altijd al in de cijfers zien, het gehele afgelopen jaar. Westerse reizigers zullen elders in de wereld dus geweerd gaan worden. Alleen als je kan bewijzen dat je immuun bent of gevaccineerd, mag je die landen nog in, straks. UPDATE: dit is nu werkelijk al zo. En ook in Europa mag je straks waarschijnlijk alleen nog maar ergens naar binnen met een vaccinatie-bewijs of immuniteitsbewijs. Of na een blaastest.

Want de supersneltest (blaastest) zal binnenkort wel normaal worden. Je komt dan pas ergens binnen als je de blaastest doet. Dit kan alles veranderen. Want dan kan alles ook weer open.

Testen, testen testen?

Voorheen werd er in Nederland bijna niet getest. Nu wel. Dan stijgt het aantal besmettingen ook, logischerwijs. Kijk maar hieronder: dat is tien keer zo hoog als tijdens de eerste golf.

De test is overigens niet heel betrouwbaar, maar de cijfers daarover ontbreken. Het percentage vals-negatief kan 8% zijn en het percentage vals-positief kan 21% zijn. Dat de test niet 100% betrouwbaar is, is niet te vermijden.

Een groot percentage van de besmette mensen heeft GEEN klachten (officiële schattingen lopen op tot 70%). En ondanks het hoge aantal besmettingen is het aantal doden nu juist laag (maar wel hoger dan normaal):

Het aantal doden in de tweede golf was lager dan de eerste golf… en inmiddels ziet de iets hogere derde golf er ook zo uit, ook dalend.

Terwijl het aantal besmettingen bijna 10 keer zo hoog is. Het daalde wel snel… inmiddels bij de derde golf ook, en ook sterk dalend.

In vrijwel alle landen in Europa zien we vergelijkbare grafieken: in België, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië. En zelfs in Duitsland, ook al is de sterfte daar nu hoger dan in andere landen. In Zweden is de sterfte in de tweede golf juist iets lager. Het is aannemelijk dat de milde lockdown daar destijds de immuniteit heeft verhoogd. In Duitsland was er in de eerste golf heel weinig sterfte, maar in de tweede golf juist veel meer. De zware lockdown daar heeft dan dus averechts gewerkt.

In totaal is de sterfte in de Westerse wereld vrijwel overal hetzelfde. In alle landen in Europa en Amerika (Noord en Zuid) is het sterftecijfer ongeveer 0,1%. Iets hoger dan de zwaarste griep.

Wat ook opvalt: De sterfte-piek is nu overal heel kort na de besmetting-piek, een a twee weken. Men ligt dus niet meer 5 weken op de IC, maar een week. De IC’s zijn dus 5x minder belast in de tweede golf, zelfs bij gelijke sterfte in golf 1 en 2.

Afweer of immuniteit?

Het merendeel van de besmette mensen wordt nauwelijks ziek. Met een gezonde natuurlijke afweer wordt je niet ziek als je besmet raakt. En dan wordt je ook niet immuun. Alleen als je er echt ziek van wordt gaat je lichaam aan het werk om antistoffen aan te maken en immuniteit op te bouwen. In dat geval is de kans ook nog erg groot dat je herstelt (99% van de zieken herstelde).

De immuniteit onder de bevolking is daarom laag. Want veel mensen worden niet ziek na een besmetting, en dus ook niet immuun.

Hoeveel mensen er door gezonde afweer NIET ziek worden, is onbekend (een grove schatting is 70%). Er zijn dus miljoenen mensen die nergens last van krijgen. Dit is een belangrijke reden om alleen de kwetsbaren te vaccineren, en niet de halve bevolking. Dan ben je ook in een week klaar. Maar de getallen ontbreken nog steeds. Terwijl je zou verwachten dat het nu wel een keer onderzocht is, na een jaar?

Vaccins

Er zijn verschillende soorten immuniteit: aangeboren, aangeleerde en T-cellen. Vaccins maken je immuun. Zoals het Oxford-vaccin of het vaccin van Pfizer en Moderna. Er zijn ook een Nederlands, twee Duitse, een Frans, Russisch en een Chinees vaccin: allen getest en werkend. De vaccins zijn vaak varianten op de griepprik. AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, Janssen en het Russissche Spoetnik gebruiken vertrouwde technieken, zoals het inbouwen van genetische codes van corona in een onschuldig verkoudheidsvirus. Moderna en Pfizer gebruiken een nieuwe techniek. Zij injecteren genetisch mRNA-materiaal van het coronavirus in het lichaam. Het immuunsysteem valt deze onschuldige eiwitten aan, zodat het voortaan direct ­reageert als het Sars-Cov-2 signaleert. Dat werkt heel erg goed, maar het Russische Spoetnik werkt ook uitstekend: 92%. Dat zijn ook twee prikken, maar de tweede prik is een andere dan de eerste. Dat blijkt slim en effectief te zijn. En het werkt ook bij ouderen, wat bijzonder is.

