Een open brief van doktoren aan de regering, het parlement en de media over de zogenaamde coronavirus-crisis – Tjechië

rouska_w670h4742.jpgEen open brief van doktoren aan de regering, het parlement en de media

Preambule:

Deze petitie is het resultaat van een consensus van huisartsen en academici. Het werd opgesteld in de maand september, toen de commentaren van alle deelnemende experts werden besproken en in aanmerking werden genomen, die, net als de ondertekenaars, hun burgerrecht en medische plicht voelen en uitoefenen om commentaar te leveren op de situatie in ons land.

Als artsen voelen we de burgerplicht om commentaar te geven op de coronaviruscrisis, die ons land hard heeft getroffen. We zijn ons terdege bewust van de ernst van de situatie en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan.

We zien echter een veel groter gevaar voor de algehele gezondheid van de mensen bij drastische overheidsmaatregelen dan bij de ziekte van Covid als zodanig.

Medisch gezien zien wij geen aanleiding om beperkende maatregelen te verdiepen en roepen wij de regering daarom op om:

• kalmeerde de bevolking en stopte met het angstaanjagend maken van het aantal mensen dat besmet was met een bepaalde ziekte.

• afgezien van verdere beperkende maatregelen.

• heeft het dragen van sluiers alleen ingevoerd als de epidemiologische situatie dit duidelijk vereist.

• zag af van het verplichte onderzoek van asymptomatische personen en liet de noodzaak van het onderzoek over aan het oordeel van de behandelende arts.

• stond niet toe dat haastig bereide vaccins op de markt werden gebracht en introduceerde vaccinatie niet als verplicht.

• werkte aan de wederopbouw van de verwoeste economie.


Na meer dan zes maanden vanaf het begin van de aangifte van een pandemie in ons land, is het duidelijk dat:

• Dit type coronavirus vormt geen ernstige bedreiging voor gezonde mensen in de werkende leeftijd als ze lange tijd niet worden blootgesteld aan hoge doses van het virus. Als deze groep van de bevolking het virus tegenkomt, vertoont het meestal geen of slechts milde symptomen, wat overeenkomt met een veel voorkomende griepziekte.

Het virus kan een bedreiging vormen voor oudere en chronisch zieke burgers, in ongeveer hetzelfde tempo als andere coronavirus-, influenza- en andere virale infecties. Wij zijn van mening dat ons zorgsysteem van hoog niveau is en in staat is om voor een kwetsbare groep van de bevolking te zorgen.

• Een veel groter gevaar voor de algehele gezondheid van de mensen wordt gevormd door het door de media gegenereerde beeld van de ziekte van Covid. Nooit eerder is de bevolking zo lang over een bepaalde ziekte geïnformeerd, dus in detail en in alle media tegelijk. Hierdoor wordt het publiek op een ongekende manier bang gemaakt.

• Er zijn veel meer en ernstiger ziekten dan Covid 19, en mensen worden er niet constant door gestrest in alle media. De aandacht van het publiek richten op een bepaald type coronavirus is een gevaarlijk precedent, dat angst opwekt en de psyche van mensen en hun sociale relaties verwoest, wat een verstrekkende verwoestende impact kan hebben op de economie en het algemene leven van de samenleving.

Quarantainemaatregelen van de overheid zijn niet gerechtvaardigd, ze vergroten alleen maar angst en onzekerheid en verergeren de toch al slechte economische situatie.

Het dragen van gordijnen is niet geschikt. Het langdurig dragen van de sluier draagt ​​niet bij aan de gezondheid van de drager. De introductie van sluiers op scholen is volledig in strijd met het gezond verstand. Kinderen behoren niet tot een kwetsbare groep van de bevolking, ze worden gewoon onnodig gestrest. Even zinloos is de sluiting van scholen als gevolg van een ziekte, waarvan het lijden geen schade toebrengt aan kinderen, het zal alleen hun immuunsysteem versterken. Om nog maar te zwijgen van de moeilijkheden die het sluiten van scholen voor hun ouders veroorzaakt en dus de economische situatie van het land aantast.

Beperkende maatregelen die het bedrijfsleven verbieden en beperken, hebben de economie van het land ernstig beschadigd en de psyche van de bevolking fundamenteel aangetast. Sinds enkele maanden leven medeburgers van vele beroepen in onzekerheid en angst voor een economische ineenstorting.

We zijn bezorgd over meldingen van een haastig gemaakt COVID-19-vaccin. De effectiviteit van zo’n vaccin is meer dan twijfelachtig en kan veel bijwerkingen hebben.

Het testen van gezonde mensen, tenzij ze ervoor kiezen om dit vrijwillig te doen als zelfbetalers, put het gezondheidssysteem onnodig uit en belast verzekeringsmaatschappijen.

We pleiten voor een evenwichtige rapportage die rekening houdt met de algemene context, omdat elke individuele statistiek op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.

Journalisten zouden beter geïnformeerd moeten worden over de verschillende preventie- en behandelingsopties.

Ze moeten controverse en niet-discriminerende publieke toegang tot andere opvattingen over de algemene situatie en andere behandelingsopties mogelijk maken.

De regering moet de economische neergang van het land een halt toeroepen, de bevolking geruststellen, de vrijheid van elk individu in alle gebieden garanderen en duidelijk maken dat het culturele, sociale en economische leven van het land niet bedoeld is om de strijd tegen één type virus op te offeren. 

Laten we het leven weer op de rails krijgen, met de ervaring van de afgelopen maanden om mensen te helpen meer na te denken over een gezonde levensstijl en hun eigen vermogen om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen.

Gesigneerd:

MUDr. Ladislav Fiala

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Kateřina Lucká

Bc. David Petrásek (bioanalyticus)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Doc. MUDr. Romeinse Šmucler

MVDr. Jiří Urbánek, MBA

MUDr. Ivan Vondrich

https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz#form

(Help ons. Deel dit artikel a.u.b.)