Bemoedigend interview met Peter Van den Begin en partner Tine Reymer in Humo. “DE TOL VAN HET VIRUS”

Tine ReymerPeter Van den Begin – Beeld Johan Jacobs

Peter Van den Begin en partner Tine Reymer gaven een ontroerend interview aan Humo. Daarin werd ook de rol van de Corona crisis besproken. Wat het koppel niet in dank werd afgenomen door bepaalde media. Toch vinden wij het bemoedigend te zien dat meer en meer artiesten eindelijk durven opspreken. Uiteindelijk hangt ook hun toekomst af van de maatregelen lang nadat de subsidies vergeten zullen zijn. Mooi te lezen dat de huisarts een belangrijke rol speelde in het herstel van hun relatie ook in functie van Corona. Daarom vinden we het uiterst belangrijk huisartsen te verenigen. Zij zijn de cruciale schakel in een gezonde maatschappij tijdens deze crisis.

DE TOL VAN HET VIRUS

HUMO Betekende die burn-out dat de coronacrisis jullie leven minder infiltreerde? Of net meer?

VAN DEN BEGIN «Toen het land in lockdown ging, leek het alsof iedereen ging leven zoals wij het al een maand of vier deden.»

REYMER «Twee dagen voor de lockdown was ik voor het eerst weer buiten geweest – toen waren we samen een koffie gaan drinken.»

VAN DEN BEGIN «Toen de samenleving zo ongeveer op slot ging, dachten we: welkom bij de club! (lacht) Door corona liep mijn agenda ook leeg en kon ik me concentreren op het herstel van Tine – en van onze relatie.»

REYMER «Ik ben blij dat de periode van de grote paniekaanvallen toen al grotendeels achter de rug was. Dat zorgde ervoor dat ik me niet bang liet maken door het virus.»

VAN DEN BEGIN «Onze huisarts speelde daar ook een belangrijke rol in. Zij heeft ons van in het begin gezegd om de paniek ons huis niet binnen te laten.»

REYMER «Ik heb ervaren hoe verwoestend angst kan zijn. Hoe mijn paniekaanvallen mijn hele systeem lamlegden. En dat is precies wat deze crisis nu met de samenleving doet: iedereen bang maken.»

HUMO Maar wacht even: het is toch perfect logisch – meer zelfs: gezond – om angst te voelen voor een virus dat zich exponentieel verspreidt en potentieel zeer dodelijk is?

VAN DEN BEGIN «Een zekere mate van angst is natuurlijk menselijk en normaal, maar de overheid zou moeten inzien dat de angst waarmee ze haar bevolking nu al een jaar opzadelt ook desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid zal hebben. Stress en angst zijn sowieso schadelijk voor je immuniteit, daar zijn intussen al genoeg wetenschappelijke studies over verschenen. Gaandeweg ben ik me ook heel oncomfortabel gaan voelen bij de totale afwezigheid van nuance. Al bijna een jaar lang wordt ons maar één boodschap gegeven, iedereen moet mee in het dominante verhaal. Ik vind het problematisch dat onze volledige samenleving nu doordrenkt is van angst – angst voor een virus, angst voor een economische malaise, angst voor de manier waarop onze maatschappij er in de toekomst zal uitzien, angst voor de ander.»

REYMER «Moeten we die maatschappelijke tol echt betalen voor een virus dat nog geen procent van de bevolking ernstig ziek maakt? Die vraag zou je je kunnen stellen.»

HUMO Van de totale bevolking. Maar van de mensen bij wie een besmetting is vastgesteld, belandt in België zo’n 7 procent in het ziekenhuis. Net daarom dat het zo belangrijk is dat we via maatregelen proberen om de verspreiding te beperken, toch?

REYMER «Ik kijk toch graag kritisch naar die cijfers. 7 procent belandt in het ziekenhuis, zeg jij, maar dat cijfer is totaal niet te achterhalen, aangezien de overgrote meerderheid van besmette personen géén symptomen vertoont. In de eerste golf werd ook elk sterfgeval gelinkt aan corona. Waaraan stierven wij vroeger dan? Plots waren er geen slachtoffers meer van de gewone griep, of van een longontsteking? Ik stel me daar vragen bij.»

HUMO In 2020 bedroeg de oversterfte in België ongeveer 15.000. De curve daarvan loopt gelijk met de twee coronapieken.

VAN DEN BEGIN «Oversterfte kan op zeer veel manieren berekend worden. Zoiets hangt ook af van de interpretatie van dat cijfer.»

REYMER «Corona ís dodelijk, zeker, maar ik vind het kwalijk dat er alléén nog maar het virus lijkt te zijn. Dat we niets meer horen over mensen die sterven aan hartklachten, aan kanker of door zelfmoord.»