De media

De media verdraaien informatie en jagen de angst aan. Online video’s met kritische toon worden van internet verwijderd. Ook de Volkskrant geeft toe dat ze aan censuur doen. Er is kritiek op het RIVM, ook door wetenschappers. Maar die komen niet aan het woord. Er is ook indoctrinatie. Dat kennen wij hier niet, dat is nieuw voor ons. In deze blog probeer ik daarom de informatie te geven die door de media genegeerd, verdraaid of verwijderd wordt.

Zie de grafiek hieronder. Probeer maar eens te ontdekken waar we nu zitten, in 2021. Dat is dus helemaal LINKS, de zwarte lijn. Niks aan de hand dus! Waar wie ziet dat nou?

Tweede Golf en derde golf waren hoger dan normaal maar niet in heel extreme mate. De piek rond week 33 werd veroorzaakt door de hittegolf, dus niet door Corona. Inmiddels worden de doden door de lockdown (dus niet door het virus, maar door de maatregelen) hier ook zichtbaar als oversterfte. Maar de oversterfte is nu zelfs niet eens hoger dan normaal. Zie de zwarte lijn.

De media zaaien voortdurend paniek. Dat komt enerzijds omdat de media van rampen een angst leven. Goed nieuws trekt geen kijkcijfers. Anderzijds om de besluiten van de regering te steunen, door angst onder de bevolking te zaaien. Veel mensen zien er daarom een complot in, of  indoctrinatie.

Een complot lijkt mij zeer vergezocht. Maar indoctrinatie klopt wel, want influencers op social media (zoals Femke Louise en dj Hardwell) werden fors betaald door de overheid om de RIVM te steunen met allerlei betaalde berichtjes. Terwijl het zelfs strafbaar is om gesponsorde berichten te plaatsen, als je er niet bijzet dat het gesponsord is.

Aerosolen, luchtvochtigheid, ioniseren en luchtvervuiling

Vooral BINNEN bij een droge luchtvochtigheid van rond de 40%, in airco’s en verwarming is het besmettelijk. Aerosolen zijn superkleine druppels die langer in de lucht zweven dan normale druppels, vooral in droge lucht, en zo virusdeeltjes in de lucht houden. Zie deze info over aerosolen, luchtvochtigheid en super spread events.

Zeker met de vele recente uitbraken in de vleesindustrie is dit ook al lang bewezen (daar is het koud en droog, met een circulerende airco). In vochtige lucht zakken de aerosolen naar beneden, omdat ze worden opgenomen door grotere (zwaardere) druppels.

Er is ook 17% hogere sterfte door Corona in gebieden met luchtvervuiling uit de veeteelt (ammoniak-deeltjes).

Het verbod op grote bijeenkomsten (super spread events, zoals indoor festivals) heeft in veel landen goed gewerkt. Maar de rest van de lockdown heeft misschien nauwelijks gewerkt, ook al is dat moeilijk te bewijzen. Dat het WEL zou werken is ook moeilijk te bewijzen in de grafieken. Richtlijnen volgens deze nieuwste inzichten zouden zijn:

 • Ventileer met verse lucht. Niet met gerecyclede lucht, want dan blaas je de aerosolen de ruimte rond. En dat gebeurt helaas juist vaak in ziekenhuizen, scholen, bedrijven, zorgcentra, kerken, moskeeën en vleesverwerkende industrie. Want dat is goedkoper.
 • Als de luchtvochtigheid onder de 40% is kan je beter mondkapjes dragen. De lucht moet bij voorkeur ook bevochtigd worden, binnen.
 • Voor de regering: veel meer “willekeurig” testen, data analyseren, koppelen aan mogelijke oorzaken en het publiceren. Dat gebeurt nu nauwelijks. Men weet niet eens hoeveel mensen er besmet zijn geweest (ik gok meer dan 70%) of hoeveel immuniteit er is (ik gok 10%).
 • Een onderzoek naar de invloed van fijnstof (vooral ammoniak) in de veeteelt op Corona.
 • Meer en beter onderzoek door de RIVM naar ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderen. Volgens RIVM-onderzoek van 10 jaar oud werkt dat goed, dus waarom geen nieuw en beter onderzoek?
 • Een beter onderzoek naar het omstreden medicijn Hydroxychloroquine. Gewoon turven, en kijken of het medicijn werkt. Nu is het verboden. Nogal logisch dat iedereen in een Big Pharma Conspiracy gaat geloven. Waarom zou je een goedkoop medicijn anders verbieden dat werkt? UPDATE: dit is nu onderzocht en HCQ werkt inderdaad WEL. Waarom is het dan nog steeds verboden?
 • Het verbod op indoor “super spread events” (zoals congressen en festivals) heeft goed gewerkt. Maar kerkdiensten en moskee-diensten gingen lange tijd gewoon door. Die hadden ook verboden moeten worden. Dit kon je ook in alle statistieken zien: hoge dodentallen in kerkgaande gemeentes. Nu ook weer in Zuid Amerika.

