Artsen Voor Vrijheid wint de Skeptische put: een dankwoordje

🕒 Leestijd: 6 minuten

Vrij onverwacht kreeg onze organisatie, Artsen voor Vrijheid, de prijs van Skeptische put bij de organisatie SKEPP. Wat betekent deze prijs en waarom wij hier eigenlijk blij mee zijn, leest u hier.

Prijs Skeptische Put geschonken aan Artsen Voor Vrijheid

Op de website van SKEPP lezen we:

“Sinds 1996 reikt SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale, jaarlijks twee prijzen uit. De Zesde Vijs wordt uitgereikt aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve wetenschappelijke kennis. De twijfelachtige eer van de Skeptische Put gaat naar een persoon of organisatie die zich tegen de verwachtingen in uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld inzake wetenschap.”

De zesde Vijs 2022 ging naar het GEMS. (Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Pierre Van Damme en Steven Van Gucht)

Waarom is dit een eer?

Sinds 2020 werden we dag na dag geconfronteerd met een met angsts doordrenkte berichtgeving op zowat alle bekende media kanalen.

Dat alle nieuws overal hetzelfde is, komt natuurlijk door het feit dat alle media en berichtgevingen zo goed als vanuit één en dezelfde bron ontspruiten: DPG Media en Mediahuis. Dat de huidige journalistiek niet meer voldoet aan de oorspronkelijke doelen: o.a. onderzoek naar de juistheid van informatie en een kritische stem die al eens de politieke beslissingen durft te betwijfelen, weten we al langer dan vandaag.

Maar de laatste jaren leken we ons in een filmscenario te bevinden, of misschien eerder in een ander jaar: nl 1984.

George Orwell beschreef in dit boek (uit 1948) hoe een mensenmassa geleidelijk, door subtiele leugentjes en halve waarheden, uiteindelijk gereduceerd werd tot een volledig willoos, kritiekloos en mak publiek.

Enkele uitspraken uit zijn boek:

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”

“But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.”

Waarom deze vergelijking?

In 2020 ontstond Artsen voor Vrijheid vanuit het gedeelde en onbehaaglijke gevoel dat er iets ‘niet klopte’ in de berichtgevingen en aanpak van een gezondheidsprobleem dat eigenlijk nog vrij snel opgelost had kunnen worden met de juiste middelen.

We herinneren ons bijvoorbeeld de mooie resultaten die Ivermectine opleverde, toevallig ontdekt in een rusthuis en hoe dit meteen de doofpot ingedrukt werd waarbij het middel nadien nog moeilijk te verkrijgen was.

We herinneren ons hoe Marc Van Ranst op de radio spottend zei:

” Als je geen dier bent, dan zou ik het niet nemen”.

Hij omschreef het als ‘gevaarlijk’, terwijl het al jarenlang veilig gebruikt werd als efficient middel tegen parasieten en nauwelijks voor bijwerkingen zorgt.

Ondertussen is vastgesteld dat Ivermectine ontstekingsremmend werkt in patiënten met COVID-19 en dat het virus sneller verdwijnt (virale klaring). Zes onderzoeken naar gemiddeld tot zwaar zieke COVID-19 patiënten laten een daling van de sterfte zien van gemiddeld 75 procent. Uit zes studies blijkt dat Ivermectine herstel versnelt en vijf studies tonen aan dat patiënten het ziekenhuis eerder verlaten als zij behandeld worden met Ivermectine. De Britse onderzoeker Andrew Hill aan de Universiteit van Liverpool was de hoofdonderzoeker.

Waarom de overheid nooit sprak over het chronisch tekort aan vitamine D bij de bevolking en welke rol het speelt voor versterking van onze immuniteit, is ons altijd een raadsel gebleven. Niemand kreeg extra vitamine C cadeau bij de apotheker, wel gevaarlijke mondmaskers.

De PCR- test

Dat de PCR test niet geschikt is voor diagnose, hoorden we ook nergens vertellen. Behalve dan door de vader van de PCR test zelf, Karry Mullis, gestorven in 2019. Een groep wetenschappers heeft wel aan de bel getrokken, helaas zonder resultaat.

Zoals het Pfizer studieprotocol aantoont, werden in de periode van april tot november 2020, ondanks de 42.000 test-positieve deelnemers aan de studie, slechts 94 daadwerkelijk geïnfecteerde mensen onder hen gevonden. Omdat een statistisch correcte uitspraak over de effectiviteit van het vaccin echter alleen kan worden gedaan aan de hand van een aantal van 164 daadwerkelijk geïnfecteerde deelnemers aan de studie, moest de duur van de studie worden verlengd.