HUMO Maar hoe tragisch ook, er is een cruciaal verschil met zo’n virus: dat is besmettelijk, en wel volgens een exponentiële curve. Vandaar de urgentie.

REYMER «Uiteraard is er urgentie! Net daarom vind ik het onbegrijpelijk dat er in deze crisis van in het begin slechts voor één mogelijke oplossing werd gekozen: de samenleving lamleggen en ontmantelen. Waarom werd er na voortschrijdend inzicht geen enkel onderzoek meer gedaan naar andere – veel menselijkere – oplossingen om deze crisis aan te pakken? Als je het hele budget optelt dat naar teststraten, steunmaatregelen en vaccinatiecampagnes is gegaan, en je beeldt je in dat die centen in de snelle uitbreiding van de zorg geïnvesteerd waren… Ik begrijp als simpele burger niet dat niet alle mogelijke middelen worden ingezet om de zorg uit te breiden en meer bedden te creëren, zodat wie ziek wordt, opgevangen kan worden, en het overgrote deel van de samenleving gewoon weer kan léven.»

HUMO Nog los van de vraag naar de politieke en praktische haalbaarheid daarvan, zou het ook een merkwaardige principiële keuze zijn: als je het virus laat circuleren, aanvaard je dat je een stukje van je bevolking niet beschermt tegen de dood, want er is nog steeds geen effectieve behandeling.

VAN DEN BEGIN «Dan komen we bij het idee van de omgekeerde lockdown, waar intussen steeds meer wetenschappers voor pleiten. De risicopatiënten optimaal beschermen – áls ze dat zelf willen, want genoeg ouderen hebben niet zelf gekozen voor hun maandenlange isolatie. Op die manier zou de maatschappij wel terug kunnen heropstarten.

»Mijn eigen sector ligt compleet plat, is uitgemergeld. De strijdvaardigheid is een paar maanden geleden gestorven, iedereen hangt in de touwen. Wanneer hoor je nog eens iemand aan Jan Jambon een vraag stellen over de cultuursector? De kappers gaan open? Prima. Maar in een grote verluchte hangar toneelspelen? Neen, dát kan niet.»

REYMER «Al die dreigende faillissementen, de financiële problemen, de depressies, de zelfmoorden, de leerachterstand in het onderwijs, de toevloed van kinderen die pleegzorg nodig hebben omdat ze thuis mishandeld worden… Je kunt toch onmogelijk nog beweren dat de nevenschade maar een klein randfenomeentje is?»

VAN DEN BEGIN «Mijn hart breekt als ik zie hoe de twee tieners hier in huis zich met het hoofd omhoog door die crisis wurmen. Toen ik zo oud was, beleefde ik goudomrande jaren: de eerste rebellie, met mondjesmaat proeven van vrijheid, experimenteren in de grote wereld… En dat wordt de jonge mensen van nu koudweg afgepakt.»

REYMER «Het houdt gewoon niet op. Dat we daar niet verontwaardigd over zijn, stoort me geweldig.»

HUMO Het debat wordt toch gevoerd? Ik hoor voortdurend gekrakeel over de legitimiteit, proportionaliteit en effectiviteit van de maatregelen. Bovendien suggereren de eerste studies dat de nevenschade het kleinst blijft bij kort en doortastend ingrijpen tegen het virus. En zelfs als toekomstig onderzoek iets anders uitwijst, kom je toch in een héél linke ‘Mag je mensenlevens opofferen’-discussie terecht?

VAN DEN BEGIN «Dit virus kost mensenlevens, en dat is verschrikkelijk. Maar dit is toch niet meer menselijk? Hoe moeten wij verdorie afscheid nemen van onze doden? Twee jaar geleden is mijn moeder gestorven, en toen heb ik zeven dagen lang aan haar zijde gezeten op de afdeling intensieve zorgen. Dat was groots, dat sneed diep, dat was louterend. Ik durf het me niet voor te stellen hoe het zou geweest zijn als mijn moeder nú was gestorven, en ik haar hand niet eens had mogen vasthouden.»

GEBASHT & GETRASHT

HUMO Maar het gaat toch om tijdelijke offers voor een groter goed?

REYMER «Tijdelijk? Ik durf daar niet zo zeker van te zijn. Er is zoveel onduidelijkheid over de vaccins: ze bieden maar beperkte bescherming, en ook na vaccinatie kunnen we het virus nog altijd doorgeven. Gaan we dan tot in den treure mondmaskers blijven dragen, elkaar niet meer knuffelen en iedereen op anderhalve meter afstand houden? Is dat de samenleving waarin we willen leven?»