Wat kun je zelf doen?

 • Vermijd grote bijeenkomsten, zeker in airco ruimtes.
 • De airco moet met verse lucht, dus niet circulerend, en met een bevochtiger.
 • Let op de luchtvochtigheid, en draag rond de 40% een mondkapje.
 • In tropische landen in de regen: niet bij elkaar binnen gaan zitten, zorg voor ventilatie met verse lucht van buiten, en draag dan binnen mondkapjes.
 • Gebruik in ruimtes met veel mensen ioniseer-machines die virussen uit de lucht verwijderenWetenschappelijk bewezen.
 • Betaal contactloos, zonder pincode, dus betaal met je mobiel
 • Doe het OV contactloos
 • Je kan producten ook bestellen via internet (webwinkelen)
 • Ga de Wim Hof Methode beoefenen om je longen en je afweer te sterken
 • Let op je gezondheid, blijf bewegen, eet gezond. Ga vooral ook naar buiten.
 • Zonlicht op je huid is belangrijk (voor vitamine D, voor je afweer). Ontzuren ookZink en vitamine C zijn ook belangrijk. Check bij twijfel je bloedwaardes via je huisarts. Met een gezonde afweer wordt je niet eens ziek. Dit is allemaal al min of meer bewezen.

Ik bekeek veel bronnen (zie onderaan) maar miste nog steeds veel grafieken. Ik heb daarom vanaf 17 maart zelf ook een tabel bijgehouden, met een aantal landen erop, gebaseerd op officiële cijfers.

Inmiddels is het in heel Europa iets dodelijker dan de zwaarste griep. 

België is het ergst getroffen, met als enige land veel meer sterfte dan de ergste griepgolf. Maar in België tellen ze doden anders dan in andere landen, zie verderop.

TABEL: Sterftecijfers Covid-19 in een aantal landen
Pop in M
 = Aantal inwoners in miljoenen
Doden / pop = het percentage Corona-doden van de bevolking

2-Feb-21
DodenPop in MDoden/Pop
Belgium21.000120,1750%
UK108.000680,1588%
Italy89.00060,50,1471%
USA455.0003320,1370%
Spain60.000470,1277%
Peru40.000320,1250%
Sweden12.000100,1200%
Mexico154.0001290,1194%
France77.000650,1185%
Argentina48.000450,1067%
Brazil225.0002130,1056%
Switzerland9.00090,1000%
Chili19.000190,1000%
Austria8.00090,0889%
Bolivia10.00011,70,0855%
Ecuador15.000180,0833%
Netherlands14.000170,0824%
Germany59.000840,0702%
Iran58.000840,0690%
Ireland3.00050,0600%
Zware griep NL10.000170,0588%
Canada20.000380,0526%
Denmark2.00060,0333%
Turkey26.000850,0306%
WORLD2.255.00078000,0289%
Morocco8.000370,0216%
Norway6005,50,0109%
Japan6.0001260,0048%
South Korea1.500510,0029%
China5.00014000,0004%

Het lijkt erop dat lockdowns nauwelijks verschil maken. Het klimaat (warmte, luchtvochtigheid) en de luchtvervuiling lijken de grootste factoren. 

De gemiddelde sterfte in de gehele wereld is nu 0,03%. In Nederland 0,08%. De sterfte van een zware jaarlijkse griepgolf is in Nederland 0,06%.

Werkt een lockdown eigenlijk?

De “lockdown” is theoretisch gezien de snelste oplossing. Na drie a vier weken is het virus verdwenen in een totale lockdown. Van de weinigen die er erg ziek van worden is dan 98% genezen, en 2% overleden (volgens statistieken). En er komen dan ook geen nieuwe gevallen meer bij, want de incubatietijd is voorbij. Niemand kan elkaar meer aansteken. Behalve reizende mensen dan. En die zijn er altijd.