Dat de PCR test om de haverklap diep in onze neus geduwd werd en dat dit niet ongevaarlijk is, werd ons ook nergens in de media verteld.

Hoezo gevaarlijk?

Je bloed-hersenbarrière is een enkelvoudige rooster van cellen die dient om schadelijke stoffen, zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen, en andere giftige stoffen buiten te houden, zodat vitale voedingsstoffen, zoals zuurstof, de hersenen bereiken; het dient als bescherming voor je brein. Een brein wordt als lekkend beschouwd wanneer de bloed-hersenbarrière op een of andere manier beschadigd raakt. Dit kan gebeuren door een veel te lange teststaaf in de neus te duwen. Hierdoor kunnen bacteriën en virussen de bloed-hersenbarrière infiltreren.

Hydroxychloroquine in combinatie met zink

Dat het middel hydroxychloroquine in combinatie met zink ook goed kon helpen, indien het snel toegediend werd aan de patient, werd al snel een controversieel onderwerp. Een artikel in het wetenschappelijke magazine The Lancet beweerde dat het medicijn niet zou helpen. Het magazine trok echter maanden later deze beweringen weer in.

Er werd getwijfeld aan de kwaliteit van de gebruikte gegevens in het onderzoek en het bedrijf dat die gegevens had verzameld, weigerde om ze te laten inkijken. Drie van de vier onderzoekers die aan het artikel meegewerkt hadden, distantieerden zich van het onderzoek dat teruggetrokken werd. In Frankrijk kwam een nationaal verbod op hydroxychloroquine voor COVID-19 vanwege het artikel. Medicijnonderzoeken (waar harder bewijs mee vergaard kan worden) werden gestaakt. Het artikel in The Lancet studie constateert het gevaar van hydroxychloroquine voor COVID-19 niet. Maar de implicatie was genoeg met alle gevolgen van dien.

Dat Pfizer ondertussen fraude toegeeft in een rechtzaak en uitdrukkelijk het standpunt aanhoudt dat in het geval van de placebogecontroleerde Comirnaty-proef de voorschriften inzake klinische proeven niet van toepassing waren, horen we opnieuw niets van in de media. Een goede onderzoeksjournalist zou dit soort zaken toch eens moeten aanhalen, vinden we. Want het betekent dat de deur wijd open stond voor elke manipulatie van gegevens.

Wie zijn Artsen voor vrijheid en hoe zijn we ontstaan?

Onze organisatie is ontstaan eind 2020 in volle coronastrijd. Na de publicatie van ‘de omgekeerde lockdown‘ die snel met censuur werd geconfronteerd en de ‘docs 4 open debate‘. Honderden artsen stelden zich veel vragen over het hele coronabeleid en haar efficiëntie en twijfelden aan de de geloofwaardigheid van de angstpolitiek. Helaas werden ze snel afgeschrikt door de Orde der Geneesheren die de ene na de andere arts op het matje riep en/ of schorste.

Omdat bovenstaande en andere informatie niet in de reguliere media verschenen en omdat ook sceptische organisaties niet langer sceptisch bleken te zijn, (een 1984 toestand van omgekeerde waarden), besloten we om het nieuws maar zelf te verspreiden. Want wat je zelf doet, doe je beter.

We eindigen zoals we begonnen, met een quote van de visionair George Orwell, uit 1984.

“Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.”

Dat we dus deze prijs mochten ontvangen naast de virologen of dierenarts, die weinig meer deden dan verkondigen dat twee plus twee vijf was, is een hele eer in deze omgekeerde, Orwelliaanse wereld.

Meer over AVV

Wij van Artsen Voor Vrijheid zijn een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders. Artsen Voor Vrijheid biedt een platform en klankbord aan artsen die de maatregelen kritisch benaderen. We bieden een overzicht van actuele informatie vanuit verschillende bronnen inzake gezondheid, preventie, wetenschappelijk onderzoek, nieuwe technologieën (mRNA vaccins) e.a..

Enkele van onze activiteiten:

Organiseren van steun aan slachtoffers van bijwerkingen van Covid-19 vaccins: deze mensen worden niet gehoord, niet serieus genomen en niet geholpen door de overheid en vaak ook niet door de huisarts.

AVV academy: we geven de kans aan gezondheid door een andere kijk op gezondheid aan te bieden vanuit de Germaanse geneeskunde

AVV redactie: we blijven het wetenschappelijke nieuws delen zodat u uw keuzes m.b.t gezondheid bewust en geïnformeerd kan nemen

Getuigenissen verzamelen rond vaccinatieschade

Zoeken naar oplossingen m.b.t preventie en oplossingen (naar vaccinatieschade o.a.)