VAN DEN BEGIN «Het stoort me fundamenteel dat je in de media maar één dominante visie krijgt op de aanpak van de crisis. Online vond ik een interview met Mattias Desmet, een professor klinische psychologie aan de UGent, die zeer interessante dingen zegt over massavorming in de maatschappij. Hij zoomt uit en schept een breder beeld, en dat is nodig in deze verwarrende tijden. Vervolgens lees ik hoe Desmet in een stuk in De Morgen in zeven haastige, pretentieuze zinnen wordt afgeserveerd. Zomaar wordt voor mij beslist: ‘Naar die man moet je niet luisteren.’ Ik vind dat hallucinant. Die grofheid, dat dedain, dat cynisme.»

HUMO Om op dit voorbeeld in te gaan: de ideeën van Mattias Desmet worden overtuigend gecontesteerd door andere wetenschappers. En dat hoort in een debat over volksgezondheid toch de basis te zijn: wetenschappelijke evidentie.

VAN DEN BEGIN «Debat? Zie jij een debat? Het aantal wetenschappers dat de visie van Desmet onderschrijft, groeit zienderogen, maar tot nog toe komen zij niet aan het woord, of worden ze afgeserveerd als pseudowetenschappers. Er wordt zo genadeloos gebasht en getrasht vanuit het eigen grote gelijk. Ik vind dat naast ontzettend onbeleefd ook een groot gemis. In een gezonde democratie móét er plaats zijn voor zo’n debat.»

REYMER «Wie vandaag op zoek gaat naar een andere stem, wordt meteen in de hoek van complotdenkers geduwd.»

HUMO Twijfelen jullie erover om jullie te laten vaccineren?

REYMER «We twijfelen absoluut niet: wij willen geen vaccin, zolang onze vrije keuze ons dat toelaat én zolang er geen kennis is over de effecten op lange termijn. Volgens meerdere wetenschappers vallen er ernstige vraagtekens te plaatsen bij de nieuwe technologie van de RNA-vaccins. Het zijn experimentele vaccins, en wij hebben geen zin om een onderdeel te zijn van een experiment.»

HUMO De vaccins zijn onder het oog van de hele wereld ontwikkeld, ze zijn getest volgens strikte protocollen en er wordt transparant gecommuniceerd over de resultaten. Er bestaat een wetenschappelijke consensus dat ze wenselijk, nee: noodzakelijk zijn.

REYMER «Strikte protocollen? Aangepaste protocollen bedoel je. De vaccins zijn getest over een ultrakorte periode van zes maanden en geven dus geen énkel uitsluitsel over de impact op een lichaam op langere termijn. En zoals ik zei: er zijn nog zoveel onzekerheden over de werking. Het is helemaal niet uitgesloten dat je na je vaccinatie toch nog het virus kunt doorgeven.»

HUMO Net daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Het is bovendien heel waarschijnlijk dat een vaccin de kans op verspreiding gevoelig verlaagt, en vorige week nog bleek uit een studie van de Universiteit van Oxford dat het vaccin van AstraZeneca wél zeker verspreiding verhindert.

VAN DEN BEGIN «Jij hebt het voortdurend over een wetenschappelijke consensus, maar dat is het ’m net: die consensus bestaat niet. Er zijn, naast het dominante discours, tal van academische stemmen die iets héél anders zeggen. Neem nu Theo Schetters, een Nederlandse vaccinoloog met ruim veertig jaar ervaring. Hij legt zeer helder uit wat er allemaal mis is met de coronavaccins. Maar om die info te vinden, moet je zelf op zoek gaan, in de reguliere media krijgt zo’n man geen podium.»

HUMO Ik vind argwaan een prima basishouding, maar ook in dit geval geldt dat er grondige factchecks zijn gebeurd op wat Schetters verkondigt, en dat zijn beweringen niet blijken te kloppen.

VAN DEN BEGIN «Grondige factcheck? Dat zeg jij. Ik zou het zeer nuttig vinden om een debat te zien tussen professor Schetters en bijvoorbeeld epidemioloog Pierre Van Damme. Waarom wordt Schetters direct aan de kant geschoven? Een open en sereen debat kan mensen toch alleen maar meer inzicht verschaffen?»

HUMO Een oprechte vraag, niet provocerend bedoeld: waarom is het zo moeilijk om in de reguliere wetenschap te geloven? Die heeft ons toch al veel goeds gebracht?

VAN DEN BEGIN «Maar we geloven absolúút in de wetenschap. Alleen gaan er bij ons allerlei alarmbellen af als er plots een pensée unique wordt opgelegd. Als je uitgelachen wordt omdat je niet zomaar alles wil slikken en weleens een kritische vraag bedenkt. Ik word boos als ik zie hoe kleinerend iemand als Marc Van Ranst mensen behandelt. Toen Loes Van den Heuvel zei dat ze haar twijfels had bij het principe van een vaccin, moest ze van Van Ranst haar mond houden. Het kwam er zowat op neer dat ze in ‘F.C. De Kampioenen’ mag spelen, maar moet zwijgen wanneer de grote mensen praten.»