Nieuw Zeeland en Australië hadden een vroege maar kortdurende lockdown van een maand, en een vroeg verbod op super spread events. Daar is een extreem laag sterftecijfer: 0,0004%Dat kan behalve met de maatregelen ook te maken hebben met de zon, de temperatuur en/of de luchtvochtigheid.

Bij een lockdown horen meer maatregelen, zoals Testing en Tracing. Je zou veel moeten testen, zodat je meteen in quarantaine kan, op het moment dat je ziek en besmettelijk wordt (zoals in IJsland). Want je kan besmettelijk zijn terwijl je zelf nergens last van hebt. Je kan dan bij besmettingen een tracing onderzoek doen: met wie heb je allemaal in de afgelopen weken contact gehad. Zie Patient #31 in Korea: die ging weer naar de kerk, waar ze 1000 mensen aanstak (super spread event) en het meteen een landelijk probleem werd. Of in Iran: hetzelfde, via moskee-bedevaartplekken. Dus kerken en dergelijke moeten ook dicht. Trump wil de kerken openhouden, en Rutte ook (met als excuus de Grondwet). Met duizenden extra doden tot gevolg, en een langere lockdown. Slecht ook voor de economie, en voor alle zelfstandigen. Je ziet het in de statistieken: veel doden in de Bible Belt, van Zeeland tot Kampen. En nu ook weer in Zuid Amerika. Religieuze diensten kunnen beter via internet, zoals alle scholen dat ook al maanden doen. “Super spread events” kan je dus beter voorlopig verbieden.

Dat verbod op events had dus enorme voordelen, en was ook effectief – als het werd nageleefd. Minder doden, en beter voor de economie. Maar de rest van de lockdown werkte nauwelijks volgens de grafieken.

Het aantal doden zou 6 weken later drastisch moeten dalen of stijgen na een lockdown of een unlock. Een a twee weken incubatie plus gemiddeld 4-5 weken op de IC. Dat zie je nergens in de grafieken, ook niet in landen met zeer milde lockdown zoals Zweden, Japan en Z-Korea. De conclusie is dan dat een lockdown weinig tot geen verschil maakt. Afgezien van het verbod op grote events.

Een strenge lockdown heeft grote nadelen

Dichte grenzen, wat mogelijk een nog groter probleem was: logistiek, economisch, sociaal en misschien zelfs qua sterfte.
Mensen die nu totaal geen inkomsten meer hebben. En dus geen toekomst.
Een enorm aantal faillisementen.
Mensen die hun huis kwijt zijn.
De pensioenen die nu gedeeltelijk verdampt zijn.
Sterfgevallen door emotionele en fysieke verwaarlozing in woonzorgcentra.
Meer sterfgevallen bij niet-corona patiënten.
Kinderen die in onveilige thuissituaties zitten.
Mensen in paniek die ziek worden omdat ze denken dat ze ziek worden, en dan dus ook ECHT ziek worden (dat is bewezen, zoek maar op “nocebo“).
Mensen die denken dat dit het eind van de wereld is.
Enorme stijging in psychische klachten en depressiviteit.

Er wordt geschat dat wereldwijd 138 miljoen mensen kunnen komen te overlijden door de maatregelen, door uitgestelde behandelingen, operaties, onderzoeken en zelfs honger:
Zie https://repub.eur.nl/pub/127236
en https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk

Over angst en massahypnose: Professor klinische psychologie Mattias Desmet (UGent) legt uit waarom de remedie in deze crisis veel erger is dan de kwaal.
Zie ook alle filmpjes met Nederlands’ slimste filosoof: Paul Smit.

Zie ook de inmiddels gecensureerde documentaire COVID-19 The System.
Of deze waarschuwing van Nederlandse artsen.

Of deze uitzending over de schadelijke effecten van de lockdown op de jeugd en de artikelen met dezelfde strekking in De Volkskrant van 23 januari 2021:
Depressie-epidemie ligt op de loer, vooral onder jongeren
Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

“Several experts believe that the measures may claim more lives than the virus itself.”

Een zware, lange lockdown kan meer levens gaan kosten en meer problemen opleveren dan een milde of korte lockdown.

Maar “zonder lockdown” was onmogelijk voor rijke landen. Geciviliseerde landen kunnen onmogelijk zeggen: “Het is niet te vermijden dat er nu iets meer zwakkeren sterven dan normaal, om de rest van het land en de economie te redden. Zo redden we juist meer levens, al kunnen we dat nu nog niet bewijzen“.