Netwerken: we blijven steeds communiceren en informatie delen met mensen uit zorg, geneeskunde, wetenschap, therapie, specialisten uit verschillende onderzoek domeinen, patiënten en slachtoffers van vaccinatieschade

Deelname aan events (vb: Fusion festival)

Wie is SKEPP?

Het is de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale, een onafhankelijke sceptische vereniging, volgens eigen zeggen (te lezen op hun website).

We twijfelen of ze een prijs waardig zijn voor kritische evaluatie als onafhankelijke sceptische vereniging.

Sceptisch of pseudosceptisch? We staan een beetje sceptisch t.o.v. pseudoscepticisme.

We vragen ons oprecht af: kunnen we nog kritiek uiten? Beetje ironisch wel, wanneer juist SKEPP dit ook vraagt, vinden we.

Is SKEPP een onafhankelijke organisatie of eerder een voorvechter van de wetenschappelijke industrie?

Het lijkt eerder op dat het verworden is tot een instrument om een degelijke en gezonde concurrentie belachelijk en vleugellam te maken.

Dat er banden zijn tussen Skepp en andere media zoals bvb Knack, is al eerder duidelijk geworden en ook de Facebook factcheckers kunnen we linken aan VRT bijvoorbeeld. Zelfs onze politiek zit erin gemoeid.

De vraag is misschien wel: Wie zijn hun broodheren? Zijn er grote geldstromen mee gemoeid?

Wie checkt de fact checkers? Het zijn vaak ook gewoon studenten

Deze prijs lijkt enkel tot doel te hebben de andere partij te ridiculiseren. AVV is altijd duidelijk geweest wat haar intenties betreft en haar kritiek op het huidige corona en vaccinatiebeleid.

Keert de prijs dan eigenlijk terug naar waar die eigenlijk vandaan kwam? De politiek van de eenheidsworst?

We ontvingen in ieder geval geen persoonlijke uitnodiging voor ontvangst van de prijs.

We blijven uw steun nodig hebben, zodat we verder desinformatie kunnen tegengaan…

In tegenstelling tot organisaties als Skepp hebben we geen grote financiers. Doneren kan hier

Kijk ook naar:

Pfizer geeft fraude toe in de rechtbank

Aanval op onze website

Vorige Skeptische put: Mattias Desmet

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)

Een gedachte over “Artsen Voor Vrijheid wint de Skeptische put: een dankwoordje

  • 30 juni 2022 om 21:41
    Permalink

    Soms kan het dwangmatig volgen van een bepaalde logica iemand uiteindelijk op een intellectuele positie doen belanden die het exacte tegendeel is van waar men initieel voor stond. Deze paradox is, wat het coronabeleid betreft, ook op ‘Skepp’ van toepassing. Want ‘Skepp’ mag dan al beweren te staan voor open en kritisch-rationeel denken, in feite vertegenwoordigt de organisatie eerder een blind geloof en een nieuwe dogmatiek. Want ‘Skepp’ hanteert een nogal simplistische opvatting over ‘wetenschappelijkheid’. Het ondertussen bekende clubje van ‘experten’ zou het monopolie bezitten van de wetenschappelijke waarheidsvinding. Wetenschap = GEMS, zoiets. Handig om het eigen gelijk te legitimeren en kritische stemmen buiten spel te zetten. Maar wie zich een beetje informeert weet dat er van wetenschappelijke consensus nog geen sprake is en dat er wereldwijd heel wat (moedige) wetenschappers waren die alternatieve geluiden lieten horen. Die langzame vorming van consensus is iets wat juist eigen is aan de trage en gestage gang van de wetenschappelijke kennisvergaring.

    De afgelopen twee jaar hebben we vooral een hoop tegenstrijdige, onzinnige en soms ronduit absurde adviezen en maatregelen van die bejubelde ‘experten’ zien passeren. Dat alles werd aan de man gebracht als harde wetenschap. Mondmaskers op de zeedijk of om naar het toilet te gaan in de horeca, de avondklok, afspraken maken om te winkelen aan de ingang van de winkel, de bubbelboekhouding, het CST, vaccins die er geen zijn etc. etc. Dezelfde scepsis die ‘Skepp’ toepast op de pseudowetenschappen zou hier gepast zijn, eerder dan schaapachtige adoratie voor een gezelschap wereldvreemde labogeleerden. ‘Skepp’ heeft zich, zonder het zélf te beseffen, getransformeerd tot een Nieuwe Kerk. Compleet met bisschoppen-wijding en Excommunicatie.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

14 − 11 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.