REYMER «Het dedain! Waarom in hemelsnaam? Wij zijn geen wetenschappers. Maar wij zijn wél vrije burgers in een intussen niet meer zo vrij land. Burgers die recht hebben op een eigen mening. Ónze burgerzin bestaat erin dat wij ons zeer grondig informeren en op basis daarvan kunnen we enkel concluderen dat ons zelfbeschikkingsrecht in gevaar komt. En natuurlijk, ook wij hebben een zekere schrik om hierover zo openhartig te praten: we kunnen een hoop bagger verwachten, en meneer Van Ranst kan ons ook wegzetten als BV’tjes die niet weten waarover ze praten. So be it. Maar na wat ik zelf meegemaakt heb, weiger ik nog om me in de armen van de angst te gooien. Laten we maar eindigen met de ondertitel van ‘Fair Trade’: ‘Iedereen is de weg kwijt.’

VAN DEN BEGIN «Behalve wij! (lacht)»

https://www.humo.be/nieuws/we-hebben-echt-op-het-punt-gestaan-om-uit-elkaar-te-gaan-maar-zie-ons-nu-we-zijn-weer-verliefd~b7f655ea/

OPEN VENSTER ‘Dit zijn pertinente onwaarheden.’

Lezers over het interview met Tine Reymer en Peter Van Den Begin
Op ons gesprek met acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer over hun relatie- en de coronacrisis, maar dan vooral over hun kritiek op de aanpak van de pandemie, kwam veel reactie binnen. Hieronder verzamelen we een aantal lezersbrieven.

https://www.humo.be/meningen/dit-zijn-pertinente-onwaarheden-lezers-over-het-interview-met-tine-reymer-en-peter-van-den-begin~bb5da6f4/

Van Gucht over anti-vaxxer (?) Schetters: “Hij is gevaarlijk”

Een interview met acteurs Tine Reymer en Peter Van den Begin in Humo waarin zij verklaren zich niet te zullen laten vaccineren, zwengelt het debat tussen voor- en tegenstanders van het vaccineren met het coronavirus aan. De acteurs beroepen zich op de bevindingen van de Nederlandse bioloog Theo Schetters. Een filmpje op YouTube waarin deze professor zich uitspreekt tegen vaccineren en de officiële cijfers in twijfel trekt, is al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Viroloog Steven Van Gucht heeft geen goede woorden voor zijn collega die hij een pseudowetenschapper noemt: “Hij verkoopt wetenschappelijke nonsens, brengt onze beroepsgroep ernstige schade toe en is dus gevaarlijk”, aldus Van Gucht bij Het Nieuwsblad.

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/van-gucht-over-anti-vaxxer-hij-is-gevaarlijk/ar-BB1dz5PE

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

3 gedachten over “Bemoedigend interview met Peter Van den Begin en partner Tine Reymer in Humo. “DE TOL VAN HET VIRUS”

 • 13 februari 2021 om 15:20
  Permalink

  Mooi hoe ze gefundeerd en zonder pretentie ingaan op de vragen van de interviewer van Humo die duidelijk het officiële verhaal verdedigt. De pretentie van bepaalde lezersreacties kunnen we missen, geïndoctrineerd als ze zijn gaan ze denigrerend om met de waardevolle gedachten van deze mensen. Maar ja, ieder is vrij te denken en zich uit te drukken naar best vermogen, zolang andere geluiden maar gehoord worden, vrij kunnen circuleren. Het is al erg genoeg hoe de vrijheden afgepakt worden door de maatregelen. Vrijheid van mening kan niet afgepakt worden, wat ze ook proberen. En dat is de grootste vorm van vrijheid.

  Beantwoorden
 • 13 februari 2021 om 15:45
  Permalink

  Er moesten meer bekende Vlamingen hun mening kunnen zeggen, want ze vertalen de mening van veel ongeruste burgers die niet gehoord worden. Een duidelijke bespreking via een panel van voor en tegenstanders, virologen en / of genetica zou misschien de roep naar vaccinaties wat temperen. We hebben ook als mens onze eigen weerstand, wat is daar mis mee?

  Beantwoorden
 • 22 maart 2021 om 08:35
  Permalink

  Schitterend artikel, het verwoord wat de meeste mensen denken, maar niet durven zeggen.
  Trouwens, het zijn 2 topacteurs, en ik deel hun mening !!!

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien + zestien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.