Er is ook een groot medisch nadeel aan een strenge lockdown: er is dan minder groepsimmuniteit, waardoor de ziekte snel en hard terug kan komen. Met een milde lockdown zoals in Zweden, Japan en Z-Korea heb je minder risico op een Tweede Golf omdat de groeps-immuniteit daar hoger is.

Zweden

Zweden had lange tijd een zeer milde lockdown. Het sterftecijfer is daar ongeveer gelijk aan alle andere Europese landen. Zweden is het bewijs dat de lockdown niet veel verschil maakt. Verder is de samenleving sociaal en economisch in Zweden minder ontwricht dan in andere landen, ook al hebben ze bijna net zo’n economische klap gehad als in de rest van Europa. Zie dit artikel.

“Countries without lockdowns and contact bans, such as Japan, South Korea and Sweden, have not experienced a more negative course of events than other countries. This might call into question the effectiveness of such far-reaching measures.”

Die grafieken die ik verder mis zijn bijvoorbeeld de relatie met fijnstof, dichtbevolktheid, luchtvochtigheid, temperatuur, zonlicht, reispatroon, geloof, events, leeftijd en gebruik van mondkapjes. WAAR ZIJN AL DIE GRAFIEKEN?

Hygiëne

Besmette mensen (volgens de test die niet zo heel betrouwbaar is) zijn lang niet allemaal ziek. In IJsland mocht iedereen testen (daar bleek maar 1% positief overigens), en daar bleek dat 50% van de besmette mensen totaal geen klachten had. In ander onderzoek bleek dat zelfs 80% geen klachten had.

Dat is ook de reden dat je het een tweede keer kan krijgen: als je er nauwelijks last van hebt gehad, heeft je lichaam geen antistoffen gemaakt, en ben je niet immuun. In IJsland bleek maar 0,5% ziek te zijn (1% was besmet, en 50% daarvan had totaal geen klachten). Hier zijn er weinig cijfers van, en er is ook heel weinig onderzoek naar. Dat zou juist het belangrijkste zijn: voortdurend overal willekeurig testen, en dat in kaart brengen met mogelijke oorzaken of gedrag.

Meer onderzoek naar exosomen bijvoorbeeld. Exosomen zijn virusdeeltjes die in grote enzymen zijn verpakt, en die onschuldig zijn, maar die nog steeds positief testen bij een Corona-test. Een gezond persoon maakt virusdeeltjes onschadelijk, door ze in grote enzymen te verpakken, waarna ze uitgehoest worden. Deze deeltjes fungeren als boodschappers om andere mensen te “waarschuwen” en te “informeren” over dit type virus. Net als een vaccin eigenlijk.

Dit kan bewijzen waarom er veel mensen besmet zijn (volgens de test) maar nergens last van hebben. Het kan ook aantonen dat mondkapjes en handschoenen juist AVERECHTS kunnen werken, want de biologische verspreiding van de veilige informatie over het virus wordt op deze manier tegengegaan. Het kan ook aantonen hoe groeps-immuniteit werkt: gezonde mensen stoten gezamenlijk dan inmiddels meer genezende Exosomen uit dan dat er virussen worden uitgestoten door zieke mensen.

Warme landen als Indonesië, Thailand, Australië en Nieuw Zeeland hebben duizend keer minder doden dan in Europa. Ligt het aan de vochtige lucht? Of aan het zonlicht, want dat geeft extra vitamine D, waar wij hier veel te weinig van hebben? Aan zink? Aan de temperatuur? En waar zijn al die onderzoeken eigenlijk?

Een ander voorbeeld: In het regenseizoen gaat het aantal besmettingen in veel warme landen juist omhoog. Misschien omdat men dan met zware regen vaak samen binnen zit, en de lucht niet stroomt omdat de regenval de luchtstroom afsluit, en/of omdat de elektrische fans worden uitgezet bij onweer. Simpel onderzoek (turven) zou dit al kunnen bewijzen. Maar ook die onderzoekjes zijn er niet.

Nog een voorbeeld: in Zuid Amerika is er relatief hoge sterfte. Er zijn daar veel kerken open, net als in de VS en in Nederland, met een hogere sterfte tot gevolg. Zie de hoge sterfte in de bible belt in Nederland. Maar waar zijn die onderzoeken over Zuid Amerika? En de conclusies?

Of het medicijn hydroxy-chloroquine. De onderzoeken die bewijzen dat het NIET werkt, houden er geen rekening mee dat je er zink en vitamine D moet bijslikken, en dat je het op tijd moet gaan gebruiken, dus niet te laat. Die onderzoeken zijn er wel, maar worden niet goedgekeurd. Dit werkende medicijn is nu gewoon verboden: je MAG het niet eens gebruiken, ook al zou je het willen, en ook al zou het jou echt genezen. Dat is vreemd. Want als je bijvoorbeeld reuma hebt mag je het WEL gebruiken.

De onderzoeken die beweerden dan het middel schadelijk is zijn inmiddels ingetrokken door de auteurs.

De onderzoeken die het verschil meten tussen WEL of NIET vitamine D, tussen WEL of NIET zink, en WEL of NIET antibiotica erbij, of WANNEER het middel nog effect heeft zijn eenvoudig: gewoon een kwestie van turven. Meten is weten. En ook dat onderzoek is er allemaal niet?

UPDATE: nu, meer dan een half jaar later, blijkt het middel inderdaad wel te werken. En ivermectine blijkt ook goed te werken. En ook dat is nog steeds verboden.

Oversterfte

Op deze grafiek zie je de OVERSTERFTE per week. Oversterfte betekent dat er meer doden zijn dan normaal, per week, vergeleken met andere jaren. Na een hogere piek is de sterfte inmiddels GELIJK aan alle andere jaren. De tweede piek (week 33) was de hittegolf, niet Corona. Aan de “gewone griep” sterven er per jaar in Nederland tussen de 2.000 en 10.000 mensen. Elke griepgolf is telkens een mix van allerlei virussen (waarvan een gedeelte Corona, zoals 14,4% Corona in 2005). De Corona-sterfte was nu ongeveer 6000 in Nederland, dus vergelijkbaar met een normale gemiddelde griep (en als je alle niet-getelde doden meetelt ongeveer 10.000 doden, net als de griep in 2018). Vanaf week 40 zie je door Corona inderdaad iets meer oversterfte dan normaal (grafiek van CBS):

De tweede piek (week 33/34) was de hittegolf, niet Corona.

Op deze site zie je oversterfte van allerlei landen (helemaal onderaan daar). Sommige landen hebben inderdaad een hoge piek, zoals België, Italië en Spanje. Maar veel landen blijken nauwelijks oversterfte te hebben: zoals Oostenrijk, Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen, Duitsland, Portugal, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Malta. Hieronder de oversterfte van een paar landen, in de afgelopen 4 jaar:

In Spanje was er inderdaad meer oversterfte, maar in veel landen niet

Het effect van de lockdown is moeilijk te bewijzen. Je zou kunnen beweren dat het dodental gehalveerd is door de lockdown, en dat de ziekenhuizen, IC’s en het zorgpersoneel gered zijn dankzij de lockdown. Maar je zou ook kunnen beweren dat het geen effect heeft gehad, en dat de bijkomende schade en ellende (die we nog niet kunnen overzien) door de lockdown zelf nog veel erger en dodelijker zijn.

Met een lockdown en bijbehorende maatregelen (zoals in New York) kunnen de sterftecijfers ook stijgen tot 0,15%. Maar in veel andere landen met lockdown is het juist duizenden keren lager, rond 0,0005%. Japan, Zuid Korea en veel landen hebben nauwelijks een lockdown, of een zeer milde, en die hebben ook heel lage sterftecijfers. Zweden heeft met een zeer milde lockdown bijna dezelfde sterftecijfers als landen met de zwaarste lockdowns. Kortom, nergens is bewezen in de statistieken dat een lockdown werkt – afgezien van het verbod op grote events.

En in verhouding met andere pandemies?

Een historisch overzicht van pandemies staat op deze history of pandemics. Die geeft de minieme schaal van het Coronavirus aan: van 0,0002%, tot plaatselijk maximaal 0,2%. Gemiddeld, wereldwijd: 0,04%. Andere pandemies in de historie waren enorm veel dodelijker. In Zuid Amerika stierf 99% van de oorspronkelijke bevolking uit door de griepjes van Spanjaarden en Portugezen. Okee, misschien niet alleen door de griepjes… de inquisitie was er ook nog.

Hoe kan het aantal doden te hoog of te laag zijn?

Dat was toch het enige cijfer dat we konden vertrouwen? Maar waaraan zijn ze precies overleden dan? Aan een virus waar de meeste mensen geen last van hebben? Of aan andere ziekten? Vrijwel alle sterfgevallen hadden namelijk 1, 2 of 3 andere ziekten (comorbiditeit, zie de pdf in de link). Waarom telt zo’n dode dan geheel als Corona-dode, als het bijvoorbeeld voor 90% door andere ziekten kwam? Doodsoorzaak 10% Corona bestaat niet. Het dodental is dus per definitie te hoog, maar hoeveel te hoog, dat weet niemand.

In Polen telt men alleen Corona-doden als die geen andere ziekte hadden. Daar is het sterftecijfer dus veel lager. Waarschijnlijk doen alle Oostblok-landen dat.

In België is het precies andersom: bij elke twijfel wordt het een Corona-dode genoemd. Die hebben dus een te hoog sterftecijfer.

In Nederland is het sterftecijfer juist TE LAAG, omdat er bij alle doden buiten het ziekenhuis niet werd getest op Corona. Om alle twijfel weg te nemen kijk je naar oversterfte, want dit klopt altijd. Zie de grafiek hierboven.

De cijfers uit China kunnen te laag geweest zijn, omdat zij misschien net als Polen tellen. Of omdat ze daar de paniek willen beteugelen. In één crematorium in Wuhan werden 3500 urnen afgeleverd. En er zijn acht crematoria daar. Wuhan heeft dan mogelijk 100 keer meer doden dan ze gemeld hebben: en dat is dan omgerekend hetzelfde als in Europa.

De lockdown in China is wel veel strenger en effectiever dan in Europa. Kijk maar naar onze kerken, die gewoon open bleven terwijl de rest van Nederland keurig thuisbleef. Zie de hoge sterfte in onze Bible Belt. Of zie Iran, waar bedevaart-plekken ook open bleven. En in de grafieken hieronder zie je dat ook terug: in China daalt het 4x sneller dan in de EU door een veel strengere lockdown (alhoewel cijfers uit China niet betrouwbaar bleken). In andere gebieden in China kan het virus nu en in de toekomst juist hard toeslaan omdat er geen immuniteit is.

Extreem lang op de IC

Covid-19 heeft een atypisch ziektebeeld: gemiddeld VIJF weken op de IC. Dat is bij veel andere ziekten maar 1 a 2 dagen. Daarom zijn er IC-bedden te weinig: niet omdat er zoveel zieken zijn, maar omdat iedereen nu 30x langer dan normaal op de IC blijft. Veel artsen zeggen bovendien dat verblijf op de IC schadelijk is.

Inmiddels is het wel veel minder geworden: gemiddeld 1 week op de IC.

Relatieve sterfte per land

In Nederland is nu 0,09% van de bevolking eraan overleden (feb 2021). Dat is niet enorm veel meer dan een heftige griepgolf van 0,06% gedurende een paar maanden in 2017/18.

Singapore, China

20 april – het zou slecht gaan in Singapore (qua cijfers gaat het daar juist heel goed: maar 1 dode per miljoen inwoners). Alle buitenlanders moeten daar daarom binnen blijven. Dit gaan we in meer Aziatische landen zien. Precies zoals verwacht, als je naar de cijfers kijkt. In China is het virus nu opnieuw aan het toeslaan. Met hun cijfer van 0,0002% en hun strenge lockdown was dit ook te verwachten: er is geen immuniteit.

Grafieken die inzicht geven

Inzichtelijke grafieken over Nederland staan hier. Daar kun je ze ook vergelijken met andere landen zoals Italië of China.

Het RIVM heeft andere grafieken. Die lopen iets achter, en de laatste vier dagen zijn daar nog totaal niet volledig, maar de dagen daarvoor kloppen dan weer wel veel beter.

We zouden misschien moeten gaan testen en tracen zoals in China. Daar heeft iedereen een verplichte app op je telefoon met een kleur. De beste kleur is groen, dan ben je CCI oftewel Certified Corona Immune (of iets dergelijks). Maar in democratische landen is een verplichte app zeer privacy-gevoelig, en veel te ingrijpend. Zo te zien komen we daar ook niet uit nu.

Test je immuniteit: Certified Corona Immune

Als je denkt dat je het virus al gehad hebt, zou het fijn zijn om dat te kunnen bewijzen. Want dan mag of kan je alles weer, je kan dan niemand aansteken, en je hoeft ook niet meer bezorgd of bang te zijn voor jezelf of om anderen aan te steken. Je kan zo’n test doen voor 40 euro bij LABONOVUM.nl. Maar een immuniteitstest bewijst niet alles. Er zijn veel mensen die helemaal niet ziek worden van het virus, door een goede afweer, en die volgens deze test niet immuun zijn. En immuniteit lijkt nu ook te kunnen vervallen, misschien na een jaar al.

Intelligente lockdown

Onze regering heeft redelijk goede besluiten genomen. Je kon niet anders, destijds, in zo’n dichtbevolkt land, met de informatie die er toen was: de intelligente lockdown was toen even de enige manier. Maar inmiddels weten we wel beter. Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt, maar de rest van de lockdown had er al lang af gekund. 

Reproductiegetal R en R0

Dit getal zegt hoe snel het virus om zich heen kan grijpen. R0 is een inschatting op basis van veel onbekende factoren, dus je hebt er in de praktijk weinig aan. R is het daadwerkelijke reproductiegetal, maar ook van dat cijfer weet men niet welke factoren van invloed zijn, en waarom. Het getal is wel heel belangrijk voor onderzoek, en voor de analyse van grafieken.

Conclusies

Vrijwel iedereen zal het overleven, met of zonder maatregelen. Volgens de ergste cijfers overleeft vrijwel iedereen het: 99,9%. Vrijwel overal was 95% van de overledenen boven de 65, de gemiddelde leeftijd was 80, waarvan vrijwel iedereen een of meerdere andere ziekten had

Het verbod op grote indoor events heeft achteraf bezien goed gewerkt maar de rest van de lockdown niet. En dat is nog afgezien van de sterfte door de lockdown-maatregelen zelf.

Ultrakorte samenvatting

In Nederland overleefde 99,9% van de bevolking het Corona-virus. De sterfte was 0,1%. Van degenen die besmet raakten, werd zo’n 60% niet of nauwelijks ziek, door hun gezonde afweer. Degenen die toch erg ziek werden hadden alsnog een grote kans (aanvankelijk 97% tot nu zelfs 99%) om weer te genezen, vooral als je jonger dan 65 was en geen andere ziektes had.

Met een gezonde afweer wordt je meestal niet eens ziek bij een besmetting, en maak je daarom niet eens afweerstoffen aan. De immuniteit is daarom laag.

De officiële media doen aan censuur en aan het verdraaien van gegevens.

Volgens de nieuwste inzichten spelen luchtvochtigheid, luchtvervuiling, temperatuur, airco en grote indoor events een cruciale rol in de besmetting en het dodental.

Virussen kunnen uit de lucht verwijderd worden met ioniseer-machines.

Een strenge lockdown verhevigt een tweede golf, omdat er geen immuniteit is. Zware maatregelen kunnen averechts werken, en kosten ook mensenlevens.

Uiteindelijk blijkt het in veel landen iets dodelijker dan een zware griep te zijn. In veel landen veel minder dodelijk dan de griep. Wereldwijd ook minder dodelijk dan de griep.

Bron https://aartjan.nl/blog/coronavirus-de-missende-grafiek/

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

5 gedachten over “Beste politici, 138M doden door de maatregelen? Was u op de hoogte?

 • 16 februari 2021 om 14:58
  Permalink

  De schrijver stelt dat de nieuwe mRNA vaccins heel effectief blijken. Dit is nog steeds niet gebleken aangezien de onderzoekfases nog niet zijn afgerond.
  Ook bleek uit onderzoek van het BMJ dat Pfizer 3500 mensen die Covid kregen uit de onderzoeks groep hadden gegooid. Tel je die mee dan kwam de effectiviteit uit op 19% i.p.v. de 95 % die geclaimd wordt.
  Inmiddels zijn in NL 35 ouderen kort na de vaccinaties overleden.
  Van de vaccins met de oude “beproefde” techniek is alleen het vaccin van GSK voor zover ik weet volgens de oude methode gemaakt. De andere vaccins zoals het AstraZeneca vaccin zijn gebaseerd op genetische manipulatie. Ook van deze vaccins moet de effectiviteit nog onderzocht worden in de nu lopende onderzoeksfase 3 deze wordt in 2023 afgerond. Dus een beetje conclusie van de schrijver.

  • 3 april 2021 om 12:00
   Permalink

   Precies Jan!! Ik ben geshockeerd door die zinssnede ” effectief blijken”. Met deze informatie werken Artsen voor Vrijheid mee aan het criminele beleid, waarbij we nu niet moeten doen alsof zij (de regering) daadwerkelijk het beste voor hebben met de bevolking. Dat is allang gebleken van niet.

   • 3 april 2021 om 12:59
    Permalink

    Beste Jan-Willem, Dit is niet een conclusie van Artsen Voor Vrijheid, wij delen enkel de info van de auteur.

    • 3 april 2021 om 23:04
     Permalink

     Dank voor jullie reply!! Het stelt me enigszins gerust! Dank voor jullie strijd!

 • 16 februari 2021 om 15:02
  Permalink

  ……een voorbarige conclusie.

Reacties zijn gesloten.